Zadane licitacije za grupe oglasa

Iznos licitacije koji se odnosi na sve ključne riječi i položaje u grupi oglasa koji nemaju pojedinačne licitacije. Ta licitacija postavlja maksimalni iznos koji ste spremni platiti za svaki klik na oglas za svaku ključnu riječ i položaj bez licitacije.

  • Zadane licitacije grupe oglasa koriste se kada nema više primjenjivih određenih licitacija. Na primjer, ako postavite drugu licitaciju za ključnu riječ, ta će se licitacija upotrebljavati (umjesto bilo koje zadane licitacije grupe oglasa) svaki puta kada ta ključna riječ pokrene prikazivanje oglasa.
  • Zadane licitacije prikazuju se iznad kartica na stranici grupe oglasa na računu. Ako je licitacija za prikazivačku mrežu označena kao "Isključena", to znači da ste isključeni iz prikazivačke mreže.

Kako licitacije za ključne riječi i položaje međusobno djeluju
Pogledajte članke o opcijama licitacije
Pročitajte članke o odabiru licitacija

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik