Skapa automatiska regler

Genomsnittlig position (gen. pos.) tas bort i september 2019. Procentsatserna för exponering högst upp och exponering i absolut topposition ger en tydligare bild av var dina annonser visas på söksidor. Du kan använda dessa nya mätvärden för att optimera annonspositionen. Läs mer.

Med automatiska regler kan du automatiskt göra ändringar i ditt konto baserat på inställningar och villkor som du väljer. Du kan ändra annonsstatus, budget, bud och annat. Exempelvis kan du skapa en regel som höjer sökordsbudet varje gång din annons inte hamnar på den första sökresultatsidan. Du kan dessutom använda automatiska regler om du vill skicka e-postmeddelanden automatiskt när särskilda villkor är uppfyllda.

Du sparar tid med automatiska regler eftersom du inte behöver övervaka kampanjerna lika ofta eller göra återkommande ändringar manuellt.

I den här artikeln visar vi ett exempel på hur du skapar en automatisk regel.

Innan du börjar

Om du inte har använt automatiska regler tidigare kan du läsa Om automatiska regler i den tidigare och nya Google Ads-upplevelsen.

Anvisningar

 

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Här följer ett exempel på hur du skapar en regel som ökar budgeten för kampanjer:
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Gå in på någon av sidorna Kampanjer, Annonsgrupper eller Sökord.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter ovanför statistiktabellen.
 4. Välj Skapa en automatisk regel.
 5. Välj Ändra budgetar i rullgardinsmenyn Typ av regel.
 6. Välj vilka kampanjer du vill ändra budgetarna för (Alla aktiva kampanjer, Alla aktiva och pausade kampanjer eller Välj kampanjer.
 7. I rullgardinsmenyn Åtgärd väljer du Öka budget. Du kan välja att öka budgeten med en procentandel eller ett visst belopp. Om du vill vara säker på att budgetkostnaden inte överstiger ett visst belopp under faktureringsperioden kan du ställa in en övre budgetgräns, men det är valfritt.
 8. Om du vill lägga till ett villkor klickar du på +LÄGG TILL under Villkor.
 9. Ange frekvensen för regeln.
 10. Välj vilken typ av e-postuppdateringar du vill ha om problem som påverkar din regel.
 11. Ge regeln ett namn.
 12. Klicka på Förhandsgranska och kontrollera att du har konfigurerat regeln så att den fungerar som du har tänkt dig. Förhandsgranskningen är bara en verifiering och leder inte till några permanenta ändringar i kontot.
 13. När du är klar klickar du på Spara regel.
Tips och riktlinjer när du använder automatiska regler

Allmänna tips

Ange gränser

 • Ange max- och minimigränser för dina bud och budgetar så att de inte blir för höga eller för låga. Om buden höjs kontinuerligt kan dina CPC-belopp bli onödigt höga. Om buden däremot sänks kontinuerligt kan det leda till märkbart mindre trafik.

Använd tillräckligt med data för att fatta välgrundat beslut

 • För att de automatiska ändringarna ska baseras på tillräckligt mycket data rekommenderar vi att du anger ett tillräckligt långt tidsintervall eller lägger till krav som ”visningar >X” i regeln.

Använd konsekventa alternativ för ”frekvens” och ”med data från”

 • Det kan vara problematiskt att använda en kort frekvens med ett långt mätintervall. Ta följande regel som exempel: ”Om den genomsnittliga positionen för en annons under de senaste 14 dagarna är sämre än 3 ska buden höjas med x % per dag”. Då höjs buden oftare (varje dag) än regeln utvärderar annonsens genomsnittliga position (en 14-dagarsperiod). Det är oftast bättre att använda frekvenser och mätintervall som motsvarar varandra. (Om du till exempel väljer veckofrekvens bör du använda data från de senaste sju dagarna.)

Förhandsgranska

 • Förhandsgranska reglerna innan du sparar dem så att du vet hur de kommer att påverka dina kampanjer. Eftersom vissa krav och inställningar kan resultera i betydande förändringar i stora delar av ditt konto är det viktigt att du kontrollerar dem en extra gång.

Var uppmärksam

 • Pröva att införa en regel med frekvensen ”en gång” så att du ser vilken inverkan den faktiskt har. När du är nöjd med hur regeln fungerar kan du ställa in den så att den körs regelbundet enligt ett visst schema (till exempel en gång om dagen eller en gång i veckan).

Ange regler som är lämpliga för din verksamhet

 • Var uppmärksam på trender under dagen och under veckan. Trafiken under de bästa timmarna och veckodagarna kanske till exempel skiljer sig från trafiken under andra timmar och under veckoslut.) Ta även hänsyn till hur långt ifrån dina mål du är när du ställer in storleken på ändringarna (genom att till exempel ändra i små steg om fem procent när du är närmare ditt mål och större steg om 20 procent annars). Du kan hantera alla dessa situationer genom att använda flera regler i kombination.

Var smart när du schemalägger två regler som påverkar samma objekt

 • Vad händer om du har två regler som påverkar samma objekt och som är schemalagda att köras samtidigt? Reglerna prioritetsordnas inte automatiskt. Det innebär att om du har två regler som är inställda på att göra ändringar i samma objekt samtidigt, körs båda reglerna och ändringarna införs i alla objekt. Vi rekommenderar att du inte ställer in flera regler så att de körs samtidigt om de påverkar samma datamängd. Om du vill ha två eller fler regler som påverkar samma del av kampanjen föreslår vi att du anger att reglerna ska köras vid olika tidpunkter.

Om flera regler är inställda på att påverka samma objekt samtidigt försöker systemet köra dem alla, men om motstridiga ändringar ska införas samtidigt kan det inträffa fel. Genom att ställa in reglerna så att de körs vid olika tidpunkter kan du undvika dessa problem. Dessutom kan du prioritera en regel genom att ställa in att den ska köras före de andra.

Tips om regler som påverkar sökordsbud

Det kan vara komplicerat att skapa återkommande budgivningsregler som tillämpas på hela konton eller kampanjer. Om det är lämpligt kan du pröva att använda automatisk budgivning och Konverteringsoptimeraren när du hanterar dina bud och din budget. Här följer några tips på hur du kan ställa in automatiska regler som ändrar sökordsbuden och körs regelbundet.

Ändra bud baserat på konverteringsdata

 • Det tar längre tid att mäta en konvertering än ett klick eller en visning. Konverteringen kan ske flera dagar efter klicket och registreras bara om den inträffar inom den konverteringsperiod du har valt. Konverteringar sker dessutom betydligt mer sällan än klick och visningar. Om du skapar regler baserat på konverteringar rekommenderar vi att du använder längre ”med data från”-intervall så att konverteringarna fångas upp bättre.

Ändra bud baserat på genomsnittlig position

 • Det fungerar inte alltid att styra den genomsnittliga positionen genom att ändra buden, eftersom en budhöjning i vissa fall resulterar i fler annonsvisningar. Det kan leda till att dina annonser visas på lägre positioner än de gjorde tidigare.

Ändra bud baserat på klickfrekvens (CTR)

 • Annonsens klickfrekvens beror på dess position på sidan. Om du skapar en regel som sänker budet om klickfrekvensen är låg, kan resultatet bli en negativ spiral där annonsen flyttas längre ned på sidan och klickfrekvensen sjunker på motsvarande sätt.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt