Σχετικά με τις ετικέτες διαφημίσεων

Με τις ετικέτες, μπορείτε να οργανώσετε τα στοιχεία που υπάρχουν στον λογαριασμό σας σε πρακτικές ομάδες, ώστε να μπορείτε, γρήγορα και εύκολα, να εφαρμόζετε φίλτρα και να δημιουργείτε αναφορές για τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Μπορείτε να εφαρμόσετε ετικέτες σε λέξεις-κλειδιά, καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και διαφημίσεις. Έτσι, θα μπορείτε να βλέπετε πώς αποδίδουν οι προσαρμοσμένες κατηγορίες που δημιουργείτε, τόσο η μία σε σχέση με την άλλη όσο και σε σχέση με τα στοιχεία χωρίς ετικέτα που υπάρχουν στον λογαριασμό σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργούν οι ετικέτες και περιγράφει σχηματικά τις διαφορές μεταξύ της χρήσης ετικετών με καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και λέξεις-κλειδιά.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε ετικέτες

Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται ένα σενάριο που δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες, για να συγκρίνετε πόσο καλά αποδίδουν οι λέξεις-κλειδιά σε πολλές καμπάνιες.

Ο Τάκης είναι ένας πωλητής λιανικής στο διαδίκτυο που πωλεί ενδύματα και αξεσουάρ για άντρες και γυναίκες. Χρησιμοποιεί καμπάνιες για παπούτσια, ρούχα και τσάντες, για καθεμία από τις τρεις μεγάλες αγορές όπου δραστηριοποιείται (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) και, στο πλαίσιο των καμπανιών αυτών, διαθέτει ξεχωριστές ομάδες διαφημίσεων για γενικές λέξεις-κλειδιά και λέξεις-κλειδιά επωνυμίας. Αυτή η δομή (παράδειγμα: Αθήνα - Παπούτσια - Γενικές και Πειραιάς - Παπούτσια - Γενικές) σημαίνει ότι έχει τις ίδιες διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά για διαφορετικά μέρη του λογαριασμού του.

Χωρίς ετικέτες, ο Τάκης δεν μπορεί να ταξινομήσει εύκολα τον λογαριασμό του ή να εκτελέσει μια αναφορά, για να διαπιστώσει την εξέλιξη των πωλήσεων αθλητικών παπουτσιών στην Αθήνα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τις ετικέτες, ο Τάκης μπορεί να δημιουργήσει την ετικέτα "αθλητικά παπούτσια" και να την εφαρμόσει σε ολόκληρο τον λογαριασμό του, σε όλες τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με αθλητικά παπούτσια. Στη συνέχεια μπορεί να φιλτράρει τις λέξεις-κλειδιά από αυτήν την ετικέτα, για να δει μόνο λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με αθλητικά παπούτσια.

Στην προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, ο Τάκης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αναφορές ετικετών στην καρτέλα Ιδιότητες, για να συγκεντρώσει την απόδοση ανά ετικέτα. Οι αναφορές αυτές θα του επιτρέψουν να συγκρίνει, για παράδειγμα, την απόδοση των αθλητικών παπουτσιών σε σχέση με όλα τα άλλα παπούτσια ή να συγκρίνει την ετικέτα "αθλητικά παπούτσια" με άλλες μεμονωμένες ετικέτες. 

Πώς λειτουργούν οι ετικέτες

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ετικέτες, για να μετρήσετε την απόδοση προσαρμοσμένων κατηγοριών στον λογαριασμό σας. Σε αυτό το παράδειγμα, έχετε εφαρμόσει δύο ετικέτες, Αγαπημένα και Επωνυμία, σε διαφορετικά στοιχεία του λογαριασμού σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι ετικέτες δεν μεταβιβάζονται σε κατώτερα επίπεδα της καμπάνιας. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμόσετε μια ετικέτα σε μια καμπάνια, αυτή η ετικέτα εφαρμόζεται μόνο για τη συγκεκριμένη καμπάνια και όχι για τις ομάδες διαφημίσεων και τις λέξεις-κλειδιά που περιέχονται σε αυτήν την καμπάνια. Εάν θέλετε μια ετικέτα να εφαρμόζεται, επίσης, σε μια ομάδα διαφημίσεων ή σε μια μεμονωμένη λέξη-κλειδί, θα πρέπει να εφαρμόσετε την ετικέτα ειδικά σε καθεμία από αυτές.

Υπάρχουν τέσσερα είδη αναφορών ετικετών που μπορείτε να εκτελέσετε, ένα για κάθε τύπο στοιχείου: καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων, διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά. Μάθετε πώς να δημιουργείτε, να χρησιμοποιείτε και να διαχειρίζεστε τις ετικέτες και τις αναφορές ετικετών.

Blue circle corresponding to Label illustration Αναφορά σε επίπεδο καμπάνιας

Όταν εκτελέσετε μια αναφορά ετικετών για τις καμπάνιες σας, θα δείτε ότι η ετικέτα Αγαπημένο συσχετίζεται με 18 κλικ. Αυτό συμβαίνει επειδή τα συνολικά κλικ για όλες τις λέξεις-κλειδιά της Καμπάνιας #1, στην οποία έχει εφαρμοστεί η ετικέτα Αγαπημένο, ήταν 18. Η ετικέτα Επωνυμία είναι συσχετισμένη με 15 κλικ, επειδή οι λέξεις-κλειδιά στην Καμπάνια #2, στην οποία έχει εφαρμοστεί η ετικέτα Επωνυμία, έλαβαν 15 κλικ.

Ετικέτα Κλικ
Αγαπημένο 18
Επωνυμία 15
Υπόλοιπα 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration Αναφορά σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων

Όμως, επειδή οι ετικέτες δεν μεταβιβάζονται, τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν εκτελέσετε μια αναφορά σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων. Σε αυτόν τον λογαριασμό υπάρχει μόνο μία ομάδα διαφημίσεων στην οποία έχει εφαρμοστεί κάποια ετικέτα: Η ομάδα διαφημίσεων #2 στην Καμπάνια #1. Οι λέξεις-κλειδιά αυτής της ομάδας διαφημίσεων έλαβαν συνολικά τέσσερα κλικ. Επομένως, όταν εκτελείτε μια αναφορά ετικετών για τις ομάδες διαφημίσεων, η ετικέτα Αγαπημένο πιστώνεται με τέσσερα κλικ. Η ετικέτα Επωνυμία έλαβε μηδενικά κλικ σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων, επειδή δεν υπάρχουν ομάδες διαφημίσεων σε αυτόν τον λογαριασμό με την ετικέτα Επωνυμία. Όλες οι υπόλοιπες-λέξεις κλειδιά σε ομάδες διαφημίσεων χωρίς ετικέτες έλαβαν συνολικά 29 κλικ.

Ετικέτα Κλικ
Αγαπημένο 4
Επωνυμία 0
Υπόλοιπα 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration Αναφορά σε επίπεδο λέξεων-κλειδιών

Οι αναφορές σε επίπεδο λέξεων-κλειδιών παρέχουν μια διαφορετική προβολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ετικέτα Αγαπημένο έλαβε 17 κλικ (λέξεις-κλειδιά A και E), ενώ η ετικέτα Επωνυμία έλαβε 12 κλικ (λέξεις-κλειδιά A και F), επειδή αυτά ήταν τα συνολικά κλικ στις λέξεις-κλειδιά με τις συγκεκριμένες ετικέτες. Λάβετε υπόψη ότι τα 7 κλικ για τη λέξη-κλειδί Α προσμετρώνται και στις δύο σειρές, επειδή στη λέξη-κλειδί Α έχουν εφαρμοστεί και οι δύο ετικέτες. Επειδή είναι πιθανό πολλές από τις λέξεις-κλειδιά να διαθέτουν περισσότερες από μία ετικέτες, τα κλικ σε κάθε σειρά δεν είναι δυνατό να έχουν το ίδιο άθροισμα με τον συνολικό αριθμό των κλικ. Όλες οι υπόλοιπες λέξεις-κλειδιά χωρίς ετικέτα έλαβαν 11 κλικ συνολικά.

Ετικέτα Κλικ
Αγαπημένο 17
Επωνυμία 12
Υπόλοιπα 11
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας