Om annonsetiketter

Med etiketter kan du ordna de olika komponenterna i ditt konto i logiska grupper så att du snabbt och enkelt kan filtrera och rapportera den information som är mest intressant för dig. Du kan använda etiketter på sökord, kampanjer, annonsgrupper och annonser och se hur det går för dina anpassade kategorier i förhållande till varandra och till objekten utan etiketter i ditt konto.

I den här artikeln beskriver vi hur etiketter fungerar och illustrerar skillnaderna mellan att använda etiketter med kampanjer, annonsgrupper och sökord.

Varför du bör använda etiketter

Följande exempelscenario visar hur du kan använda etiketter när du vill jämföra resultatet av sökord i flera kampanjer.

Per har en webbutik där han säljer kläder och accessoarer. Han har kampanjer för skor, kläder och väskor för var och en av sina tre största marknader (Stockholm, Göteborg och Malmö), och inom kampanjerna har han separata annonsgrupper för generella sökord och varumärkessökord. Med den här strukturen (till exempel Stockholm – Skor – Generella och Göteborg – Skor – Generella) kan han använda samma annonser och sökord i olika delar av sitt konto.

Utan etiketter blir det krångligt för Per att sortera sitt konto och skapa rapporter för att se hur försäljningen av sneakers går i Stockholm jämfört med Göteborg. Men med etiketter kan Per skapa etiketten ”sneakers” och använda den på alla sökord som har anknytning till sneakers i kontot. Sedan kan han filtrera sökorden utifrån etiketten och bara visa sökorden för sneakers.

I den tidigare AdWords-upplevelsen kan Per använda etikettrapporterna på fliken Dimensioner när han vill sammanställa resultatet per etikett. I rapporterna kan han till exempel jämföra resultatet för sneakers med det för alla andra skor, eller jämföra resultatet för etiketten ”sneakers” med det för andra etiketter. 

Så fungerar etiketter

Diagrammet nedan visar hur du kan använda etiketter när du vill mäta resultatet för anpassade kategorier i ditt konto. I det här exemplet använder du två etiketter, Favorit och Varumärke, på olika objekt i ditt konto. Det är viktigt att tänka på att etiketterna inte ärvs nedåt i kampanjen. Det innebär att om du använder en etikett på en kampanj gäller etiketten bara för kampanjen, inte för annonsgrupperna och sökorden i kampanjen. Om du vill att en etikett även ska gälla för en annonsgrupp eller enskilda sökord, måste du använda etiketten specifikt på varje objekt.

Det finns fyra olika typer av etikettrapporter, en för varje typ av objekt: kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord. Läs om hur du skapar, använder och hanterar dina etiketter och etikettrapporter.

Blue circle corresponding to Label illustration Rapporter på kampanjnivå

När du skapar en etikettrapport för dina kampanjer ser du att etiketten Favorit har 18 klick. Det totala antalet klick för samtliga sökord i kampanj 1, som har etiketten Favorit, är alltså 18. Etiketten Varumärke har 15 klick eftersom sökorden i kampanj 2, som har etiketten Varumärke, har fått 15 klick.

Etikett Klick
Favorit 18
Varumärke 15
Allt annat 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration Rapporter på annonsgruppsnivå

Eftersom etiketterna inte ärvs inom kampanjen ser det annorlunda ut när du skapar en rapport på annonsgruppsnivå. I det här kontot finns det en enda annonsgrupp som har en etikett: annonsgrupp 2 i kampanj 1. Sökorden i den annonsgruppen har fått sammanlagt fyra klick. När du skapar en etikettrapport för annonsgrupperna har etiketten Favorit därför fyra klick. Etiketten Varumärke får inga klick på annonsgruppsnivå, eftersom det inte finns några annonsgrupper med etiketten Varumärke i kontot. Alla andra sökord i annonsgrupper utan etiketter fick totalt 29 klick.

Etikett Klick
Favorit 4
Varumärke 0
Allt annat 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration Rapporter på sökordsnivå

Rapporter på sökordsnivå ger ännu ett annat perspektiv. Här får Favorit 17 klick (sökord A och E) medan Varumärke får 12 klick (sökord A och F), eftersom det är det totala antalet klick på sökord med de etiketterna. Observera att de sju klicken på sökord A räknas på båda raderna, eftersom båda etiketterna används på sökord A. Eftersom många av dina sökord antagligen kommer att ha fler än en etikett, är det troligt att antalet klick på varje rad skiljer sig från det totala antalet klick. Alla andra sökord utan etikett fick sammanlagt elva klick.

Etikett Klick
Favorit 17
Varumärke 12
Allt annat 11
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false