Tạo mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động giúp tăng phạm vi tiếp cận của bạn mà không cần từ khóa. Tính năng nhắm mục tiêu cho loại Quảng cáo này hoạt động bằng cách đối sánh nội dung tìm kiếm của mọi người trên Google với các trang cụ thể trên trang web của bạn. Bạn kiểm soát cách hoạt động của quy tắc nhắm mục tiêu này. Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình dựa trên các trang web riêng lẻ, các nhóm trang cụ thể hoặc nhắm mục tiêu tất cả các trang trên trang web. Bạn cũng có thể chặn các trang bằng cách sử dụng các tùy chọn loại trừ mục tiêu quảng cáo động hoặc thêm từ khóa phủ định để tránh hiển thị quảng cáo của bạn đối với các cụm từ tìm kiếm cụ thể.

Trước khi bắt đầu

Các phương pháp được mô tả trong bài viết này liên quan đến việc nhắm mục tiêu các trang mà Google đã lập chỉ mục trên trang web của bạn. Nếu trang web của bạn chưa từng hoạt động với Quảng cáo tìm kiếm động thì có thể mất tới 24 giờ để các mục tiêu bắt đầu phân phát.

Để tìm hiểu cách thức hoạt động của Quảng cáo tìm kiếm động, hãy bắt đầu với bài viết Giới thiệu về Quảng cáo tìm kiếm động. Để bắt đầu tạo Quảng cáo tìm kiếm động, hãy chuyển đến bài viết Tạo quảng cáo tìm kiếm động

Các phương pháp hay nhất để nhắm mục tiêu

Hãy tạo mục tiêu quảng cáo động rộng hơn để giúp tăng lưu lượng truy cập gia tăng của bạn. Nếu bạn tạo mục tiêu trong đó có quá ít trang đích nằm trong chỉ mục của Google thì quảng cáo của bạn có thể không nhận được thêm lưu lượng truy cập.

Quảng cáo tìm kiếm động hoạt động tốt nhất với các trang được tối ưu hóa đúng cách mà Quảng cáo tìm kiếm động có thể xác định chủ đề và từ khóa trên trang. Hãy xem các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa Quảng cáo tìm kiếm động theo đường dẫn này. 

Bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn bằng cách sử dụng kết hợp Quảng cáo tìm kiếm động với chiến lược đặt giá thầu tự động. Các mục tiêu Quảng cáo tìm kiếm động có thể có phạm vi rộng và lưu lượng truy cập có thể thay đổi tùy theo từng mục tiêu, vì vậy, chiến lược đặt giá thầu tự động sẽ cải thiện hiệu suất bằng cách xem xét nhiều tín hiệu khác nhau trong hiệu quả hoạt động.

Bạn nên tạo quy tắc loại trừ cho những trang có chứa các từ như "đã hết hàng" hoặc "không có sẵn". Điều này sẽ ngăn không cho khách hàng thấy các trang chứa các sản phẩm mà họ không thể mua trên trang web của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy chuyển đến bài viết Tạo quy tắc loại trừ và nhắm mục tiêu phủ định cho Quảng cáo tìm kiếm động

Để nhắm mục tiêu một miền con, ví dụ: subdomain.examplesite.com, bạn hãy thêm subdomain.examplesite.com trong tùy chọn cài đặt chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm động. Sau đó, tất cả các trang đích mà quảng cáo của bạn phân phát sẽ bao gồm miền con.

Hướng dẫn tạo mục tiêu

Sau khi tạo một Nhóm quảng cáo động, bạn có thể thêm các mục tiêu quảng cáo động. Để thực hiện điều này, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Mục tiêu quảng cáo động.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo.
 3. Chọn nhóm quảng cáo, sau đó chọn một nhóm quảng cáo từ chiến dịch đó. 
  1. Để nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng danh mục, hãy nhấp vào Danh mục được đề xuất cho trang web của bạn, sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh bất kỳ danh mục nào mà bạn muốn sử dụng làm mục tiêu quảng cáo động. Bạn chỉ có thể sử dụng loại nhắm mục tiêu này cho các miền mà Google Ads có thể tạo danh mục. Nếu trang web của bạn chưa từng hoạt động với Quảng cáo tìm kiếm động, thì có thể mất tới 48 giờ để bạn có thể sử dụng các danh mục trong tài khoản của mình.
  2. Để nhắm mục tiêu các trang cụ thể, hãy nhấp vào Trang web cụ thể. Bạn có thể chọn nhắm mục tiêu các URL chính xác hoặc tạo quy tắc để nhắm mục tiêu các trang dựa trên tiêu đề trang, danh mục hoặc nội dung URL. 
  3. Để nhắm mục tiêu tất cả các trang trên trang web của bạn, hãy nhấp vào Tất cả các trang web và sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh “Tất cả các trang web”.
  4. Nếu đang nhắm mục tiêu nguồn cấp dữ liệu trang, bạn cũng có thể nhắm mục tiêu custom label. Để làm việc này, hãy nhấp vào Nhãn tùy chỉnh từ nguồn cấp dữ liệu, nhập nhãn tùy chỉnh của bạn, sau đó nhấp vào Thêm sau mỗi nhãn. 
 4. Nhấp vào Lưu để lưu mục tiêu quảng cáo động.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố