Wprowadzanie zmian z wykorzystaniem przesyłania zbiorczego

Korzystając z przesyłania zbiorczego, możesz sprawnie wprowadzać zmiany w słowach kluczowych, kampaniach, grupach reklam i grupach produktów (w przypadku kampanii produktowych) na swoim koncie Google Ads. Dzięki tej funkcji oszczędzasz czas, ponieważ możesz pobrać arkusze kalkulacyjne, wprowadzić zmiany offline i przesłać zaktualizowany arkusz z powrotem na konto, gdzie zastosujemy Twoje zmiany. Dzięki temu możesz szybko podejmować działania zbiorcze i reagować na problemy oraz możliwości, na które wskazują Twoje dane. W tym artykule objaśnimy sposób pobierania, edytowania i przesyłania arkusza kalkulacyjnego.

Przykład

Emilia prowadzi sklep online ze sprzętem sportowym. W dziesiątkach grup reklam ma tysiące słów kluczowych. Wcześniej wyliczała zmiany w stawkach, korzystając z arkuszy kalkulacyjnych i zastrzeżonej formuły, po czym wprowadzała je ręcznie na koncie Google Ads. Dzięki funkcji przesyłania zbiorczego może pobrać arkusz kalkulacyjny ze słowami kluczowymi, zmienić stawki, stosując swoją formułę w arkuszu kalkulacyjnym, i przesłać arkusz bezpośrednio na konto Google Ads.

Gdy Emilia prześle arkusz kalkulacyjny ze zmianami, może wyświetlić podgląd dowolnej zmiany, uzyskać informacje o możliwych błędach i wprowadzić zmiany w dogodnym dla siebie momencie – wszystko to na jednej karcie. Może nawet udostępnić podgląd współpracownikom, jeśli chce poznać ich zdanie.

1. Pobieranie arkuszy kalkulacyjnych do edycji

Zalecamy wykonanie tej czynności, by zapewnić prawidłowe przesyłanie zmian.

Pobierz arkusz kalkulacyjny z konta

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Wszystkie kampanie.
 3. Kliknij kartę Słowa kluczowe, Reklamy, Grupy reklam, Kampanie, Odbiorcy lub Grupy produktów (w zależności od rodzaju zmian, jakie chcesz wprowadzić).
 4. Kliknij ikonę pobierania Download i u dołu menu kliknij Więcej opcji.
 5. Wybierz format arkusza kalkulacyjnego.
 6. W sekcji „Uwzględnij” zaznacz pole Edytowalne kolumny do przesyłania zbiorczego.
 7. Kliknij Pobierz.
Zrób to teraz
Uwaga

Jeśli pobierzesz raport, nie będzie on zawierał żadnych pól, które można edytować.

Zapisz oryginalny pobrany arkusz kalkulacyjny

Po zakończeniu przesyłania zbiorczego nie można automatycznie anulować ani cofnąć zmian. Dlatego zalecamy, by zawsze zapisywać kopię pierwotnie pobranego raportu na wypadek, gdyby kiedyś trzeba było sprawdzić, jak wyglądały ustawienia przed wprowadzeniem zmian.

2. Formatowanie arkuszy kalkulacyjnych

Edytowanie arkuszy kalkulacyjnych (ogólne zasady)

Dodawanie słów kluczowych, reklam, grup reklam, kampanii i grup produktów

Aby dodać słowo kluczowe, reklamę lub inny element, utwórz nowy wiersz w pobranym arkuszu kalkulacyjnym.

Następnie wpisz odpowiednie wartości nowego elementu, np. stawkę, budżet lub stan. Jeśli nie podasz wartości w kolumnie „Status” (Stan) nowego elementu, zostanie on domyślnie włączony.Na tej liście znajdziesz obsługiwane elementy i odpowiadające im wartości.

Uwaga

Nie możesz edytować reklam w pobranym arkuszu kalkulacyjnym. Aby zmodyfikować reklamę, usuń ją, a potem utwórz w arkuszu kalkulacyjnym nową reklamę z zaplanowanymi zmianami.

Usuwanie słów kluczowych, reklam, grup reklam, kampanii i grup produktów

Aby usunąć słowo kluczowe, reklamę lub inny element:

 1. W pobranym arkuszu kalkulacyjnym znajdź wiersz zawierający odpowiedni element.
 2. W kolumnie „Status” (Stan) w tym wierszu wpisz Remove (Usuń).
 3. Prześlij swój arkusz.

Ogólne zasady dotyczące edycji

 • Nie zmieniaj ani nie usuwaj wiersza nagłówka zawierającego nazwy kolumn.
 • Nie musisz zaznaczać w żaden sposób swoich zmian. Gdy zakończysz edytowanie i prześlesz arkusz, porównamy go z aktualnymi ustawieniami, by znaleźć wprowadzone zmiany. Masz też możliwość podglądu każdej zmiany, zanim ją wprowadzisz.
 • Nie musisz usuwać zbędnych kolumn ani wierszy z podsumowaniem.
 • Arkusz kalkulacyjny musi być zapisany w jednym z obsługiwanych formatów (.xls, .xlsx, .tsv lub .csv).
Edytowanie arkuszy kalkulacyjnych ze słowami kluczowymi
 • Wpisz słowo kluczowe w kolumnie „Keyword” (Słowo kluczowe). Aby określić dopasowanie ścisłe lub dopasowanie do wyrażenia, umieść słowo kluczowe w nawiasach kwadratowych ([ ]) lub w cudzysłowie („”).
 • Wpisz nazwę grupy reklam w kolumnie Grupa reklam.
 • Nie można edytować istniejącego słowa kluczowego ani jego typu dopasowania. Gdy zmienisz słowo kluczowe lub typ dopasowania, stare słowo kluczowe jest usuwane i tworzone jest nowe. To samo dotyczy przesyłania zbiorczego. Jeśli w raporcie pobranym do edycji chcesz zmodyfikować słowo kluczowe lub typ dopasowania, usuń aktualne słowo kluczowe i utwórz nowe z odpowiednimi zmianami.
Edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z reklamami

W przypadku utworzonej już reklamy nie można edytować jej tekstu. Gdy zmienisz reklamę, stara reklama jest usuwana i tworzona jest nowa. To samo dotyczy przesyłania zbiorczego. Jeśli więc chcesz edytować reklamę offline w arkuszu kalkulacyjnym, musisz usunąć aktualną reklamę i utworzyć nową z zaplanowanymi zmianami.

Edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z kampaniami

Niektórych kolumn nie można edytować, ponieważ są używane tylko podczas tworzenia kampanii. Arkusz kalkulacyjny może zawierać takie kolumny:

Kampania

 • Campaign (Kampania) – wymagana
 • Campaign ID (Identyfikator kampanii) – wymagana
 • Campaign state (Stan kampanii)
 • Campaign type (Typ kampanii) – nie można edytować
 • Campaign subtype (Podtyp kampanii) – nie można edytować
 • Ad rotation (Rotacja reklam)
 • Start date (Data rozpoczęcia)
 • End date (Data zakończenia)

Stawki i budżet

 • Bid strategy type (Typ strategii ustalania stawek)
 • Bid strategy (Strategia ustalania stawek)
 • Budget (Budżet)
 • Target CPA (Docelowy CPA)
 • Target ROAS (Docelowy ROAS)
 • Target impression share (Docelowy udział w wyświetleniach)
 • Max CPC bid limit for target impression share (Maksymalny limit stawki CPC dla docelowego udziału w wyświetleniach)

Pomiar skuteczności

 • Tracking template (Szablon śledzenia)
 • Custom parameter (Parametr niestandardowy)
Edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniami reklamy

Pobieranie szablonu rozszerzenia reklamy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Działania zbiorcze” kliknij Przesyłanie danych.
 4. Kliknij niebieską ikonę plusa .
 5. Kliknij Wyświetl szablony.
 6. Pobierz szablon jako plik CSV lub arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Dodawanie rozszerzenia reklamy

Aby dodać nowe rozszerzenie reklamy:

 • W kolumnie „Campaign” („Kampania”) wpisz nazwę kampanii, do której chcesz dodać rozszerzenie.
 • Aby dodać rozszerzenie do grupy reklam, podaj jej nazwę w kolumnie „Ad group” (Grupa reklam).
 • Aby dodać rozszerzenie aplikacji, podaj następujące dane:

  • Mobile OS (Komórkowy system operacyjny): system operacyjny używany przez docelowych klientów. Można wpisać android lub ios.
  • Package name (Nazwa pakietu): unikalny identyfikator aplikacji. W przypadku Androida nazwa pakietu następuje po fragmencie id= w adresie URL aplikacji w Google Play:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.przykładowa.nazwa.aplikacji

   W przypadku aplikacji na iOS wpisz identyfikator następujący po fragmencie id w adresie URL aplikacji w iTunes:

   http://itunes.apple.com/pl/app/przykładowa-nazwa-aplikacji/id#########

  • App link text (Tekst linku aplikacji): tekst, którego kliknięcie będzie powodować przejście do aplikacji. Może to być np. „Pobierz aplikację”.
  • Final URL (Końcowy URL): URL aplikacji wyświetlany klientom. Może to być np. URL aplikacji w Sklepie Google Play.
 • Aby dodać rozszerzenie połączeń, podaj następujące dane:

  • Numer telefonu: numer, z którym zostanie nawiązane połączenie po kliknięciu rozszerzenia przez klienta.
  • Kod kraju: kraj, w którym zarejestrowany jest Twój numer telefonu. Na przykład jeśli Twój numer zarejestrowany jest w Stanach Zjednoczonych, wpisz US.
  • Użyj numeru przekierowania (opcjonalnie): określa, czy w reklamie ma zostać użyty numer przekierowania Google. Można wpisać yes (tak) lub no (nie). Domyślną wartością jest no.
 • Aby dodać rozszerzenie opinii, podaj następujące dane:

  • Source name (Nazwa źródła): osoba lub organizacja, która wystawiła opinię.
  • Source URL (URL źródła): URL, z którego pochodzi opinia.
  • Text (Tekst): tekst opinii.
  • Is exact quote (Dokładny cytat – opcjonalnie): określa, czy tekst to dosłowny cytat z opinii. Można wpisać yes (tak) lub no (nie). Domyślną wartością jest no.
 • Aby dodać rozszerzenie linku do podstrony, podaj następujące dane:

  • Tekst linku do podstrony: tekst wyświetlany jako link prowadzący do podstrony, który można kliknąć.
  • Końcowy URL: adres URL, do którego będzie prowadzić link do podstrony.

  Pola Opis są opcjonalne, ale mogą pomóc zwiększyć trafność reklam z punktu widzenia potencjalnych klientów. Jeśli zdecydujesz się dodać opis linku do podstrony, musisz wypełnić oba pola. Tekst ten może wyświetlać się pod linkiem do podstrony.

  Więcej informacji znajdziesz w sekcji poświęconej linkom do podstron z dodatkowymi szczegółami.

 • Aby dodać rozszerzenia objaśnień, podaj te dane:
  • Callout text (Tekst objaśnienia): tekst, który ma się pojawić jako objaśnienie.
 • Aby dodać rozszerzenia informacji w witrynie, podaj te dane:
  • Structured snippet header (Nagłówek rozszerzenia informacji): nagłówki można wybierać z tej listy wstępnie zdefiniowanych nagłówków. Początek każdego z nich trzeba zapisać wielką literą. UWAGA: zaakceptujemy tylko nagłówki znajdujące się na naszej liście.
  • Structured snipped values (Wartości rozszerzenia informacji): konkretne informacje związane z nagłówkiem, które chcesz podkreślić.

  Opcjonalne specyfikacje dla wszystkich rozszerzeń reklamy

  W każdym raporcie oprócz wymaganych kolumn możesz użyć przesyłania zbiorczego, aby ustalić preferencje urządzenia, datę rozpoczęcia i zakończenia wyświetlania rozszerzeń i ustawienia harmonogramu. Aby określić te opcje, dodaj nową kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym z następującymi nazwami i informacjami:

  • Start time (Czas rozpoczęcia): data, kiedy rozszerzenie ma zacząć się wyświetlać. Należy użyć formatu mm/dd/rrrr, Na przykład 1 lipca 2014 r. trzeba zapisać tak: 07/01/2014.
  • End time (Czas zakończenia): data, kiedy rozszerzenie ma przestać się wyświetlać. Należy użyć formatu mm/dd/rrrr, Na przykład 1 lipca 2014 r. trzeba zapisać tak: 07/01/2014.
  • Device preference (Ustawienia urządzenia): urządzenia, na których chcesz wyświetlać swoje rozszerzenie. Możesz wybrać all (wszystkie) lub mobile (mobilne).
  • Scheduling (Harmonogram): wybrane dni tygodnia i godziny, kiedy rozszerzenie ma się wyświetlać. Należy użyć formatu dzień, godzina rozpoczęcia – godzina zakończenia. Jeśli np. chcesz zaplanować wyświetlanie rozszerzenia w poniedziałki od 9:00 do 17:00, wpisz Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Jeśli chcesz ustawić harmonogram obejmujący kilka dni, oddzielaj je średnikiem. Na przykład wyświetlanie rozszerzenia w poniedziałki i wtorki możesz zaplanować w taki sposób: Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Usuwanie rozszerzenia reklamy

  Aby usunąć rozszerzenie reklamy, wpisz Remove (Usuń) w kolumnie Action (Działanie) w wierszu danego rozszerzenia reklamy. Spowoduje to usunięcie rozszerzenia z danej kampanii lub grupy reklam (rozszerzenie pozostanie dostępne dla innych kampanii i grup reklam). Samo usunięcie wiersza lub jego zawartości niczego nie zmieni.

Edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z grupami produktów

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule o przesyłaniu zbiorczym w kampaniach produktowych.

Edytowanie strategii ustalania stawek

Możesz przypisywać do kampanii dotychczasowe strategie portfolio ustalania stawek lub edytować standardowe strategie ustalania stawek.
Przypisywanie strategii portfolio ustalania stawek
 1. Otwórz stronę Kampanie. page.
 2. Kliknij ikonę pobierania Download i u dołu menu wybierz Więcej opcji.
 3. W sekcji „Uwzględnij” zaznacz pole Edytowalne kolumny do przesyłania zbiorczego i kliknij Pobierz.
 4. Nazwę strategii portfolio ustalania stawek wpisz w kolumnie „Bid strategy” (Strategia ustalania stawek).
  • Nie wypełniaj kolumny „Bid strategy type” (Typ strategii ustalania stawek) ani innych kolumn, np. „Target CPA” (Docelowy CPA) czy „Target ROAS” (Docelowy ROAS). Jeśli zauważysz wartości w tych kolumnach, wpisz w nich „remove_value” (usuń wartość). Te informacje zostaną automatycznie dodane do kampanii na podstawie obecnej strategii ustalania stawek.
  • Jeśli wartości w kolumnach takich jak „Target CPA” (Docelowy CPA), „Target ROAS” (Docelowy ROAS) czy „Bid strategy type” (Typ strategii ustalania stawek) nie zgadzają się z ustawieniami obecnej strategii ustalania stawek, wystąpi błąd przesyłania.

Za pomocą arkusza przesyłania zbiorczego nie możesz edytować ani tworzyć nowych strategii portfolio ustalania stawek.

Edytowanie standardowej strategii ustalania stawek

 1. Otwórz stronę Kampanie. page.
 2. Kliknij ikonę pobierania Download i u dołu menu wybierz Więcej opcji.
 3. W sekcji „Uwzględnij” zaznacz pole Edytowalne kolumny do przesyłania zbiorczego i kliknij Pobierz.
 4. W kolumnie „Bid strategy type” (Typ strategii ustalania stawek) wpisz odpowiedni typ strategii ustalania stawek.
 5. Ewentualnie zmień wartości w innych kolumnach, np. „Target CPA” (Docelowy CPA) lub „Target ROAS” (Docelowy ROAS).

Edytowanie odbiorców

Utworzone grupy odbiorców możesz przypisać do kampanii lub grup reklam.

Wskazówka: zalecamy, by najpierw pobrać Download edytowalny raport do przesyłania zbiorczego ze strony Odbiorcy.

Jeśli masz wielu odbiorców o tej samej nazwie, musisz dodać kolumnę „Identyfikator odbiorców”, by ich rozróżnić. Jeśli edytujesz odbiorców, którzy są już powiązani z kampanią lub grupą reklam, kolumna „Identyfikator odbiorców” jest niepotrzebna.

Możesz edytować dostosowanie stawek, wpisując wartość w kolumnie „Dostosowanie stawek”. Żadne inne zmiany, np. nazwy grupy odbiorców i ustawień kierowania, nie są obsługiwane.

Jeśli dodajesz odbiorców po raz pierwszy, użyte zostanie ustawienie kierowania „domyślne inteligentne”. Ta opcja pozwala zachować bieżące ustawienia kierowania na odbiorców. Jeśli nie wybrano jeszcze ustawienia, w zależności od typu kampanii zastosowane zostaną następujące domyślne opcje kierowania:

 • Obserwacja w kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych.
 • Kierowanie jest domyślnym ustawieniem dla kampanii wideo i kampanii w sieci reklamowej.

Obsługiwani odbiorcy

 • Szczegółowe dane demograficzne
 • Podobne zainteresowania
 • Odbiorcy na rynku
 • Remarketing
 • Podobni odbiorcy
 • Kierowanie na listę klientów

Edytuj kierowanie na lokalizację

Możesz dodawać, wykluczać, edytować i usuwać lokalizacje z kierowania:

 1. Otwórz stronę Ustawienia.
 2. Kliknij ikonę pobierania download icon i u dołu menu kliknij Więcej opcji.
 3. W sekcji „Uwzględnij” zaznacz pole Edytowalne kolumny do przesyłania zbiorczego i kliknij Pobierz.
 4. W kolumnie „Lokalizacje” wpisz lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy („[lokalizacja]”):„[dostosowanie stawek lub stan]”. Stan może być „wykluczony” lub „usunięty”.
  1. Przykładowe dostosowanie stawek w przypadku Seattle, WA: „Seattle, Waszyngton, Stany Zjednoczone: -5%”
  2. Przykład usunięcia Seattle, WA: „Seattle, Waszyngton, Stany Zjednoczone: usunięte”
 5. W kolumnie „Wykluczenia” wpisz lokalizacje, które chcesz wykluczyć z kierowania:
  1. Przykładowe wykluczenie lotniska w Seattle: „ Port lotniczy Seattle-Tacoma, Waszyngton, Stany Zjednoczone”

3. Przesyłanie arkuszy kalkulacyjnych i stosowanie zmian

Przesyłanie ze strony Słowa kluczowe, Reklamy, Grupy reklam, Kampanie lub Grupy produktów
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wybierz Wszystkie kampanie w panelu użytkownika. 
 3. Kliknij kartę Słowa kluczowe, Reklamy, Grupy reklam, Kampanie lub Grupy produktów (w zależności od typu zmian, jakie chcesz wprowadzić).
 4. Kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon
 5. Kliknij ikonę przesyłania Import.
 6. Wybierz arkusz kalkulacyjny, który chcesz przesłać.
 7. Kliknij Otwórz.
 8. Kliknij Podgląd, jeśli chcesz wyświetlić dane, zanim je prześlesz.
 9.  Kliknij Zastosuj.
Przesyłanie z poziomu sekcji Działania zbiorcze

Aby przesłać arkusz kalkulacyjny z poziomu sekcji „Działania zbiorcze” na koncie:

 1. Zaloguj się na kontoGoogle Ads. account.
 2. Kliknij ikonę narzędzi i ustawień .
 3. W sekcji „Działania zbiorcze” kliknij Przesłane pliki.
 4. Kliknij ikonę plusa .
 5. W sekcji „Źródło” możesz kliknąć Prześlij plik na serwer lub połączyć się z Arkuszami Google.
  1. Prześlij plik na serwer: kliknij Wybierz plik z komputera i dodaj plik.
  2. Arkusze Google: kliknij Połącz z istniejącym Arkuszem Google i wybierz arkusz kalkulacyjny na swoim koncie Dysku Google.
 6. (Opcjonalnie) Aby sprawdzić potencjalne problemy z przesyłaniem pliku, kliknij Podgląd.
 7. Kliknij Zastosuj.
Wyświetlanie wyników przesyłania

Po przesłaniu pliku u góry tabeli w sekcji Operacje zbiorcze pojawi się nowy wpis dla tego pliku. Obok wprowadzonych zmian pojawi się link Szczegóły, który pozwala Ci zobaczyć wcześniejsze zmiany. Jeśli masz przesłane arkusze kalkulacyjne, które nie zostały jeszcze zastosowane, możesz wybrać opcję Podgląd, Zastosuj lub Usuń.

Uwaga
 • Jeśli prześlesz arkusz kalkulacyjny zawierający ponad 1000 wierszy, w podglądzie zobaczysz tylko pierwsze tysiąc wierszy, choć zostaną przesłane wszystkie.
 • Aby zobaczyć wszystkie wprowadzone zmiany, pobierz wyniki.
 • Możesz wyświetlać szczegóły tylko plików przesłanych w ciągu ostatnich 90 dni.
 • Rozmiar arkusza nie może przekroczyć 50 MB, a liczba jego wierszy jest ograniczona do miliona.
 • Przesyłanie zostanie przerwane po dwóch godzinach. Jeśli tak się stanie, spróbuj ponownie. Nie musisz przesyłać ponownie całego arkusza – wystarczy, że prześlesz jedynie te części, których przesyłanie nie zostało zakończone.
Zbiorcze tworzenie kont Google Ads z poziomu konta menedżera

Za pomocą funkcji przesyłania zbiorczego możesz na poziomie konta menedżera utworzyć wiele kont Google Ads. Szablon CSV możesz pobrać stąd.

4. Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Wykrywanie błędów
 1. Kliknij ikonę narzędzi i ustawień  w prawym górnym rogu konta.
 2. W sekcji „Działania zbiorcze” kliknij Wszystkie działania zbiorcze.
 3. W wierszu z raportem kliknij Pobierz wyniki, by sprawdzić błędy na koncie.
 4. W kolumnie „Wyniki” w arkuszu kalkulacyjnym możesz w każdym wierszu zobaczyć problem, a potem go rozwiązać.
 5. Zapisz plik i go prześlij.

Naprawianie błędów

Błąd Rozwiązanie
Wykluczające się zmiany. Upewnij się, że nikt inny nie próbuje wprowadzać zmian na koncie, i spróbuj ponownie.
Elementy w pliku są niezgodne ze wskazówkami redakcyjnymi. Upewnij się, że wszystkie elementy w pliku są zgodne ze wskazówkami redakcyjnymi Google Ads.
W pliku brakuje wiersza nagłówka. Pierwszy wiersz przesłanego pliku musi być zarezerwowany dla nagłówków.
Uwaga: jeśli pobierasz plik z Google Ads, zawiera on już nagłówki.
Kolumna zawiera nieprawidłowy typ informacji. Upewnij się, że wpisane informacje są zgodne z wymaganiami.
W wierszu brakuje wartości. Upewnij się, że wartości zostały wpisane we wszystkich wymaganych kolumnach.
Słowa kluczowe zawierają niedozwolone znaki. Usuń wszelkie niestandardowe znaki ( ! @ % , *) ze słów kluczowych.
Jeden z identyfikatorów nie istnieje. Jeśli dodajesz element, usuń wartość z kolumny ID. Jeśli edytujesz element, upewnij się, że identyfikator jest prawidłowy i że dana pozycja nie została usunięta.
Jeśli dodajesz element do grupy reklam lub kampanii, sprawdź, czy mają one właściwe identyfikatory.
Aby zaktualizować zbiór lub plik danych, musisz dodać kolumnę „Action” (Działanie). Kolumna z nagłówkiem „DZIAŁANIE” jest wymagana w przypadku edycji linków do podstron i innych zmian w pliku danych wprowadzanych za pomocą przesyłania zbiorczego (możliwe wartości to: „USTAW”, „DODAJ” lub „USUŃ”).

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem