เกี่ยวกับป้ายกำกับโฆษณา

จัดองค์ประกอบต่างๆ ในบัญชีให้เป็นกลุ่มที่มีระเบียบมากขึ้นด้วยป้ายกำกับ ซึ่งช่วยให้คุณกรองและเรียกใช้รายงานข้อมูลที่สนใจที่สุดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถใช้ป้ายกำกับกับคีย์เวิร์ด แคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณาได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นว่าหมวดหมู่ที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นมานั้นทำงานเกี่ยวข้องกันอย่างไรและทำงานเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ไม่ติดป้ายกำกับอย่างไรในบัญชีของคุณ

บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของป้ายกำกับและแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการใช้ป้ายกำกับกับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และคีย์เวิร์ด

ทำไมต้องใช้ป้ายกำกับ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีใช้ป้ายกำกับเพื่อเปรียบเทียบการทำงานของคีย์เวิร์ดในแคมเปญหลายๆ แคมเปญได้

บรรชาเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง เขามีแคมเปญสำหรับรองเท้า เสื้อผ้า และกระเป๋าสำหรับตลาดหลักๆ ของร้านสามแห่ง (กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่) และในแคมเปญยังมีกลุ่มโฆษณาแยกสำหรับคีย์เวิร์ดทั่วไปและคีย์เวิร์ดของแบรนด์ ลักษณะแบบนี้ (เช่น กรุงเทพฯ - รองเท้า - ทั่วไป และ ภูเก็ต - รองเท้า - ทั่วไป) แสดงให้เห็นว่าเขามีโฆษณาและคีย์เวิร์ดชุดเดียวกันในส่วนต่างๆ ของบัญชี

หากไม่มีป้ายกำกับ บรรชาจะต้องยุ่งยากกับการจัดเรียงข้อมูลในบัญชี หรือเรียกใช้รายงานเพื่อดูว่ารองเท้าผ้าใบขายดีหรือไม่ในกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับภูเก็ต แต่หากใช้ป้ายกำกับ บรรชาสามารถสร้างป้ายกำกับ "รองเท้าผ้าใบ" แล้วกำหนดให้ใช้กับคีย์เวิร์ดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าผ้าใบในบัญชีของเขาได้ จากนั้น เขาสามารถกรองคีย์เวิร์ดตามป้ายกำกับนี้เพื่อดูเฉพาะคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับรองเท้าผ้าใบ

ในประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords บรรชาสามารถใช้รายงานป้ายกำกับแท็บมิติข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพตามป้ายกำกับ รายงานเหล่านี้ช่วยให้เขาสามารถเปรียบเทียบได้หลายเรื่อง เช่น รองเท้าผ้าใบมียอดขายเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับรองเท้าอื่นๆ หรือรายการที่มีป้ายกำกับ "รองเท้าผ้าใบ" ทำงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับป้ายกำกับอื่นๆ

วิธีการทำงานของป้ายกำกับ

จัดกลุ่มแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา และคีย์เวิร์ดได้ด้วยป้ายกำกับ ป้ายกำกับสามารถปรับแต่งได้ โดยคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ในฐานะผู้ใช้บัญชีดูแลจัดการ (MCC) คุณจะจัดการแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้าง แก้ไข และนําป้ายกำกับไปใช้กับบัญชีย่อยที่ต้องการหรือกับแคมเปญทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสร้างและจัดการป้ายกำกับได้ในทุกที่ตลอดเส้นทางของบัญชีดูแลจัดการไปจนถึงระดับบัญชีย่อย

แผนภาพด้านล่างจะแสดงให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้ป้ายกำกับเพื่อวัดประสิทธิภาพของหมวดหมู่ที่กำหนดขึ้นเองในบัญชีได้อย่างไร ในตัวอย่างนี้ คุณใช้ป้ายกำกับสองป้าย นั่นคือ "รายการโปรด" และ "แบรนด์" กับองค์ประกอบต่างๆ ในบัญชี สิ่งสำคัญที่คุณควรทราบคือ ป้ายกำกับจะไม่มีผลกับองค์ประกอบที่อยู่ในลำดับถัดลงไปในแคมเปญ ซึ่งหมายความว่า หากคุณติดป้ายกำกับใดให้กับแคมเปญหนึ่ง ป้ายกำกับนั้นจะมีผลเฉพาะกับแคมเปญดังกล่าว แต่จะไม่มีผลกับกลุ่มโฆษณาและคีย์เวิร์ดที่อยู่ในแคมเปญนั้น หากต้องการให้ป้ายกำกับมีผลกับกลุ่มโฆษณาหรือคีย์เวิร์ดคำใดคำหนึ่งด้วย คุณจะต้องติดป้ายกำกับนั้นให้กับกลุ่มโฆษณาและคีย์เวิร์ดแต่ละรายการด้วยตนเอง

คุณเรียกใช้รายงานป้ายกำกับได้ 4 ประเภทตามองค์ประกอบ ได้แก่ แคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา และคีย์เวิร์ด เรียนรู้วิธีการสร้าง ใช้ และจัดการป้ายกำกับและรายงานป้ายกำกับ

Blue circle corresponding to Label illustration การรายงานระดับแคมเปญ

เมื่อคุณเรียกใช้รายงานป้ายกำกับสำหรับแคมเปญของคุณ คุณจะเห็นว่าป้ายกำกับ "รายการโปรด" นั้นเชื่อมโยงกับการคลิก 18 ครั้ง นั่นเป็นเพราะว่า จำนวนคลิกทั้งหมดสำหรับคีย์เวิร์ดทุกคำที่อยู่ใต้แคมเปญ #1 ซึ่งติดป้ายกำกับ "รายการโปรด" ไว้นั้นคือ 18 คลิก ป้ายกำกับ "แบรนด์" เกี่ยวข้องกับการคลิก 15 ครั้ง เพราะคีย์เวิร์ดในแคมเปญ #2 ซึ่งติดป้ายกำกับ "แบรนด์" ไว้นั้นได้รับ 15 คลิก

ป้ายกำกับ คลิก
ตั้งเป็นรายการโปรด 18
Brand 15
อื่นๆ ที่เหลือ 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration การรายงานระดับกลุ่มโฆษณา

แต่เมื่อคุณเรียกใช้รายงานในระดับกลุ่มโฆษณา ผลลัพธ์ที่ได้กลับต่างออกไป เนื่องจากป้ายกำกับไม่มีผลกับองค์ประกอบในลำดับถัดลงไป ในบัญชีนี้ มีกลุ่มโฆษณาเพียงกลุ่มเดียวที่ติดป้ายกำกับไว้ นั่นคือ กลุ่มโฆษณา #2 ในแคมเปญ #1 คำหลักที่อยู่ใต้กลุ่มโฆษณานี้ได้รับทั้งหมด 4 คลิก ดังนั้น เมื่อเรียกใช้รายงานป้ายกำกับสำหรับกลุ่มโฆษณา ป้ายกำกับ "รายการโปรด" จึงได้รับ 4 คลิก ป้ายกำกับ "แบรนด์" ได้รับ 0 คลิกในระดับกลุ่มโฆษณา เพราะไม่มีกลุ่มโฆษณาใดในบัญชีนี้ที่ติดป้ายกำกับ "แบรนด์" คีย์เวิร์ดอื่นๆ ทั้งหมดในกลุ่มโฆษณาที่ไม่ติดป้ายกำกับได้รับทั้งหมด 29 คลิก

ป้ายกำกับ คลิก
ตั้งเป็นรายการโปรด 4
Brand 0
อื่นๆ ที่เหลือ 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration การรายงานระดับคำหลัก

การรายงานในระดับคีย์เวิร์ดให้มุมมองที่ต่างออกไป ในมุมมองนี้ "รายการโปรด" ได้รับ 17 คลิก (คีย์เวิร์ด A และ E) และ "แบรนด์" ได้รับ 12 คลิก (คีย์เวิร์ด A และ F) เพราะนั่นเป็นจำนวนคลิกทั้งหมดที่ได้รับสำหรับคีย์เวิร์ดที่ติดป้ายกำกับดังกล่าว โปรดทราบว่าจำนวนคลิก 7 คลิกสำหรับคีย์เวิร์ด A จะถูกนับทั้ง 2 แถวเนื่องจากคีย์เวิร์ด A มีใช้ป้ายกำกับทั้งสอง เพราะโดยส่วนใหญ่คีย์เวิร์ดหลายคำของคุณมักจะมีป้ายกำกับมากกว่า 1 ป้าย ดังนั้นจำนวนคลิกในแต่ละแถวจึงไม่น่าจะบวกกันได้เท่ากับจำนวนคลิกทั้งหมด คีย์เวิร์ดอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ติดป้ายกำกับได้รับทั้งหมด 11 คลิก

ป้ายกำกับ คลิก
ตั้งเป็นรายการโปรด 17
Brand 12
อื่นๆ ที่เหลือ 11

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
15312862958649265284
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067