Status ng campaign: Kahulugan

Isang status para sa iyong ad campaign na naglalarawan kung gagana ba ang mga ad nito o hindi sa sandaling iyon.

 • Para sa bawat isa sa iyong mga ad campaign, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang status nito na nakalista sa column na "Status" ng iyong page na Mga Campaign.
 • Naaapektuhan ng status ng isang campaign ang lahat ng ad group at ad na nasa campaign. Halimbawa, kapag nag-pause ka ng campaign, hindi na ipapakita ang lahat ng ad sa campaign.
 • Narito ang mga status ng campaign na posible mong makita:
  • Kwalipikado. Aktibo at makakapagpakita ng mga ad ang campaign.
  • Kwalipikado (limitado). Aktibo ang campaign, pero paminsan-minsan lang ito nagpapakita ng mga ad dahil sa mga limitasyon sa badyet.
  • Hindi kwalipikado. Hindi aktibo ang campaign dahil walang ad group, naka-pause o na-delete ang lahat ng ad group, naka-pause o na-delete ang lahat ng ad, o naka-pause o na-delete ang lahat ng keyword.
  • Naka-pause. Hindi tumatakbo ang campaign at mga ad nito dahil na-pause mo ang mga ito. Maipagpapatuloy mo ang campaign sa tuwing gusto mong patakbuhin ang mga ad nito.
  • Inalis. Hindi gumagana ang campaign at mga ad nito dahil permanente mong na-delete ito. Kung gusto mo lang i-off ang isang campaign, huwag itong alisin. Sa halip ay i-pause ang campaign.
  • Natapos na. Lumampas na ang campaign sa petsa ng pagtatapos nito, kaya hindi na tumatakbo ang mga ad nito. Mababago mo ang petsa ng pagtatapos anumang oras.
  • Nakabinbin. Ang campaign ay may petsa ng pagsisimula sa hinaharap, kaya hindi pa nagsisimulang tumakbo ang mga ad nito. Mababago mo ang petsa ng pagsisimula anumang oras bago ito sumapit.
  • Nalilimitahan ng badyet. Aktibo ang campaign at maaaring magpakita ng mga ad, ngunit hindi kasingdalas ng magagawa nito dahil sa mga limitasyon sa badyet. Maaari mong itapat ang iyong mouse sa bubble sa tabi ng status na ito upang makita ang iyong inirerekomendang badyet.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu