Odstraňování problémů s automatickými pravidly

Při řešení všech chybových zpráv, které obdržíte, je důležité zachovat si nadhled. Dále uvádíme několik běžných problémů týkajících se automatických pravidel a návody na jejich řešení:

1. Pravidlo se spustilo, ale byly v něm chyby

Ve výjimečných případech se pravidlo může spustit s chybami. Chyby lze zobrazit v tabulce protokolů po kliknutí na Automatizovat > Spravovat pravidla. Zobrazí se zpráva „Dokončeno (s chybami)‟. Konkrétnější důvody zobrazíte kliknutím na odkaz Zobrazit podrobnosti.

2. Pravidlo se spustilo, ale neprovedlo změny

Může nastat několik případů, kdy se pravidla sice spustí, ale neprovedou žádné změny. Případným důvodem může být některé z těchto omezení:

  • V reklamních sestavách v Obsahové síti lze měnit jenom dimenze nabídek, které jsou pro danou kampaň přizpůsobené. Pokud třeba určitá reklamní sestava na uživatele cílí na základě umístění, můžete u dané reklamní sestavy měnit jenom nabídky související s umístěními. V tomto příkladě platí, že pokud vytvoříte pravidlo se záměrem měnit nabídky související s pohlavím, věkem nebo jinou dimenzí, pravidlo se nespustí a žádné změny neprovedou.
  • V kampaních v Obsahové síti nelze měnit automatická umístění, pohlaví ani věk. Ruční umístění ale měnit můžete.
  • U pravidel vytvořených v rámci kampaní, které cílí na Vyhledávací i Obsahovou síť zároveň, jsou klíčová slova a remarketingové seznamy vhodné k vyhledávání související s reklamami ve vyhledávání k dispozici pouze pro čtení. Pokud pravidlo nastavíte takto, můžete u reklam ve vyhledávání pomocí pravidel sledovat klíčová slova a remarketingové seznamy, nemůžete je ale už měnit. Pravidla, která dokážou klíčová slova sledovat i upravit, můžete vytvořit na kartě Klíčová slova.

Pokud jste vytvořili určité pravidlo, ale změny jím způsobené neodpovídají vašim očekáváním (a zároveň to není způsobeno některou z předchozích výjimek), zkuste náhled pravidla zobrazit znovu a zkontrolujte, zda je nastaveno tak, jak jste chtěli. Můžete se také podívat na příklady v článku věnovaném běžným způsobům používání pravidel. Najdete v něm návrhy, jak pravidla správně nastavit.

3. Pravidlo zobrazuje zprávu Deaktivovaný uživatel

Automatická pravidla se vytvářejí jménem uživatele, který je nastavil. Když uživatel ztratí přístup k účtu Google Ads, žádná pravidla, která vytvořil, se už nespustí. Pokud chcete pravidla opět zapnout, stačí, aby kterýkoli uživatel účtu pravidlo otevřel a znovu uložil. Tím se dané pravidlo v systému znovu aktivuje.

Zastavení e-mailů o automatických pravidlech

Aktualizace e-mailů lze ukončit tak, že u daného pravidla změníte nastavení e-mailu, pravidlo pozastavíte nebo ho odstraníte. Přečtěte si plné znění pokynů.

Vyzkoušet
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory