Стандартни оферти на ниво рекламна група

Сума на оферта, която се прилага за всички ключови думи и разположения в рекламна група без отделни оферти. За всяка ключова дума и разположение без собствена оферта тази стойност задава максималната сума, която сте готови да платите за всяко кликване върху рекламата Ви.

  • Стандартните Ви оферти на ниво рекламна група се използват, когато няма по-конкретни приложими оферти. Ако например зададете различна оферта за една от ключовите си думи, тя (а не стандартната оферта на ниво рекламна група) ще се използва всеки път, когато тази ключова дума задейства показване на рекламата Ви.
  • Стандартните оферти се показват над разделите в страницата на рекламната група в профила Ви. Ако офертата за дисплейната мрежа е означена като изключена, значи сте се отказали от тази мрежа.

Как си взаимодействат офертите на ниво ключова дума и разположение
Вижте статии за опциите за офериране
Вижте статии как да избирате офертите си

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067