ราคาเสนอเริ่มต้นของกลุ่มโฆษณา

ราคาเสนอที่ใช้กับคำหลักและตำแหน่งทั้งหมดในกลุ่มโฆษณาของคุณที่ไม่มีการเสนอราคาแบบเฉพาะเจาะจง ราคาเสนอนี้จะตั้งจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายสำหรับการคลิกที่โฆษณาของคุณในแต่ละครั้งสำหรับคำหลักและตำแหน่งใดๆ ที่ไม่มีราคาเสนอของตนเอง

  • ราคาเสนอเริ่มต้นของกลุ่มโฆษณาของคุณจะถูกนำมาใช้เมื่อไม่มีราคาเสนอที่เจาะจงมากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งราคาเสนอที่ต่างกันสำหรับหนึ่งในคำหลักของคุณ ราคาเสนอดังกล่าวจะถูกใช้ (แทนราคาเสนอเริ่มต้นของกลุ่มโฆษณาใดๆ) เมื่อใดก็ตามที่คำหลักดังกล่าวเรียกโฆษณาของคุณให้ปรากฏขึ้น
  • ราคาเสนอเริ่มต้นของคุณจะแสดงอยู่เหนือแท็บต่างๆ บนหน้ากลุ่มโฆษณาในบัญชีของคุณ หากราคาเสนอสำหรับเครือข่ายดิสเพลย์มีเครื่องหมายเป็น "ปิด" หมายความว่าคุณเลือกไม่ใช้เครือข่ายดิสเพลย์

ความเกี่ยวข้องระหว่างการเสนอราคาระดับคำหลักและระดับตำแหน่ง
ดูบทความเกี่ยวกับรูปแบบการเสนอราคา
ดูบทความเกี่ยวกับการเลือกราคาเสนอของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว