מידע על תוויות Google Ads

בעזרת התוויות ניתן לארגן את הרכיבים בחשבון לקבוצות בעלות משמעות, כך שיהיה אפשר לסנן במהירות ובקלות את הנתונים המעניינים ביותר ולדווח עליהם. ניתן להחיל תוויות על מילות מפתח, קמפיינים, קבוצות של מודעות ועל מודעות. זה מאפשר לראות את הביצועים של הקטגוריות המותאמות אישית ביחס לקטגוריות אחרות וביחס לאלמנטים שאינם מסומנים בתוויות בחשבון.

מאמר זה מסביר כיצד פועלות התוויות והוא ממחיש את ההבדלים בין שימוש בתוויות עם קמפיינים, עם קבוצות של מודעות ועם מילות מפתח.

למה כדאי להשתמש בתוויות

התרחיש לדוגמה שלמטה מציג כיצד ניתן להשתמש בתוויות כדי להשוות ביצועי מילות מפתח בין קמפיינים שונים.

דני הוא קמעונאי שמוכר באינטרנט ביגוד ואביזרים לגברים ולנשים. יש לו קמפיינים לנעליים, לביגוד ולתיקים עבור כל אחד משלושת השווקים העיקריים שלו (תל אביב, חיפה וירושלים), וכל קמפיין מכיל קבוצות נפרדות של מודעות עבור מילות מפתח כלליות ומילות מפתח של מותגים. משמעות מבנה זה (לדוגמה: תל אביב - נעליים - כללי וחיפה - נעליים - כללי) היא שיש לו את אותן מודעות ומילות מפתח בחלקים שונים בחשבון.

ללא התוויות, דני יתקשה למיין את חשבונו ולהריץ דוח כדי לראות את מכירות נעלי הסניקרס בתל אביב בהשוואה לחיפה. אך עם התוויות, דני יכול ליצור את התווית 'סניקרס' ולהחיל אותה על כל מילות המפתח שקשורות לנעלי סניקרס בכל החשבון. לאחר מכן, הוא יכול לסנן את מילות המפתח לפי תווית זאת, כדי לראות רק את מילות המפתח של נעלי הסניקרס.

בממשק AdWords הישן, דני יכול להשתמש בדוחות התוויות בכרטיסייה מימדים כדי לראות ביצועים מצטברים לפי תווית. דוחות אלו מאפשרים לו לבצע השוואה, לדוגמה, בין ביצועי נעלי הסניקרס לכל שאר סוגי הנעליים, או בין ביצועי התווית 'סניקרס' לאלו של תוויות בודדות אחרות. בדיקה באיזה ממשק של Google Ads משתמשים.

כיצד התוויות פועלות

התרשים הבא ממחיש כיצד ניתן להשתמש בתוויות כדי לאמוד את הביצועים של קטגוריות מותאמות אישית בכל החשבון. בדוגמה זו הוחלו שתי התוויות, 'מועדף' ו'מותג', על רכיבים שונים בחשבון. חשוב לדעת שהתוויות אינן מוחלות על כל הפריטים שנכללים בקמפיין בו-זמנית. פירוש הדבר שאם הוחלה תווית על קמפיין מסוים, התווית חלה על קמפיין זה בלבד ולא על קבוצות של מודעות ומילות מפתח שנכללות בתוך אותו קמפיין. כדי להפעיל תווית גם על קבוצת מודעות או מילת מפתח בודדת, עליך להפעיל את התווית על כל אחת מהן באופן ספציפי.

ניתן להפיק ארבעה סוגי דוחות של תוויות, אחד לכל סוג רכיב: קמפיינים, קבוצות של מודעות, מודעות ומילות מפתח. מידע נוסף על יצירה וניהול של תוויות ושל דוחות של תוויות ושימוש בהם.

Blue circle corresponding to Label illustration דיווח ברמת קמפיין

בעת הפקת דוח תוויות לקמפיינים, תראו שהתווית 'מועדף' משויכת ל-18 קליקים. הסיבה לכך היא שכל מילות המפתח שנכללות בקמפיין 1, שעליו הוחלה התווית 'מועדף', קיבלו בסה"כ 18 קליקים. התווית 'מותג' משויכת ל-15 קליקים מפני שמילות המפתח שנכללות בקמפיין 2, שעליו הוחלה התווית 'מותג', קיבלו 15 קליקים.

תווית קליקים
מועדף 18
מותג 15
כל השאר 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration דיווח ברמת קבוצת המודעות

אך מאחר שתוויות אינן מוחלות על פריטים שנכללים בקמפיין, הדברים נראים אחרת כשמריצים דוח ברמת קבוצת המודעות. בחשבון זה קיימת רק קבוצת מודעות אחת שהוחלה עליה תווית: קבוצת מודעות 2 בקמפיין 1. מילות המפתח שנכללות בקבוצת מודעות זו קיבלו בסה"כ ארבעה קליקים. לכן, כשמריצים דוח תוויות על קבוצות של מודעות, רואים שהתווית 'מועדף' קיבלה ארבעה קליקים. התווית 'מותג' קיבלה אפס קליקים ברמת קבוצת המודעות בגלל שאין קבוצות של מודעות בחשבון זה עם התווית 'מותג'. כל מילות המפתח האחרות בקבוצות של מודעות שאינן מסומנות בתוויות קיבלו 29 קליקים בסה"כ.

תווית קליקים
מועדף 4
מותג 0
כל השאר 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration דיווח ברמת מילת המפתח

הדיווח ברמת מילת המפתח מספק תצוגה שונה. במקרה זה, התווית 'מועדף' קיבלה 17 קליקים (מילות המפתח A ו-E), והתווית 'מותג' קיבלה 12 קליקים (מילות המפתח A ו-F) מכיוון שאלה סך כל הקליקים על מילות מפתח עם תוויות אלה. ניתן לשים לב ש-7 הקליקים על מילת מפתח A נספרים בשתי השורות כי שתי התוויות מוחלות על מילת מפתח A. מאחר שסביר להניח שתחילו מספר תוויות על רבות ממילות המפתח, סיכום הקליקים שמוצגים בכל שורה לא יהיה שווה למספר הכולל של הקליקים שיתקבלו. כל שאר מילות המפתח שאינן מסומנות בתוויות קיבלו 11 קליקים בסה"כ.

תווית קליקים
מועדף 17
מותג 12
כל השאר 11
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה