Wijzigingen aanbrengen met bulkuploads

Met bulkuploads kunt u efficiënt wijzigingen aanbrengen aan de zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes en productgroepen (voor Shopping-campagnes) in uw Google Ads-account. Met deze tijdbesparende functie kunt u een spreadsheet downloaden, offline de gewenste wijzigingen doorvoeren en de geüpdatete spreadsheet vervolgens weer uploaden naar uw account, waar de wijzigingen worden toegepast. Op deze manier kunt u onmiddellijk bulkacties uitvoeren voor problemen en mogelijkheden die u in uw gegevens aantreft. In dit artikel leggen we uit hoe u een spreadsheet downloadt, bewerkt en uploadt.

Voorbeeld

Anne heeft een online winkel in sportartikelen. Ze heeft duizenden zoekwoorden, verspreid over tientallen advertentiegroepen. Voorheen gebruikte Anne spreadsheets en haar eigen formule om wijzigingen in haar biedingen aan te brengen. Die voerde ze dan handmatig in haar Google Ads-account in. Dankzij bulkuploads kan ze nu een spreadsheet met haar zoekwoorden downloaden, haar biedingen wijzigen door haar eigen formule aan de spreadsheet toe te voegen en deze spreadsheet vervolgens rechtstreeks naar haar Google Ads-account uploaden.

Nadat Anne haar bewerkte spreadsheet heeft geüpload, kan ze een voorbeeld van haar wijzigingen weergeven, details van mogelijke fouten bekijken en ten slotte de wijzigingen toepassen, allemaal vanaf hetzelfde tabblad. Als ze benieuwd is naar hun mening, kan ze haar voorbeelden zelfs met collega's delen.

1. Spreadsheets downloaden en bewerken

Deze stap wordt aanbevolen als u ervoor wilt zorgen dat uw wijzigingen correct worden geüpload.

Spreadsheet downloaden vanuit account

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Alle campagnes in het navigatiemenu.
 3. Selecteer Zoekwoorden, Advertenties, Advertentiegroep, Campagnes, Doelgroepen of Productgroepen (afhankelijk van het type bewerkingen dat u wilt aanbrengen).
 4. Klik op het downloadicoon Download en selecteer Meer opties onderaan het dropdownmenu.
 5. Selecteer een indeling voor de spreadsheet.
 6. Vink onder 'Opnemen' het selectievakje aan voor Bewerkbare kolommen voor bulkupload.
 7. Klik op Downloaden
Probeer het nu
Opmerking

Wanneer u een rapport downloadt, worden niet alle bewerkbare velden toegevoegd.

Uw oorspronkelijke gedownloade spreadsheet opslaan

Wanneer een bulkupload is verzonden, kunt u uw wijzigingen niet automatisch annuleren of terugdraaien. Daarom raden we u aan altijd een kopie van het originele gedownloade rapport op te slaan, zodat u weet wat de instellingen waren voordat u de wijzigingen aanbracht.

2. Spreadsheets opmaken

Spreadsheets bewerken (algemene regels)

Zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes of productgroepen toevoegen

Als u een zoekwoord, een advertentie of een ander item wilt toevoegen, maakt u een nieuwe rij in de gedownloade spreadsheet.

Voer vervolgens de gewenste waarden in voor het nieuwe item, zoals een bod, een budget of een status. Als u de kolom 'Status' van een nieuw item niet opgeeft, wordt het item standaard ingeschakeld. Raadpleeg deze lijst voor een overzicht van ondersteunde items en de bijbehorende waarden.

Opmerking

U kunt geen advertenties bewerken in de gedownloade spreadsheet. Als u een advertentie wilt wijzigen, verwijdert u deze en maakt u in de spreadsheet een nieuwe advertentie met de gewenste wijzigingen. 

Zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes of productgroepen verwijderen

U kunt als volgt een zoekwoord, een advertentie of een ander item verwijderen:

 1. Ga in de gedownloade spreadsheet naar de rij met het betreffende item.
 2. Typ Verwijderen in de kolom 'Status' voor die rij.
 3. Upload uw spreadsheet.

Algemene regels voor bewerken

 • Wijzig of verwijder de kopregel die kolomnamen bevat niet.
 • U hoeft uw wijzigingen niet aan te geven of te markeren. Wanneer u klaar bent en uw spreadsheet heeft geüpload, vergelijken we de spreadsheet met uw huidige instellingen, zodat we kunnen zien welke wijzigingen u heeft aangebracht. U kunt ook een voorbeeld van uw wijzigingen weergeven voordat u ze toepast.
 • U kunt gewoon de overtollige kolommen verwijderen of het totale aantal rijen wijzigen.
 • Sla uw spreadsheet op in een van de door ons ondersteunde indelingen (.xls, .xlsx, .tsv of .csv).
Zoekwoordspreadsheets bewerken
 • Typ het zoekwoord in de kolom 'Zoekwoord'. Plaats vierkante haakjes ([ ]) of aanhalingstekens ("") rond het zoekwoord om aan te geven of u exact wilt zoeken of wilt zoeken op woordgroep.
 • Voer de naam van de advertentiegroep in de kolom 'Advertentiegroep' in.
 • U kunt de kolommen voor het zoekwoord en voor het zoektype niet bewerken voor een bestaand zoekwoord. Wanneer u een zoekwoord of zoektype wijzigt, wordt het oude zoekwoord verwijderd en wordt een nieuw zoekwoord gemaakt. Dat is ook het geval bij bulkuploads. Dus als u een zoekwoord of zoektype wilt bewerken in een bewerkbaar rapport, verwijdert u het huidige zoekwoord en maakt u een nieuw zoekwoord met de gewenste wijzigingen.
Spreadsheets met advertenties bewerken

U kunt de tekst van een bestaande advertentie niet bewerken. Wanneer u een advertentie wijzigt, wordt de oude advertentie verwijderd en wordt een nieuwe advertentie gemaakt. Dat is ook het geval bij bulkuploads. Dus als u offline een advertentie in een spreadsheet wilt bewerken, verwijdert u de huidige advertentie en maakt u een nieuwe advertentie met de gewenste wijzigingen.

Spreadsheets met campagnes bewerken

U kunt bepaalde kolommen niet bewerken omdat ze alleen worden gebruikt wanneer een campagne wordt gemaakt. Uw spreadsheet kan de volgende kolommen bevatten:

Campagne

 • Campagne (vereist)
 • Campagne-ID (vereist)
 • Campagnestatus 
 • Campagnetype (kan niet worden bewerkt)
 • Campagnesubtype (kan niet worden bewerkt)
 • Advertentieroulatie
 • Startdatum 
 • Einddatum

Bieden en budget

 • Type biedstrategie 
 • Biedstrategie
 • Budget
 • Doel-CPA
 • Doel-ROAS
 • Doelvertoningspercentage
 • Max. CPC-bodlimiet voor doelvertoningspercentage

Meting

 • Trackingtemplate 
 • Aangepaste parameter
Spreadsheets met advertentie-extensies bewerken

Template voor advertentie-extensies downloaden

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapsicoon .
 3. Klik onder 'Bulkacties' op Uploads.
 4. Klik op het blauwe plusicoon .
 5. Klik op Templates bekijken.
 6. Download de template als csv-bestand of Excel-spreadsheet.

Een advertentie-extensie toevoegen

Een nieuwe advertentie-extensie toevoegen:

 • Geef in de kolom 'Campagne' de campagne op waaraan u de extensie wilt toevoegen.
 • Als u de extensie wilt toevoegen aan een advertentiegroep, vermeld dan ook de advertentiegroep in de kolom 'Advertentiegroep'.
 • Als u een app-extensie wilt toevoegen, geeft u het volgende op:

  • Mobiel besturingssysteem: Het besturingssysteem dat uw doelgroep gebruikt. U kunt android of ios opgeven.
  • Pakketnaam: De unieke ID van uw app. Voor Android volgt de pakketnaam na id= in de Google Play-URL van de app:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   Voor iOS-apps geeft u de app-ID op, die wordt weergegeven na id in de iTunes-URL van de app:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Tekst van app-link: Tekst waarop mensen moeten klikken om naar uw app te gaan. U kunt bijvoorbeeld 'App downloaden' gebruiken.
  • Uiteindelijke URL: De URL van uw app zoals deze aan klanten wordt weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld de URL van uw app in de Google Play Store zijn.
 • Als u een oproepextensie wilt toevoegen, moet u het volgende opgeven:

  • Telefoonnummer: Het nummer dat moet worden gebeld wanneer een klant op uw extensie klikt.
  • Landcode: Het land waarin uw telefoonnummer vermeld staat. Als uw telefoonnummer bijvoorbeeld vermeld staat in de Verenigde Staten, geeft u hier US op.
  • Doorschakelnummer gebruiken (optioneel): of u een doorschakelnummer van Google wilt gebruiken voor uw advertentie. U kunt ja of nee opgeven. De standaardwaarde is nee.
 • Geef de volgende informatie op als u een review-extensie wilt toevoegen:

  • Naam bron: De persoon of organisatie die de review heeft verzonden.
  • URL van bron: De URL waar de persoon of organisatie de review heeft geplaatst.
  • Tekst: De tekst van uw review.
  • Is exact citaat (optioneel): Of uw tekst exact gelijk is aan de woorden in de review. U kunt ja of nee opgeven. De standaardwaarde is nee.
 • Als u een sitelinkextensie wilt toevoegen, geeft u het volgende op:

  • Tekst van sitelink: De tekst die moet worden weergegeven als de klikbare link in uw sitelink.
  • Uiteindelijke URL: De URL waarnaar de link in uw sitelink leidt.

  De velden Beschrijving zijn optioneel, maar kunnen uw tekstadvertenties relevanter maken voor potentiële klanten. Als u voor beschrijvingen kiest, moet u beide velden gebruiken. Uw beschrijving kan onder de sitelink worden weergegeven.

  Meer informatie in het gedeelte Sitelinks met extra informatie.

 • Geef de volgende informatie op als u highlight-extensies wilt toevoegen:
  • Highlight-tekst: De tekst die u als highlight wilt weergeven.
 • Geef de volgende informatie op als u extensies voor website-informatie wilt toevoegen:
  • Kop voor website-informatie: De koppen die u in deze lijst van vooraf gedefinieerde koppen heeft gekozen, waarbij elke kop begint met een hoofdletter. OPMERKING: Alleen de koppen in onze lijst worden geaccepteerd.
  • Waarden voor website-informatie: De specifieke, aan de kop gerelateerde informatie die u markeert.

  Optionele specificaties voor alle advertentie-extensies

  Naast de vereiste kolommen voor elk rapport kunt u met bulkuploads de apparaatvoorkeuren, de begin- en einddatums voor uw extensie en de voorkeuren voor planning invoeren. Als u deze opties wilt opgeven, voegt u een nieuwe kolom aan uw spreadsheet toe met de volgende namen en gegevens:

  • Begintijd: De datum waarop u wilt dat uw extensie voor het eerst wordt weergegeven. Deze datum moet de volgende indeling hebben: mm/dd/jjjj. Voorbeeld: 1 juli 2020 wordt 07/01/2020.
  • Eindtijd: De datum waarop u wilt dat de weergave van uw extensie wordt stopgezet. Deze datum moet de volgende indeling hebben: mm/dd/jjjj. Voorbeeld: 1 juli 2020 wordt 07/01/2020.
  • Apparaatvoorkeur: De apparaten waarop u uw extensie wilt weergeven. U kunt als apparaatvoorkeur Alle of Mobiel opgeven.
  • Planning: De dagen van de week en de tijden waarop u uw extensie wilt weergeven. Hiervoor moet u de notatie dag, begintijd - eindtijd gebruiken. Als u een advertentie bijvoorbeeld wilt plannen voor maandag van 9:00 tot 17:00 uur, geeft u maandag, 09:00 - 17:00 uur op. Als u voor meerdere dagen wilt plannen, scheidt u de dagen met een puntkomma. U kunt bijvoorbeeld voor maandag en dinsdag plannen met maandag, 09:00 - 17:00 uur; dinsdag 09:00 - 17:00 uur.

  Een advertentie-extensie verwijderen

  Als u een advertentie-extensie wilt verwijderen, geeft u Verwijderen op in de kolom 'Actie' in de rij van de betreffende advertentie-extensie. Hierdoor wordt de extensie verwijderd uit de campagne of advertentiegroep. De extensie blijft echter beschikbaar voor gebruik met andere campagnes en advertentiegroepen. Als u de rij of de content in de rij verwijdert, heeft dit geen effect.

Spreadsheets met productgroepen bewerken

Lees meer over bulkuploads in Shopping-campagnes voor uitgebreide instructies.

Biedstrategie bewerken

U kunt bestaande portfoliobiedstrategieën aan uw campagnes toewijzen of standaard biedstrategieën bewerken.
Een portfoliobiedstrategie toewijzen
 1. Ga naar de pagina Campagnes.
 2. Klik op het downloadicoon Download en selecteer Meer opties onderaan het dropdownmenu.
 3. Vink onder 'Opnemen' het selectievakje aan voor Bewerkbare kolommen voor bulkupload en klik op Downloaden.
 4. Geef de naam van de portfoliobiedstrategie op in de kolom 'Biedstrategie'.
  • Laat de kolom 'Type biedstrategie' en andere kolommen, zoals 'Doel-CPA' of 'Doel-ROAS', leeg. Als u waarden in deze kolommen ziet, voert u 'remove_value' in. Deze informatie wordt automatisch aan uw campagne toegevoegd op basis van de bestaande biedstrategie.
  • Als kolommen zoals 'Doel-CPA', 'Doel-ROAS' of 'Type biedstrategie' niet overeenkomen met wat u heeft ingesteld voor uw bestaande biedstrategie, ziet u een uploadfout.

U kunt geen portfoliobiedstrategieën maken of bewerken met de spreadsheet voor bulkupload.

Standaard biedstrategie bewerken

 1. Ga naar de pagina Campagnes.
 2. Klik op het downloadicoon Download en selecteer Meer opties onderaan het dropdownmenu.
 3. Vink onder 'Opnemen' het selectievakje aan voor Bewerkbare kolommen voor bulkupload en klik op Downloaden.
 4. Bewerk de kolom 'Type biedstrategie' met het gewenste type biedstrategie.
 5. Bewerk eventuele extra kolommen, zoals 'Doel-CPA' of 'Doel-ROAS'.

Doelgroepen bewerken

U kunt doelgroepen die u heeft gemaakt, toewijzen aan campagnes of advertentiegroepen.

Tip: We raden u aan eerst een bewerkbaar rapport Download te downloaden voor bulkupload vanaf de pagina Doelgroepen.

Als u meerdere doelgroepen met dezelfde naam heeft, moet u de kolom 'Doelgroep-ID' toevoegen om ze te onderscheiden. U heeft de kolom 'Doelgroep-ID' niet nodig als u een doelgroep bewerkt die al aan een campagne of advertentiegroep is gekoppeld.

U kunt uw bodaanpassing bewerken door een waarde op te geven in de kolom 'Bodaanpassing'. Alle andere bewerkingen, zoals doelgroepnaam en targetinginstellingen, worden niet ondersteund.

Als u voor het eerst een doelgroep toevoegt, wordt de targetinginstelling 'Slimme standaard' gebruikt. Met deze optie blijven uw huidige instellingen voor doelgroeptargeting behouden. Als u nog geen instelling heeft gekozen, worden de volgende opties standaard ingesteld op basis van uw campagnetype:

 • Observatie voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes.
 • Targeting is de standaardinstelling voor video- en display-campagnes.

Ondersteunde doelgroepen

 • Gedetailleerde demografie
 • Affiniteit
 • In-market
 • Remarketing
 • Vergelijkbare doelgroepen
 • Klantenmatch

3. Spreadsheets uploaden en wijzigingen toepassen

Uploaden via de pagina 'Zoekwoorden', 'Advertenties', 'Advertentiegroep', 'Campagnes' of 'Productgroepen'
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Alle campagnes in het navigatiemenu. 
 3. Selecteer Zoekwoorden, Advertenties, Advertentiegroepen, Campagnes of Productgroepen (afhankelijk van het type bewerkingen dat u wilt uitvoeren).
 4. Klik op het pictogram met drie stippen 3 dot icon
 5. Klik op het uploadpictogram Import.
 6. Kies de spreadsheet die u wilt uploaden.
 7. Klik op Openen.
 8. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van de gegevens wilt bekijken voordat u deze uploadt.
 9.  Klik op Toepassen.
Uploaden in het gedeelte 'Bulkacties'

U kunt uw spreadsheet als volgt uploaden vanuit het gedeelte 'Bulkacties' van uw account:

 1. Log in bij uw Google Ads-account.
 2. Klik op het tools- en instellingenicoon .
 3. Selecteer onder 'Bulkacties' Uploads.
 4. Klik op het plusicoon .
 5. Onder 'Bron' kunt u Een bestand uploaden of verbinding maken met Google Spreadsheets.
  1. Een bestand uploaden: klik op Selecteer een bestand vanaf uw computer en voeg uw bestand toe.
  2. Google Spreadsheets: klik op Een bestaande Google-spreadsheet koppelen en selecteer een spreadsheet in uw Google Drive-account.
 6. (Optioneel) Als u potentiële problemen met de upload van uw bestand wilt bekijken, klikt u op Voorbeeld bekijken.
 7. Klik op Toepassen.
Resultaten van uw upload bekijken

Wanneer uw bestand is geüpload, wordt bovenaan de tabel in het gedeelte Bulkbewerkingen een nieuwe vermelding voor dat bestand weergegeven. Toegepaste wijzigingen zijn voorzien van een link Details. Als u hierop klikt, kunt u eerdere wijzigingen bekijken. Voor geüploade spreadsheets die u niet heeft toegepast, kunt u een Voorbeeld bekijken. U kunt deze spreadsheets ook alsnog Toepassen of Verwijderen.

Opmerking
 • Als u een spreadsheet met meer dan duizend rijen uploadt en een voorbeeld hiervan wilt weergeven, worden alle rijen geüpload, maar u ziet alleen de eerste duizend rijen in het voorbeeld.
 • U kunt al uw wijzigingen zien nadat u ze heeft gemaakt door de resultaten te downloaden.
 • U kunt alleen de details weergeven van bestanden die in de afgelopen 90 dagen zijn geüpload.
 • Uw spreadsheet mag niet groter zijn dan 50 MB en mag niet meer dan één miljoen rijen bevatten.
 • Als een upload langer dan twee uur duurt, treedt er een time-out op. Als dit gebeurt, probeert u het opnieuw. Het is echter niet nodig de hele spreadsheet opnieuw te uploaden. Dit hoeft u alleen met de niet-voltooide delen te doen.
Bulksgewijs Google Ads-accounts maken vanuit uw manageraccount

Met behulp van bulkuploads kunt u vanuit uw manageraccount meerdere Google Ads-accounts tegelijk maken. U vindt de csv-template hier.

4. Veelvoorkomende problemen oplossen

Fouten identificeren
 1. Klik op het tools- en instellingenicoon rechtsboven in uw account.
 2. Klik onder 'Bulkacties' op Alle bulkacties.
 3. Klik in de rij met uw rapport op Resultaten downloaden om de fouten in uw account te bekijken.
 4. In de kolom 'Resultaten' in de spreadsheet wordt aangegeven wat het probleem in elke rij is, zodat u dit kunt oplossen.
 5. Sla het bestand op en upload het.

Fouten corrigeren

Fout Oplossing
Er zijn conflicterende wijzigingen. Zorg ervoor dat niemand anders uw account probeert te bewerken en probeer het opnieuw.
Items in uw bestand voldoen niet aan de redactionele richtlijnen. Zorg ervoor dat alle items in uw bestand voldoen aan de redactionele richtlijnen van Google Ads.
In uw bestand ontbreekt een koprij. De eerste rij van een geüpload bestand moet worden gebruikt voor koppen.
Opmerking: Wanneer u het bestand vanuit Google Ads downloadt, zijn de koppen al aanwezig.
De kolom bevat het verkeerde type gegevens. Zorg ervoor dat de door u ingevoerde gegevens voldoen aan de vereisten.
In deze rij ontbreekt een waarde. Zorg dat u voor alle vereiste kolommen een waarde opgeeft.
Uw zoekwoorden bevatten tekens die niet zijn toegestaan. Verwijder alle niet-standaardtekens (! @ % , *) uit uw zoekwoorden.
Een van de ID's bestaat niet. Verwijder de waarde uit de ID-kolom als u een element toevoegt. Als u wijzigingen aanbrengt in een element, moet u ervoor zorgen dat de ID juist is en dat de entiteit niet is verwijderd.
Als u een element toevoegt aan een advertentiegroep of campagne, zorgt u ervoor dat de campagne of advertentiegroep een geldige ID heeft.
Voeg een kolom 'Actie' toe als u uw dataset of -feed wilt updaten. Een kolom met de kop 'ACTIE' is vereist voor wijzigingen in sitelinks en andere feeds via bulkuploads (mogelijke waarden zijn 'INSTELLEN', 'TOEVOEGEN' en 'VERWIJDEREN').

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen