Štítky v službe Google Ads

Pomocou štítkov môžete organizovať prvky vo svojom účte do zmysluplných skupín. Môžete tak rýchlo a jednoducho filtrovať údaje, ktoré vás najviac zaujímajú, a vytvárať z nich prehľady. Štítky môžete použiť na kľúčové slová, kampane, reklamné skupiny a reklamy. Poskytujú vám prehľad o vzájomnej výkonnosti jednotlivých vlastných kategórií, ktoré ste vytvorili, a výkonnosti týchto vlastných kategórií v porovnaní s prvkami bez štítka vo vašom účte.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako štítky fungujú a aké sú rozdiely v používaní štítkov s kampaňami, reklamnými skupinami a kľúčovými slovami.

Prečo používať štítky

Nasledujúci príklad znázorňuje, ako by ste mohli štítky použiť na porovnanie výkonnosti kľúčových slov naprieč viacerými kampaňami.

Jozef je maloobchodný online predajca, ktorý predáva oblečenie a doplnky pre mužov a ženy. Má kampane pre obuv, oblečenie a kabelky na každom zo svojich troch hlavných trhov (Bratislava, Košice a Žilina). V rámci kampaní má samostatné reklamné skupiny pre všeobecné kľúčové slová a kľúčové slová súvisiace so značkami. Táto štruktúra (napríklad Bratislava – obuv – všeobecné kľúčové slová a Košice – obuv – všeobecné kľúčové slová) je znamením, že používa rovnaké reklamy a kľúčové slová v rozličných častiach svojho účtu.

Bez štítkov nedokáže jednoducho zoradiť svoj účet alebo vytvoriť prehľad a zistiť tak, ako sa darí predaju tenisiek v Bratislave v porovnaní s Košicami. Jozef však pomocou štítkov môže vytvoriť štítok „tenisky“ a použiť ho na všetky kľúčové slová vo svojom účte súvisiace s teniskami. Svoje kľúčové slová môže na základe tohto štítka filtrovať a zobraziť iba kľúčové slová pre tenisky.

V predchádzajúcom prostredí služby AdWords môže Jozef použiť prehľady o štítkoch na karte Dimenzie a zistiť výkonnosť jednotlivých štítkov. Pomocou týchto prehľadov môže napríklad porovnať výkonnosť dosahovanú teniskami a inými druhmi topánok alebo porovnať štítok „tenisky“ s inými individuálnymi štítkami. 

Ako štítky fungujú

Nasledujúca schéma zobrazuje, ako možno v účte použiť štítky na posúdenie výkonnosti vlastných kategórií. V tomto príklade ste použili dva štítky „obľúbené“ a „značka“ pre rozličné prvky v účte. Zapamätajte si, že štítky sa v kampani ďalej nededia. To znamená, že ak použijete štítok pre kampaň, tento štítok platí len pre kampaň, a nie pre reklamné skupiny a kľúčové slová v kampani. Ak chcete štítok použiť aj pre reklamnú skupinu alebo individuálne kľúčové slovo, musíte ho použiť konkrétne pre každý prvok jednotlivo.

Môžete vytvoriť štyri druhy prehľadov o štítkoch, jeden pre každý typ prvku: kampane, reklamné skupiny, reklamy a kľúčové slová. Ako vytvoriť, používať a spravovať štítky a prehľady o štítkoch

Blue circle corresponding to Label illustration Prehľady na úrovni kampane

Keď spustíte prehľad o štítkoch pre svoju kampaň, štítok „obľúbené“ bude mať 18 kliknutí. To preto, lebo celkový počet kliknutí na kľúčové slová v kampani č. 1, pre ktorú bol použitý štítok „obľúbené“, bol 18. Štítok „značka“ má 15 kliknutí, pretože kľúčové slová v kampani č. 2, pre ktorú bol použitý štítok „značka“, získal 15 kliknutí.

Štítok Kliknutia
Obľúbené 18
Značka 15
Všetko ostatné 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration Prehľady na úrovni reklamnej skupiny

Keďže sa však štítky nededia, všetko vyzerá inak, ak spustíte prehľad na úrovni reklamnej skupiny. V tomto účte je len jedna reklamná skupina označená štítkom: reklamná skupina č. 2 v kampani č. 1. Kľúčové slová v tejto reklamnej skupine získali celkovo 4 kliknutia. Preto keď spustíte prehľad o štítkoch pre svoje reklamné skupiny, štítok „obľúbené“ bude mať 4 kliknutia. Štítok „značka“ nezískal žiadne kliknutia na úrovni reklamnej skupiny, pretože v tomto účte nie je žiadna reklamná skupina so štítkom „značka“. Všetky ostatné kľúčové slová v reklamných skupinách bez štítkov získali spolu 29 kliknutí.

Štítok Kliknutia
Obľúbené 4
Značka 0
Všetko ostatné 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration Prehľady na úrovni kľúčových slov

Prehľad na úrovni kľúčových slov ponúka iný pohľad. Štítok „obľúbené“ získal 17 kliknutí (kľúčové slová A a E) a štítok „značka“ získal 12 kliknutí (kľúčové slová A a F), čo sú všetky kliknutia na kľúčové slová s týmito štítkami. Všimnite si však, že 7 kliknutí pre kľúčové slovo A sa započítava do oboch riadkov, pretože na kľúčové slovo A boli použité oba štítky. Je pravdepodobné, že veľa vašich kľúčových slov bude mať viac ako jeden štítok, preto sa súčet kliknutí vo všetkých riadkoch zrejme nebude rovnať celkovému počtu kliknutí. Všetky ostatné kľúčové slová bez štítkov získali spolu 11 kliknutí.

Štítok Kliknutia
Obľúbené 17
Značka 12
Všetko ostatné 11
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory