Mga default na bid sa ad group

Isang halaga ng bid na nalalapat sa lahat ng keyword at placement sa iyong ad group na walang mga indibidwal na bid. Itinatakda ng bid na ito ang maximum na halagang handa kang bayaran para sa bawat pag-click sa iyong ad para sa anumang keyword at placement na walang sariling bid.

  • Ginagamit ang iyong mga default na bid sa ad group kapag wala nang mas partikular na mga bid na naangkop. Halimbawa, kung magtatakda ka ng ibang bid para sa isa sa iyong mga keyword, gagamitin ang bid na iyon (sa halip ng anumang default na bid sa ad group) sa tuwing tini-trigger ng keyword na iyon ang iyong ad upang lumabas.
  • Ipinapakita ang iyong mga default na bid sa itaas ng mga tab sa page ng iyong ad group sa iyong account. Kung minarkahang "Naka-off" ang bid sa Display Network, ibig sabihin nito ay naka-opt out ka sa Display Network.

Paano nakikipag-ugnayan ang mga bid sa keyword at placement
Tumingin ng mga aktikulo tungkol sa mga opsyon sa pagbi-bid
Tumingin ng mga artikulo tungkol sa pagpili ng iyong mga bid

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu