Paano nagtutulungan ang mga placement at keyword

Naaangkop lang ang artikulong ito sa nakaraang karanasan sa AdWords. Alamin kung aling karanasan sa AdWords ang ginagamit mo

Maaaring magtulungan ang mga placement at keyword upang tukuyin kung saan lalabas ang iyong mga ad sa Display Network at kung magkano ang ibabayad mo para sa mga iyon. Maaari mong piliing ipakita ang iyong mga ad batay lang sa iyong listahan ng keyword, habang gumagamit ng mga placement upang isaayos ang iyong pag-bid. O kaya, maaari kang gumamit ng kumbinasyon ng mga placement at keyword upang pinuhin kung saan kwalipikadong lumabas ang iyong mga ad. Ang paggamit sa dalawa nang magkasama ay makakatulong sa iyong paliitin ang audience para sa iyong mga ad, at itakda ang tamang presyo para sa mga pag-click mula sa mga potensyal na customer na iyon.

Paggamit ng pag-target sa placement

  • Makakatulong sa iyo ang mga placement na matukoy ang mga eksaktong URL kung saan maaaring lumabas ang iyong mga ad.
  • Upang pumili ng mga partikular na lugar kung saan lalabas ang iyong ad, subukang gamitin ang pagta-target sa placement para sa iyong campaign o ad group.
  • Makakatulong sa iyo ang mga pinamamahalaang placement na i-promote ang iyong brand sa pamamagitan ng pagpapalabas saiyong mga ad sa ilang partikular na website o ilang partikular na grupo ng mga site sa Display Network.

Paggamit ng pagta-target sa keyword

  • Tinutukoy ng mga listahan ng keyword ang mga page kung saan maaaring ipakita ang iyong ad, sa partikular ang paksa o content ng page.
  • Upang matulungan ang iyong ad na lumabas sa tabi ng maraming nauugnay na content, subukang gumamit ng mga keyword para sa iyong mga campaign o ad group.
  • Halimbawa, kung gusto mong lumabas ang iyong ad nang malapit sa content na tumutukoy sa tennis, maaari mong subukang magsimula sa mga keyword na may kaugnayan sa tennis. Tandaan: Nalalapat lang ito sa mga keyword sa mga Display campaign na nakapili ang “Content” para sa setting ng keyword.

Ano ang mangyayari kapag pareho kang nag-target ng mga keyword at placement

Sa mga halimbawang diagram sa ibaba, ipinapakita ng asul na bahagi ang potensyal na naaabot ng pagta-target sa keyword at ipinapakita naman ng pink na bahagi ang naaabot ng pagta-target sa placement. Ang mga bahaging initiman ay ang naaabot na tinutukoy ng alinman sa setting na "Target at bid," o ang setting na "Bid lang."

Placements -- Target and bid setting

Pagta-target sa mga keyword at placement nang magkasama

Kapag nagdagdag ka ng mga placement at keyword sa isang ad group upang ma-target ang iyong mga ad, ipapakita lang ang iyong mga ad sa page na iyong tinukoy kapag may kaugnayan sa iyong mga keyword ang content. Gumagamit ang Google Ads ng pagta-target ayon sa konteksto upang mahanap ang mga page sa Display Network na may content na tumutugma sa iyong mga keyword. Kung marami ang webpage ng placement na pinili mo, ang mga page lang na tumutugma sa iyong mga keyword ang maaaring magpakita ng iyong mga ad. Tinatawag ang setting ng mga placement na ito na "Target at bid," at lubos nitong nililimitahan kung saan maaaring ipakita ang iyong mga ad.

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga keyword na may mga placement, mapapaliit ang pag-target ng iyong mga ad at malilimitahan ang abot ng iyong ad group. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang opsyong ito kung nagta-target ka ng mga placement na may malawak na klase ng content, gaya ng mga site ng balita at social network. Sa ganoong paraan, mas malamang na lumabas ang iyong mga ad sa mga may kaugnayang lokasyon sa mga site na iyon. Gayunpaman, sa karamihan ng mga pagkakataon, maaaring lubos na malimitahan ng paglalapat ng maraming paraan ng pag-target ang abot ng iyong ad group. Siguraduhing subaybayan ang performance ng iyong ad upang masuri kung nakikita mo ang mga gusto mong resulta.

Halimbawa

Sabihin natin na para sa iyong campaign, gagawa ka ng ad group na may mga pinamamahalaang placement na A, B at C, at keyword na mga pulang rosas. Kapag idinagdag mo ang iyong mga placement, itatakda mo ang mga iyon sa "Target at bid," at iki-click ang I-save.

Lalabas lang ang iyong ad sa mga placement na A, B at C kung nauugnay ang content ng mga ito sa mga pulang rosas. Kaya, kung natukoy ng Google Ads na ang mga tugma para sa mga pulang rosas ay lumalabas lang sa A at B, hindi lalabas ang iyong ad sa placement C, kahit na pinili mo ito. Dahil walang anumang content tungkol sa mga pulang rosas ang placement C, hindi ito isang tugma ayon sa konteksto para sa iyong keyword, at hindi ipapakita ang iyong ad.

Ngayon, ipagpalagay na ang placement A ay isang website tungkol sa mga bulaklak, na may 100 iba't ibang page: lima ang tungkol sa mga pulang rosas, 95 ang tungkol sa iba pang mga uri ng bulaklak. Dahil gumagana ang pagta-target ayon sa konteksto hanggang sa antas ng page, maaaring matukoy ng Google Ads ang limang page lang na iyon na tungkol sa mga pulang rosas bilang mahusay na tugma para sa iyong keyword. Hindi lalabas ang iyong ad sa iba pang 95 page ng website A kung ang mga page na iyon ay hindi tumutugma sa iyong mga keyword, kahit na idinagdag mo ang buong website sa iyong pagta-target sa placement.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga setting ng pagta-target sa Display Network.

Placements -- "Bid only" setting

Pagta-target sa mga keyword na may karagdagang pagbi-bid sa mga placement

Upang ipakita ang iyong mga ad sa kahit anong uri ng mga site na tumutugma sa iyong mga keyword at mag-bid lang ng mas mataas kapag nag-overlap ang iyong pagta-target sa mga placement at keyword, maaari mong piliin ang "Bid lang" bago i-save ang iyong pagta-target sa placement. Hindi tulad ng opsyon sa itaas, binibigyang-daan ng pagpili ng "Bid lang" ang iyong ad na maipakita sa lahat ng placement na tumutugma sa iyong pagta-target sa keyword, ngunit nagtatakda ka ng ilang partikular na bid para sa isang partikular na placement.

Halimbawa

Sabihin nating ikaw ay isang kumpanyang nagpaparenta ng apartment at gusto mong ipakita ang iyong mga ad sa iba't ibang website, partikular ang mga page tungkol sa pagpaparenta ng mga apartment sa Maynila. Magsimula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga keyword na may kaugnayan sa pagrerenta ng mga apartment sa Maynila — na tutulong sa iyong ad na maipakita sa anumang page kasama ang mga keyword na iyon. Alam mo rin na ang mga taong bumibisita sa mga partikular na website, halimbawa mga website A at B, ay mas malamang na gamitin ang iyong mga serbisyo sa pagpaparenta ng apartment.

Upang ituon ang iyong mga ad sa mga site na iyon, idaragdag mo ang mga iyon sa iyong pagta-target sa mga placement, piliin ang "Bid lang" at magtakda ng mga mas mataas na bid para sa mga partikular na placement na iyon. Sa pamamagitan ng pagpili ng "Bid lang," maaaring ipakita ang iyong ad sa iba't ibang klase ng website na kasama ng iyong mga keyword, ngunit maaari kang magtakda ng mas mataas na CPC na bid upang gawing priyoridad ang pagpapakita ng mga ad sa mga partikular na website na kasama rin ang iyong mga keyword.

Alam mo bang...

Nagkukumpitensya ang mga ad na naka-target sa placement at ad na naka-target sa keyword upang lumabas sa mga page sa Display Network batay sa Ad Rank ng mga ito. Ang Ad Rank para sa mga ad na naka-target sa placement o naka-target sa keyword, gayundin ang lahat ng iba pang ad na naka-target sa Display Network, ay tinutukoy depende sa kung gumagamit ang campaign ng pag-bid na cost-per-click (CPC) o cost-per-thousand viewable impressions (vCPM).

Pagsubaybay sa iyong data ng performance

Makikita mo ang iyong data ng pagganap, kasama ang mga impression, para sa iyong mga ad na naka-target sa placement at ad na naka-target sa keyword.

Mga impression para sa mga placement na na-target mo

Kapag lumalabas ang iyong ad sa pinili mong placement, iuulat ang impression bilang impression sa placement at impression sa keyword.

Makikita mo ang iyong data para sa mga placement at keyword sa pamamagitan ng pagpili sa tab na Display Network. Tandaan na makikita mo ang iyong data ng pagganap para sa mga campaign na nagta-target sa Search Network at Display Network o sa Display Network lang.

Halimbawa

Sabihin nating may tatlong keyword ang iyong ad group -- mga rosas, ilang-ilang at sunflower -- at pinili mo ang www.example.com bilang placement. Kung ipinakita ng Google Ads ang iyong ad nang 3 beses sa www.example.com batay sa pagtutugma ng keyword at pagtutugma ng placement, iuulat ito bilang impression sa keyword at impression sa placement. Makikita mo ang 3 impression mula sa www.example.com sa iyong tab na Mga Placement, at makikita mo ang 3 impression batay sa pag-target sa keyword sa iyong tab na Mga Keyword. Halimbawa, kung nagpakita ang iyong mga ad sa www.example.com nang isang beses dahil sa iyong keyword na mga rosas, dalawang beses dahil sa iyong keyword na mga ilang-ilang, at 0 beses para sa mga sunflower, makikita mo ang mga nabilang na impression sa tabi ng bawat keyword.

Narito kung paano mahahanap ang iyong istatistika:

  • Upang makita ang iyong mga impression sa pinamamahalaang placement, i-click ang tab na Mga Placement at hanapin ang mga placement na may status na "Pinamamahalaan." Makikita mo ang iyong data ng pagganap, kabilang ang mga impression.
  • Upang makita ang iyong mga impression sa keyword, i-click ang tab na Mga Keyword sa Display. Makakakita ka ng talahanayan na naglalaman ng iyong data ng pagganap, kabilang ang mga impression.
Mga impression para sa mga placement na hindi mo pa nata-target

Kapag na-trigger ng mga keyword sa iyong ad group ang iyong ad upang lumabas sa placement na hindi mo tina-target, parehong iuulat ang impression bilang impression sa keyword at impression sa placement.

Makikita mo ang iyong data para sa mga placement at keyword sa pamamagitan ng pagpili sa tab na Display Network. Tandaang makikita mo ang iyong data ng pagganap para sa mga kampanyang nagta-target sa paghahanap at sa Display Network, sa Network ng Paghahanap at Display Network, o sa Display Network lang.

Narito kung paano mahahanap ang iyong istatistika:

  • Upang makita ang iyong mga awtomatikong impression sa placement, i-click ang tab na Mga Placement at hanapin ang mga placement na may status na "Awtomatiko." Makikita mo ang iyong data ng pagganap, kabilang ang mga impression.
  • Upang makita ang iyong mga impression sa keyword, i-click ang tab na Mga Keyword sa Display. Makakakita ka ng talahanayan na naglalaman ng iyong data ng pagganap, kabilang ang mga impression.

Mga susunod na hakbang

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu