מידע על תוויות Google Ads

אפשר להשתמש בתוויות כדי לחלק את הרכיבים השונים בחשבון לקבוצות שיש להן משמעות עבורכם, כך שתוכלו לסנן נתונים במהירות ובקלות ולהציג דיווחים על מה שהכי מעניין אתכם. ניתן להחיל תוויות על מילות מפתח, קמפיינים, קבוצות של מודעות ועל מודעות. זה מאפשר לראות את הביצועים של הקטגוריות המותאמות אישית ביחס לקטגוריות אחרות וביחס לאלמנטים שאינם מסומנים בתוויות בחשבון.

מאמר זה מסביר כיצד פועלות התוויות והוא ממחיש את ההבדלים בין שימוש בתוויות עם קמפיינים, עם קבוצות של מודעות ועם מילות מפתח.

למה כדאי להשתמש בתוויות

התרחיש לדוגמה שלמטה מציג כיצד ניתן להשתמש בתוויות כדי להשוות ביצועי מילות מפתח בין קמפיינים שונים.

דני הוא קמעונאי שמוכר באינטרנט ביגוד ואביזרים לגברים ולנשים. יש לו קמפיינים לנעליים, לביגוד ולתיקים עבור כל אחד משלושת השווקים העיקריים שלו (תל אביב, חיפה וירושלים), וכל קמפיין מכיל קבוצות נפרדות של מודעות עבור מילות מפתח כלליות ומילות מפתח של מותגים. משמעות מבנה זה (לדוגמה: תל אביב - נעליים - כללי וחיפה - נעליים - כללי) היא שיש לו את אותן מודעות ומילות מפתח בחלקים שונים בחשבון.

ללא התוויות, דני יתקשה למיין את חשבונו ולהריץ דוח כדי לראות את מכירות נעלי הסניקרס בתל אביב בהשוואה לחיפה. אך עם התוויות, דני יכול ליצור את התווית 'סניקרס' ולהחיל אותה על כל מילות המפתח שקשורות לנעלי סניקרס בכל החשבון. לאחר מכן, הוא יכול לסנן את מילות המפתח לפי תווית זאת, כדי לראות רק את מילות המפתח של נעלי הסניקרס.

אם דני עובד עם הממשק הקודם של AdWords, הוא יכול להשתמש בדוחות התוויות שבכרטיסייה מימדים כדי ליצור דוחות של נתוני ביצועים מצטברים לפי תווית. הדוחות האלה יאפשרו לו להשוות בין נתוני ביצועים שונים. למשל, הביצועים של נעלי הסניקרס לביצועים של נעליים מסוגים אחרים או בין נתוני הביצועים שנאספו תחת התווית "סניקרס" לנתוני הביצועים שנאספו תחת תוויות ספציפיות אחרות. 

הסבר על תוויות

התרשים הבא ממחיש כיצד ניתן להשתמש בתוויות כדי לאמוד את הביצועים של קטגוריות מותאמות אישית בכל החשבון. בדוגמה זו הוחלו שתי התוויות, 'מועדף' ו'מותג', על רכיבים שונים בחשבון. חשוב לדעת שהתוויות אינן מוחלות על כל הפריטים שנכללים בקמפיין בו-זמנית. פירוש הדבר שאם הוחלה תווית על קמפיין מסוים, התווית חלה על קמפיין זה בלבד ולא על קבוצות של מודעות ומילות מפתח שנכללות בתוך אותו קמפיין. אם רוצים להחיל תוויות גם על קבוצת מודעות או על מילת מפתח מסוימת, צריך להחיל אותן על כל רכיב כזה בנפרד.

ניתן להפיק ארבעה סוגי דוחות של תוויות, אחד לכל סוג רכיב: קמפיינים, קבוצות של מודעות, מודעות ומילות מפתח. כאן מוסבר איך יוצרים ומנהלים תוויות ודוחות של תוויות ואיך משתמשים בהם

Blue circle corresponding to Label illustration דיווח ברמת הקמפיין

אם נתייחס לדוגמה, כשתפיקו דוח תוויות לקמפיינים, תוכלו לראות שהתווית "מועדף" משויכת ל-18 קליקים. הסיבה לכך היא שכל מילות המפתח שנכללות בקמפיין 1, שעליו הוחלה התווית 'מועדף', קיבלו בסה"כ 18 קליקים. התווית "מותג" משויכת ל-15 קליקים כי מילות המפתח שנבחרו לקמפיין 2, שהמערכת החילה עליו את התווית "מותג", קיבלו 15 קליקים.

תווית קליקים
מועדף 18
מותג 15
כל השאר 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration דיווח ברמת קבוצת המודעות

תוויות לא משויכות לרמות הנמוכות יותר באופן אוטומטי, לכן דברים יראו אחרת כשתריצו דוח ברמת קבוצת המודעות. בחשבון זה קיימת רק קבוצת מודעות אחת שהוחלה עליה תווית: קבוצת מודעות 2 בקמפיין 1. מילות המפתח שנכללות בקבוצת מודעות זו קיבלו בסה"כ ארבעה קליקים. לכן, כשמריצים דוח תוויות על קבוצות של מודעות, רואים שהתווית "מועדף" קיבלה ארבעה קליקים. התווית "מותג" לא קיבלה קליקים בכלל ברמת קבוצת המודעות, כי אין בחשבון הזה קבוצות של מודעות שסומנו בתווית "מותג". כל מילות המפתח האחרות שכלולות בקבוצות של מודעות שלא סומנו בתוויות קיבלו במצטבר 29 קליקים.

תווית קליקים
מועדף 4
מותג 0
כל השאר 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration דיווח ברמת מילת המפתח

בדיווח ברמת מילת המפתח התמונה נראית קצת אחרת. במקרה זה, התווית 'מועדף' קיבלה 17 קליקים (מילות המפתח A ו-E), והתווית 'מותג' קיבלה 12 קליקים (מילות המפתח A ו-F) מכיוון שאלה סך כל הקליקים על מילות מפתח עם תוויות אלה. ניתן לשים לב ש-7 הקליקים על מילת מפתח A נספרים בשתי השורות כי שתי התוויות מוחלות על מילת מפתח A. מאחר שסביר להניח שתחילו מספר תוויות על רבות ממילות המפתח, סיכום הקליקים שמוצגים בכל שורה לא יהיה שווה למספר הכולל של הקליקים שיתקבלו. כל מילות המפתח האחרות שלא מסומנות בתוויות קיבלו במצטבר 11 קליקים.

תווית קליקים
מועדף 17
מותג 12
כל השאר 11
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false