Göra ändringar via massuppladdning

Massuppladdning är ett effektivt sätt att ändra sökord, annonser, annonsgrupper, kampanjer och produktgrupper (i Shopping-kampanjer) i ditt Google Ads-konto. Funktionen sparar tid eftersom du kan ladda ned kalkylark, göra ändringarna offline och sedan ladda upp det uppdaterade kalkylarket till ditt konto och tillämpa ändringarna. Det innebär att du snabbt kan reagera med omedelbara massåtgärder när du upptäcker problem och möjligheter i informationen. I den här artikeln beskriver vi hur du laddar ned, redigerar och laddar upp ett kalkylark.

Exempel

Anna driver en onlinebutik som säljer sportutrustning. Hon har tusentals sökord fördelade över dussintals annonsgrupper. Tidigare när hon ville göra budändringar använde hon kalkylark och en egen formel och införde de ändrade buden manuellt i sitt Google Ads-konto. Med massuppladdning kan hon ladda ned ett kalkylark med sökord, ändra buden med hjälp av sin formel i kalkylarket och sedan ladda upp kalkylarket direkt till sitt Google Ads-konto.

När Anna har laddat upp det redigerade kalkylarket kan hon förhandsgranska ändringar, se information om eventuella fel och tillämpa ändringarna när hon är klar – på en och samma flik. Hon kan till och med dela förhandsgranskningen med sina kolleger om hon vill ha synpunkter.

1. Ladda ned kalkylark för redigering

Vi rekommenderar detta steg för att du ska kunna se till att ändringarna laddas upp korrekt.

Ladda ned kalkylarket från kontot

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringsmenyn.
 3. Välj Sökord, Annonser, Annonsgrupp, Kampanjer, Målgrupper eller Produktgrupper (beroende på vilken typ av redigeringar du vill göra).
 4. Klicka på nedladdningsikonen Download och välj Fler alternativ längst ned i rullgardinsmenyn.
 5. Välj ett format för kalkylarket.
 6. Under Inkludera markerar du kryssrutan för Redigerbara kolumner för massuppladdning.
 7. Klicka på Ladda ned
Prova nu
Obs!

Om du laddar ned en rapport innehåller den inte alla fält som du kan redigera.

Spara ditt ursprungliga nedladdade kalkylark

När du har gjort massuppladdningen finns det inget automatiskt sätt att avbryta eller återställa ändringarna. Därför rekommenderar vi att du alltid sparar en kopia av den ursprungliga rapporten, om du skulle behöva se vilka inställningar du använde innan du gjorde ändringar.

2. Formatera kalkylark

Redigera kalkylark (allmänna regler)

Lägg till sökord, annonser, annonsgrupper, kampanjer eller produktgrupper

Om du vill lägga till ett sökord, en annons eller ett annat objekt skapar du en ny rad i kalkylarket som du har laddat ned.

Ange sedan önskade värden för det nya objektet, som bud, budget eller status. Om du inte anger ett värde i kolumnen Status för ett nytt objekt aktiveras det som standard. Se denna lista över tillåtna objekt och motsvarande värden.

Obs!

Du kan inte redigera annonser i kalkylarket som du har laddat ned. Om du vill ändra en annons måste du radera den och skapa en ny med önskade ändringar i kalkylarket. 

Ta bort sökord, annonser, annonsgrupper, kampanjer eller produktgrupper

Så här tar du bort ett sökord, en annons eller ett annat objekt:

 1. Leta reda på raden med objektet i det nedladdade kalkylarket.
 2. I kolumnen Status för den raden skriver du Remove.
 3. Ladda upp kalkylarket.

Allmänna redigeringsregler

 • Modifiera inte och radera inte rubrikraden med kolumnnamnen.
 • Du behöver inte anteckna eller markera dina ändringar. När du är klar och laddar upp kalkylarket jämför vi det med dina aktuella alternativ för att se vilka ändringar du har gjort. Du kan också förhandsgranska ändringarna innan du tillämpar dem.
 • Du behöver inte radera överflödiga kolumner eller raderna med summor.
 • Tänk på att spara överföringsfilen i något av de format som stöds (xls, xlsx, tsv eller csv).
Redigera kalkylark med sökord
 • Skriv sökordet i kolumnen Sökord. Använd hakparenteser ([ ]) eller citattecken ("") runt sökorden om du vill ange exakt matchning eller frasmatchning.
 • Skriv annonsgruppens namn i kolumnen Annonsgrupp.
 • Du kan inte redigera kolumnen för sökord eller matchningstyp för ett befintligt sökord. När du ändrar ett sökord eller en matchningstyp tas det gamla sökordet bort och ett nytt skapas. Samma sak gäller massuppladdningar. Om du vill redigera ett sökord eller en matchningstyp i en redigerbar rapport måste du ta bort det befintliga sökordet och skapa ett nytt med önskade ändringar.
Redigera kalkylark med annonser

Du kan inte redigera texten i en befintlig annons. När du ändrar annonsen tas den gamla annonsen bort och en ny skapas. Samma sak gäller massuppladdningar. Om du vill redigera en annons offline i ett kalkylark måste du ta bort den befintliga annonsen och skapa en ny med önskade ändringar.

Redigera kalkylark med kampanjer

Vissa kolumner kan inte redigeras eftersom de bara används när du skapar en kampanj. Kalkylarket kan innehålla följande kolumner:

Kampanj

 • Kampanj (obligatoriskt)
 • Kampanj-id (obligatoriskt)
 • Kampanjstatus 
 • Kampanjtyp (kan inte redigeras)
 • Kampanjundertyp (kan inte redigeras)
 • Annonsväxling
 • Startdatum 
 • Slutdatum

Budgivning och budget

 • Typ av budstrategi 
 • Budstrategi
 • Budget
 • Mål-CPA
 • Mål-ROAS
 • Målexponeringsandel
 • Högsta gräns för CPC-bud för målexponeringsandel

Mätning

 • Spårningsmall 
 • Anpassad parameter
Redigera kalkylark med annonstillägg

Ladda ned mall för annonstillägg

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  uppe till höger i kontot.
 3. Under Massåtgärder klickar du på Uppladdningar.
 4. Klicka på den blå plusikonen .
 5. Klicka på Visa mallar.
 6. Ladda ned din mall som ett CSV- eller Excel-kalkylark.

Lägg till ett annonstillägg

Så här lägger du till ett nytt annonstillägg:

 • I kolumnen Kampanj skriver du namnet på den kampanj där du vill lägga till tillägget.
 • Om du vill lägga till tillägget i en annonsgrupp skriver du annonsgruppens namn i kolumnen Annonsgrupp.
 • När du vill lägga till ett apptillägg måste du ange:

  • Mobiloperativsystem: Operativsystemet som målgruppen använder. Du kan ange android eller ios.
  • Paketnamn: Appens unika id. I Android anges paketnamnet efter id= i appens Google Play-adress:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   För iOS-appar anger du det app-id som visas efter id i appens webbadress i iTunes:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Appens länktext: Text som personer klickar på för att komma till din app. Exempel: ”Ladda ned appen”
  • Slutlig webbadress: Webbadressen som visas för dina kunder för din app. Kan till exempel vara webbadressen till appen i Google Play Butik.
 • Om du vill lägga till ett samtalstillägg måste du ange följande:

  • Telefonnummer: Numret som rings upp när kunden klickar på tillägget.
  • Landskod: Landet dit telefonnumret leder. Om telefonnumret till exempel gäller Sverige anger du SE.
  • Använd vidarekopplingsnummer (valfritt): Om du vill ange Googles vidarekopplingsnummer i annonsen. Du kan ange yes (ja) eller no (nej). Standardinställningen är no (nej).
 • När du vill lägga till ett recensionstillägg måste du ange:

  • Källnamn: Personen eller organisationen som skrev recensionen.
  • Källwebbadress: Webbadressen där personen eller organisationen skrev recensionen.
  • Text: Texten i recensionen.
  • Exakt citat (valfritt): Om texten är ett ordagrant citat från recensionen. Du kan ange yes (ja) eller no (nej). Standardinställningen är no (nej).
 • Om du vill lägga till ett platslänkstillägg måste du ange följande:

  • Webbplatslänkens text: Texten som ska visas som klickbar länk i webbplatslänken.
  • Slutlig webbadress: Webbadressen som webbplatslänken leder till.

  Fälten under Beskrivning är valfria, men de kan göra annonsen mer relevant för potentiella kunder. Om du väljer att ha beskrivningar måste du använda båda fälten. Din beskrivning kan eventuellt vara berättigad att visas under webbplatslänken.

  Läs mer i avsnittet Webbplatslänkar med ytterligare detaljer.

 • Om du vill lägga till informationstillägg måste du ange följande:
  • Länktext: Texten som ska visas som informationstext
 • Om du vill lägga till tillägg med utbudsinformation måste du ange följande:
  • Rubrik för utbudsinformation: Rubrik(er) som du väljer i den här listan med fördefinierade rubriker. Använd stor bokstav i början på varje rubrik. Obs! Endast rubrikerna i vår lista godtas.
  • Värden med strukturerade kodavsnitt: De specifika rubrikrelaterade detaljer du vill framhäva.

  Valfria inställningar för alla annonstillägg

  Utöver att redigera de obligatoriska kolumnerna i rapporterna kan du också ange enhetspreferenser, start- och slutdatum för tillägget och inställningar för schemaläggning med hjälp av massuppladdning. Lägg i så fall till en ny kolumn i kalkylarket med följande namn och information:

  • Starttid: Datumet då tillägget ska börja visas. Använd formatet mm/dd/åååå. Den 1 juli 2014 skrivs alltså som 07/01/2014.
  • Sluttid: Datumet då tillägget ska sluta visas. Använd formatet mm/dd/åååå. Den 1 juli 2014 skrivs alltså som 07/01/2014.
  • Enhetspreferens: De enheter där tillägget ska visas. Välj all eller mobile.
  • Schemaläggning: De veckodagar och klockslag då tillägget ska visas. Använd formatet dag, starttid – sluttid. Om du till exempel vill schemalägga en annons från kl. 09.00 till kl. 17.00 på måndagar skriver du Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Om du vill schemalägga annonserna under flera dagar, ska du avgränsa dagarna med semikolon. Till exempel kan du schemalägga en annons för måndag och tisdag genom att skriva Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Ta bort ett annonstillägg

  Om du vill ta bort ett annonstillägg skriver du Ta bort i kolumnen Åtgärd på raden för annonstillägget. Då tas tillägget bort från kampanjen eller annonsgruppen men kan fortfarande användas i andra kampanjer och annonsgrupper. Inget påverkas om du raderar raden eller innehållet på raden.

Redigera kalkylark med produktgrupper

Du hittar detaljerade anvisningar i avsnittet om massuppladdning i Shopping-kampanjer.

Redigera budstrategi

Du kan tilldela befintliga portföljbudstrategier till dina kampanjer eller redigera standardbudstrategier.
Tilldela portföljbudstrategi
 1. Gå till sidan Kampanjer. page.
 2. Klicka på nedladdningsikonen Download och välj Fler alternativ längst ned i rullgardinsmenyn.
 3. Under Inkludera markerar du kryssrutan för Redigerbara kolumner för massuppladdning och klickar på Ladda ned.
 4. Skriv in portföljbudstrategins namn i kolumnen Budstrategi.
  • Lämna kolumnen Budstrategityp och andra kolumner som Mål-CPA eller Mål-ROAS tomma. Om du ser värden i dessa kolumner skriver du in ”remove_value”. Denna information läggs automatiskt till i kampanjen utifrån på den befintliga budstrategin.
  • Om kolumner som Mål-CPA, Mål-ROAS eller Typ av budstrategi inte matchar den information som du har angett för din befintliga budstrategi visas ett uppladdningsfel.

Du kan inte redigera eller skapa nya portföljbudstrategier med kalkylarket för massuppladdning.

Redigera standardbudstrategi

 1. Gå till sidan Kampanjer. page.
 2. Klicka på nedladdningsikonen Download och välj Fler alternativ längst ned i rullgardinsmenyn.
 3. Under Inkludera markerar du kryssrutan för Redigerbara kolumner för massuppladdning och klickar på Ladda ned.
 4. Redigera kolumnen Typ av budstrategi med den typ av budstrategi du vill använda.
 5. Redigera eventuellt fler kolumner, som Mål-CPA eller Mål-ROAS.

Redigera målgrupper

Du kan koppla målgrupper du har skapat till kampanjer eller annonsgrupper.

Tips! Vi rekommenderar att du först hämtar Download en redigerbar rapport för massöverföring från sidan Målgrupper.

Om du har flera målgrupper med samma namn måste du lägga till kolumnen Målgrupps-id för att kunna skilja på dem. Du behöver inte kolumnen Målgrupps-id om du redigerar en målgrupp som redan är kopplad till en kampanj eller annonsgrupp.

Du kan redigera budjusteringen genom att ange ett värde i kolumnen Budjustering. Inga andra ändringar, som målgruppsnamn och inriktningsinställning, stöds.

Om du lägger till en målgrupp för första gången används inställningen för smart standardinriktning. Det här alternativet behåller dina nuvarande inställningar för målgruppsinriktning. Om du inte har valt en inställning än används inriktningen som standard beroende på din kampanjtyp:

 • Observation för sök- och Shopping-kampanjer.
 • Inriktning är standard för video- och displaykampanjer.

Målgrupper som stöds

 • Detaljerad demografi
 • intressegrupp
 • med köpavsikt
 • remarketing
 • liknande målgrupper
 • kundmatchning

3. Ladda upp kalkylark och tillämpa ändringar

Ladda upp från någon av sidorna Sökord, Annonser, Annonsgrupp, Kampanjer eller Produktgrupper
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringsmenyn. 
 3. Välj Sökord, Annonser, Annonsgrupp, Kampanjer eller Produktgrupper (beroende på vilken typ av redigeringar du vill göra).
 4. Klicka på ikonen med tre punkter 3 dot icon
 5. Klicka på uppladdningsikonen Import.
 6. Välj kalkylarket du vill ladda upp.
 7. Klicka på Öppna.
 8. Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska data innan du laddar upp.
 9.  Klicka på Använd.
Ladda upp i avsnittet Massåtgärder

Så här laddar du upp kalkylarket från avsnittet Massåtgärder i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på ikonen för verktyg och inställningar .
 3. Under Massåtgärder väljer du Uppladdningar.
 4. Klicka på plusikonen .
 5. Under Källa kan du välja att Ladda upp en fil eller ansluta till Google Kalkylark.
  1. Ladda upp en fil: Klicka på Välj en fil från datorn och lägg till din fil
  2. Google Kalkylark: Klicka på Länka till ett befintligt Google Kalkylark och välj ett kalkylark från ditt Google Drive-konto.
 6. Om du vill se eventuella problem med uppladdningen av filen (valfritt) klickar du på Förhandsgranska.
 7. Klicka på Använd.
Visa resultat för uppladdningen

När din fil har laddats upp kan du se en ny post för den filen högst upp i tabellen i avsnittet Massåtgärder. Tillämpade ändringar har en länk, Detaljer, där du kan se dina tidigare ändringar. För uppladdade kalkylark som du inte har tillämpat kan du välja Förhandsgranska, Använda eller Ta bort.

Obs!
 • Om du överför ett kalkylark med fler än 1 000 rader och förhandsgranskar det, överförs alla rader men du ser bara de första 1 000 raderna i förhandsgranskningen. 
 • Du kan se alla dina ändringar efter att ha tillämpat dem genom att ladda ned resultaten.  
 • Du kan bara se information om filer som har överförts under de senaste 90 dagarna.
 • Kalkylarket måste vara 50 MB eller mindre och bestå av en miljon rader eller mindre.
 • Överföringen avbryts automatiskt efter två timmar. Om detta händer måste du försöka igen. Du behöver dock inte ladda upp hela kalkylarket på nytt, utan bara de avsnitt som inte har slutförts.
Skapa flera Google Ads-konton samtidigt från ditt förvaltarkonto

Du kan skapa flera Google Ads-konton samtidigt från ditt förvaltarkonto med hjälp av massöverföring. Här är en CSV-mall.

4. Åtgärda vanliga problem

Identifiera fel
 1. Klicka på ikonen för verktyg och inställningar uppe till höger i kontot.
 2. Under Massåtgärder klickar du på Alla massåtgärder.
 3. På raden med rapporten klickar du på Ladda ned resultat för att titta på felen i ditt konto.
 4. I kolumnen Resultat i kalkylarket kan du hitta problemen med varje rad. Sedan åtgärdar du dem.
 5. Spara filen och ladda sedan upp den.

Åtgärda fel

Fel Lösning
Det finns motstridiga ändringar. Se till att ingen annan redigerar kontot och försök igen.
Objekt i filen följer inte riktlinjerna för annonstext. Se till att alla objekt i filen följer Google Ads riktlinjer för annonstext.
En rubrikrad saknas i filen. Den första raden i en uppladdad fil ska användas till rubriker.
Obs! När du laddar ner filen från Google Ads innehåller den redan rubriker.
Kolumnen innehåller fel typ av information. Kontrollera att informationen som du har angett uppfyller kraven.
Ett värde saknas på raden. Ange värden i samtliga obligatoriska kolumner.
Sökorden innehåller tecken som inte är tillåtna. Ta bort alla specialtecken (! @ % , *) från sökorden.
Ett av angivna id:n finns inte. Om du lägger till ett element ska du ta bort värdet från id-kolumnen. Om du ändrar ett element ska du se till att id:t stämmer och att enheten inte har tagits bort.
Om du lägger till ett element i en annonsgrupp eller kampanj ska du se till att kampanjen eller annonsgruppen har ett giltigt id.
Om du uppdaterar ett dataset eller ett flöde måste du ta med kolumnen Åtgärd. En kolumn med rubriken ÅTGÄRD krävs för webbplatslänkar och andra flödesändringar via massuppladdning (möjliga värden är SET, ADD eller REMOVE).

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt