Foretagelse af ændringer med masseuploads

Brug af masseuploads er en effektiv metode til at foretage ændringer af søgeord, annoncer, annoncegrupper, kampagner og produktgrupper (for Shopping-kampagner) på din Google Ads-konto. Takket være denne funktion kan du spare tid, idet du kan downloade regneark, foretage ændringer offline og derefter uploade det opdaterede regneark til din konto, hvor dine nye ændringer anvendes. På denne måde kan du lynhurtigt foretage massehandlinger, når du finder fejl eller nye muligheder, som du finder i dine data. I denne artikel forklares det, hvordan du downloader, redigerer og uploader et regneark.

Eksempel

Anne er onlineforhandler af sportsudstyr. Hun har tusindvis af søgeord fordelt på masser af annoncegrupper. Tidligere brugte hun regneark og sin egen formel til at foretage ændringer af bud, som hun indtastede manuelt på sin Google Ads-konto. Takket være masseuploads kan hun nu downloade et regneark med sine søgeord, redigere sine bud ved at anvende sin egen formel på regnearket og derefter uploade dette regneark direkte til sin Google Ads-konto.

Når Anne uploader det redigerede regneark, kan hun se et eksempel på de ændringer, hun har foretaget, få oplysninger om mulige fejl og anvende ændringerne, når hun er klar til det – alt sammen på én og samme fane. Hun har oven i købet mulighed for at dele forhåndsvisningen med kolleger, hvis hun gerne vil høre andres mening.

1. Download regneark, som du kan redigere

Vi anbefaler, at du følger dette trin for at sikre, at dine ændringer uploades korrekt.

Download regneark fra konto

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Vælg Alle kampagner i navigationsmenuen.
 3. Vælg Søgeord, Annoncer, Annoncegruppe, KampagnerMålgrupper eller Produktgrupper (afhængigt af den type ændringer, du vil foretage).
 4. Klik på downloadikonet Download, og vælg Flere muligheder nederst i rullemenuen.
 5. Vælg et format til dit regneark.
 6. Under "Inkluder" skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Redigerbare kolonner til masseupload.
 7. Klik på Download
Prøv det nu
Bemærk!

Hvis du downloader en rapport, indeholder den ikke alle de felter, du kan redigere.

Gem en kopi af regnearket i den downloadede version

Der findes ingen automatisk metode til at annullere eller fortryde dine ændringer, når først du har foretaget et masseupload. Vi anbefaler derfor, at du altid gemmer en kopi af din oprindelige downloadede rapport, hvis du skulle få brug for at se, hvordan dine indstillinger var, før du foretog ændringer.

2. Formatér regneark

Rediger regneark (generelle regler)

Tilføj søgeord, annoncer, annoncegrupper, kampagner eller produktgrupper

Hvis du vil tilføje et søgeord, en annonce eller et hvilket som helst andet element, skal du oprette en ny række i det downloadede regneark.

Derefter skal du angive de ønskede værdier for dit nye element, f.eks. bud, budget eller status. Hvis du ikke angiver en værdi i kolonnen "status" for et nyt element, aktiveres elementet som standard. Se denne liste over understøttede elementer og tilsvarende værdier.

Bemærk!

Du kan ikke redigere annoncer i det downloadede regneark. Hvis du vil ændre en annonce, skal du slette den og oprette en ny i regnearket med de ændringer, som du ønsker at foretage. 

Fjern søgeord, annoncer, annoncegrupper, kampagner eller produktgrupper

Sådan fjerner du et søgeord, en annonce eller et hvilket som helst andet element:

 1. Find rækken med det pågældende element i det downloadede regneark.
 2. Angiv Remove i kolonnen "Status" for den pågældende række.
 3. Upload dit regneark.

Generelle regler for redigering

 • Undgå at ændre eller slette overskriftsrækken, som indeholder kolonnenavnene.
 • Du behøver ikke notere eller markere dine ændringer. Når du er færdig og uploader dit regneark, sammenligner vi regnearket med dine aktuelle indstillinger for at finde frem til eventuelle ændringer, du har foretaget. Du har også mulighed for at se et eksempel på ændringerne, inden du foretager dem endeligt.
 • Du skal ikke bekymre dig om sletning af ekstra kolonner eller det samlede antal rækker.
 • Sørg for at gemme dit regneark i et af de understøttede formater (.xls, .xlsx, .tsv eller .csv).
Rediger søgeordsregneark
 • Indtast søgeordet i kolonnen Søgeord. Sæt kantede parenteser ([ ]) eller anførselstegn ("") omkring søgeordet som angivelse af søgeordstypen eksakt match eller sætningsmatch.
 • Angiv annoncegruppens navn i kolonnen Annoncegruppe.
 • Du kan ikke redigere kolonnen Søgeord eller Matchtype for et allerede oprettet søgeord. Når du ændrer et søgeord eller en søgeordstype, fjernes det gamle søgeord, og der oprettes et nyt. Det samme er tilfældet med masseuploads. Hvis du vil redigere et søgeord eller en matchtype i en redigerbar rapport, er du derfor nødt til at fjerne det aktuelle søgeord og oprette et nyt med de ønskede ændringer.
Rediger regneark til annoncer

Du kan ikke redigere teksten i en allerede oprettet annonce. Når du ændrer en annonce, fjernes den gamle annonce, og der oprettes en ny. Det samme er tilfældet med masseuploads. Hvis du vil redigere en annonce offline i et regneark, er du derfor nødt til at fjerne den aktuelle annonce og oprette en ny med de ønskede ændringer.

Rediger regneark til kampagner

Visse kolonner kan ikke redigeres, fordi de kun bruges under oprettelsen af en kampagne. Dit regneark kan indeholde disse kolonner:

Kampagne

 • Kampagne (obligatorisk)
 • Kampagne-id (obligatorisk)
 • Kampagnestatus 
 • Kampagnetype (kan ikke redigeres)
 • Kampagneundertype (kan ikke redigeres)
 • Annoncerotation
 • Startdato 
 • Slutdato

Budgivning og budget

 • Budstrategitype 
 • Budstrategi
 • Budget
 • Mål-CPA
 • Mål-ROAS
 • Måleksponeringsandel
 • Maks. CPC-budgrænse for måleksponeringsandel

Måling

 • Sporingsskabelon 
 • Tilpasset parameter
Rediger regneark til annonceudvidelser

Download skabelon til annonceudvidelser

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre på din konto.
 3. Klik på Uploads under "Massehandlinger".
 4. Klik på det blå plusikon .
 5. Klik på Vis skabeloner.
 6. Download skabelonen som en CSV-fil eller et Excel-regneark.

Tilføj en annonceudvidelse

Sådan tilføjer du en ny annonceudvidelse:

 • I kolonnen "Campaign" skal du angive den kampagne, hvor du vil tilføje din udvidelse.
 • Hvis du vil føje udvidelsen til en annoncegruppe, skal du også angive annoncegruppen i kolonnen "Annoncegruppe".
 • Hvis du vil tilføje en appudvidelse, skal du angive følgende:

  • Mobile OS: Det operativsystem, som din kundemålgruppe bruger. Du kan angive android eller ios.
  • Package name: Din apps unikke id. Pakkenavnet for Android finder du efter id= i appens Google Play-webadresse:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=dk.eksempel.appnavn

   For iOS-apps skal du angive app-id'et, som du finder efter id i appens webadresse i iTunes:

   http://itunes.apple.com/dk/app/eksempel-appnavn/id#########

  • App link text: Den tekst, som folk skal klikke på for at komme til din app. Du kan f.eks. bruge "Download app".
  • Final URL: Den webadresse, der vises til kunderne, for din app. Det kan f.eks. være webadressen på din app i Google Play Butik.
 • Hvis du vil tilføje en opkaldsudvidelse, skal du angive følgende:

  • Phone number: Det telefonnummer, der ringes op til, når en potentiel kunde klikker på din udvidelse.
  • Country code: Landekoden for det land, hvor dit telefonnummer er registreret. Hvis dit telefonnummer f.eks. er i Danmark, skal du angive DK.
  • Use forwarding number (valgfrit): Angiv, om du ønsker at bruge et Google-viderestillingsnummer sammen med din annonce. Du kan angive yes eller no. Standardindstillingen er no.
 • Hvis du vil tilføje en anmeldelsesudvidelse, skal du angive følgende:

  • Source name: Den person eller organisation der skrev anmeldelsen.
  • Source URL: Den webadresse hvor personen eller organisationen skrev din anmeldelse.
  • Text: Teksten i din anmeldelse.
  • Is exact quote (valgfrit): Angiv, om din tekst er et nøjagtigt citat af anmeldelsen. Du kan angive yes eller no. Standardindstillingen er no.
 • Hvis du vil tilføje en udvidelse med undersidelinks, skal du angive følgende:

  • Sitelink text: Den tekst, der vises som klikbart link i dit undersidelink.
  • Final URL: Den webadresse, linket i dit undersidelink fører til.

  Beskrivelsesfelterne er valgfrie, men kan gøre din annonce mere relevant for potentielle kunder. Hvis du vælger at bruge beskrivelser, skal du bruge begge felter. Din beskrivelse kan være kvalificeret til visning under undersidelinket.

  Du kan få flere oplysninger i sektionen Yderligere oplysninger om udvidelser med undersidelinks.

 • Hvis du vil tilføje infoudvidelser, skal du angive følgende:
  • Infoudvidelsestekst: Den tekst, der skal vises i infoudvidelsen.
 • Hvis du vil tilføje udvidelser med websiteinfo, skal du angive følgende:
  • Overskrift til websiteinfo: Overskrifter, der er valgt på denne liste over foruddefinerede overskrifter, med stort begyndelsesbogstav i hver overskrift. BEMÆRK! Kun overskrifterne på listen accepteres.
  • Structured snippet values: De specifikke detaljer, som er relateret til overskriften, og som du fremhæver.

  Valgfri specifikationer for alle annonceudvidelser

  Ud over de obligatoriske kolonner i hver rapport kan du bruge masseuploads til at angive foretrukne enheder, start- og slutdato for din udvidelse samt planlægningsrelaterede indstillinger. Hvis du vil angive disse indstillinger, skal du føje en ny kolonne til dit regneark med følgende navne og oplysninger:

  • Start time: Den dato, hvor din annonceudvidelse skal begynde at blive vist. Her skal du benytte formatet mm/dd/åååå. Den 1. juli 2014 angives sådan: 07/01/2014.
  • End time: Den dato, hvor udvidelsen skal stoppe med at blive vist. Her skal du benytte formatet mm/dd/åååå. Den 1. juli 2014 angives sådan: 07/01/2014.
  • Device preference: De enheder, din udvidelse skal vises på. Du kan enten vælge all eller mobile.
  • Scheduling: De ugedage og tidsrum, hvor din udvidelse skal vises. Formatet skal være Dag, starttidspunkt - sluttidspunkt. Hvis du f.eks. vil planlægge visning mellem kl. 09.00 og 17.00 om mandagen, skal du indtaste Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Hvis du vil planlægge for flere dage, skal du adskille dagene med semikolon. Eksempelvis kan du planlægge visning mandag og tirsdag som følger: Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Fjern en annonceudvidelse

  Hvis du vil fjerne en annonceudvidelse, skal du indtaste Remove i kolonnen Handling på rækken for den pågældende annonceudvidelse. Herved fjernes udvidelsen fra kampagnen eller annoncegruppen (men udvidelsen vil stadig kunne bruges sammen med andre kampagner og annoncegrupper). Det har ingen effekt at slette rækken eller fjerne dens indhold.

Rediger regneark til produktgrupper

Få flere oplysninger om og en detaljeret vejledning til masseuploads i Shopping-kampagner.

Rediger budstrategi

Du kan tildele eksisterende porteføljebudstrategier til dine kampagner eller redigere standardbudstrategier.
Tildel porteføljebudstrategi
 1. Gå til siden Kampagner.
 2. Klik på downloadikonet Download, og vælg Flere muligheder nederst i rullemenuen.
 3. Under "Inkluder" skal du markere afkrydsningsfeltet Kolonner, der kan redigeres, til masseuploadog klikke på Download.
 4. Angiv navnet på porteføljebudstrategien i kolonnen "Budstrategi".
  • Lad kolonnen "Budstrategitype" og andre kolonner, f.eks. "Mål-CPA" eller "Mål-ROAS", være tomme. Hvis du ser værdier i disse kolonner, skal du indtaste "remove_value". Disse oplysninger føjes automatisk til din kampagne ud fra den eksisterende budstrategi.
  • Hvis kolonner som "Mål-CPA", "Mål-ROAS" eller "Budstrategitype" ikke stemmer overens med det, som du har angivet for din eksisterende budstrategi, får du vist en uploadfejl.

Du kan ikke redigere eller oprette nye porteføljebudstrategier med regnearket til masseupload.

Rediger standardbudstrategi

 1. Gå til siden Kampagner.
 2. Klik på downloadikonet Download, og vælg Flere muligheder nederst i rullemenuen.
 3. Under "Inkluder" skal du markere afkrydsningsfeltet Kolonner, der kan redigeres, til masseuploadog klikke på Download.
 4. Rediger kolonnen "Budstrategitype" med den type budstrategi, som du ønsker.
 5. Rediger eventuelle yderligere kolonner, f.eks. "Mål-CPA" eller "Mål-ROAS".

Rediger målgrupper

Du kan tildele målgrupper, du har oprettet, til kampagner eller annoncegrupper.

Tip! Det anbefales, at du først downloader Download en redigerbar rapport til masseupload fra siden Målgrupper.

Hvis du har flere målgrupper med samme navn, skal du tilføje kolonnen "målgruppe-id" for at differentiere dem. Du behøver ikke kolonnen "målgruppe-id", hvis du redigerer en målgruppe, der allerede er knyttet til en kampagne eller annoncegruppe.

Du kan redigere din budjustering ved at angive en værdi i kolonnen "budjustering". Alle andre redigeringer, f.eks. målgruppenavn og målretningsindstilling, understøttes ikke.

Hvis det er første gang, du tilføjer en målgruppe, bruges målretningsindstillingen "Smart-standard". Denne mulighed bevarer dine nuværende indstillinger for målretning efter målgruppe. Hvis du endnu ikke har valgt en indstilling, vil din målretning som standard bruge følgende muligheder baseret på din kampagnetype:

Understøttede målgrupper

 • Specifikke demografiske grupper
 • Interessebaseret målgruppe
 • I markedet
 • Remarketing
 • Tilsvarende målgrupper
 • Kundematch

Rediger geografisk målretning

Du kan tilføje, ekskludere, redigere eller fjerne steder fra din målretning:

 1. Gå til siden Indstillinger.
 2. Klik på downloadikonet download icon, og vælg Flere muligheder nederst på rullemenuen.
 3. Under "Inkluder" skal du markere afkrydsningsfeltet Redigerbare kolonner til masseupload og klikke på Download.
 4. I kolonnen "Steder" skal du indtaste de steder, du vil målrette mod som "[placering]": "[budjustering eller status]". Status kan være "ekskluderet" eller "fjernet".
  1. Eksempel på budjustering for Seattle, WA: "Seattle, Washington, USA: -5 %"
  2. Eksempel på fjernelse af Seattle, WA: "Seattle, Washington, USA: fjernet"
 5. I kolonnen "Ekskluderinger" skal du angive eventuelle steder, som du vil ekskludere fra din målretning:
  1. Eksempel på ekskludering af lufthavnen i Seattle: "Seattle-Tacoma International Airport, Washington, USA"

3. Upload regneark, og anvend ændringerne

Upload fra søgeord, annoncer, annoncegruppe, kampagner eller siden Produktgrupper
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Vælg Alle kampagner på navigationsmenuen. 
 3. Vælg SøgeordAnnoncer, Annoncegrupper, Kampagner eller Produktgrupper (alt efter hvilken type ændringer du vil foretage).
 4. Klik på ikonet med tre prikker 3 dot icon
 5. Klik på uploadikonet Import.
 6. Vælg det regneark, du vil uploade.
 7. Klik på Åbn.
 8. Klik på Forhåndsvisning, hvis du vil have en forhåndsvisning af dataene inden upload.
 9.  Klik på Anvend.
Upload i afsnittet Massehandlinger

Sådan uploader du dit regneark fra sektionen "Massehandlinger" på din konto:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på ikonet for værktøjer og indstillinger .
 3. Under "Massehandlinger" skal du vælge Uploads.
 4. Klik på plusikonet .
 5. Under "Kilde" kan du vælge at Uploade en fil eller oprette forbindelse til Google Sheets.
  1. Upload en fil: Klik på Vælg en fil fra din computer, og tilføj din fil.
  2. Google Sheets: Klik på Link et eksisterende Google-regneark, og vælg et regneark fra din konto på Google Drev.
 6. (Valgfrit) Hvis du vil se, om der kan være problemer i forbindelse med upload af din fil, skal du klikke på Forhåndsvisning.
 7. Klik på Anvend.
Se resultaterne af din upload

Når din fil er uploadet, kan du se en ny post for den øverst i tabellen i sektionen Massehandlinger. For anvendte ændringer kan du vælge linket Info for at se dine tidligere ændringer. For uploadede regneark, du ikke har anvendt, kan du vælge Se forhåndsvisning, Anvend eller Fjern.

Bemærk!
 • Hvis du uploader et regneark med over 1.000 rækker og vælger at få en forhåndsvisning af det, uploades alle rækkerne, men du kan kun se de første 1.000 rækker i forhåndsvisningen. 
 • Du kan se alle dine ændringer, når du har anvendt dem, ved at downloade resultaterne. 
 • Du kan kun se oplysninger om filer, der er uploadet i løbet af de seneste 90 dage.
 • Dit regneark må højst fylde 50 MB og højst indeholde 1 million rækker.
 • Der opstår timeout for upload efter to timer. I dette tilfælde er det nødvendigt at prøve igen. Du behøver dog ikke uploade hele regnearket igen – kun de dele, der ikke blev uploadet.
Opret flere Google Ads-konti på én gang fra din managerkonto

Du kan oprette flere Google Ads-konti fra din managerkonto ved hjælp af masseupload. Her er en CSV-skabelon.

4. Løs almindelige problemer

Identificer fejl
 1. Klik på ikonet for værktøjer og indstillinger øverst til højre på din konto.
 2. Under "Massehandlinger" skal du klikke på Alle massehandlinger.
 3. I rækken med din rapport kan du klikke på Download resultater for at se eventuelle fejl på din konto.
 4. I kolonnen "Resultater" i regnearket kan du se eventuelle problemer for hver række og derefter løse dem.
 5. Gem filen, og upload den derefter.

Ret fejl

Fejl Løsning
Der er modstridende ændringer. Sørg for, at der ikke er andre, der prøver at redigere din konto, og prøv igen.
Din fil indeholder elementer, som ikke overholder de redaktionelle retningslinjer. Sørg for, at samtlige elementer i din fil overholder de redaktionelle retningslinjer for Google Ads.
Din fil mangler en overskriftsrække. Den første række i en uploadet fil skal bruges til overskrifter.
Bemærk! Når du downloader filen fra Google Ads, indeholder den allerede overskrifter.
Kolonnen indeholder en forkert type oplysninger. Sørg for, at de indtastede oplysninger lever op til kravene.
Denne række mangler en værdi. Sørg for at indtaste en værdi for alle påkrævede kolonner.
Dine søgeord har ugyldige tegn. Fjern alle ikke-standardtegn ( ! @ % , *) fra dine søgeord.
Ét af id'erne findes ikke. Hvis du tilføjer et element, skal du fjerne værdien fra kolonnen "Id". Hvis du ændrer et element, skal du kontrollere, at id'et er korrekt, og at enheden ikke er blevet fjernet.
Hvis du føjer et element til en annoncegruppe eller en kampagne, skal du sørge for, at kampagnen eller annoncegruppen har et gyldigt id.
For at opdatere dit datasæt eller dit feed skal du medtage en kolonne med navnet "Handling". En kolonne med overskriften "ACTION" er påkrævet for ændringer af undersidelinks og andre feeds via masseuploads (de mulige værdier er "SET", "ADD" eller "REMOVE").

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet