Wijzigingen aanbrengen met bulkuploads

Het gebruik van bulkuploads is een efficiënte manier om wijzigingen aan te brengen aan de zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes en productgroepen (voor Shopping-campagnes) in uw Google Ads-account. Met deze tijdbesparende functie kunt u een spreadsheet downloaden, offline de gewenste wijzigingen doorvoeren en de geüpdatete spreadsheet vervolgens weer uploaden naar uw account, waar de wijzigingen worden toegepast. Op deze manier kunt u onmiddellijk bulkacties uitvoeren voor problemen en mogelijkheden die u in uw gegevens aantreft. In dit artikel leggen we uit hoe u een spreadsheet downloadt, bewerkt en uploadt.

Voorbeeld

Anne heeft een online winkel in sportartikelen. Ze heeft duizenden zoekwoorden, verspreid over tientallen advertentiegroepen. Voorheen gebruikte Anne spreadsheets en haar eigen formule om wijzigingen in haar biedingen aan te brengen. Die voerde ze dan handmatig in haar Google Ads-account in. Dankzij bulkuploads kan ze nu een spreadsheet met haar zoekwoorden downloaden, haar biedingen wijzigen door haar eigen formule aan de spreadsheet toe te voegen en deze spreadsheet vervolgens rechtstreeks naar haar Google Ads-account uploaden.

Nadat Anne haar bewerkte spreadsheet heeft geüpload, kan ze een voorbeeld van haar wijzigingen weergeven, details van mogelijke fouten bekijken en ten slotte de wijzigingen toepassen, allemaal vanaf hetzelfde tabblad. Als ze benieuwd is naar hun mening, kan ze haar voorbeelden zelfs met collega's delen.

Spreadsheets downloaden en bewerken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Alle campagnes in het navigatiemenu.
 3. Selecteer Zoekwoorden, Advertenties, Advertentiegroepen, Campagnes of Productgroepen (afhankelijk van het type bewerkingen dat u wilt uitvoeren).
 4. Klik op het downloadpictogram Download.
 5. Selecteer een indeling voor uw spreadsheet.
Nu proberen
Opmerking

Wanneer u een rapport downloadt, worden niet alle bewerkbare velden toegevoegd.

Uw oorspronkelijke gedownloade spreadsheet opslaan

Wanneer een bulkupload is verzonden, kunt u uw wijzigingen niet automatisch annuleren of terugdraaien. Daarom raden we u aan altijd een kopie van het oorspronkelijke gedownloade rapport op te slaan voor als u wilt weten wat de instellingen waren voordat u de wijzigingen aanbracht.

Een bewerkbare template voor advertentie-extensies downloaden
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder Bulkacties op Uploads.
 4. Klik op het blauwe pluspictogram .
 5. Klik op Templates bekijken.
 6. Download uw template als csv-bestand of Excel-spreadsheet.

Spreadsheets bewerken

Algemene regels voor het bewerken van spreadsheets

Zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes of productgroepen toevoegen

Als u een zoekwoord, een advertentie of een ander item wilt toevoegen, maakt u een nieuwe rij in uw gedownloade spreadsheet.

Voer vervolgens de gewenste waarden in voor uw nieuwe item, zoals een bod, een budget of een status. Als u voor een nieuw item geen waarde invoert in de kolom 'Status', wordt het item standaard ingeschakeld.  Raadpleeg deze lijst voor een overzicht van ondersteunde items en de bijbehorende waarden.

Opmerking

U kunt geen advertenties bewerken in uw gedownloade spreadsheet. Als u een advertentie wilt wijzigen, verwijdert u deze en maakt u in de spreadsheet een nieuwe advertentie met de gewenste wijzigingen. 

Zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes of productgroepen verwijderen

U kunt als volgt een zoekwoord, een advertentie of een ander item verwijderen:

 1. Ga in de gedownloade spreadsheet naar de rij met het betreffende item.
 2. Typ Remove in de kolom 'Status' voor die rij.
 3. Upload uw spreadsheet.

Algemene regels voor bewerken

 • Wijzig of verwijder de kopregel die kolomnamen bevat niet.
 • U hoeft uw wijzigingen niet aan te geven of te markeren. Wanneer u klaar bent en uw spreadsheet heeft geüpload, vergelijken we de spreadsheet met uw huidige instellingen, zodat we kunnen zien welke wijzigingen u heeft aangebracht. U kunt ook een voorbeeld van uw wijzigingen weergeven voordat u ze toepast.
 • U kunt gewoon de overtollige kolommen verwijderen of het totale aantal rijen wijzigen.
 • Sla uw spreadsheet op in een van de door ons ondersteunde indelingen (xls, xlsx, tsv of csv).
Tips om uw spreadsheets met zoekwoorden te bewerken
 • Typ het zoekwoord in de kolom Zoekwoord. Plaats vierkante haakjes ([ ]) of aanhalingstekens ("") rond het zoekwoord om aan te geven of u exact wilt zoeken of wilt zoeken op woordgroep.
 • Voer de naam van de advertentiegroep in de kolom Advertentiegroep in.
 • U kunt de kolommen voor het zoekwoord en voor het zoektype niet bewerken voor een bestaand zoekwoord. Wanneer u een zoekwoord of zoektype wijzigt, wordt het oude zoekwoord verwijderd en wordt een nieuw zoekwoord gemaakt. Dat is ook het geval bij bulkuploads. Dus als u een zoekwoord of zoektype wilt bewerken in een bewerkbaar rapport, moet u het huidige zoekwoord verwijderen en een nieuw zoekwoord met de gewenste wijzigingen maken.
Tips voor het bewerken van uw spreadsheets met advertenties

U kunt de tekst van een bestaande advertentie niet bewerken. Wanneer u een advertentie wijzigt, wordt de oude advertentie verwijderd en wordt een nieuwe advertentie gemaakt. Dat is ook het geval bij bulkuploads. Dus als u offline een advertentie in een spreadsheet wilt bewerken, moet u de huidige advertentie verwijderen en een nieuwe advertentie met de gewenste wijzigingen maken.

Tips voor het bewerken van de spreadsheets voor uw campagnes

Bepaalde kolommen kunnen niet worden bewerkt omdat ze alleen worden gebruikt bij het maken van een campagne. Zorg ervoor dat uw spreadsheet de volgende vereiste kolommen bevat. U kunt al deze kolommen bewerken:

 • Type biedstrategie 
 • Budget 
 • Campagne 
 • Campagne-ID 
 • Campagnestatus 
 • Campagnetype 

De volgende kolommen kunnen optioneel worden ingevoegd:

 • Advertentieroulatie 
 • Campagnesubtype 
 • Trackingtemplate 
 • Startdatum 
 • Einddatum 
 • Aangepaste parameter 
Tips voor het bewerken van uw spreadsheet met advertentie-extensies

Een advertentie-extensie toevoegen

Een nieuwe advertentie-extensie toevoegen:

 • Geef in de kolom Campagne de campagne op waaraan u uw extensie wilt toevoegen.
 • Als u de extensie wilt toevoegen aan een advertentiegroep, vermeldt u ook de advertentiegroep in de kolom Advertentiegroep.
 • Als u een app-extensie wilt toevoegen, geeft u het volgende op:

  • Mobiel besturingssysteem: Het besturingssysteem dat uw doelgroep gebruikt. U kunt android of ios opgeven.
  • Pakketnaam: De unieke ID van uw app. Voor Android volgt de pakketnaam na id= in de Google Play-URL van de app:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   Voor iOS-apps geeft u de app-ID op, die wordt weergegeven na id in de iTunes-URL van de app:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Tekst van app-link: Tekst waarop mensen moeten klikken om naar uw app te gaan. U kunt bijvoorbeeld 'App downloaden' gebruiken.
  • Uiteindelijke URL: De URL van uw app zoals deze aan klanten wordt weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld de URL van uw app in de Google Play Store zijn.
 • Als u een oproepextensie wilt toevoegen, moet u het volgende opgeven:

  • Telefoonnummer: Het nummer dat moet worden gebeld wanneer een klant op uw extensie klikt.
  • Landcode: Het land waarin uw telefoonnummer vermeld staat. Als uw telefoonnummer bijvoorbeeld vermeld staat in de Verenigde Staten, geeft u hier US op.
  • Doorschakelnummer gebruiken (optioneel): of u een doorschakelnummer van Google wilt gebruiken voor uw advertentie. U kunt ja of nee opgeven. De standaardwaarde is nee.
 • Geef de volgende informatie op als u een review-extensie wilt toevoegen:

  • Naam bron: De persoon of organisatie die de review heeft verzonden.
  • URL van bron: De URL waar de persoon of organisatie de review heeft geplaatst.
  • Tekst: De tekst van uw review.
  • Is exact citaat (optioneel): Of uw tekst exact gelijk is aan de woorden in de review. U kunt ja of nee opgeven. De standaardwaarde is nee.
 • Als u een sitelinkextensie wilt toevoegen, geeft u het volgende op:

  • Tekst van sitelink: De tekst die moet worden weergegeven als de klikbare link in uw sitelink.
  • Uiteindelijke URL: De URL waarnaar de link in uw sitelink leidt.

  De velden Beschrijving zijn optioneel, maar kunnen uw tekstadvertenties relevanter maken voor potentiële klanten. Als u voor beschrijvingen kiest, moet u beide velden gebruiken. Uw beschrijving kan onder de sitelink worden weergegeven.

  Meer informatie in het gedeelte Sitelinks met extra informatie.

 • Als u highlight-extensies wilt toevoegen, moet u het volgende opgeven:
  • Highlight-tekst: De tekst die u als highlight wilt weergeven.
 • Geef de volgende informatie op als u extensies voor website-informatie wilt toevoegen:
  • Kop voor website-informatie: De kop(pen) die u in deze lijst met vooraf gedefinieerde koppen heeft gekozen, waarbij elke kop begint met een hoofdletter. OPMERKING: Alleen de koppen in onze lijst worden geaccepteerd.
  • Waarden voor website-informatie: De specifieke, aan de kop gerelateerde informatie die u markeert.

  Optionele specificaties voor alle advertentie-extensies

  Naast de vereiste kolommen voor elk rapport kunt u met bulkuploads de apparaatvoorkeuren, de begin- en einddatums voor uw extensie en de voorkeuren voor planning invoeren. Als u deze opties wilt opgeven, voegt u een nieuwe kolom aan uw spreadsheet toe met de volgende namen en gegevens:

  • Begintijd: De datum waarop u wilt dat uw extensie voor het eerst wordt weergegeven. Deze datum moet de volgende indeling hebben: mm/dd/jjjj. Voorbeeld: 1 juli 2016 wordt 07/01/2016.
  • Eindtijd: De datum waarop u wilt dat de weergave van uw extensie wordt stopgezet. Deze datum moet de volgende indeling hebben: mm/dd/jjjj. Voorbeeld: 1 juli 2016 wordt 07/01/2016.
  • Apparaatvoorkeur: De apparaten waarop u uw extensie wilt weergeven. U kunt als apparaatvoorkeur alle of mobiel opgeven.
  • Planning: De dagen van de week en de tijden waarop u uw extensie wilt weergeven. Hiervoor moet u de notatie dag, begintijd - eindtijd gebruiken. Als u bijvoorbeeld een planning wilt maken van 9:00 tot 17:00 uur op maandag, geeft u dit als volgt op: maandag, 09:00 - 17:00 uur. Als u een planning wilt maken voor meerdere dagen, scheidt u de dagen met een puntkomma. U kunt bijvoorbeeld voor maandag en dinsdag plannen met maandag, 09:00 - 17:00 uur; dinsdag, 09:00 - 17:00 uur.
   

  Een advertentie-extensie verwijderen

  Als u een advertentie-extensie wilt verwijderen, voert u Verwijderen in in de kolom Actie in de rij van de betreffende advertentie-extensie. Hierdoor wordt de extensie verwijderd uit de campagne of advertentiegroep. De extensie blijft echter beschikbaar voor gebruik met andere campagnes en advertentiegroepen. Als u de rij of de content in de rij verwijdert, heeft dit geen effect.

Tips voor het bewerken van uw spreadsheet met productgroepen

Bekijk informatie over bulkuploads in Shopping-campagnes voor uitgebreide instructies.

Uw spreadsheets uploaden en wijzigingen toepassen

Uploaden via het menu met drie stippen
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Alle campagnes in het navigatiemenu. 
 3. Selecteer Zoekwoorden, Advertenties, Advertentiegroepen, Campagnes of Productgroepen (afhankelijk van het type bewerkingen dat u wilt uitvoeren).
 4. Klik op het pictogram met drie stippen 3 dot icon
 5. Klik op het uploadpictogram Import.
 6. Kies de spreadsheet die u wilt uploaden.
 7. Klik op Openen.
 8. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van de gegevens wilt bekijken voordat u deze uploadt.
 9.  Klik op Toepassen.
Uploaden in het gedeelte Bulkbewerkingen

U kunt uw spreadsheet als volgt uploaden:

 1. Klik in uw AdWords-account in het linkernavigatievenster op Bulkbewerkingen.
 2. Selecteer Bulkuploads.
 3. Klik op Bestand kiezen en ga naar uw bewerkte en opgeslagen spreadsheet.
 4. Klik op Uploaden en voorbeeld weergeven.
 5. Wanneer de gegevens zijn geladen, wordt een voorbeeld van uw wijzigingen weergegeven. U kunt nu het resultaat van uw wijzigingen bekijken, eventuele fouten in uw spreadsheet corrigeren en de spreadsheet opnieuw uploaden, of de fouten negeren. Klik vervolgens op Wijzigingen toepassen.
De resultaten van de upload bekijken

Wanneer uw bestand is geüpload, wordt bovenaan de tabel in het gedeelte Bulkbewerkingen een nieuwe vermelding voor dat bestand weergegeven. Toegepaste wijzigingen zijn voorzien van een link Details. Als u hierop klikt, kunt u eerdere wijzigingen bekijken. Voor geüploade spreadsheets die u niet heeft toegepast, kunt u een Voorbeeld bekijken. U kunt deze spreadsheets ook alsnog Toepassen of Verwijderen.

Opmerking
 • Als u een spreadsheet met meer dan 1000 rijen uploadt en een voorbeeld hiervan wilt weergeven, worden alle rijen geüpload, maar u ziet alleen de eerste 1000 rijen in het voorbeeld. 
 • U kunt al uw wijzigingen zien nadat u ze heeft gemaakt door de resultaten te downloaden.  
 • U kunt alleen de details weergeven van bestanden die in de afgelopen 90 dagen zijn geüpload.
 • Uw spreadsheet mag niet groter zijn dan 50 MB en mag niet meer dan één miljoen rijen bevatten.
 • Als een upload langer dan twee uur duurt, treedt er een time-out op. Als dit gebeurt, probeert u het opnieuw. Het is echter niet nodig de hele spreadsheet opnieuw te uploaden. Dit hoeft u alleen met de niet-voltooide delen te doen.
   
Bulksgewijs Google Ads-accounts maken vanuit uw manageraccount

Met behulp van bulkuploads kunt u vanuit uw manageraccount meerdere Google Ads-accounts tegelijk maken. Hier is een CSV-template.

Wat te doen als er fouten zijn

Fouten identificeren

 1. Zoek uw spreadsheet op in de tabel Bulkbewerkingen.
 2. Klik in de rij met uw rapport op Downloaden > Alleen fouten of klik op Details om in uw account naar de fouten te kijken.
 3. Zoek in de kolom Resultaten van de spreadsheet in elke rij het probleem. Los dit probleem vervolgens op.
 4. Sla het bestand op en upload het in het gedeelte Bulkbewerkingen.

Fouten corrigeren

Fout Oplossing
Er zijn conflicterende wijzigingen. Zorg ervoor dat niemand anders uw account probeert te bewerken en probeer het opnieuw.
Items in uw bestand voldoen niet aan de redactionele richtlijnen. Zorg ervoor dat alle items in uw bestand voldoen aan de redactionele richtlijnen van Google Ads.
In uw bestand ontbreekt een koprij. De eerste rij van een geüpload bestand moet worden gebruikt voor koppen.
Opmerking: Wanneer u het bestand vanuit Google Ads downloadt, zijn de koppen al aanwezig.
De kolom bevat het verkeerde type gegevens. Zorg ervoor dat de door u ingevoerde gegevens voldoen aan de vereisten.
In deze rij ontbreekt een waarde. Zorg dat u voor alle vereiste kolommen een waarde opgeeft.
Uw zoekwoorden bevatten tekens die niet zijn toegestaan. Verwijder alle niet-standaardtekens (! @ % , *) uit uw zoekwoorden.
Een van de ID's bestaat niet. Verwijder de waarde uit de ID-kolom als u een element toevoegt. Als u wijzigingen aanbrengt in een element, moet u ervoor zorgen dat de ID juist is en dat de entiteit niet is verwijderd.
Als u een element toevoegt aan een advertentiegroep of campagne, moet u ervoor zorgen dat de campagne of advertentiegroep een geldige ID heeft.
De geüpgradede URL is niet dezelfde als de vorige bestemmings-URL. De uiteindelijke URL en de trackingtemplate moeten hetzelfde zijn als de bestemmings-URL. Als u niet wilt dat ze hetzelfde zijn, volgt u de instructies in Hoe u uw URL's upgradet.
Uiteindelijke URL en bestemmings-URL kunnen niet allebei worden gebruikt. U kunt niet zowel een uiteindelijke URL als een bestemmings-URL gebruiken (/Sitelink-URL voor Sitelinks). Opmerking: Uiteindelijke URL wordt niet aanbevolen.
Als u uw dataset of -feed wilt bijwerken, neemt u een kolom Actie op. Een kolom met de kop ACTIE is vereist voor sitelinks- en andere feedswijzigingen via bulkuploads (mogelijke waarden zijn INSTELLEN, TOEVOEGEN en VERWIJDEREN).

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen