Vykonávanie zmien prostredníctvom hromadného nahrávania

Hromadné nahrávanie predstavuje efektívny spôsob, ako v účte Google Ads meniť kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny, kampane a skupiny výrobkov (v nákupných kampaniach). Táto funkcia vám šetrí čas tým, že môžete stiahnuť tabuľku, vykonať zmeny v režime offline a nahrať upravenú tabuľku späť do účtu, kde sa prejavia uskutočnené zmeny. V prípade problémov a príležitostí, ktoré identifikujete vo svojich údajoch, tak môžete vykonať okamžitú hromadnú akciu. V tomto článku sa dozviete, ako stiahnuť, upraviť a nahrať tabuľku.

Príklad

Anna vlastní internetový obchod so športovými potrebami. Používa tisíce kľúčových slov v desiatkach reklamných skupín. V minulosti vykonávala zmeny ponúk pomocou tabuliek a vlastných vzorcov, pričom ponuky zadávala do účtu Google Ads manuálne. Prostredníctvom hromadného nahrávania si môže stiahnuť tabuľku kľúčových slov, zmeniť ponuky v tabuľke pomocou vlastných vzorcov a potom rovnakú tabuľku nahrať priamo do svojho účtu Google Ads.

Keď Anna nahrá zmenenú tabuľku, môže zobraziť ukážku zmien, pozrieť si podrobnosti o možných chybách a zmeny potvrdiť, keď bude spokojná, a to všetko na jednej karte. Ak chce počuť aj iný názor, ukážku môže dokonca zdieľať s kolegami.

1. Stiahnutie tabuliek na úpravu

Tento krok sa odporúča na zaistenie správneho nahrania zmien.

Stiahnutie tabuľky z účtu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V navigačnej ponuke vyberte Všetky kampane.
 3. Vyberte Kľúčové slová, Reklamy, Reklamné skupiny, Kampane, Publiká alebo Skupiny výrobkov (v závislosti od typu požadovaných úprav).
 4. Kliknite na ikonu sťahovania Download a v dolnej časti rozbaľovacej ponuky vyberte Ďalšie možnosti.
 5. Vyberte formát tabuľky.
 6. V sekcii Zahrnúť začiarknite políčko Upraviteľné stĺpce na hromadné nahrávanie.
 7. Kliknite na Stiahnuť.
Vyskúšať
Poznámka

Ak si stiahnete prehľad, nebude obsahovať všetky polia, ktoré môžete upraviť.

Uloženie pôvodnej stiahnutej tabuľky

Po dokončení hromadného nahrávania nie je možné zmeny automaticky zrušiť či zvrátiť. Odporúčame preto, aby ste si zakaždým uložili kópiu pôvodného stiahnutého prehľadu pre prípad, že by ste potrebovali zistiť, aké boli pôvodné nastavenia.

2. Formátovanie tabuliek

Úprava tabuliek (všeobecné pravidlá)

Pridanie kľúčových slov, reklám, reklamných skupín, kampaní alebo skupín výrobkov

Ak chcete pridať kľúčové slovo, reklamu alebo inú položku, vložte do stiahnutej tabuľky nový riadok.

Potom zadajte požadované hodnoty novej položky, napríklad ponuku, rozpočet alebo stav. Ak nešpecifikujete stĺpec Stav novej položky, daná položka sa predvolene aktivuje. Pozrite si tento zoznam podporovaných položiek a zodpovedajúcich hodnôt.

Poznámka

V stiahnutej tabuľke nemožno upravovať reklamy. Ak chcete zmeniť reklamu, odstráňte ju a v tabuľke vytvorte novú s úpravami, ktoré chcete vykonať.

Odstránenie kľúčových slov, reklám, reklamných skupín, kampaní alebo skupín výrobkov

Postup na odstránenie kľúčového slova, reklamy alebo inej položky:

 1. V stiahnutej tabuľke nájdite riadok, ktorý obsahuje príslušnú položku.
 2. Do stĺpca Stav v príslušnom riadku zadajte Odstrániť.
 3. Nahrajte tabuľku.

Všeobecné pravidlá upravovania

 • Neupravujte ani neodstraňujte riadok hlavičky, ktorý obsahuje názvy stĺpcov.
 • Zmeny si nemusíte zapísať ani označiť. Po dokončení a nahraní tabuľky ju porovnáme s vašimi aktuálnymi možnosťami, aby sme identifikovali akékoľvek zmeny, ktoré ste vykonali. Pred vykonaním zmien budete mať možnosť pozrieť si ich ukážku.
 • Irelevantné stĺpce ani riadky z účtu odstraňovať nemusíte.
 • Upozorňujeme, aby ste tabuľku uložili v jednom z podporovaných formátov (.xls, .xlsx, .tsv, or .csv).
Úprava tabuliek s kľúčovými slovami
 • Do stĺpca Keyword (Kľúčové slovo) zadajte požadované kľúčové slovo. Ak chcete špecifikovať presnú alebo frázovú zhodu, dajte ho do hranatých zátvoriek ([ ]) alebo úvodzoviek ("").
 • Do stĺpca Ad group (Reklamná skupina) zadajte názov reklamnej skupiny.
 • Existujúce kľúčové slovo ani jeho typ zhody nemôžete upraviť. Keď zmeníte kľúčové slovo alebo typ zhody, odstránite tým pôvodné kľúčové slovo a vytvoríte nové. To isté platí pri hromadnom nahrávaní. Ak teda chcete upraviť kľúčové slovo alebo typ zhody v upraviteľnom prehľade, bude potrebné, aby ste odstránili súčasné kľúčové slovo a vytvorili nové s požadovanými zmenami.
Úprava tabuliek s reklamami

Text existujúcej reklamy nemožno upraviť. Keď zmeníte reklamu, odstránite tým pôvodnú reklamu a vytvoríte novú. To isté platí pri hromadnom nahrávaní. Ak teda chcete upraviť reklamu offline v tabuľke, je potrebné, aby ste odstránili súčasnú reklamu a vytvorili novú s požadovanými zmenami.

Úprava tabuliek s kampaňami

Niektoré stĺpce nemožno upraviť, pretože sa používajú pri vytváraní kampane. Tabuľka môže obsahovať tieto stĺpce:

Kampaň

 • Campaign (Kampaň) (povinné)
 • Campaign ID (ID kampane) (povinné)
 • Campaign state (Stav kampane)
 • Campaign type (Typ kampane) (nedá sa upraviť)
 • Campaign subtype (Podtyp kampane) (nedá sa upraviť)
 • Ad rotation (Striedanie reklám)
 • Start date (Dátum spustenia)
 • End date (Dátum ukončenia)

Ponuky a rozpočet

 • Bid strategy type (Typ stratégie ponúk)
 • Bid strategy (Stratégia ponúk)
 • Budget (Rozpočet)
 • Target CPA (Cieľová CZA)
 • Target ROAS (Cieľové ROAS)
 • Target impression share (Cieľový podiel zobrazení)
 • Max CPC bid limit for target impression share (Limit max. CZK pre cieľový podiel zobrazení)

Meranie

 • Tracking template (Šablóna sledovania)
 • Custom parameter (Vlastný parameter)
Úprava tabuliek s rozšíreniami reklamy

Stiahnutie šablóny s rozšíreniami reklamy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon].
 3. V sekcii Hromadné akcie kliknite na možnosť Nahrávanie.
 4. Kliknite na modrú ikonu plus .
 5. Kliknite na možnosť Zobraziť šablóny.
 6. Stiahnite si šablónu ako súbor CSV alebo tabuľku programu Excel.

Pridanie rozšírenia reklamy

Pridanie nového rozšírenia reklamy:

 • V stĺpci Campaign (Kampaň) zadajte kampaň, do ktorej chcete pridať rozšírenie.
 • Ak chcete pridať rozšírenie do reklamnej skupiny, špecifikujte ju v stĺpci Ad group (Reklamná skupina).
 • Ak chcete pridať rozšírenie o aplikáciu, musíte zadať nasledujúce informácie:

  • Mobile OS (Operačný systém pre mobilné zariadenia): operačný systém, ktorý používajú cieľoví zákazníci. Môžete zadať hodnotu android alebo ios.
  • Package name (Názov balíka): jedinečný identifikátor aplikácie. V prípade aplikácie pre Android názov balíka nasleduje za reťazcom id= vo webovej adrese aplikácie v službe Google Play:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=sk.vzorovy.nazovaplikacie

   V prípade aplikácií pre iOS zadajte identifikátor aplikácie, ktorý sa zobrazuje za reťazcom id vo webovej adrese aplikácie v službe iTunes:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • App link text (Text odkazu na aplikáciu): text, na ktorý budú klikať používatelia, aby sa dostali k vašej aplikácii. Môžete použiť napríklad text Stiahnuť aplikáciu.
  • Final URL (Cieľová webová adresa): webová adresa aplikácie, ktorá sa zobrazuje zákazníkom. Môže to byť napríklad webová adresa aplikácie v Obchode Google Play.
 • Ak chcete pridať rozšírenie o volanie, musíte zadať nasledujúce informácie:

  • Phone number (Telefónne číslo): číslo, na ktoré sa uskutoční hovor, keď zákazník klikne na rozšírenie.
  • Country code (Kód krajiny): krajina, v ktorej je vedené vaše telefónne číslo. Ak je vaše telefónne číslo napríklad v USA, mali by ste zadať hodnotu US.
  • Use forwarding number (Použitie čísla na presmerovanie hovorov) – voliteľné: Voľba, či sa má v reklame použiť číslo Google na presmerovanie hovorov. Môžete zadať hodnotu yes (áno) alebo no (nie). Predvolená hodnota je no (nie).
 • Ak chcete pridať rozšírenie o recenziu, musíte zadať nasledujúce informácie:

  • Source name (Názov zdroja): osoba alebo organizácia, ktorá recenziu poskytla.
  • Source URL (Webová adresa zdroja): webová adresa, na ktorej osoba alebo organizácia uviedla recenziu.
  • Text: text vašej recenzie.
  • Is exact quote (Presná citácia) – voliteľné: voľba, či váš text obsahuje presne tie isté slová ako recenzia. Môžete zadať hodnotu yes (áno) alebo no (nie). Predvolená hodnota je no (nie).
 • Ak chcete pridať rozšírenie o odkazy na podstránky, musíte zadať nasledujúce informácie:

  • Sitelink text (Text odkazu na podstránku): text, ktorý sa má v odkaze na podstránku zobrazovať vo forme odkazu s možnosťou kliknutia.
  • Final URL (Cieľová webová adresa): webová adresa, na ktorú povedie daný odkaz na podstránku.

  Polia Popis sú voliteľné, no môžu zvýšiť relevanciu vašej reklamy pre potenciálnych zákazníkov. Ak sa rozhodnete používať popisy, musíte použiť obe polia. Váš popis môže spĺňať podmienky na zobrazenie pod odkazom na podstránku.

  Viacej sa dozviete v sekcii Odkazy na podstránky s ďalšími podrobnosťami.

 • Ak chcete pridať rozšírenia o popisy, musíte zadať nasledujúce informácie:
  • Text popisu: text, ktorý chcete zobrazovať ako popis.
 • Ak chcete pridať rozšírenia o štruktúrované úryvky, musíte zadať nasledujúce informácie:
  • Hlavička štruktúrovaného úryvku: hlavičky vybraté z tohto zoznamu vopred definovaných hlavičiek, pričom každá sa musí začínať veľkým písmenom. POZNÁMKA: Budeme akceptovať iba hlavičky z nášho zoznamu.
  • Hodnoty štruktúrovaného úryvku: konkrétne podrobnosti týkajúce sa hlavičky, ktoré zvýrazňujete.

  Voliteľné upresnenia pre všetky rozšírenia reklám

  Na upresnenie predvoľby zariadenia, dátumov začatia a ukončenia rozšírenia a predvolieb plánovania môžete okrem povinných stĺpcov v prehľade použiť aj hromadné nahrávanie. Možnosti špecifikujete tak, že do tabuľky pridáte nový stĺpec s týmito názvami a údajmi:

  • Start time (Čas spustenia): ide o dátum, kedy chcete začať zobrazovať rozšírenie. Zadajte ho vo formáte mm/dd/rrrr. Dátum 1. júla 2014 by ste napríklad zadali takto: 07/01/2014.
  • End time (Čas ukončenia): dátum, kedy chcete prestať zobrazovať rozšírenie. Zadajte ho vo formáte mm/dd/rrrr. Dátum 1. júla 2014 by ste napríklad zadali takto: 07/01/2014.
  • Device preference (Predvoľba zariadenia): zariadenia, v ktorých sa majú rozšírenia zobrazovať. Môžete uviesť all (všetky) alebo mobile (mobilné).
  • Scheduling (Plánovanie): dni v týždni a časy, kedy sa má rozšírenie zobrazovať. Použite formát Deň, čas spustenia - čas ukončenia. Ak by ste zobrazovanie chceli naplánovať napríklad na pondelky od 9:00 do 17:00, zadali by ste Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Ak chcete zobrazovanie naplánovať na viaceré dni, oddeľte ich bodkočiarkou. Napríklad pondelky a utorky by ste mohli naplánovať zadaním reťazca Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Odstránenie rozšírenia reklamy

  Ak chcete odstrániť rozšírenie reklamy, do stĺpca Action (Akcia) v riadku daného rozšírenia reklamy zadajte príkaz Remove (Odstrániť). Rozšírenie sa tým odstráni z kampane alebo reklamnej skupiny (bude však naďalej existovať, aby ho bolo možné použiť s inými kampaňami a reklamnými skupinami). Odstránenie riadka alebo jeho obsahu nebude mať žiaden účinok.

Úprava tabuliek so skupinami výrobkov

Podrobné pokyny nájdete v informáciách o hromadnom nahrávaní v nákupných kampaniach.

Úprava stratégie ponúk

Ku kampaniam môžete priradiť existujúce portfóliové stratégie ponúk, prípadne môžete upraviť štandardné stratégie ponúk.
Priradenie portfóliovej stratégie ponúk
 1. Prejdite na stránku Kampane.
 2. Kliknite na ikonu stiahnutia Download a v spodnej časti rozbaľovacej ponuky vyberte Ďalšie možnosti.
 3. V sekcii Zahrnúť začiarknite políčkoUpraviteľné stĺpce na hromadné nahrávanie a kliknite na Stiahnuť.
 4. V stĺpci Bid strategy (Stratégia ponúk) zadajte názov portfóliovej stratégie ponúk.
  • Stĺpec Bid strategy typ) (Typ stratégie ponúk) a ďalšie stĺpce, napríklad Target CPA (Cieľová CZA) alebo Target ROAS (Cieľové ROAS), ponechajte prázdne. Ak sa v týchto stĺpcoch nachádzajú hodnoty, zadajte „remove_value“. Tieto informácie sa do kampane pridajú automaticky na základe existujúcej stratégie ponúk.
  • Ak stĺpce, ako sú Target CPA (Cieľová CZA), Target ROAS (Cieľové ROAS) alebo Bid strategy type (Typ stratégie ponúk), nezodpovedajú nastaveniu existujúcej stratégie ponúk, zobrazí sa chyba nahrávania.

Pomocou tabuľky hromadného nahrávania nemožno portfóliové stratégie ponúk upraviť ani vytvoriť nové.

Úprava štandardnej stratégie ponúk

 1. Prejdite na stránku Kampane.
 2. Kliknite na ikonu sťahovania Download a v spodnej časti rozbaľovacej ponuky vyberte Ďalšie možnosti.
 3. V sekcii Zahrnúť začiarknite políčkoUpraviteľné stĺpce na hromadné nahrávanie a kliknite na Stiahnuť.
 4. Stĺpec Bid strategy type (Typ stratégie ponúk) upravte na požadovaný typ stratégie ponúk.
 5. Upravte ďalšie stĺpce, napríklad Target CPA (Cieľová CZA) alebo Target ROAS (Cieľové ROAS).

Úprava publík

Publiká, ktoré ste vytvorili, môžete priradiť ku kampaniam alebo reklamným skupinám.

Tip: Odporúča sa najprv si zo stránky Publikum stiahnuť Download upraviteľný prehľad pre hromadné nahrávanie.

Ak máte viac publík s rovnakým názvom, musíte na ich odlíšenie pridať stĺpec Audience ID (ID publika). Tento stĺpec nepotrebujete, ak upravujete publikum, ktoré už je spojené s kampaňou alebo reklamnou skupinou.

Svoju ponuku môžete upraviť zadaním hodnoty do stĺpca Bid adjustment (Úprava ponuky). Žiadne ďalšie úpravy, napríklad nastavenie názvu publika a zacielenia, nie sú podporované.

Ak publikum pridávate prvýkrát, použije sa inteligentné predvolené nastavenie zacielenia. Táto možnosť ponechá vaše aktuálne nastavenia zacielenia na publikum. Ak ste si nastavenie ešte nevybrali, vaše zacielenie bude predvolene nastavené na nasledujúce možnosti podľa typu vašej kampane:

 • Pre kampane vo vyhľadávaní a nákupné kampane sa nastaví pozorovanie.
 • Pre videokampane a obsahové kampane sa predvolene nastaví zacielenie.

Podporované publiká

 • Podrobné demografické údaje
 • Záujmy
 • Nákupné úmysly
 • Remarketing
 • Podobné publiká
 • Vlastné zoznamy zákazníkov

Úprava geografického zacielenia

Cieľové oblasti môžete pridávať, upravovať a odstraňovať, prípadne môžete oblasti zo zacielenia vylúčiť:

 1. Prejdite na stránku Nastavenia.
 2. Kliknite na ikonu sťahovania download icon a dole v rozbaľovacej ponuke vyberte Ďalšie možnosti.
 3. V sekcii Zahrnúť začiarknite políčko Upraviteľné stĺpce na hromadné nahrávanie a kliknite na Stiahnuť.
 4. V stĺpci Locations (Oblasti) zadajte oblasti, na ktoré chcete zacieliť, a to vo formáte [oblasť]:[úprava ponuky alebo stav]. Stav môže byť „excluded“ (vylúčené) alebo „removed“ (odstránené).
  1. Príklad úpravy ponuky pre Seattle, WA: „Seattle, Washington, USA: -5%“
  2. Príklad odstránenia pre Seattle, WA: „Seattle, Washington, USA: removed“
 5. V stĺpci Exclusions (Vylúčenia) zadajte oblasti, ktoré chcete vylúčiť zo zacielenia:
  1. Príklad vylúčenia letiska v Seattli: „Seattle-Tacoma International Airport, Washington, USA“

3. Nahranie tabuliek a použitie zmien

Nahranie na stránke Kľúčové slová, Reklamy, Reklamné skupiny, Kampane alebo Skupiny výrobkov
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke navigácie vyberte možnosť Všetky kampane
 3. Vyberte možnosť Kľúčové slová, Reklamy, Reklamné skupiny, Kampane alebo Skupiny produktov (v závislosti od typu požadovanej úpravy).
 4. Kliknutie na trojbodkovú ikonu 3 dot icon
 5. Kliknite na ikonu nahrávania Import.
 6. Vyberte tabuľku, ktorú chcete nahrať.
 7. Kliknite na možnosť Otvoriť.
 8. Ak chcete pred nahraním údajov zobraziť ich ukážku, kliknite na Zobraziť ukážku.
 9.  Kliknite na Použiť.
Nahranie v sekcii Hromadné akcie

Takto nahráte tabuľku v sekcii Hromadné akcie vo svojom účte:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu nástrojov a nastavení .
 3. V sekcii Hromadné akcie vyberte Nahrané.
 4. Kliknite na ikonu plus .
 5. V sekcii Zdroj si môžete vybrať Nahrať súbor alebo pripojiť Tabuľky Google.
  1. Nahrať súbor: Kliknite na Vyberte súbor z počítača a pridajte požadovaný súbor.
  2. Tabuľky Google: Kliknite na Pripojte existujúcu tabuľku Google a vyberte tabuľkový súbor z účtu Disk Google.
 6. (Nepovinné) Ak si chcete pozrieť prípadné problémy s nahrávaním súboru, kliknite na tlačidlo Ukážka.
 7. Kliknite na Použiť.
Zobrazenie výsledkov nahrávania

Keď nahráte súbor, zobrazí sa o ňom nový záznam v hornej časti tabuľky v sekcii Hromadné operácie. Uskutočnené zmeny uvidíte cez odkaz Detaily. V prípade nahraných tabuliek, ktoré ste nepoužili, si môžete vybrať z možností Ukážka, Použiť alebo Odstrániť.

Poznámka
 • Ak nahráte tabuľku s viac ako 1 000 riadkami a pozriete si jej ukážku, nahrajú sa všetky riadky, no v ukážke sa zobrazí iba prvých 1 000 riadkov. 
 • Stiahnutie výsledkov vám umožňuje pozrieť si všetky zmeny po ich aplikovaní. 
 • Môžete si pozrieť iba podrobnosti o súboroch nahraných za posledných 90 dní.
 • Maximálna veľkosť tabuľky je 50 MB a maximálny počet riadkov je jeden milión.
 • Nahrané súbory majú platnosť dve hodiny. Ak skončí platnosť súboru, musíte to skúsiť znova. Nemusíte však znova nahrať celú tabuľku, ale iba časti, ktoré neboli dokončené.
Hromadné vytváranie účtov Google Ads z účtu správcu

Z účtu správcu môžete pomocou hromadného nahrávania vytvoriť viacero účtov Google Ads. Tu je šablóna CSV.

4. Riešenie bežných problémov

Zistenie chýb
 1. Kliknite na ikonu nástrojov a nastavení v pravom hornom rohu účtu.
 2. V sekcii Hromadné akcie kliknite na Všetky hromadné akcie.
 3. V riadku s daným prehľadom kliknite na Stiahnuť výsledky a pozrite si chyby v účte.
 4. V stĺpci Výsledky v tabuľke môžete nájsť problémy týkajúce sa jednotlivých riadkov a vyriešiť ich.
 5. Súbor uložte a nahrajte ho.

Oprava chýb

Chyba Riešenie
Vyskytli sa vzájomne nezlučiteľné zmeny Skontrolujte, či sa niekto iný nepokúša upraviť váš účet, a skúste to znova
Položky v súbore nie sú v súlade s publikačnými pokynmi Zabezpečte, aby všetky položky v súbore boli v súlade s publikačnými pokynmi služby Google Ads
V súbore chýba riadok hlavičky V prvom riadku nahraného súboru sa musia nachádzať hlavičky.
Poznámka: V súbore stiahnutom z účtu Google Ads sa hlavičky už nachádzajú.
Stĺpec obsahuje nesprávny typ údajov Ubezpečte sa, že zadané informácie spĺňajú požiadavky
V tomto riadku chýba hodnota Skontrolujte, či ste zadali hodnotu do všetkých povinných stĺpcov
Kľúčové slová obsahujú nepovolené znaky Odstráňte z kľúčových slov všetky neštandardné znaky ( ! @ % , *)
Niektorý z identifikátorov neexistuje Ak pridávate určitý prvok, odstráňte hodnotu zo stĺpca identifikátora. Ak vykonávate zmeny nejakého prvku, ubezpečte sa, že ste použili správny identifikátor a že daná položka nebola odstránená.
Ak pridávate prvok do reklamnej skupiny alebo kampane, ubezpečte sa, že kampaň alebo reklamná skupina má platný identifikátor.
Ak chcete aktualizovať množinu údajov alebo informačný kanál, bude potrebné zahrnúť stĺpec Action (Akcia) Stĺpec s hlavičkou ACTION (AKCIA) je povinný pre zmeny odkazov na podstránky a ostatných informačných kanálov prostredníctvom hromadného nahrávania (možné hodnoty sú SET (Nastaviť), ADD (Pridať) alebo REMOVE (Odstrániť)).

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory