Provádění změn prostřednictvím hromadného nahrávání

Díky hromadnému nahrávání můžete v Google Ads snadno upravovat klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy, kampaně a skupiny produktů (u kampaní v Nákupech Google). Tato funkce vám šetří čas tím, že umožňuje stáhnout tabulky, provést změny offline a pak nahrát aktualizovanou verzi tabulky zpět do účtu, kde se změny použijí. Můžete tak okamžitě v širokém rozsahu reagovat na problémy i příležitosti, které zaznamenáte na základě analýzy údajů. V tomto článku si ukážeme, jak stáhnout, upravit a nahrát tabulku.

Příklad

Robert je internetový prodejce sportovního vybavení. Používá tisíce klíčových slov v desítkách reklamních sestav. V minulosti používal ke změnám cenových nabídek tabulky a vlastní vzorec, který zadával do účtu Google Ads ručně. Díky hromadnému nahrávání si může stáhnout tabulku s klíčovými slovy, aplikovat na nabídky v tabulce vlastní vzorec a pak už ji jen nahrát přímo do účtu Google Ads.

Jakmile upravenou tabulku nahraje, může si na jediné kartě zobrazit náhled změn, získat informace o možných chybách a ve správnou chvíli změny aplikovat. Náhled může dokonce sdílet se svými kolegy, pokud chce získat další názor.

1. Stažení tabulek k úpravě

Aby se změny nahrály správně, doporučujeme provést tento krok.

Stažení tabulky z účtu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce vyberte možnost Všechny kampaně.
 3. Klikněte na kartu Klíčová slova, Reklamy, Reklamní sestavy, KampaněPublika nebo Skupiny produktů (podle druhu úprav, které chcete provést).
 4. Klikněte na ikonu pro stažení Download a vyberte Další možnosti ve spodní části rozbalovací nabídky.
 5. Zvolte formát tabulky.
 6. V části Zahrnout zaškrtněte políčko u možnosti Upravitelné sloupce pro hromadné nahrávání.
 7. Klikněte na Stáhnout.
Vyzkoušejte to hned
Poznámka

Pokud si stáhnete přehled, nebude obsahovat všechna upravitelná pole.

Uložení původní stažené tabulky

Po hromadném nahrání už neexistuje žádný způsob, jak změny automaticky zrušit nebo vrátit zpět. Proto doporučujeme, abyste si vždy uložili kopii původního staženého přehledu pro případ, že někdy budete zjišťovat, jaká byla vaše nastavení před provedením změn.

2. Formátování tabulek

Úprava tabulek (obecná pravidla)

Přidávání klíčových slov, reklam, reklamních sestav, kampaní nebo skupin produktů

Chcete-li přidat klíčové slovo, reklamu nebo jinou položku, vytvořte ve stažené tabulce nový řádek.

Dále zadejte hodnoty, které u své nové položky chcete, například nabídku, rozpočet nebo stav. Pokud u nové položky ve sloupci Stav hodnotu neurčíte, bude položka ve výchozím nastavení aktivována. Další informace o podporovaných položkách a odpovídajících hodnotách najdete v tomto seznamu.

Poznámka

Ve stažené tabulce nelze provádět úpravy reklam. Chcete-li změnit reklamu, smažte ji a vytvořte v tabulce novou reklamu s požadovanými úpravami. 

Odstraňování klíčových slov, reklam, reklamních sestav, kampaní nebo skupin produktů

Odstranění klíčového slova, reklamy nebo jiné položky:

 1. Ve stažené tabulce vyhledejte řádek, který obsahuje danou položku.
 2. Do sloupce Stav na tomto řádku zadejte hodnotu Remove (Odstranit).
 3. Nahrajte tabulku.

Obecná pravidla pro úpravy

 • Neupravujte ani nemažte řádek záhlaví, který obsahuje názvy sloupců.
 • Změny není nutné nijak evidovat ani označovat. Po dokončení a nahrání se totiž tabulka porovná s aktuálním stavem a podchytí se případné změny, které jste v nich provedli. Všechny změny si budete moci ještě před jejich provedením prohlédnout.
 • S mazáním přebytečných sloupců nebo řádků se součty si nedělejte starosti.
 • Ujistěte se, že jste tabulku uložili v některém z podporovaných formátů (XLS, XLSX, TSV, nebo CSV).
Úprava tabulek klíčových slov
 • Ve sloupci Klíčové slovo uveďte požadované klíčové slovo. Přesnou nebo frázovou shodu vložte do hranatých závorek ([ ]) nebo uvozovek („ ‟).
 • Ve sloupci Reklamní sestava uveďte název reklamní sestavy.
 • U existujících klíčových slov nelze upravovat údaje ve sloupci klíčového slova ani ve sloupci typu shody. Když změníte klíčové slovo nebo typ shody, původní klíčové slovo se odstraní a vytvoří se nové. Totéž platí v případě hromadného nahrávání. Chcete-li tedy upravit klíčové slovo nebo typ shody v upravitelném přehledu, budete muset odstranit stávající klíčové slovo a vytvořit nové s požadovanými změnami.
Úprava tabulek reklam

U existující reklamy nelze upravit text. Když reklamu změníte, původní reklama se odstraní a vytvoří se nová. Totéž platí v případě hromadného nahrávání. Chcete-li tedy v režimu offline upravit reklamu v tabulce, musíte odstranit stávající reklamu a vytvořit novou reklamu s požadovanými změnami.

Úprava tabulek kampaní

Některé sloupce nelze upravit, protože se používají pouze při tvorbě kampaně. Tabulka může obsahovat tyto sloupce:

Kampaň

 • Campaign (Kampaň, povinné)
 • Campaign ID (ID kampaně, povinné))
 • Campaign state (Stav kampaně)
 • Campaign type (Typ kampaně, nelze upravit)
 • Campaign subtype (Podtyp kampaně)
 • Ad rotation (Střídání reklam)
 • Start date (Datum zahájení)
 • End date (Datum ukončení)

Nabídky a rozpočet

 • Bid strategy type (Typ strategie nabídek) 
 • Bid strategy (Strategie nabídek)
 • Budget (Rozpočet)
 • Target CPA (Cílová CPA)
 • Target ROAS (Cílová návratnost investic do reklamy)
 • Target impression share (Cílový podíl zobrazení)
 • Max CPC bid limit for target impression share (Maximální nabídka CPC pro cílový podíl zobrazení)

Měření

 • Tracking template (Měřicí šablona) 
 • Custom parameter (Vlastní parametr)
Úprava tabulek rozšíření reklam

Stažení šablony pro rozšíření reklam

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče .
 3. V části Hromadné akce klikněte na Nahrané soubory.
 4. Klikněte na modrou ikonu plus .
 5. Klikněte na Zobrazit šablony.
 6. Stáhněte šablonu ve formátu CSV, nebo jako tabulku v Excelu.

Přidání rozšíření reklamy

Chcete-li přidat nové rozšíření reklamy:

 • Do sloupce Campaign (Kampaň) zadejte kampaň, do níž chcete rozšíření přidat.
 • Pokud chcete rozšíření přidat do reklamní sestavy, uveďte i její název, a to ve sloupci Ad group (Reklamní sestava).
 • Chcete-li přidat rozšíření o aplikaci, je třeba upřesnit tyto údaje:

  • Mobile OS (Mobilní operační systém): Operační systém, který používají vaši cíloví zákazníci. Můžete zadat hodnoty android nebo ios.
  • Package name (Název balíčku): Jedinečné číslo vaší aplikace. U systému Android následuje název balíčku za řetězcem id= v adrese URL aplikace v obchodu Google Play:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.nazev.aplikace

   U aplikací pro iOS je třeba zadat číslo aplikace, které se nachází v adrese URL aplikace na iTunes za řetězcem id:

   http://itunes.apple.com/cz/app/nazev-aplikace/id123456789

  • App link text (Text odkazu na aplikaci): Text, na který uživatel klikne, aby se dostal k aplikaci. Můžete například použít text „Stáhnout aplikaci“.
  • Final URL (Cílová URL): Adresa URL, která se pro aplikaci zobrazí zákazníkům. Může to být například adresa URL aplikace v obchodu Google Play.
 • Při přidávání rozšíření o volání musíte uvést tyto údaje:

  • Phone number (Telefonní číslo): Číslo, na které se zákazník dovolá, když na rozšíření klikne.
  • Country code (Kód země): Země, ve které je vaše telefonní číslo registrováno. Pokud je to například číslo ve Spojených státech, zadejte hodnotu US.
  • Use forwarding number (Použití čísla pro přesměrování): volitelná možnost pro případ, že chcete v reklamě použít číslo pro přesměrování Google. Můžete zadat hodnoty yes nebo no. Výchozí hodnota je no.
 • Chcete-li přidat rozšíření o recenzi, musíte upřesnit tyto údaje:

  • Source name (Název zdroje): Osoba nebo organizace, která recenzi poskytla.
  • Source URL (Zdrojová URL): Adresa URL stránky, na které daná osoba nebo organizace recenzi zveřejnila.
  • Text: Text recenze.
  • Is exact quote (Přesná citace): Nepovinná možnost pro případ, že je váš text přesnou citací textu z recenze. Můžete zadat hodnoty yes nebo no. Výchozí hodnota je no.
 • Při přidávání rozšíření o odkazy na podstránky musíte uvést tyto údaje:

  • Sitelink text (Text odkazu na podstránky): Text, který se má objevovat jako odkaz na podstránky, na který lze kliknout.
  • Final URL (Cílová URL): Adresa URL, na kterou povede odkaz na podstránku.

  Pole Description (Popis) jsou nepovinná, mohou ovšem zvýšit relevanci vaší reklamy pro potenciální zákazníky. Pokud se pro popisy rozhodnete, musíte použít obě pole. Váš popis se může zobrazovat pod odkazem na podstránku.

  Další informace najdete v části Odkazy na podstránky s dalšími podrobnostmi.

 • Chcete-li přidat rozšíření o popisky, musíte zadat:
  • Callout text (Text popisku): Text, který chcete zobrazovat jako popisek
 • Chcete-li přidat rozšíření o strukturované úryvky, musíte upřesnit tyto údaje:
  • Structured snippet header (Nadpis strukturovaného úryvku): Nadpisy vybrané z tohoto seznamu předdefinovaných nadpisů. Každý nadpis začíná velkým písmenem. POZNÁMKA: Povolené jsou pouze nadpisy z našeho seznamu.
  • Structured snippet values (Hodnoty strukturovaných úryvků): Konkrétní údaje o nadpisu, které zvýrazňujete.

  Volitelné specifikace pro všechna rozšíření reklam

  Kromě požadovaných sloupců v jednotlivých přehledech můžete hromadné nahrávání použít k určení preferovaného zařízení, data zahájení a ukončení pro vaše rozšíření a požadavků na plánování. Chcete-li upřesnit tyto možnosti, přidejte do tabulky nový sloupec s následujícími názvy a údaji:

  • Start time (Čas zahájení): Datum, kdy chcete, aby se rozšíření začalo zobrazovat. Použijte formát mm/dd/rrrr. Například 1. července 2014 bude 07/01/2014.
  • End time (Čas ukončení): Datum, kdy chcete, aby se vaše rozšíření přestalo zobrazovat. Použijte formát mm/dd/rrrr. Například 1. července 2014 bude 07/01/2014.
  • Device preference (Preferované zařízení): Zařízení, na nichž se má vaše rozšíření zobrazovat. Můžete zadat hodnoty all (všechna) nebo mobile (mobilní).
  • Scheduling (Plánování): Dny v týdnu a , kdy se má vaše rozšíření zobrazovat. Je nutné použít formát Den, čas zahájení - čas ukončení. Například pro časový rozvrh od 9 do 17 hodin v pondělí zadejte hodnotu Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Chcete-li mít v časovém rozvrhu více dní, oddělte je středníkem. Časový rozvrh na pondělí a úterý tedy zadáte jako Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Odstranění rozšíření reklamy

  Chcete-li určité rozšíření reklamy odstranit, zadejte do řádku pro dané rozšíření ve sloupci Action hodnotu Remove. Tím rozšíření odstraníte z kampaně nebo reklamní sestavy. Zůstane však stále k dispozici pro použití v jiných kampaních a reklamních sestavách. Pokud řádek nebo obsah řádku smažete, nebude to mít žádný účinek.

Úprava tabulek skupin produktů

Podrobné pokyny najdete v článku Hromadné nahrávání v kampaních v Nákupech Google.

Úprava strategie nabídek

Ke kampaním můžete přiřadit stávající portfoliové strategie nabídek nebo upravit standardní strategie.
Přiřazení portfoliové strategie nabídek
 1. Přejděte na stránku Kampaně.
 2. Klikněte na ikonu pro stažení Downloada vyberte Další možnostive spodní části rozbalovací nabídky.
 3. V části Zahrnout zaškrtněte políčkoUpravitelné sloupce pro hromadné nahrávánía klikněte na Stáhnout.
 4. Zadejte název portfoliové strategie nabídek do sloupce Strategie nabídek.
  • Sloupec Typ strategie nabídek a další sloupce jako Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy nechte prázdné. Pokud jsou v těchto sloupcích hodnoty, zadejte možnost remove_value. Informace se automaticky přidají do kampaně na základě aktuální strategie nabídek.
  • Jestliže sloupce jako Cílová CPA, Cílová ROAS nebo Typ strategie nabídek neodpovídají tomu, co jste nastavili pro aktuální strategii nabídek, zobrazí se při nahrávání chyba.

V tabulce pro hromadné nahrávání nelze upravovat ani vytvářet nové portfoliové strategie nabídek.

Úprava portfoliové strategie nabídek

 1. Přejděte na stránku Kampaně.
 2. Klikněte na ikonu pro stažení Downloada vyberte Další možnosti ve spodní části rozbalovací nabídky.
 3. V části Zahrnout zaškrtněte políčkoUpravitelné sloupce pro hromadné nahrávánía klikněte na Stáhnout.
 4. Ve sloupci Typ strategie nabídek zvolte požadovaný typ strategie.
 5. Upravte další sloupce jako Cílová CPA nebo Cílová ROAS.

Úprava publik

Vytvořená publika můžete přidat ke kampaním nebo reklamním sestavám.

Tip:Doporučujeme si nejdříve stáhnout ze stránky PublikumDownload upravitelný přehled pro hromadné nahrávání.

Pokud máte více publik se stejným názvem, bude nutné přidat sloupec ID publika, abyste je od sebe odlišili. Jestliže upravujete publikum, které je už přiřazeno k nějaké kampani nebo reklamní sestavě, sloupec ID publika nepotřebujete.

Ve sloupci Úprava nabídky můžete změnit hodnotu úpravy nabídky. Žádné jiné změny (např. názvu publika nebo nastavení cílení) provést nelze.

Pokud přidáváte publikum poprvé, použije se „chytré výchozí“ nastavení cílení. Díky této možnosti se zachová vaše aktuální cílení na publikum. Jestliže jste dosud cílení nevybrali, zvolí se jako výchozí jedna z těchto možností (podle typu kampaně):

 • Pozorování u kampaní ve Vyhledávání a v Nákupech.
 • Cílení u videokampaní a kampaní v Obsahové síti.

Podporovaná publika

 • Podrobné demografické údaje
 • Zájmy
 • Pravděpodobný zájem o koupi
 • Remarketing
 • Podobné segmenty publika
 • Vlastní seznamy zákazníků

3. Nahrání tabulek a použití změn

Nahrání ze stránek Klíčová slova, Reklamy, Reklamní sestavy, Kampaně nebo Skupiny produktů
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce vyberte možnost Všechny kampaně
 3. Klikněte na kartu Klíčová slova, Reklamy, Reklamní sestavy, Kampaně, nebo Skupiny produktů (podle druhu úprav, které chcete provést).
 4. Klikněte na ikonu tří teček 3 dot icon
 5. Klikněte na ikonu nahrávání Import.
 6. Vyberte tabulku, kterou chcete nahrát.
 7. Klikněte na Otevřít.
 8. Pokud si údaje chcete před nahráním ještě prohlédnout, klikněte na Náhled.
 9.  Klikněte na Použít.
Nahrání v sekci Hromadné akce

Nahrání tabulky v části Hromadné akce:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení .
 3. V části Hromadné akce vyberte možnostNahrané soubory.
 4. Klikněte na ikonu plus .
 5. V části Zdroj si můžete vybrat mezi možnostmiNahrát soubornebo Tabulky Google.
  1. Nahrání souboru: Klikněte na možnost Vyberte soubor z počítačea přidejte soubor.
  2. Tabulky Google: Klikněte na možnost Propojit existující tabulku Google a vyberte tabulku z Disku Google.
 6. (Nepovinné) Chcete-li se podívat na případné problémy s nahráním, klikněte naNáhled.
 7. Klikněte na Použít.
Zobrazení výsledků nahrávání

Jakmile bude soubor nahrán, zobrazí se pro něj nová položka v horní části tabulky v sekci Hromadné operace. U provedených změn bude odkaz Podrobnosti, přes který si můžete prohlédnout minulé změny. U nahraných tabulek, u kterých jste změny nepoužili, můžete vybrat možnost Náhled, Použít nebo Odstranit.

Poznámka
 • Pokud nahrajete tabulku s více než 1000 řádky a zobrazíte její náhled, nahrají se všechny řádky, avšak v náhledu se zobrazí pouze prvních 1000 řádků. 
 • Všechny změny si po jejich použití můžete prohlédnout ve stažených výsledcích. 
 • Zobrazit lze pouze detaily souborů nahraných během posledních 90 dní.
 • Vaše tabulka nesmí být větší než 50 MB a nesmí mít více než 1 milion řádků.
 • Časový limit nahrávání vyprší po 2 hodinách. Pokud k tomu dojde, musíte akci opakovat. Není nutné znovu nahrávat celou tabulku, ale jen části, které se nenahrály.
Hromadné vytváření účtů Google Ads z účtu správce

Pomocí hromadného nahrávání můžete z účtu správce vytvořit více účtů Google Ads. Zde je šablona ve formátu CSV.

4. Řešení běžných problémů

Zjištění chyb
 1. Klikněte na ikonu nástrojů a nastavení v pravém horním rohu účtu.
 2. V části Hromadné akce klikněte na Všechny hromadné akce.
 3. V řádku s přehledem klikněte na Stáhnout výsledkya prohlédněte si chyby v účtu.
 4. V tabulce ve sloupci Výsledky najdete problém, který každý chybný řádek má, a můžete ho vyřešit.
 5. Soubor uložte a pak jej nahrajte.

Oprava chyb

Chyba Řešení
Účet vykazuje konfliktní změny. Zkontrolujte, zda váš účet neupravuje někdo jiný, a zkuste to znovu.
Položky v souboru nesplňují publikační pravidla. Zkontrolujte, zda všechny položky v souboru splňují publikační pravidla služby Google Ads.
V souboru chybí řádek záhlaví. První řádek nahrávaného souboru je nutné použít pro záhlaví.
Poznámka: Když stáhnete soubor z účtu Google Ads, záhlaví se v něm již nacházejí.
Sloupec obsahuje nesprávný typ údaje. Zkontrolujte, zda zadané údaje odpovídají požadavkům.
V řádku chybí hodnota. Zkontrolujte, zda jste zadali hodnoty do všech povinných sloupců.
Klíčová slova obsahují nepovolené znaky. Z klíčových slov odstraňte všechny nestandardní znaky ( ! @ % , *).
Některé z identifikačních čísel (ID) neexistuje. Pokud přidáváte prvek, hodnotu ve sloupci ID odstraňte. Pokud prvek upravujete, zkontrolujte, zda je identifikační číslo zadáno správně a entita nebyla odstraněna.
Pokud přidáváte prvek do reklamní sestavy nebo kampaně, přesvědčte se, že mají platné identifikační číslo.
Potřebujete-li aktualizovat soubor dat nebo informační kanál, je třeba přidat sloupec Action. U změn prováděných u odkazů na podstránky a dalších zdrojů prostřednictvím hromadného nahrávání je vyžadován sloupec ACTION (s možnými hodnotami SET, ADD nebo REMOVE).

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory