Извършване на промени с групови качвания

Груповите качвания са ефективен метод за извършване на промени в ключовите думи, рекламите, рекламните групи, кампаниите и групите продукти (за кампаниите за Пазаруване) в профила Ви в Google Ads. Тази функция Ви спестява време, като Ви дава възможност да изтегляте електронни таблици, да правите промени офлайн и след това да качвате актуализираните електронни таблици обратно в профила си, където ще се приложат новите Ви промени. Така можете да предприемате незабавни групови действия по проблеми и възможности, които установявате в данните си. В тази статия ще обясним как да изтегляте, редактирате и качвате електронна таблица.

Пример

Ани е търговец на дребно онлайн, продаващ спортна екипировка. Тя има хиляди ключови думи, разпределени в десетки рекламни групи. Преди Ани е използвала електронни таблици и собствена формула, за да прави промени в офертите си, които е въвеждала ръчно в профила си в Google Ads. С груповите качвания тя може да изтегли електронна таблица с ключовите си думи, да промени офертите си, като приложи формулата си към електронната таблица, и след това да я качи директно в профила си в Google Ads.

Когато Ани качи редактираната електронна таблица, ще може да визуализира всички промени, да получи данни за възможни грешки и да приложи промените, когато е готова – и то от един и същи раздел. Дори ще има възможност да сподели визуализацията с колегите си, ако иска да получи второ мнение.

1. Изтегляне на електронни таблици за редактиране

Тази стъпка се препоръчва с оглед правилното качване на промените.

Изтегляне на електронна таблица от профила

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В менюто за навигация изберете Всички кампании.
 3. Изберете Ключови думи, Реклами, Рекламна група, КампанииАудитории или Групи продукти (в зависимост от типа редакции, които искате да направите).
 4. Кликнете върху иконата за изтегляне Download и изберетеОще опции в долната част на падащото меню.
 5. Изберете формат за електронната таблица.
 6. Под „Включване“ поставете отметка в квадратчето за Графи с възможност за редактиране за групово качване.
 7. Кликнете върху Изтегляне. 
Изпробване сега
Забележка

Ако изтеглите отчет, той няма да включва всички полета, които можете да редактирате.

Запазване на първоначалната изтеглена електронна таблица

Щом груповото качване бъде извършено, няма начин за автоматичен отказ или отмяна на промените. Ето защо препоръчваме винаги да запазвате копие от първоначалния изтеглен отчет, в случай че се наложи да видите какви са били настройките Ви преди промените.

2. Форматиране на електронни таблици

Редактиране на електронни таблици (общи правила)

Добавяне на ключови думи, реклами, рекламни групи, кампании или групи продукти

За да добавите ключова дума, реклама или друг елемент, създайте нов ред в изтеглената електронна таблица.

След това въведете желаните стойности за новия си елемент, например оферта, бюджет или състояние. Ако не посочите графата „Състояние“ на нов елемент, той ще бъде активиран по подразбиране. Направете справка с този списък с поддържаните елементи и съответните стойности.

Забележка

Не можете да редактирате реклами в изтеглената електронна таблица. За да промените реклама, трябва да я изтриете и да създадете нова в електронната таблица, заедно с редакциите, които искате да нанесете. 

Премахване на ключови думи, реклами, рекламни групи, кампании или групи продукти

За да премахнете ключова дума, реклама или друго:

 1. В изтеглената електронна таблица намерете реда, съдържащ елемента.
 2. В графата „Състояние“ за този ред въведете Премахване.
 3. Качете таблицата си.

Общи правила за редактиране

 • Не променяйте и не изтривайте заглавния ред, който съдържа имената на графите.
 • Не сте длъжни да отбелязвате промените или да сигнализирате за тях. Когато приключите и качите електронната си таблица, ще я сравним с настоящите Ви опции, за да установим какви промени сте направили. Ще имате възможност да визуализирате промените, преди да ги извършите.
 • Не е нужно да изтривате излишни графи или цели редове.
 • Не забравяйте да запазите електронната таблица в един от поддържаните от нас формати (.xls, .xlsx, .tsv, или .csv).
Редактиране на електронни таблици с ключови думи
 • Въведете ключовата дума в графата „Ключова дума“. Поставете ключовата дума в квадратни скоби ([ ]) или кавички („“), за да посочите точно съвпадение или съвпадение по фраза.
 • Въведете името на рекламната група в графата „Рекламна група“.
 • Не можете да редактирате графата за ключова дума или тип на съвпадението за съществуваща ключова дума. Когато промените ключова дума или тип на съвпадението, старата ключова дума се премахва и се създава нова. Същото се случва и при груповите качвания. Затова, ако искате да редактирате ключова дума или тип на съвпадението в отчет с възможност за редактиране, трябва да премахнете настоящата ключова дума и да създадете нова с желаните промени.
Редактиране на електронни таблици с реклами

Не можете да редактирате текста на съществуваща реклама. Когато промените реклама, старата реклама се премахва и се създава нова. Същото се случва и при груповите качвания. Затова, ако искате да редактирате реклама офлайн в електронна таблица, трябва да премахнете текущата реклама и да създадете нова с желаните промени.

Редактиране на електронни таблици за кампании

Определени графи не могат да се редактират, защото се използват само докато се създава кампанията. Електронната Ви таблица може да включва следните графи:

Кампания

 • Кампания (задължително)
 • Идент. № на кампанията (задължително)
 • Състояние на кампанията 
 • Тип кампания (не може да се редактира)
 • Подтип на кампанията (не може да се редактира)
 • Редуване на рекламите
 • Начална дата 
 • Крайна дата

Офериране и бюджет

 • Тип на стратегията за офериране 
 • Стратегия за офериране
 • Бюджет
 • Целева СРА
 • Целева ROAS
 • Целеви дял на импресиите
 • Лимит за офертите за макс. CPC за целевия дял на импресиите

Измерване

 • Шаблон за проследяване 
 • Персонализиран параметър
Редактиране на електронни таблици с разширения на рекламите

Изтегляне на шаблон за разширение на рекламата

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Групови действия“ кликнете върху Качвания.
 4. Кликнете върху синята икона със знак плюс .
 5. Кликнете върху Към шаблоните.
 6. Изтеглете шаблона като електронна таблица във формат CSV или Excel.

Добавяне на разширение на рекламата

За да добавите ново разширение на рекламата:

 • В графата „Кампания“ въведете името на кампанията, в която искате да добавите разширението.
 • Ако искате да добавите разширението в рекламна група, тогава посочете и нея в графата „Рекламна група“.
 • За да добавите разширение за приложение, трябва да посочите:

  • Мобилна ОС: Операционната система, използвана от целевите Ви клиенти. Можете да въведете android или ios.
  • Име на пакета: Уникалният идентификатор на приложението Ви. За Android името на пакета следва id= в URL адреса на приложението в Google Play:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   За приложения за iOS въведете идентификатора, който се показва след id в URL адреса на съответното приложение в iTunes:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Текст на връзката към приложението: Текст, върху който хората ще кликнат, за да стигнат до приложението Ви. Например бихте могли да ползвате „Изтегляне на приложението“.
  • Краен URL адрес: URL адресът, който се показва на клиентите на приложението Ви. Например това може да е URL адресът на приложението Ви в Google Play Магазин.
 • За да добавите разширение за обаждания, трябва да посочите:

  • Телефонен номер: Номерът, на който ще се позвъни, когато клиент кликне върху разширението.
  • Код на държавата: Държавата, където е регистриран телефонният Ви номер. Ако например номерът Ви е в Съединените щати, ще въведете US.
  • Използване на препращащ номер (по избор): Дали искате да използвате препращащ номер в Google с рекламата си. Можете да въведете да или не. Стойността по подразбиране е не.
 • За да добавите разширение за рецензия, трябва да посочите:

  • Име на източника: Лицето или организацията, предоставили отзива.
  • URL адрес на източника: URL адресът, където човекът или организацията са отпечатали отзива.
  • Текст: Текстът на отзива.
  • Точен цитат ли е (по избор): Дали текстът Ви точно повтаря думите в рецензията. Можете да въведете да или не. Стойността по подразбиране е не.
 • За да добавите разширение за връзки към сайта, трябва да посочите:

  • Текст на връзката към сайта: Текстът, който искате да се показва като позволяващата кликване връзка към сайта Ви.
  • Краен URL адрес: URL адресът, накъдето ще води връзката Ви към сайта.

  Полетата Описание не са задължителни, но могат да направят рекламата Ви по-подходяща за потенциалните клиенти. Ако решите да имате описания, трябва да използвате и двете полета. Възможно е описанието Ви да отговаря на условията да се показва под връзката към сайта.

  Научете повече в раздела Връзки към сайта с допълнителни данни.

 • За да добавите разширения за допълнителни описания, трябва да посочите:
  • Текст на допълнителното описание: Текстът, който искате да се показва като допълнително описание
 • За да добавите разширения за структурирано описание, трябва да посочите:
  • Заглавка на структурираното описание: Заглавки, избрани от този списък с предварително определени такива, като всяка започва с главна буква. ЗАБЕЛЕЖКА: Допускат се само заглавки от нашия списък.
  • Стойности на структурираното описание: Конкретните подробности за заглавката, които искате да подчертаете.

  Спецификации по избор за всички разширения на рекламите

  В допълнение към задължителните графи във всеки отчет, можете да използвате групови качвания, за да установите предпочитание за устройство, начална и крайна дата за разширението си и предпочитания за графика. За да посочите тези опции, добавете нова графа в електронната си таблица със следното име и информация:

  • Начална дата: Датата, на която искате разширението Ви да започне да се показва. Трябва да използвате следния формат: мм/дд/гггг. Например 1 юли 2014 г. ще изглежда като 07/01/2014.
  • Крайна дата: Датата, на която искате разширението Ви да спре да се показва. Трябва да използвате следния формат: мм/дд/гггг. Например 1 юли 2014 г. ще изглежда като 07/01/2014.
  • Предпочитание за устройство: Устройствата, на които искате да показвате разширението си. Можете да посочите всички или мобилни устройства.
  • График: Дните от седмицата и периодите от време, когато искате да се показва разширението Ви. Трябва да използвате следния формат: Ден, начален час – краен час. Ако искате например да зададете график от 9:00 до 17:00 всеки понеделник, трябва да въведете Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Ако искате график за няколко дни, разделете ги с точка и запетая. Например можете да зададете график за понеделник и вторник с Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Премахване на разширение на рекламата

  За да премахнете разширение на рекламата, въведете Remove в графата му „Действие“. Това ще премахне разширението от кампанията или рекламната група (макар че ще продължи да се използва с други кампании и рекламни групи). Изтриването на реда или премахването на съдържанието му няма да даде резултат.

Редактиране на електронни таблици с групи продукти

За подробни инструкции вижте информацията за груповите качвания в кампании за Пазаруване.

Редактиране на стратегия за офериране

Можете да зададете съществуващи стратегии за офериране за портфолио за кампаниите си или да редактирате стандартни стратегии за офериране.
Задаване на стратегия за офериране за портфолио
 1. Отворете страницата „Кампании“.
 2. Кликнете върху иконата за изтегляне Downloadи изберете „Още опции“ в долната част на падащото меню.
 3. Под „Включване“ поставете отметка в квадратчето за „Графи с възможност за редактиране за групово качване“и кликнете върху „Изтегляне“.
 4. Въведете името на стратегията за офериране за портфолио в графата „Стратегия за офериране“.
  • Оставете празни графата „Тип стратегия за офериране“ и други графи, като например „Целева CPA“ или „Целева ROAS“. Ако виждате стойности в тези графи, въведете „remove_value“. Тази информация ще бъде добавена автоматично към кампанията Ви въз основа на съществуващата стратегия за офериране.
  • Ако графи като „Целева CPA“, „Целева ROAS“ или „Тип стратегия за офериране“ не съвпадат с това, което сте задали за съществуващата си стратегия за офериране, ще получите грешка при качване.

Не можете да редактирате или създавате нови стратегии за офериране за портфолио с електронната таблица за групово качване.

Редактиране на стандартна стратегия за офериране

 1. Отворете страницата „Кампании“.
 2. Кликнете върху иконата за изтегляне Downloadи изберете „Още опции“ в долната част на падащото меню.
 3. Под „Включване“ поставете отметка в квадратчето за „Графи с възможност за редактиране за групово качване“и кликнете върху „Изтегляне“.
 4. Редактирайте графата „Тип стратегия за офериране“ с желания тип стратегия за офериране.
 5. Редактирайте всички допълнителни графи, като „Целева CPA“ или „Целева ROAS“.

Редактиране на аудитории

Можете да свържете създадени от Вас аудитории към кампании или рекламни групи.

Съвет: Препоръчително е първо да изтеглите Download отчет с възможност за редактиране за групово качване от страницата Аудитории.

Ако имате няколко аудитории с едно и също име, трябва да добавите графа „Идент. № на аудиторията“, за да ги различавате. Графата „Идент. № на аудиторията“ не Ви е необходима, ако редактирате аудитория, която вече е свързана с кампания или рекламна група.

Можете да редактирате корекциите на офертите, като въведете стойност в графата „Коригиране на офертите“. Всички други редакции, като име на аудиторията и настройка за насочване, не се поддържат.

Ако добавяте аудитория за първи път, тя ще използва настройката за интелигентно насочване по подразбиране. Тази опция ще запази текущите Ви настройки за насочване по аудитория. Ако все още не сте избрали настройка, насочването ще използва следните опции въз основа на типа на кампанията:

 • Наблюдение за кампании в мрежата за търсене и за Пазаруване.
 • Насочването е стандартното за видеокампании и кампании в дисплейната мрежа.

Поддържани аудитории

 • Подробни демографски данни
 • Афинитет
 • Пазарни
 • Ремаркетинг
 • Подобни аудитории
 • Списъци с клиенти

Редактиране на насочването по местоположение

Можете да добавяте, изключвате, редактирате или премахвате местоположения от насочването си:

 1. Отворете страницата Настройки.
 2. Кликнете върху иконата за изтегляне download icon и изберете Още опции в долната част на падащото меню.
 3. Под „Включване“ поставете отметка в квадратчето за Графи с възможност за редактиране за групово качване и кликнете върху Изтегляне.
 4. В графата „Местоположения“ въведете местоположенията, към които искате да насочвате, във вид „[местоположение]“:„[корекция на офертите или състояние]“. Състоянието може да бъде „изключено“ или „премахнато“.
  1. Пример за корекция на офертите за София: „София, Столична област, България: -5%“
  2. Пример за премахване на София: „София, Столична област, България: премахнато“
 5. В графата „Изключвания“ въведете местоположенията, които искате да изключите от насочването:
  1. Пример за изключване на Летище София: „Летище София, Столична област, България“

3. Качване на електронни таблици и прилагане на промените

Качване от страницата „Ключови думи“, „Реклами“, „Рекламна група“, „Кампании“ или „Групи продукти“
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В менюто за навигация изберете Всички кампании
 3. Изберете Ключови думи, Реклами, Рекламна група, Кампании или Групи продукти (в зависимост от типа на редакциите, които искате да направите).
 4. Кликнете върху иконата с три точки 3 dot icon
 5. Кликнете върху иконата за качване Import.
 6. Изберете електронната таблица, която искате да качите.
 7. Кликнете върху Отваряне.
 8. Кликнете върху Визуализация, ако искате да прегледате данните, преди да ги качите.
 9.  Кликнете върху Прилагане.
Качване в раздела „Групови действия“

Ето как да качите електронна таблица от раздела „Групови действия“ в профила си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и настройки .
 3. Под „Групови действия“ изберете „Качвания“.
 4. Кликнете върху иконата със знак плюс .
 5. Под „Източник“ можете да изберете да качите файл или да се свържете с Google Таблици.
  1. Качване на файл: Кликнете върху „Избор на файл от компютъра“ и добавете файла си.
  2. Google Таблици: Кликнете върху „Свързване на съществуваща таблица в Google Таблици“ и изберете електронна таблица от профила си в Google Диск.
 6. (По избор) За да видите потенциалните проблеми с качването на файла си, кликнете върху „Визуализация“.
 7. Кликнете върху „Прилагане“.
Преглед на резултатите от качването

След като файлът Ви бъде качен, ще видите нов запис за него в горната част на таблицата в секцията Групови операции. Приложените промени ще имат връзка Подробности, от която да видите предишните си промени. Можете да изберете Визуализация, Прилагане или Премахване за качените електронни таблици, които не сте приложили.

Забележка
 • Ако качите електронна таблица с повече от 1000 реда и я визуализирате, всички редове ще се качат, но във визуализацията ще се покажат само първите 1000 реда.
 • Ще можете да видите всичките си промени, след като ги приложите, като изтеглите резултатите.
 • Можете да виждате подробности само за файловете, качени през последните 90 дни.
 • Електронната Ви таблица трябва да е не по-голяма от 50 МБ и да съдържа не повече от 1 милион реда.
 • Времето за изчакване за качване на файлове изтича след 2 часа. Ако времето за изчакване изтече, трябва да опитате отново. Не е нужно обаче да качвате повторно цялата електронна таблица, а само частите, които не са качени докрай.
Групово създаване на профили в Google Ads от профил на мениджър

Можете да създадете няколко профила в Google Ads от профила си на мениджър чрез групово качване. Ето шаблон във формат CSV.

4. Отстраняване на често срещани проблеми

Идентифициране на грешки
 1. Кликнете върху иконата за инструменти и настройки в горния десен ъгъл на профила си.
 2. Под „Групови действия“ кликнете върху „Всички групови действия“.
 3. В реда с отчета кликнете върху „Изтегляне на резултатите“, за да разгледате грешките в профила си.
 4. В раздела „Резултати“ в електронната таблица можете да намерите съответния проблем за всеки ред и да го отстраните.
 5. Запазете файла и го качете.

Коригиране на грешки

Грешка Решение
Има несъвместими промени. Уверете се, че някой друг не пробва да редактира профила Ви, и опитайте отново.
Елементите във файла не отговарят на редакционните указания. Уверете се, че всички елементи във файла отговарят на редакционните указания на Google Ads.
Във файла Ви липсва заглавен ред. Първият ред в качения файл трябва да служи за заглавки.
Забележка: Когато изтегляте файла от Google Ads, заглавките вече са налице.
Графата съдържа грешен тип информация. Моля, уверете се, че въведената информация отговаря на изискванията.
В реда липсва стойност. Моля, не забравяйте да въведете стойност за всички задължителни графи.
Ключовите Ви думи съдържат знаци, които не са позволени. Премахнете всички нестандартни знаци ( ! @ % , *) от ключовите си думи.
Един от идентификационните номера не съществува. Ако добавяте елемент, премахнете стойността от графата „Идент. №“. Ако променяте елемент, уверете се, че номерът е правилен и че записът не е премахнат.
Ако добавяте елемент към рекламна група или кампания, проверете дали идентификационният ѝ номер е валиден.
За да актуализирате набора от данни или емисията си, трябва да включите графа „Действие“. За връзки към сайта и други промени в емисията, извършвани чрез групови качвания, е необходима графа със заглавие „ДЕЙСТВИЕ“ (възможните стойности са „ЗАДАВАНЕ“, „ДОБАВЯНЕ“ или „ПРЕМАХВАНЕ“).

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си