Извършване на промени с групови качвания

Груповите качвания са ефективен метод за извършване на промени в ключовите думи, рекламите, рекламните групи, кампаниите и групите продукти (за кампаниите за Пазаруване) в профила Ви в Google Ads. Тази функция Ви спестява време, като Ви дава възможност да изтегляте електронни таблици, да правите промени офлайн и след това да качвате актуализираните електронни таблици обратно в профила си, където ще се приложат новите Ви промени. Така можете да предприемате незабавни групови действия по проблеми и възможности, които установявате в данните си. В тази статия ще обясним как да изтегляте, редактирате и качвате електронна таблица.

Пример

Ани е търговец на дребно онлайн, продаващ спортна екипировка. Тя има хиляди ключови думи, разпределени в десетки рекламни групи. Преди Ани е използвала електронни таблици и собствена формула, за да прави промени в офертите си, които е въвеждала ръчно в профила си в Google Ads. С груповите качвания тя може да изтегли електронна таблица с ключовите си думи, да промени офертите си, като приложи формулата си към електронната таблица, и след това да я качи директно в профила си в Google Ads.

Когато Ани качи редактираната електронна таблица, ще може да визуализира всички промени, да получи данни за възможни грешки и да приложи промените, когато е готова – и то от един и същи раздел. Дори ще има възможност да сподели визуализацията с колегите си, ако иска да получи второ мнение.

Изтегляне на електронни таблици за редактиране

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В менюто за навигация изберете Всички кампании.
 3. Изберете Ключови думи, Реклами, Рекламна група, Кампании или Групи продукти (в зависимост от типа на редакциите, които искате да направите).
 4. Кликнете върху иконата за изтегляне Download.
 5. Изберете формат за електронната таблица.
Изпробвайте сега
Забележка

Ако изтеглите отчет, той няма да включва всички полета, които можете да редактирате.

Запазване на първоначалната изтеглена електронна таблица

Щом груповото качване бъде извършено, няма начин за автоматичен отказ или отмяна на промените. Ето защо препоръчваме винаги да запазвате копие от първоначалния изтеглен отчет, в случай че се наложи да видите какви са били настройките Ви преди промените.

Изтегляне на шаблон за разширенията на рекламите, който може да се редактира
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Групови действия“ кликнете върху Качвания.
 4. Кликнете върху синята икона със знак плюс .
 5. Кликнете върху Към шаблоните.
 6. Изтеглете шаблона като електронна таблица във формат CSV или Excel.

Редактиране на електронни таблици

Общи правила за редактиране на електронни таблици

Добавяне на ключови думи, реклами, рекламни групи, кампании или групи продукти

За да добавите ключова дума, реклама или друг елемент, създайте нов ред в изтеглената електронна таблица.

След това въведете стойностите, които искате за новия си елемент, например оферта, бюджет или състояние. Ако не посочите графата „Състояние“ на нов елемент, елементът ще бъде активиран по подразбиране.  Направете справка с този списък с поддържаните елементи и съответните стойности.

Забележка

Не можете да редактирате реклами в изтеглената си електронна таблица. За да промените реклама, трябва да я изтриете и да създадете нова в електронната таблица, заедно с редакциите, които искате да нанесете. 

Премахване на ключови думи, реклами, рекламни групи, кампании или групи продукти

За да премахнете ключова дума, реклама или друго:

 1. В изтеглената електронна таблица намерете реда, съдържащ елемента.
 2. В графата „Състояние“ за този ред въведете Remove.
 3. Качете таблицата си.

Общи правила за редактиране

 • Не променяйте и не изтривайте заглавния ред, който съдържа имената на графите.
 • Не сте длъжни да отбелязвате промените или да сигнализирате за тях. Когато приключите и качите електронната си таблица, ще я сравним с настоящите Ви опции, за да установим какви промени сте направили. Ще имате възможност да визуализирате промените, преди да ги извършите.
 • Не е нужно да изтривате излишни графи или цели редове.
 • Не забравяйте да запазите електронната таблица в един от поддържаните от нас формати (.xls, .xlsx, .tsv или .csv).
Съвети за редактиране на електронни таблици с ключови думи
 • Въведете ключовата дума в графата „Ключова дума“. Поставете ключовата дума в квадратни скоби ([ ]) или кавички („“), за да посочите точно съвпадение или съвпадение по фраза.
 • Въведете името на рекламната група в графата „Рекламна група“.
 • Не можете да редактирате графата за ключова дума или тип на съвпадението за съществуваща ключова дума. Когато промените ключова дума или тип на съвпадението, старата ключова дума се премахва и се създава нова. Същото се случва и при груповите качвания. Затова, ако искате да редактирате ключова дума или тип на съвпадението в отчет, който дава такава възможност, трябва да премахнете текущата ключова дума и да създадете нова с желаните от Вас промени.
Съвети за редактиране на електронни таблици с реклами

Не можете да редактирате текста към съществуваща реклама. Когато промените реклама, старата реклама се премахва и се създава нова. Същото се случва и при груповите качвания. Затова, ако искате да редактирате реклама офлайн в електронна таблица, трябва да премахнете текущата реклама и да създадете нова с желаните от Вас промени.

Съвети за редактиране на електронни таблици за кампании

Определени графи не могат да се редактират, защото се използват само докато се създава кампанията. Уверете се, че електронната Ви таблица съдържа следните задължителни графи, всяка от които може да се редактира:

 • Тип на стратегията за офериране 
 • Бюджет 
 • Кампания 
 • Идент. № на кампанията 
 • Състояние на кампанията 
 • Тип на кампанията 

Следните графи могат да фигурират по избор:

 • Редуване на рекламите 
 • Подтип на кампанията 
 • Шаблон за проследяване 
 • Начална дата 
 • Крайна дата 
 • Персонализиран параметър 
Съвети за редактиране на електронна таблица с разширения на рекламите

Добавяне на разширение на рекламата

За да добавите ново разширение на рекламата:

 • В графата „Кампания“ въведете името на кампанията, в която искате да добавите разширението.
 • Ако искате да добавите разширението в рекламна група, тогава посочете и нея в графата „Рекламна група“.
 • За да добавите разширение за приложение, трябва да посочите:

  • Мобилна ОС: Операционната система, използвана от целевите Ви клиенти. Можете да въведете android или ios.
  • Име на пакета: Уникалният идентификатор на приложението Ви. За Android името на пакета следва id= в URL адреса на приложението в Google Play:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   За приложения за iOS въведете идентификатора, който се показва след id в URL адреса на съответното приложение в iTunes:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Текст на връзката към приложението: Текст, върху който хората ще кликнат, за да стигнат до приложението Ви. Например бихте могли да ползвате „Изтегляне на приложението“.
  • Краен URL адрес: URL адресът, който се показва на клиентите на приложението Ви. Например това може да е URL адресът на приложението Ви в Google Play Магазин.
 • За да добавите разширение за обаждания, трябва да посочите:

  • Телефонен номер: Номерът, на който ще се позвъни, когато клиент кликне върху разширението.
  • Код на държавата: Държавата, където е регистриран телефонният Ви номер. Ако например номерът Ви е в Съединените щати, ще въведете US.
  • Използване на препращащ номер (по избор): Дали искате да използвате препращащ номер в Google с рекламата си. Можете да въведете да или не. Стойността по подразбиране е не.
 • За да добавите разширение за рецензия, трябва да посочите:

  • Име на източника: Лицето или организацията, предоставили отзива.
  • URL адрес на източника: URL адресът, където човекът или организацията са отпечатали отзива.
  • Текст: Текстът на отзива.
  • Точен цитат ли е (по избор): Дали текстът Ви точно повтаря думите в рецензията. Можете да въведете да или не. Стойността по подразбиране е не.
 • За да добавите разширение за връзки към сайта, трябва да посочите:

  • Текст на връзката към сайта: Текстът, който искате да се показва като позволяващата кликване връзка към сайта Ви.
  • Краен URL адрес: URL адресът, накъдето ще води връзката Ви към сайта.

  Полетата Описание не са задължителни, но могат да направят рекламата Ви по-подходяща за потенциалните клиенти. Ако решите да имате описания, трябва да използвате и двете полета. Възможно е описанието Ви да отговаря на условията да се показва под връзката към сайта.

  Научете повече в раздела Връзки към сайта с допълнителни данни.

 • За да добавите разширения за допълнителни описания, трябва да посочите:
  • Текст на допълнително описание: Текстът, който искате да се показва като допълнителното Ви описание
 • За да добавите разширения за структурирано описание, трябва да посочите:
  • Заглавка на структурираното описание: Заглавки, избрани от този списък с предварително определени такива, като всяка започва с главна буква. ЗАБЕЛЕЖКА: Допускат се само заглавки от нашия списък.
  • Стойности на структурираното описание: Конкретните подробности за заглавката, които искате да подчертаете.

  Спецификации по избор за всички разширения на рекламите

  В допълнение към задължителните графи във всеки отчет, можете да използвате групови качвания, за да установите предпочитание за устройство, начална и крайна дата за разширението си и предпочитания за графика. За да посочите тези опции, добавете нова графа в електронната си таблица със следното име и информация:

  • Начална дата: Датата, на която искате разширението Ви да започне да се показва. Трябва да използвате следния формат: мм/дд/гггг. Например 1 юли 2014 г. ще изглежда като 07/01/2014.
  • Крайна дата: Датата, на която искате разширението Ви да спре да се показва. Трябва да използвате следния формат: мм/дд/гггг. Например 1 юли 2014 г. ще изглежда като 07/01/2014.
  • Предпочитание за устройство: Устройствата, на които искате да показвате разширението си. Можете да посочите all или mobile.
  • График: Дните от седмицата и периодите от време, когато искате да се показва разширението Ви. Трябва да използвате следния формат: Ден, начален час – краен час. Например, ако искате да насрочите от 09:00 ч. до 17:00 ч. в понеделник, трябва да въведете Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Ако искате да насрочите за няколко дни, трябва да ги разделите с точка и запетая. Например можете да зададете график за понеделник и вторник с Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.
   

  Премахване на разширение на рекламата

  За да премахнете разширение на рекламата, въведете Remove в графата му „Действие“. Това ще премахне разширението от кампанията или рекламната група (макар че ще продължи да се използва с други кампании и рекламни групи). Изтриването на реда или премахването на съдържанието му няма да даде резултат.

Съвети за редактиране на електронна таблица с групи продукти

За подробни инструкции вижте информацията за груповите качвания в кампании в Пазаруване.

Качване на електронните таблици и прилагане на промените

Качване през менюто с три точки
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В менюто за навигация изберете Всички кампании
 3. Изберете Ключови думи, Реклами, Рекламна група, Кампании или Групи продукти (в зависимост от типа на редакциите, които искате да направите).
 4. Кликнете върху иконата с три точки 3 dot icon
 5. Кликнете върху иконата за качване Import.
 6. Изберете електронната таблица, която искате да качите.
 7. Кликнете върху Отваряне.
 8. Кликнете върху Визуализация, ако искате да прегледате данните, преди да ги качите.
 9.  Кликнете върху Прилагане.
Качване в секцията Групови операции

Ето как да качите електронната си таблица:

 1. В профила си в AdWords кликнете върху Групови операции в левия навигационен прозорец.
 2. Изберете Групови качвания.
 3. Кликнете върху Избор на файл, за да намерите своята редактирана и запазена електронна таблица.
 4. Кликнете върху Качване и визуализация.
 5. Когато качването приключи, ще се покаже визуализация на промените Ви. В този момент ще можете да видите как ще изглеждат въпросните промени, както и да коригирате всички грешки в електронната си таблица и да я качите отново, или да ги игнорирате и да кликнете върху Прилагане на промените.
Преглед на резултатите от качването

След като файлът Ви бъде качен, ще видите нов запис за него в горната част на таблицата в секцията Групови операции. Приложените промени ще имат връзка Подробности, от която да видите предишните си промени. Можете да изберете Визуализация, Прилагане или Премахване за качените електронни таблици, които не сте приложили.

Забележка
 • Ако качите електронна таблица с повече от 1000 реда и я визуализирате, всички редове ще се качат, но във визуализацията ще се покажат само първите 1000 реда. 
 • Ще можете да видите всичките си промени, след като ги приложите, като изтеглите резултатите.  
 • Можете да виждате подробности само за файловете, качени през последните 90 дни.
 • Електронната Ви таблица трябва да е не по-голяма от 50 МБ и да съдържа не повече от 1 милион реда.
 • Времето за изчакване за качване на файлове изтича след 2 часа. Ако времето за изчакване изтече, трябва да опитате отново. Не е нужно обаче да качвате повторно цялата електронна таблица, а само частите, които не са качени докрай.
   
Групово създаване на профили в Google Ads от профила Ви на мениджър

Можете да създадете няколко профила в Google Ads от профила си на мениджър чрез групово качване. Ето шаблон във формат CSV.

Какво да направите, ако има грешки

Определяне на грешките

 1. Намерете електронната си таблица в таблицата Групови операции.
 2. В реда с отчета Ви кликнете върху Изтегляне > Само грешки или върху Подробности, за да видите грешките в профила си.
 3. В графата Резултати в електронната таблица можете да намерите проблема на всеки ред и да го отстраните.
 4. Запазете файла, след което го качете в Групови операции.

Коригиране на грешките

Грешка Решение
Има несъвместими промени. Уверете се, че някой друг не пробва да редактира профила Ви, и опитайте отново.
Елементите във файла Ви не отговарят на редакционните указания. Уверете се, че всички елементи във файла Ви отговарят на редакционните указания на Google Ads.
Във файла Ви липсва заглавен ред. Първият ред в качения файл трябва да служи за заглавки.
Забележка: Когато изтегляте файла от Google Ads, заглавките вече са налице.
Графата съдържа грешен тип информация. Моля, уверете се, че въведената информация отговаря на изискванията.
В реда липсва стойност. Моля, не забравяйте да въведете стойност за всички задължителни графи.
Ключовите Ви думи съдържат знаци, които не са позволени. Премахнете всички нестандартни знаци ( ! @ % , *) от ключовите си думи.
Един от идентификационните номера не съществува. Ако добавяте елемент, премахнете стойността от графата „Идент. №“. Ако променяте елемент, уверете се, че номерът е правилен и че записът не е премахнат.
Ако добавяте елемент към рекламна група или кампания, моля, уверете се, че идентификационният й номер е валиден.
Надстроеният URL адрес не е същият като предходния целеви URL адрес. Крайният URL адрес и шаблонът за проследяване трябва да съвпадат с целевия URL адрес. Ако не искате да съвпадат, следвайте стъпките, посочени в Как да надстроите URL адресите си.
Не може да се използват едновременно крайният и целевият URL адрес. Не можете да използвате едновременно краен и целеви URL адрес (/SitelinkURL за връзки към сайта). Забележка: Препоръчва се краен URL адрес.
За да актуализирате набора от данни или емисията си, трябва да включите графа „Действие“. За връзки към сайта и други промени в емисията, извършвани чрез групови качвания, е необходима графа със заглавие „ДЕЙСТВИЕ“ (възможните стойности са „ЗАДАВАНЕ“, „ДОБАВЯНЕ“ или „ПРЕМАХВАНЕ“).

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си