Как си взаимодействат разположенията и ключовите думи

Тази статия се отнася само за предходния интерфейс на AdWords. Определете кой интерфейс на AdWords използвате

Разположенията и ключовите думи определят съвместно къде в дисплейната мрежа ще се показват рекламите Ви и колко ще плащате за тях. Можете да изберете това да става въз основа само на списъка Ви с ключови думи, като използвате разположения, за да коригирате оферирането си. Или да използвате комбинация от разположения и ключови думи, за да прецизирате къде могат да се показват рекламите Ви. В този случай можете да стесните аудиторията за рекламите си и да зададете правилната цена за кликванията от тези потенциални клиенти.

Използвайте насочване по разположение

  • Разположенията Ви помагат да определите точните URL адреси, на които могат да се показват рекламите Ви.
  • За да изберете конкретни места за показване на рекламата Ви, опитайте да използвате насочване по разположение за кампанията или рекламната си група.
  • Управляваните разположения могат да Ви помогнат да популяризирате марката си, защото рекламите Ви ще се показват на конкретен уебсайт или група от сайтове в дисплейната мрежа.

Използване на насочване по ключови думи

  • Списъците с ключови думи определят страниците, на които може да се показва рекламата Ви, и по-конкретно темата и съдържанието им.
  • За да подпомогнете честото показване на рекламите си до подходящо съдържание, опитайте да използвате ключови думи за кампаниите или рекламните си групи.
  • Ако например искате рекламата Ви да се показва до съдържание, посветено на тенис, бихте могли да започнете с ключови думи, свързани с този спорт. Забележка: Това се отнася само за ключови думи в кампании за дисплейната мрежа, при които в настройката на ключовите думи е избрано „Съдържание“.

Какво се случва, когато насочвате както по ключови думи, така и по разположения

В примерните диаграми по-долу синята област представлява потенциалният обхват на насочването по ключови думи, а розовата – по разположение. Защрихованите области показват обхвата, определен от настройката „Насочване и офериране“ или „Само офериране“.

Placements -- Target and bid setting

Едновременно насочване по ключови думи и разположения

Когато добавяте разположения и ключови думи към рекламна група, за да насочвате рекламите си, те ще се показват на посочената от Вас страница само когато съдържанието е подходящо за ключовите Ви думи. Google Ads използва контекстното насочване, за да намира страници в дисплейната мрежа със съдържание, съответстващо на ключовите Ви думи. Ако избраното от Вас разположение има няколко уебстраници, рекламите Ви могат да се показват само на онези с такова съответствие. Тази настройка за разположение се нарича „Насочване и офериране“ и силно ограничава местата за показване на рекламите Ви.

Използването на ключови думи с разположения стеснява насочването на рекламите Ви и може да ограничи обхвата на рекламната Ви група. Тази опция може да бъде полезна, ако ги насочвате към разположения с голямо разнообразие от съдържание – например новинарски сайтове и социални мрежи. По този начин има по-голяма вероятност рекламите Ви да се покажат на подходящи местоположения на тези сайтове. В много случаи обаче наслагването на няколко начина на насочване може да ограничи прекомерно обхвата на рекламната Ви група. Не забравяйте да наблюдавате ефективността на рекламите си, за да проверите дали постигате желаните от Вас резултати.

Пример

Да приемем, че за кампанията си създадете рекламна група с управлявани разположения А, Б и В и ключова дума червени рози. Когато добавите разположенията си, им задавате настройка „Насочване и офериране“ и кликвате върху Запазване.

Рекламата Ви ще се показва в разположенията А, Б и В само ако съдържанието име е свързано с червени рози. Затова, ако системата ни определи, че съответствия на червени рози има само в А и Б, рекламата Ви няма да се покаже в разположение В, независимо че сте го избрали. Тъй като разположение В не включва съдържание за червени рози, то не представлява контекстно съвпадение за ключовата Ви дума и рекламата Ви няма да се покаже.

Сега нека предположим, че разположение A е уебсайт за цветя със 100 различни страници: пет за червени рози и 95 за други видове цветя. Тъй като контекстното насочване се осъществява чак до ниво страница, възможно е Google Ads да идентифицира като добро съвпадение за ключовата Ви дума единствено тези пет страници за червени рози. Ако останалите 95 страници от А не са подходящи за ключовите Ви думи, рекламата Ви няма да се покаже на тях, независимо че в насочването си по местоположение сте добавили целия уебсайт.

Научете повече за настройките за насочване в дисплейната мрежа.

Placements -- "Bid only" setting

Насочване по ключови думи с допълнително офериране за разположения

За да показвате рекламите си на разнообразни сайтове, съответстващи на ключовите Ви думи, и да оферирате повече само когато насочванията Ви по разположения и по ключови думи се припокриват, можете да изберете „Само офериране“, преди да запазите насочването си по разположение. За разлика от опцията по-горе, избирането на тази настройка позволява на рекламата Ви да се показва във всички разположения, съответстващи на насочването Ви по ключови думи, но задавате определена оферта за конкретно разположение.

Пример

Да приемем, че сте агенция за недвижими имоти и искате да показвате рекламите си на различни уебсайтове, по-конкретно на страници за наемане на апартаменти в София. Започвате с добавяне на ключови думи, свързани с наем на апартаменти в София – това ще помогне на рекламата Ви да се показва на страници, които включват тези думи. Знаете също така, че хората, посещаващи конкретни уебсайтове – например А и Б, е по-вероятно да използват услугите Ви за наемане на апартаменти.

За да съсредоточите рекламите си в тези сайтове, ги добавяте към насочването си по разположение, избирате „Само офериране“ и задавате по-високи оферти за конкретните разположения. С избирането на тази настройка рекламата Ви може да се показва на различни уебсайтове, съдържащи ключовите Ви думи, но е възможно да посочите по-висока оферта за CPC, за да отдадете предимство на показването в конкретни уебсайтове, които също съдържат тези думи.

Знаете ли, че...

Насочените по разположение и насочените по ключови думи реклами се конкурират за показване на страниците в дисплейната мрежа въз основа на своя рекламен ранг. Рекламният ранг на тези и всички останали реклами, насочени към дисплейната мрежа, се определя в зависимост от това, дали кампанията използва офериране за цена на кликване (CPC), или цена на хиляда импресии (vCPM).

Наблюдаване на данните Ви за ефективността

Можете да видите данните си за ефективността, включително импресиите, за рекламите си, насочени по разположение и по ключови думи.

Импресии за разположения, към които насочвате

Когато рекламата Ви се покаже на избрано от Вас разположение, импресията ще се отчете едновременно като такава за разположение и за ключова дума.

Можете да видите данните си за разположенията и ключовите думи, като изберете раздела Дисплейна мрежа. Имайте предвид, че можете да преглеждате данните за ефективността за кампании, насочени едновременно към мрежата за търсене и дисплейната мрежа или само към дисплейната мрежа.

Пример

Да приемем, че в рекламната Ви група има три ключови думи – рози, лалета и слънчогледи, а за разположение сте избрали www.example.com. Ако Google Ads покаже 3 пъти рекламата Ви на www.example.com въз основа на насочване както по ключови думи, така и по разположение, това ще се отчете едновременно като импресия за ключова дума и такава за разположение. Ще видите трите импресии от www.example.com в раздела „Разположения“, а също и в раздела „Ключови думи“ въз основа на насочването си по ключова дума. Ако например рекламите Ви са се показали на www.example.com веднъж поради ключовата дума рози, два пъти поради лалета и нито веднъж за слънчогледи, ще видите броя на импресиите до всяка ключова дума.

По-долу сме описали как да намерите статистическите си данни:

  • За да видите импресиите си за управлявани разположения, кликнете върху раздела Разположения и потърсете такива със състояние „Управлявано“. Ще се покажат данните Ви за ефективността, включително импресиите.
  • За да видите импресиите си за ключови думи, кликнете върху раздела Ключови думи за дисплейната мрежа. Ще се покаже таблица с данните Ви за ефективността, включително импресиите.
Импресии за разположенията, към които нямате насочване

Когато ключовите думи в рекламната Ви група задействат показване на рекламата Ви на разположение, към което не насочвате, импресията ще се отчете едновременно като такава за ключова дума и за разположение.

Можете да видите данните си за разположенията и ключовите думи, като изберете раздела Дисплейна мрежа. Имайте предвид, че можете да преглеждате данните за ефективността за кампании, насочени едновременно към мрежата за търсене и дисплейната мрежа или само към дисплейната мрежа.

По-долу сме описали как да намерите статистическите си данни:

  • За да видите импресиите си за автоматични разположения, кликнете върху раздела Разположения и потърсете такива със състояние „Автоматично“. Ще се покажат данните Ви за ефективността, включително импресиите.
  • За да видите импресиите си за ключови думи, кликнете върху раздела Ключови думи за дисплейната мрежа. Ще се покаже таблица с данните Ви за ефективността, включително импресиите.

Следващи стъпки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false