סטטוס הקמפיין: הגדרה

סטטוס של הקמפיין, שמתאר אם המודעות שכלולות בו יכולות לפעול נכון לעכשיו.

 • לגבי כל אחד מהקמפיינים שלך מוצג מידע על מצבו הנוכחי בעמודה "סטטוס" שבדף "קמפיינים".
 • הסטטוס של קמפיין משפיע על כל קבוצות המודעות ועל כל המודעות הנכללות בו. לדוגמה, כשאתם משהים קמפיין, כל המודעות שכלולות בקמפיין הזה מפסיקות להופיע.
 • ברשימה הבאה מופיעים הסטטוסים שעשויים להופיע לקמפיינים:
  • כשיר. הקמפיין פעיל והמודעות שכלולות בו יכולות להופיע.
  • כשיר (מוגבל). הקמפיין פעיל, אבל המודעות מוצגות בצורה לא סדירה בגלל מגבלות תקציב.
  • לא כשיר. הקמפיין לא פעיל מאחר שאין קבוצות של מודעות, כל הקבוצות של המודעות הושהו או נמחקו, כל המודעות הושהו או נמחקו או כל מילות המפתח הושהו או נמחקו.
  • מושהה. הקמפיין והמודעות שנכללות בו מושהים מפני שבחרת באפשרות זו. תוכל להמשיך את הקמפיין בכל פעם שתרצה להציג את המודעות שלו.
  • נמחק. הקמפיין והמודעות הנכללות בו אינם פועלים מכיוון שמחקת את הקמפיין לצמיתות. אם אתה מעוניין רק להשבית קמפיין, אל תסיר אותו. במקום זאת, השהה אותו.
  • הסתיים. תאריך הסיום של הקמפיין חלף לכן המודעות שנכללות בו אינן מוצגות יותר. תוכל לשנות את תאריך הסיום בכל עת.
  • בהמתנה. תאריך ההתחלה של הקמפיין הוא בעתיד ולכן המודעות שנכללות בו עדיין לא התחילו להופיע. תוכל לשנות את תאריך ההתחלה בכל עת, אם הוא בעתיד.
  • בהגבלת תקציב. הקמפיין פעיל וניתן להציג את המודעות שנכללות בו, אך לא לעתים קרובות מדי בשל הגבלות תקציב. אם תעביר את סמן העכבר מעל לבועת הטקסט שלצד סטטוס זה, תוכל לראות את התקציב המומלץ שלך.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי