O štítcích Google Ads

Pomocí štítků můžete uspořádat prvky v účtu do smysluplných skupin. Budete tak moci rychle a snadno filtrovat údaje a vytvářet přehledy s údaji, které vás zajímají nejvíce. Štítky můžete použít pro klíčová slova, kampaně, reklamní sestavy a reklamy. S jejich pomocí můžete zjistit, jak si vedou vámi vytvořené vlastní kategorie vůči ostatním kategoriím a neoznačeným prvkům ve vašem účtu.

Tento článek vysvětluje, jak štítky fungují, a popisuje rozdíly v použití štítků u kampaní, reklamních sestav a klíčových slov.

Proč štítky používat

Následující příklad scénáře ukazuje, jak můžete pomocí štítků porovnávat fungování klíčových slov v jednotlivých kampaních.

Inzerent prodává po internetu pánské a dámské oblečení a doplňky. Má kampaně zaměřené na obuv, oblečení a kabelky pro každý ze tří hlavních trhů (Praha, Brno a Ostrava) a v každé kampani má samostatné reklamní sestavy s obecnými a značkovými klíčovými slovy. Tato struktura (např. Praha – obuv – obecná a Brno – obuv – obecná) znamená, že má v různých částech účtu stejné reklamy a klíčová slova.

Bez štítků by inzerent nemohl snadno roztřídit položky svého účtu ani spustit přehled, aby zjistil, jak dobře se prodávají tenisky v Praze v porovnání s Brnem. Pokud však štítky používá, může vytvořit štítek „tenisky“ a přiřadit jej všem klíčovým slovům v účtu, která souvisejí s teniskami. Následně může svá klíčová slova pomocí štítků filtrovat, aby se zobrazila pouze ta, která souvisí s teniskami.

V předchozím prostředí AdWords mohl inzerent používat přehledy štítků v záložce „Dimenze“ k určení celkové výkonnosti u jednotlivých štítků. Na základě těchto přehledů může například porovnat, jak si vedou tenisky v porovnání s ostatními typy obuvi nebo jak si vede štítek „tenisky“ ve srovnání s dalšími štítky. Zjistěte, které prostředí Google Ads používáte.

Jak fungují štítky

Níže uvedené schéma znázorňuje, jak lze pomocí štítků měřit výkon vlastních kategorií ve vašem účtu. V tomto příkladu jste použili dva štítky, „Oblíbené“ a „Značka“, pro různé prvky v účtu. Je důležité vědět, že štítky se z kampaně nepřenášejí na nižší úrovně účtu. To znamená, že pokud jste použili určitý štítek pro kampaň, vztahuje se pouze na tuto kampaň, nikoli na reklamní sestavy a klíčová slova, jež jsou součástí dané kampaně. Chcete-li, aby se štítek vztahoval rovněž na reklamní sestavu nebo na jednotlivé klíčové slovo, bude nutné jej použít konkrétně pro ně.

Můžete spustit čtyři druhy přehledů štítků, jeden pro každý typ prvku: kampaně, reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova. Přečtěte si, jak vytvářet, používat a spravovat štítky a přehledy štítků.

Blue circle corresponding to Label illustration Přehledy na úrovni kampaní

Pokud spustíte přehled štítků pro kampaně, zjistíte, že štítku „Oblíbené“ bylo přiřazeno 18 prokliků. Celkový počet prokliků pro všechna klíčová slova v kampani č. 1, pro něž byl použit štítek „Oblíbené“, totiž činí 18. Štítek „Značka“ souvisí s 15 prokliky, protože klíčová slova v kampani č. 2, pro něž byl použit štítek „Značka“, zaznamenala 15 prokliků.

Štítek Prokliky
Oblíbené 18
Značka 15
Všechno ostatní 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration Přehledy na úrovni reklamních sestav

Vzhledem k tomu, že se štítky nepřenášejí na nižší úrovně účtu, bude situace vypadat jinak, pokud spustíte přehled na úrovni reklamní sestavy. V tomto účtu je pouze jedna reklamní sestava, pro kterou je použit štítek. Jde o reklamní sestavu č. 2 v kampani č. 1. Klíčová slova v této reklamní sestavě zaznamenala celkem čtyři prokliky. Pokud tedy spustíte přehled štítků pro reklamní sestavy, budou štítku „Oblíbené“ připsány čtyři prokliky. Štítek „Značka“ nezaznamenal na úrovni reklamní sestavy žádné prokliky, protože v tomto účtu nejsou žádné reklamní sestavy se štítkem „Značka“. Všechna ostatní klíčová slova v reklamních sestavách neoznačených štítkem zaznamenala dohromady 29 prokliků.

Štítek Prokliky
Oblíbené 4
Značka 0
Všechno ostatní 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration Přehledy na úrovni klíčových slov

Přehled na úrovni klíčového slova nabízí jiný pohled. Zde štítek „Oblíbené“ zaznamenal 17 prokliků (klíčová slova A a E) a štítek „Značka“ zaznamenal 12 prokliků (klíčová slova A a F), protože to je celkový počet kliknutí na klíčová slova s těmito štítky. Všimněte si, že 7 kliknutí pro klíčové slovo A se počítá v obou řádcích, protože na klíčové slovo A se vztahují oba štítky. Protože pro řadu klíčových slov bude zřejmě použito více štítků, není pravděpodobné, že by se součet prokliků v jednotlivých řádcích rovnal celkovému počtu prokliků. Všechna ostatní klíčová slova bez štítků zaznamenala celkem 11 kliknutí.

Štítek Prokliky
Oblíbené 17
Značka 12
Všechno ostatní 11
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory