סטטוס קמפיין: הגדרה

סטטוס של הקמפיין שלך, המתאר אם המודעות הנכללות בו יכולות כרגע להופיע או לא.

 • לגבי כל אחד מהקמפיינים שלך מוצג מידע על מצבו הנוכחי בעמודה "סטטוס" שבדף "קמפיינים".
 • הסטטוס של קמפיין משפיע על כל קבוצות המודעות ועל כל המודעות הנכללות בו. לדוגמה, כשאתה משהה קמפיין, מופסקת ההצגה של כל המודעות שנכללות בו.
 • הנה הסטטוסים שאתה עשוי לראות לגבי קמפיינים:
  • כשיר. הקמפיין פועל והמודעות שנכללות בו ניתנות להצגה.
  • מושהה. הקמפיין והמודעות שנכללות בו מושהים מפני שבחרת באפשרות זו. תוכל להמשיך את הקמפיין בכל פעם שתרצה להציג את המודעות שלו.
  • נמחק. הקמפיין והמודעות הנכללות בו אינם פועלים מכיוון שמחקת את הקמפיין לצמיתות. אם אתה מעוניין רק להשבית קמפיין, אל תסיר אותו. במקום זאת, השהה אותו.
  • הסתיים. תאריך הסיום של הקמפיין חלף לכן המודעות שנכללות בו אינן מוצגות יותר. תוכל לשנות את תאריך הסיום בכל עת.
  • בהמתנה. תאריך ההתחלה של הקמפיין הוא בעתיד ולכן המודעות שנכללות בו עדיין לא התחילו להופיע. תוכל לשנות את תאריך ההתחלה בכל עת, אם הוא בעתיד.
  • בהגבלת תקציב. הקמפיין פעיל וניתן להציג את המודעות שנכללות בו, אך לא לעתים קרובות מדי בשל הגבלות תקציב. אם תעביר את סמן העכבר מעל לבועת הטקסט שלצד סטטוס זה, תוכל לראות את התקציב המומלץ שלך.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה