Πώς συνεργάζονται οι τοποθετήσεις και οι λέξεις-κλειδιά

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords. Προσδιορίστε ποια εμπειρία στο AdWords χρησιμοποιείτε

Οι τοποθετήσεις και οι λέξεις-κλειδιά μπορούν να συνεργαστούν, για να καθορίσουν πού θα εμφανιστούν οι διαφημίσεις σας στο Δίκτυο εμφάνισης και πόσο θα πληρώσετε για αυτές. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση μόνο τη λίστα λέξεων-κλειδιών που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας παράλληλα τοποθετήσεις για να προσαρμόσετε τις προσφορές σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό τοποθετήσεων και λέξεων-κλειδιών, για να κάνετε πιο συγκεκριμένες τις κατάλληλες θέσεις εμφάνισης των διαφημίσεών σας. Η συνδυασμένη χρήση και των δύο λειτουργιών συμβάλλει στον περιορισμό του κοινού των διαφημίσεών σας και στον ορισμό της κατάλληλης τιμής για κλικ που προέρχονται από αυτούς τους δυνητικούς πελάτες.

Χρήση της στόχευσης τοποθέτησης

  • Χρησιμοποιώντας τοποθετήσεις μπορείτε να προσδιορίζετε τις ακριβείς διευθύνσεις URL όπου μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.
  • Για να επιλέξετε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου θα εμφανίζετα η διαφήμισή σας, δοκιμάστε τη στόχευση τοποθέτησης για την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεών σας.
  • Με τις διαχειριζόμενες τοποθετήσεις μπορείτε ευκολότερα να προωθήσετε την επωνυμία σας, εμφανίζοντας τις διαφημίσεις σας σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή μια συγκεκριμένη ομάδα ιστότοπων στο Δίκτυο εμφάνισης.

Χρήση της στόχευσης λέξεων-κλειδιών

  • Οι λίστες λέξεων-κλειδιών προσδιορίζουν τις σελίδες όπου μπορεί να εμφανίζεται η διαφήμισή σας, συγκεκριμένα το αντικείμενο ή περιεχόμενο της σελίδας.
  • Για να βοηθήσετε τις σελίδες σας να εμφανίζονται πολύ συχνά δίπλα σε σχετικό περιεχόμενο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά για τις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων που διαθέτετε.
  • Για παράδειγμα, αν θέλετε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται κοντά σε περιεχόμενο που αναφέρεται στο τένις, μπορείτε να ξεκινήσετε με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το τένις. Σημείωση: Αυτό ισχύει μόνο για λέξεις-κλειδιά σε καμπάνιες για το Δίκτυο εμφάνισης με ορισμένη την επιλογή "Περιεχόμενο" για τη ρύθμιση λέξης-κλειδιού.

Τι συμβαίνει κατά τη συνδυασμένη στόχευση λέξεων-κλειδιών και τοποθετήσεων

Στα παραδείγματα που απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα, η μπλε περιοχή αντιπροσωπεύει τη δυνητική προσέγγιση χρηστών της στόχευσης λέξεων-κλειδιών και η ροζ περιοχή απεικονίζει την προσέγγιση χρηστών της στόχευσης τοποθέτησης. Οι σκιασμένες περιοχές αποτελούν την προσέγγιση χρηστών που προσδιορίζεται είτε από τη ρύθμιση "Στόχευση και προσφορά" ή από τη ρύθμιση "Μόνο προσφορά".

Placements -- Target and bid setting

Συνδυασμένη στόχευση λέξεων-κλειδιών και τοποθετήσεων

Όταν προσθέτετε τοποθετήσεις και λέξεις-κλειδιά σε μια ομάδα διαφημίσεων, προκειμένου να στοχεύσετε τις διαφημίσεις σας, οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται στη σελίδα που προσδιορίσατε όταν το περιεχόμενο είναι σχετικό με τις λέξεις-κλειδιά που επιλέξατε. Στο Google Ads χρησιμοποιείται η στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα για τον εντοπισμό σελίδων στο Δίκτυο εμφάνισης που περιλαμβάνουν περιεχόμενο το οποίο αντιστοιχεί με τις λέξεις-κλειδιά. Αν η τοποθέτηση που επιλέξατε διαθέτει πολλές ιστοσελίδες, οι διαφημίσεις σας μπορούν να εμφανίζονται μόνο στις σελίδες που αντιστοιχούν στις λέξεις-κλειδιά σας. Αυτή η ρύθμιση τοποθετήσεων ονομάζεται "Στόχευση και προσφορά" και περιορίζει σημαντικά τις τοποθεσίες όπου μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

Η χρήση λέξεων-κλειδιών με τοποθετήσεις περιορίζει τη στόχευση των διαφημίσεών σας και μπορεί να περιορίσει την προσέγγιση χρηστών της ομάδας διαφημίσεων. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν στοχεύετε τοποθετήσεις που διαθέτουν μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως είναι οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι και τα κοινωνικά δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαφημίσεις σας θα είναι πιο πιθανό να εμφανίζονται σε σχετικές τοποθεσίες αυτών των ιστοτόπων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση πολλών μεθόδων στόχευσης μπορεί να περιορίσει υπερβολικά την προσέγγιση χρηστών της ομάδας διαφημίσεων. Φροντίστε να παρακολουθείτε την απόδοση των διαφημίσεών σας, για να ελέγχετε ότι έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε για την καμπάνια σας μια ομάδα διαφημίσεων με τις διαχειριζόμενες τοποθετήσεις Α, Β και Γ και τη λέξη-κλειδί κόκκινα τριαντάφυλλα. Όταν προσθέτετε τις τοποθετήσεις σας, ορίζετε την επιλογή "Στόχευση και προσφορά" και κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Η διαφήμισή σας θα εμφανίζεται στις τοποθετήσεις A, B και Γ μόνο αν το περιεχόμενό τους σχετίζεται με τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Συνεπώς, αν το Google Ads προσδιορίσει ότι αντιστοιχίσεις για τη λέξη-κλειδί κόκκινα τριαντάφυλλα εμφανίζονται μόνο στις τοποθετήσεις Α και Β, η διαφήμισή σας δεν θα εμφανίζεται στην τοποθέτηση Γ, παρόλο που την έχετε επιλέξει. Επειδή η τοποθέτηση Γ δεν διαθέτει περιεχόμενο σχετικό με κόκκινα τριαντάφυλλα, δεν αποτελεί αντιστοίχιση με βάση τα συμφραζόμενα για τη λέξη-κλειδί και η διαφήμιση δεν θα εμφανιστεί.

Τώρα, ας υποθέσουμε ότι η τοποθέτηση A είναι ένας ιστότοπος σχετικά με λουλούδια, με 100 διαφορετικές σελίδες: πέντε σχετικά με κόκκινα τριαντάφυλλα και 95 σχετικά με άλλες ποικιλίες λουλουδιών. Επειδή η στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα λειτουργεί έως και το επίπεδο σελίδας, το σύστημα ενδέχεται να προσδιορίσει ότι μόνο οι πέντε σελίδες που σχετίζονται με κόκκινα τριαντάφυλλα αποτελούν καλή αντιστοίχιση για τη λέξη-κλειδί. Η διαφήμιση δεν θα εμφανιστεί στις υπόλοιπες 95 σελίδες του ιστότοπου Α, αν αυτές οι σελίδες δεν αντιστοιχούν με τις λέξεις-κλειδιά σας, παρόλο που έχετε προσθέσει ολόκληρο τον ιστότοπο στη στόχευση τοποθέτησης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις στόχευσης στο Δίκτυο εμφάνισης.

Placements -- "Bid only" setting

Στόχευση λέξεων-κλειδιών με πρόσθετες προσφορές για τοποθετήσεις

Αν επιλέξετε τη ρύθμιση "Μόνο προσφορά", προτού αποθηκεύσετε τη στόχευση τοποθέτησης, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται σε μια ποικιλία ιστότοπων που αντιστοιχούν στις λέξεις-κλειδιά και οι προσφορές θα αυξάνονται μόνο όταν υπάρχει επικάλυψη των τοποθετήσεων και των λέξεων-κλειδιών που έχετε επιλέξει. Αντίθετα με την προηγούμενη επιλογή, η χρήση της επιλογής "Μόνο προσφορά" επιτρέπει την εμφάνιση των διαφημίσεων σε όλες τις τοποθετήσεις που αντιστοιχούν με τη στόχευση λέξεων-κλειδιών, με παράλληλο ορισμό μιας συγκεκριμένης προσφοράς για μια συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι διευθύνετε μια εταιρεία που ενοικιάζει διαμερίσματα και θέλετε να εμφανίζετε τις διαφημίσεις σας σε μια ποικιλία ιστότοπων και, συγκεκριμένα, σε σελίδες σχετικά με ενοικιάσεις διαμερισμάτων στη Νέα Σμύρνη. Ξεκινήστε προσθέτοντας λέξεις-κλειδιά σχετικά με ενοικιάσεις διαμερισμάτων στη Νέα Σμύρνη: με αυτόν τον τρόπο η διαφήμισή σας θα έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί σε κάθε σελίδα που περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις-κλειδιά. Γνωρίζετε, επίσης, ότι οι χρήστες που επισκέπτονται συγκεκριμένους ιστότοπους, για παράδειγμα τους ιστότοπους Α και Β, είναι περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σας ενοικίασης διαμερισμάτων.

Για να συγκεντρώσετε τις διαφημίσεις σας σε αυτούς τους ιστότοπους, προσθέτετε τους ιστότοπους στη στόχευση τοποθέτησης, επιλέγετε "Μόνο προσφορά" και ορίζετε υψηλότερες προσφορές για αυτές τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Επιλέγοντας "Μόνο προσφορά", η διαφήμιση μπορεί να εμφανιστεί σε μια ποικιλία διαφορετικών ιστότοπων που περιλαμβάνουν τις λέξεις-κλειδιά σας. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε μια υψηλότερη προσφορά CPC, για να δώσετε προτεραιότητα στην εμφάνιση των διαφημίσεων σε συγκεκριμένους ιστότοπους που επίσης περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά σας.

Γνωρίζατε ότι…

Οι διαφημίσεις που είναι στοχευμένες με βάση την τοποθέτηση και οι διαφημίσεις με στόχευση λέξεων-κλειδιών ανταγωνίζονται για την προβολή στις σελίδες του Δικτύου εμφάνισης, με βάση την Κατάταξη διαφήμισης που έχουν. Η Κατάταξη διαφήμισης για διαφημίσεις με στόχευση τοποθετήσεων ή λέξεων-κλειδιών, καθώς και άλλες διαφημίσεις με στόχευση στο Δίκτυο εμφάνισης, καθορίζεται ανάλογα με το εάν η καμπάνια χρησιμοποιεί προσφορά κόστους ανά κλικ (CPC) ή προσφορά κόστους ανά χίλιες εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής (vCPM).

Παρακολούθηση των δεδομένων απόδοσης

Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων, για τις διαφημίσεις σας με στόχευση τοποθετήσεων και λέξεων-κλειδιών.

Εμφανίσεις για τοποθετήσεις που έχετε στοχεύσει

Όταν η διαφήμισή σας εμφανίζεται σε μια τοποθέτηση που έχετε επιλέξει, η εμφάνιση θα αναφέρεται τόσο ως εμφάνιση τοποθέτησης όσο και ως εμφάνιση λέξης-κλειδιού.

Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα για τοποθετήσεις και λέξεις-κλειδιά, επιλέγοντας την καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης. Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να δείτε τα δεδομένα απόδοσης για καμπάνιες που στοχεύουν τα Δίκτυα αναζήτησης και εμφάνισης ή μόνο το Δίκτυο εμφάνισης.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι η ομάδα διαφημίσεων διαθέτει τρεις λέξεις-κλειδιά - τριαντάφυλλα, τουλίπες και ηλίανθοι - και ως τοποθέτηση έχετε επιλέξει τον ιστότοπο www.example.com. Εάν το Google Ads εμφανίσει τη διαφήμισή σας τρεις φορές στον ιστότοπο www.example.com με βάση τόσο την αντιστοίχιση λέξης-κλειδιού όσο και την αντιστοίχιση τοποθέτησης, η εμφάνιση θα αναφέρεται τόσο ως εμφάνιση λέξης-κλειδιού όσο και ως εμφάνιση τοποθέτησης. Οι τρεις εμφανίσεις από τον ιστότοπο www.example.com θα εμφανίζονται στην καρτέλα "Τοποθετήσεις" και θα βλέπετε τις τρεις εμφανίσεις βάσει της στόχευσης λέξης-κλειδιού στην καρτέλα "Λέξεις-κλειδιά". Για παράδειγμα, αν οι διαφημίσεις σας εμφανίστηκαν μία φορά στον ιστότοπο www.example.com λόγω της λέξης-κλειδί τριαντάφυλλα, δύο φορές λόγω της λέξης-κλειδί τουλίπες και καμία φορά λόγω της λέξης-κλειδί ηλίανθοι, θα δείτε τον αριθμό των εμφανίσεων δίπλα από κάθε λέξη-κλειδί.

Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά στοιχεία που θέλετε:

  • Για να δείτε τις εμφανίσεις σε διαχειριζόμενες τοποθετήσεις, κάντε κλικ στην καρτέλα Τοποθετήσεις και αναζητήστε τις τοποθετήσεις με την κατάσταση "Διαχειριζόμενη". Θα εμφανιστούν δεδομένα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων.
  • Για να δείτε τις εμφανίσεις λέξεων-κλειδιών, κάντε κλικ στην καρτέλα Λέξεις-κλειδιά προβολής. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας με τα δεδομένα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων.
Εμφανίσεις για τοποθετήσεις στις οποίες δεν έχετε στοχεύσει

Όταν οι λέξεις-κλειδιά στην ομάδα διαφημίσεών σας ενεργοποιούν τη διαφήμισή σας για προβολή σε τοποθέτηση που δεν στοχεύσατε, τότε η εμφάνιση θα αναφερθεί τόσο ως εμφάνιση λέξης-κλειδιού όσο και ως εμφάνιση τοποθέτησης.

Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σας για τοποθετήσεις και λέξεις-κλειδιά, επιλέγοντας την καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης. Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να δείτε τα δεδομένα απόδοσης για καμπάνιες που στοχεύουν τα Δίκτυα αναζήτησης και εμφάνισης ή μόνο το Δίκτυο εμφάνισης.

Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά στοιχεία που θέλετε:

  • Για να δείτε τις εμφανίσεις σε αυτόματες τοποθετήσεις, κάντε κλικ στην καρτέλα Τοποθετήσεις και αναζητήστε τις τοποθετήσεις με την κατάσταση "Αυτόματη". Θα εμφανιστούν δεδομένα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων.
  • Για να δείτε τις εμφανίσεις λέξεων-κλειδιών, κάντε κλικ στην καρτέλα Λέξεις-κλειδιά προβολής. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας με τα δεδομένα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων.

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας