Göra ändringar via massuppladdning

Massuppladdning är ett effektivt sätt att ändra sökord, annonser, annonsgrupper, kampanjer och produktgrupper (i Shopping-kampanjer) i ditt Google Ads-konto. Funktionen sparar tid eftersom du kan ladda ned kalkylark, göra ändringarna offline och sedan ladda upp det uppdaterade kalkylarket till ditt konto och tillämpa ändringarna. Det innebär att du snabbt kan reagera med omedelbara massåtgärder när du upptäcker problem och möjligheter i informationen. I den här artikeln beskriver vi hur du laddar ned, redigerar och laddar upp ett kalkylark.

Exempel

Anna driver en onlinebutik som säljer sportutrustning. Hon har tusentals sökord fördelade över dussintals annonsgrupper. Tidigare när hon ville göra budändringar använde hon kalkylark och en egen formel och införde de ändrade buden manuellt i sitt Google Ads-konto. Med massuppladdning kan hon ladda ned ett kalkylark med sökord, ändra buden med hjälp av sin formel i kalkylarket och sedan ladda upp kalkylarket direkt till sitt Google Ads-konto.

När Anna har laddat upp det redigerade kalkylarket kan hon förhandsgranska ändringar, se information om eventuella fel och tillämpa ändringarna när hon är klar – på en och samma flik. Hon kan till och med dela förhandsgranskningen med sina kolleger om hon vill ha synpunkter.

Hämta kalkylark för redigering

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringsmenyn.
 3. Välj Sökord, Annonser, Annonsgrupp, Kampanjer eller Produktgrupper (beroende på vilken typ av redigeringar du vill göra).
 4. Klicka på nedladdningsikonen Download.
 5. Välj ett format för kalkylarket.
Pröva nu
Obs!

Om du laddar ned en rapport innehåller den inte alla fält som du kan redigera.

Spara ditt ursprungliga nedladdade kalkylark

När du har gjort massuppladdningen finns det inget automatiskt sätt att avbryta eller återställa ändringarna. Därför rekommenderar vi att du alltid sparar en kopia av den ursprungliga rapporten, om du skulle behöva se vilka inställningar du använde innan du gjorde ändringar.

Så här laddar du ned en redigerbar annonstilläggsmall
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  uppe till höger i kontot.
 3. Under Massåtgärder klickar du på Uppladdningar.
 4. Klicka på den blå plusikonen .
 5. Klicka på Visa mallar.
 6. Ladda ned din mall som ett CSV- eller Excel-kalkylark.

Redigera kalkylark

Allmänna regler för att redigera kalkylark

Lägg till sökord, annonser, annonsgrupper, kampanjer eller produktgrupper

Om du vill lägga till ett sökord, en annons eller ett annat objekt skapar du en ny rad i kalkylarket som du har laddat ned.

Ange sedan önskade värden för det nya objektet, som bud, budget eller status. Om du inte anger status för ett nytt objekt aktiveras det som standard.  Se den här listan över tillåtna objekt och motsvarande värden.

Obs!

Du kan inte redigera annonser i kalkylarket som du har laddat ned. Om du vill ändra en annons måste du radera den och skapa en ny med önskade ändringar i kalkylarket. 

Ta bort sökord, annonser, annonsgrupper, kampanjer eller produktgrupper

Så här tar du bort ett sökord, en annons eller ett annat objekt:

 1. Leta reda på raden med objektet i det nedladdade kalkylarket.
 2. I kolumnen Status för den raden skriver du Remove.
 3. Ladda upp kalkylarket.

Allmänna redigeringsregler

 • Modifiera inte och radera inte rubrikraden med kolumnnamnen.
 • Du behöver inte anteckna eller markera dina ändringar. När du är klar och laddar upp kalkylarket jämför vi det med dina aktuella alternativ för att se vilka ändringar du har gjort. Du kan också förhandsgranska ändringarna innan du tillämpar dem.
 • Du behöver inte radera överflödiga kolumner eller raderna med summor.
 • Tänk på att spara kalkylarket i något av de format som stöds (xls, xlsx, tsv eller csv).
Tips för hur du redigerar kalkylark med sökord
 • Skriv sökordet i kolumnen Sökord. Använd hakparenteser ([ ]) eller citattecken ("") runt sökorden om du vill ange exakt matchning eller frasmatchning.
 • Skriv annonsgruppens namn i kolumnen Annonsgrupp.
 • Du kan inte redigera kolumnen för sökord eller matchningstyp för ett befintligt sökord. När du ändrar ett sökord eller en matchningstyp tas det gamla sökordet bort och ett nytt skapas. Samma sak gäller massuppladdningar. Om du vill redigera ett sökord eller en matchningstyp i en redigerbar rapport måste du ta bort det befintliga sökordet och skapa ett nytt med önskade ändringar.
Tips för hur du redigerar kalkylark med annonser

Du kan inte redigera texten i en befintlig annons. När du ändrar annonsen tas den gamla annonsen bort och en ny skapas. Samma sak gäller massöverföringar. Om du vill redigera en annons offline i ett kalkylark måste du ta bort den befintliga annonsen och skapa en ny med önskade ändringar.

Tips för hur du redigerar kalkylark med kampanjer

Vissa kolumner kan inte redigeras eftersom de bara används när du skapar en kampanj. Se till att kalkylarket innehåller följande obligatoriska kolumner, som alla kan redigeras:

 • Typ av budstrategi 
 • Budget 
 • Kampanj 
 • Kampanj-id 
 • Kampanjstatus 
 • Kampanjtyp 

Följande kolumner är valfria:

 • Annonsväxling 
 • Kampanjundertyp 
 • Spårningsmall 
 • Startdatum 
 • Slutdatum 
 • Anpassad parameter 
Tips för hur du redigerar kalkylark med annonstillägg

Lägg till ett annonstillägg

Så här lägger du till ett nytt annonstillägg:

 • I kolumnen Kampanj skriver du namnet på den kampanj där du vill lägga till tillägget.
 • Om du vill lägga till tillägget i en annonsgrupp skriver du annonsgruppens namn i kolumnen Annonsgrupp.
 • När du vill lägga till ett apptillägg måste du ange:

  • Mobiloperativsystem: Operativsystemet som målgruppen använder. Du kan ange android eller ios.
  • Paketnamn: Appens unika id. I Android anges paketnamnet efter id= i appens Google Play-adress:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   För iOS-appar anger du det app-id som visas efter id i appens webbadress i iTunes:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Appens länktext: Text som personer klickar på för att komma till din app. Exempel: ”Ladda ned appen”
  • Slutlig webbadress: Webbadressen som visas för dina kunder för din app. Kan till exempel vara webbadressen till appen i Google Play Butik.
 • Om du vill lägga till ett samtalstillägg måste du ange följande:

  • Telefonnummer: Numret som rings upp när kunden klickar på tillägget.
  • Landskod: Landet dit telefonnumret leder. Om telefonnumret till exempel gäller Sverige anger du SE.
  • Använd vidarekopplingsnummer (valfritt): Om du vill ange Googles vidarekopplingsnummer i annonsen. Du kan ange yes (ja) eller no (nej). Standardinställningen är no (nej).
 • När du vill lägga till ett recensionstillägg måste du ange:

  • Källnamn: Personen eller organisationen som skrev recensionen.
  • Källwebbadress: Webbadressen där personen eller organisationen skrev recensionen.
  • Text: Texten i recensionen.
  • Exakt citat (valfritt): Om texten är ett ordagrant citat från recensionen. Du kan ange yes (ja) eller no (nej). Standardinställningen är no (nej).
 • Om du vill lägga till ett platslänkstillägg måste du ange följande:

  • Webbplatslänkens text: Texten som ska visas som klickbar länk i webbplatslänken.
  • Slutlig webbadress: Webbadressen som webbplatslänken leder till.

  Fälten under Beskrivning är valfria, men de kan göra annonsen mer relevant för potentiella kunder. Om du väljer att ha beskrivningar måste du använda båda fälten. Din beskrivning kan eventuellt vara berättigad att visas under webbplatslänken.

  Läs mer i avsnittet Webbplatslänkar med ytterligare detaljer.

 • Om du vill lägga till informationstillägg måste du ange:
  • Länktext: Texten som ska visas som informationstext
 • Om du vill lägga till tillägget strukturerade kodavsnitt måste du ange:
  • Rubrik för utbudsinformation: Rubrik(er) som du väljer i den här listan med fördefinierade rubriker. Använd stor bokstav i början på varje rubrik. Obs! Endast rubrikerna i vår lista godtas.
  • Värden med strukturerade kodavsnitt: De specifika rubrikrelaterade detaljer du vill framhäva.

  Valfria inställningar för alla annonstillägg

  Utöver att redigera de obligatoriska kolumnerna i rapporterna kan du också ange enhetspreferenser, start- och slutdatum för tillägget och inställningar för schemaläggning med hjälp av massuppladdning. Lägg i så fall till en ny kolumn i kalkylarket med följande namn och information:

  • Starttid: Datumet då tillägget ska börja visas. Använd formatet mm/dd/åååå. Den 1 juli 2014 skrivs alltså som 07/01/2014.
  • Sluttid: Datumet då tillägget ska sluta visas. Använd formatet mm/dd/åååå. Den 1 juli 2014 skrivs alltså som 07/01/2014.
  • Enhetspreferens: De enheter där tillägget ska visas. Välj all eller mobile.
  • Schemaläggning: De veckodagar och klockslag då tillägget ska visas. Använd formatet dag, starttid – sluttid. Om du vill visa tillägget mellan kl. 9.00 och 17.00 på måndagar skriver du måndag, 09:00–17:00. Avgränsa dagarna med ett semikolon om du vill schemalägga visningen för flera dagar. Till exempel kan du schemalägga måndagar och tisdagar genom att skriva måndag, 09:00–17:00; tisdag, 09:00–17:00.
   

  Ta bort ett annonstillägg

  Om du vill ta bort ett annonstillägg skriver du Ta bort i kolumnen Åtgärd på raden för annonstillägget. Då tas tillägget bort från kampanjen eller annonsgruppen men kan fortfarande användas i andra kampanjer och annonsgrupper. Inget påverkas om du raderar raden eller innehållet på raden.

Tips för hur du redigerar kalkylark med produktgrupper

Du hittar detaljerade anvisningar i avsnittet om massöverföring i Shopping-kampanjer.

Ladda upp dina kalkylark och tillämpa ändringarna

Så här laddar du upp via trepunktsmenyn
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringsmenyn. 
 3. Välj Sökord, Annonser, Annonsgrupp, Kampanjer eller Produktgrupper (beroende på vilken typ av redigeringar du vill göra).
 4. Klicka på ikonen med tre punkter 3 dot icon
 5. Klicka på uppladdningsikonen Import.
 6. Välj kalkylarket du vill ladda upp.
 7. Klicka på Öppna.
 8. Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska data innan du laddar upp.
 9.  Klicka på Använd.
Så här laddar du upp kalkylark via avsnittet Massåtgärder

Så här laddar du upp kalkylarket:

 1. I AdWords-kontot klickar du på Massåtgärder i det vänstra navigeringsfönstret.
 2. Välj Massuppladdningar.
 3. Klicka på Välj fil … för att hitta ditt redigerade och sparade kalkylark.
 4. Klicka på Ladda upp och förhandsgranska.
 5. När filen har laddats upp visas en förhandsgranskning av dina ändringar. I det här skedet kan du se hur dina ändringar skulle se ut, korrigera eventuella fel i kalkylarket och ladda upp det igen eller ignorera felen och klicka på Tillämpa ändringar.
Visa resultatet av uppladdningen

När din fil har laddats upp kan du se en ny post för den filen högst upp i tabellen i avsnittet Massåtgärder. Tillämpade ändringar har en länk, Detaljer, där du kan se dina tidigare ändringar. För uppladdade kalkylark som du inte har tillämpat kan du välja Förhandsgranska, Använda eller Ta bort.

Obs!
 • Om du överför ett kalkylark med fler än 1 000 rader och förhandsgranskar det, överförs alla rader men du ser bara de första 1 000 raderna i förhandsgranskningen. 
 • Du kan se alla dina ändringar efter att ha tillämpat dem genom att hämta resultaten.  
 • Du kan bara se information om filer som har överförts under de senaste 90 dagarna.
 • Kalkylarket måste vara 50 MB eller mindre och bestå av en miljon rader eller mindre.
 • Överföringen avbryts automatiskt efter två timmar. Om detta händer måste du försöka igen. Du behöver dock inte ladda upp hela kalkylarket på nytt, utan bara de avsnitt som inte har slutförts.
   
Skapa flera Google Ads-konton samtidigt från ditt förvaltarkonto

Du kan skapa flera Google Ads-konton samtidigt från ditt förvaltarkonto med hjälp av massöverföring. Här hittar du en CSV-mall.

Om det inträffar fel

Identifiera fel

 1. Leta upp ditt kalkylark i tabellen Massåtgärder.
 2. I raden med rapporten klickar du på Ladda ned > Endast fel eller på Detaljer för att titta på felen i ditt konto.
 3. I kolumnen Resultat i kalkylarket kan du hitta problemen med varje rad. Sedan åtgärdar du dem.
 4. Spara filen och ladda upp den via avsnittet Massåtgärder.

Åtgärda fel

Fel Lösning
Det finns motstridiga ändringar. Se till att ingen annan redigerar kontot och försök igen.
Objekt i filen följer inte riktlinjerna för annonstext. Se till att alla objekt i filen följer Google Ads riktlinjer för annonstext.
En rubrikrad saknas i filen. Den första raden i en uppladdad fil ska användas till rubriker.
Obs! När du laddar ner filen från Google Ads innehåller den redan rubriker.
Kolumnen innehåller fel typ av information. Kontrollera att informationen som du har angett uppfyller kraven.
Ett värde saknas på raden. Ange värden i samtliga obligatoriska kolumner.
Sökorden innehåller tecken som inte är tillåtna. Ta bort alla specialtecken (! @ % , *) från sökorden.
Ett av angivna id:n finns inte. Om du lägger till ett element ska du ta bort värdet från id-kolumnen. Om du ändrar ett element ska du till att id:t stämmer och att enheten inte har tagits bort.
Om du lägger till ett element i en annonsgrupp eller kampanj ska du se till att kampanjen eller annonsgruppen har ett giltigt id.
Den uppgraderade webbadressen är inte samma som den föregående måladressen. Den slutliga webbadressen och spårningsmallen ska vara samma som måladressen. Om du inte vill att de ska vara samma kan du följa stegen i Uppgradera dina webbadresser.
Det går inte att både använda slutlig webbadress och måladress. Du kan inte använda både slutlig webbadress och måladress (/SitelinkURL för webbplatslänkar). Obs! Vi rekommenderar att du använder en slutlig webbadress.
Om du uppdaterar en datamängd eller ett flöde måste du ha med kolumnen Åtgärd. En kolumn med rubriken ÅTGÄRD krävs för webbplatslänkar och andra flödesändringar via massuppladdning (möjliga värden är SET, ADD eller REMOVE).

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt