Cách vị trí và từ khóa phối hợp hoạt động

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm AdWords cũ. Xác định trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng

Vị trí và từ khóa có thể phối hợp để xác định vị trí quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên Mạng hiển thị và số tiền bạn phải thanh toán. Bạn có thể chọn hiển thị quảng cáo của mình chỉ dựa trên danh sách từ khóa, trong khi sử dụng vị trí để điều chỉnh việc đặt giá thầu. Hoặc, bạn có thể sử dụng kết hợp vị trí và từ khóa để tinh chỉnh nơi quảng cáo của bạn có đủ điều kiện hiển thị. Sử dụng cả hai cùng với nhau giúp bạn thu hẹp đối tượng cho quảng cáo của mình và đặt giá phù hợp cho nhấp chuột từ các khách hàng tiềm năng đó.

Sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí

  • Vị trí giúp bạn xác định chính xác URL nơi quảng cáo có thể xuất hiện.
  • Để chọn vị trí cụ thể cho quảng cáo xuất hiện, hãy thử sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.
  • Vị trí được quản lý có thể giúp bạn quảng bá thương hiệu của mình bằng cách cho quảng cáo xuất hiện trên trang web nhất định hoặc nhóm các trang web nhất định trên Mạng hiển thị.

Sử dụng nhắm mục tiêu theo từ khóa

  • Danh sách từ khóa xác định các trang nơi quảng cáo có thể được hiển thị, cụ thể là chủ đề hoặc nội dung của trang.
  • Để giúp quảng cáo xuất hiện bên cạnh các vùng nội dung có liên quan, hãy thử sử dụng từ khóa cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.
  • Ví dụ: nếu bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện gần nội dung đề cập đến quần vợt, bạn có thể thử tắt đầu bằng từ khóa có liên quan đến quần vợt. Lưu ý: Điều này chỉ áp dụng cho những từ khóa trong chiến dịch Mạng hiển thị đã chọn "Nội dung" cho cài đặt từ khóa.

Điều gì xảy ra khi bạn nhắm mục tiêu cả từ khóa và vị trí

Trong sơ đồ mẫu bên dưới, vùng màu xanh dương đại diện cho khả năng hiển thị tiềm năng của nhắm mục tiêu theo từ khóa và vùng màu hồng biểu thị phạm vi tiếp cận của nhắm mục tiêu theo vị trí. Các vùng được tô bóng là khả năng hiển thị được xác định bởi cài đặt "Nhắm mục tiêu và đặt giá thầu" hoặc cài đặt "Chỉ đặt giá thầu".

Placements -- Target and bid setting

Nhắm mục tiêu đồng thời cả từ khóa và vị trí

Khi bạn thêm vị trí và từ khóa vào nhóm quảng cáo để nhắm mục tiêu quảng cáo, quảng cáo của bạn sẽ chỉ hiển thị trên trang bạn chỉ định khi nội dung có liên quan đến từ khóa của bạn. Google Ads sử dụng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh để tìm các trang trong Mạng hiển thị có nội dung khớp với từ khóa của bạn. Nếu vị trí bạn chọn có nhiều trang web, chỉ các trang khớp với từ khóa của bạn có thể hiển thị quảng cáo. Cài đặt vị trí này được gọi là "Nhắm mục tiêu và đặt giá thầu" và hạn chế đáng kể vị trí quảng cáo có thể hiển thị.

Việc sử dụng từ khóa với vị trí sẽ thu hẹp việc nhắm đối tượng của quảng cáo và cũng giới hạn khả năng tiếp cận của nhóm quảng cáo. Tùy chọn này có thể có ích nếu bạn đang nhắm mục tiêu những vị trí có nhiều loại nội dung, chẳng hạn những trang web tin tức hoặc mạng xã hội. Bằng cách đó, quảng cáo của bạn sẽ có nhiều khả năng xuất hiện tại vị trí có liên quan trên những trang web đó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc xếp chồng nhiều phương pháp nhắm mục tiêu có thể giới hạn quá mức khả năng tiếp cận của nhóm quảng cáo của bạn. Đảm bảo theo dõi hiệu suất quảng cáo của bạn để kiểm tra xem bạn đang thấy kết quả mình muốn.

Ví dụ

Giả sử bạn tạo nhóm quảng cáo có các vị trí được quản lý A, B và C và từ khóa hoa hồng đỏ cho chiến dịch của mình. Khi bạn thêm các vị trí, bạn đặt chúng thành "Nhắm mục tiêu và đặt giá thầu" và nhấp vào Lưu.

Quảng cáo của bạn sẽ chỉ xuất hiện trên các vị trí A, B, và C khi nội dung của chúng có liên quan đến hoa hồng đỏ. Do đó, nếu Google Ads xác định rằng các so khớp cho hoa hồng đỏ chỉ xuất hiện tại A và B, quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện tại C, mặc dù bạn đã chọn vị trí này. Bởi vì vị trí C không có bất kỳ nội dung nào về hoa hồng đỏ, nên vị trí đó không phải là kết quả phù hợp theo ngữ cảnh cho từ khóa của bạn và quảng cáo sẽ không hiển thị.

Bây giờ, giả sử vị trí A là một trang web về hoa, có 100 trang khác nhau: 5 trang về hoa hồng đỏ và 95 trang về các loài hoa khác. Bởi vì tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh xảy ra cho cả cấp trang, nên Google Ads chỉ có thể xác định 5 trang về hoa hồng đỏ rất phù hợp cho từ khóa của bạn. Quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện trên 95 trang còn lại của trang web A, nếu những trang đó không phù hợp cho từ khóa của bạn, ngay cả khi bạn đã thêm toàn bộ trang web trong nhắm mục tiêu theo vị trí.

Tìm hiểu thêm về cài đặt nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị.

Placements -- "Bid only" setting

Nhắm mục tiêu từ khóa với đặt giá thầu bổ sung cho vị trí

Để hiển thị quảng cáo của bạn trên bất kỳ trang web khác nhau nào khớp với từ khóa của bạn và chỉ cần đặt giá thầu cao hơn khi nhắm mục tiêu theo vị trí và từ khóa của bạn trùng lặp, bạn có thể chọn "Chỉ đặt giá thầu" trước khi lưu nhắm mục tiêu theo vị trí của mình. Không giống như tùy chọn ở trên, chọn "Chỉ đặt giá thầu" cho phép quảng cáo của bạn hiển thị trên tất cả các vị trí khớp với nhắm mục tiêu theo từ khóa, nhưng bạn đặt giá thầu nhất định cho một vị trí cụ thể.

Ví dụ

Giả sử bạn là một công ty cho thuê căn hộ và bạn muốn hiển thị quảng cáo trên một loạt các trang web, cụ thể là trên các trang về cho thuê căn hộ tại New York. Bắt đầu bằng cách thêm từ khóa có liên quan đến cho thuê căn hộ tại New York — điều đó sẽ giúp quảng cáo của bạn xuất hiện trên bất kỳ trang nào bao gồm các từ khóa đó. Bạn cũng biết rằng những người truy cập vào các trang web cụ thể, ví dụ như trang web A và B, có nhiều khả năng hơn sử dụng dịch vụ cho thuê căn hộ của bạn.

Để tập trung quảng cáo của bạn vào các trang web đó, bạn thêm chúng vào nhắm mục tiêu theo vị trí của mình, chọn "Chỉ đặt giá thầu" và đặt giá thầu cao hơn cho các vị trí cụ thể đó. Bằng cách chọn "Chỉ đặt giá thầu", quảng cáo của bạn hiển thị trên nhiều trang web khác nhau bao gồm từ khóa của bạn, nhưng bạn có thể đặt giá thầu CPC cao hơn để ưu tiên hiển thị quảng cáo trên các trang web cụ thể cũng bao gồm từ khóa của bạn.

Bạn có biết...

Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí và quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa cạnh tranh để xuất hiện trên các trang trên Mạng hiển thị dựa trên Xếp hạng quảng cáo. Xếp hạng quảng cáo cho quảng cáo nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu theo từ khóa, cũng như tất cả các quảng cáo khác nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị, được xác định tùy thuộc vào việc chiến dịch sử dụng đặt giá thầu giá mỗi lần nhấp (CPC) hay đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM).

Theo dõi dữ liệu hiệu suất của bạn

Bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị, cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí và quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa của bạn.

Số lần hiển thị cho vị trí bạn đã nhắm mục tiêu

Khi quảng cáo xuất hiện ở vị trí bạn đã chọn, hiển thị sẽ được báo cáo cả dưới dạng hiển thị vị trí và hiển thị từ khóa.

Bạn có thể xem dữ liệu cho vị trí và từ khóa bằng cách chọn tab Mạng hiển thị. Lưu ý rằng bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất cho chiến dịch nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm và hiển thị hoặc chỉ Mạng hiển thị.

Ví dụ

Giả sử nhóm quảng cáo của bạn có 3 từ khóa -- hoa hồng, hoa tuliphoa hướng dương -- và bạn đã chọn www.example.com làm vị trí. Nếu Google Ads hiển thị quảng cáo của bạn 3 lần trên www.example.com dựa trên cả so khớp từ khóa và vị trí, quảng cáo đó sẽ được báo cáo là hiển thị từ khóa và hiển thị vị trí. Bạn sẽ thấy 3 lần hiển thị trên www.example.com trong tab Vị trí của mình và bạn sẽ thấy 3 lần hiển thị căn cứ trên việc nhắm mục tiêu theo từ khóa trong tab Từ khóa của bạn. Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn đã hiển thị trên www.example.com 1 lần do từ khóa hoa hồng, 2 lần do từ khóa hoa tulip và 0 lần cho từ khóa hoa hướng dương, bạn sẽ thấy số lần hiển thị được tính bên cạnh mỗi từ khóa.

Dưới đây là cách tìm thống kê của bạn:

  • Để thấy số lần hiển thị tại vị trí được quản lý, nhấp vào tab Vị trí và tìm vi trí có trạng thái "Được quản lý". Bạn sẽ thấy dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.
  • Để xem số lần hiển thị cho từ khóa của bạn, nhấp vào tab Từ khóa hiển thị. Bạn sẽ thấy bảng có dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.
Số lần hiển thị cho vị trí bạn chưa nhắm mục tiêu

Khi từ khóa trong nhóm quảng cáo kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị trên vị trí bạn không nhắm mục tiêu, thì hiển thị đó sẽ được báo cáo vừa là hiển thị từ khóa vừa là hiển thị vị trí.

Bạn có thể xem dữ liệu cho vị trí và từ khóa bằng cách chọn tab Mạng hiển thị. Lưu ý rằng bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất của bạn cho chiến dịch nhắm mục tiêu tìm kiếm và Mạng hiển thị, Mạng tìm kiếm và hiển thị hay chỉ Mạng hiển thị.

Dưới đây là cách tìm thống kê của bạn:

  • Để thấy số lần hiển thị tại vị trí tự động, nhấp vào tab Vị trí và tìm vị trí có trạng thái "Tự động". Bạn sẽ thấy dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.
  • Để xem số lần hiển thị cho từ khóa của bạn, nhấp vào tab Từ khóa hiển thị. Bạn sẽ thấy bảng có dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố