Geautomatiseerde regels instellen

Met geautomatiseerde regels kunt u automatisch wijzigingen in uw account aanbrengen, op basis van instellingen en voorwaarden die u kiest. U kunt onder meer uw advertentiestatus, budget en biedingen wijzigen. Als u bijvoorbeeld het zoekwoordbod elke keer wilt verhogen als een advertentie niet meer wordt weergegeven op de eerste pagina met resultaten, kunt u daarvoor een regel instellen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van geautomatiseerde regels om e-mails te activeren, zonder andere handelingen uit te voeren, als specifieke omstandigheden zich voordoen.

Met geautomatiseerde regels kunt u tijd besparen omdat u campagnes minder vaak hoeft te controleren en minder vaak handmatig wijzigingen hoeft door te voeren.

In dit artikel krijgt u een voorbeeld van hoe een geautomatiseerde regel kan worden ingesteld.

 

Opmerking: Als een regel wordt gepland voor uitvoering op een bepaald tijdstip, kan de regel op elk moment in het uur na de geselecteerde tijd worden uitgevoerd. Een regel die voor 9:00 uur is ingesteld, kan bijvoorbeeld op elk moment tussen 9 en 10 uur worden uitgevoerd.

Instructies

Hier ziet u een voorbeeld van hoe u een regel kunt maken om uw budget voor campagnes te verhogen:
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Ga naar de pagina Campagnes, Advertentiegroepen of Zoekwoorden.
 3. Klik op het pictogram met drie stippen boven de tabel met statistieken.
 4. Selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 5. Selecteer Budgetten wijzigen in het dropdownmenu 'Type regel'.
 6. Kies de campagnes waarvoor u budgetten wilt wijzigen ('Alle ingeschakelde campagnes', 'Alle ingeschakelde en onderbroken campagnes' of 'Campagnes selecteren').
 7. Selecteer in het dropdownmenu 'Actie' Budget verhogen. U kunt ervoor kiezen om uw budget te verhogen met een percentage of specifiek bedrag. Als u ervoor wilt zorgen dat uw budgetkosten een bepaald bedrag voor de factureringsperiode niet overschrijden, kunt u een optionele bovengrens voor het budget instellen.
 8. Klik onder 'Voorwaarde' op +Toevoegen om een voorwaarde toe te voegen
 9. Bepaal de frequentie van uw regel.
 10. Kies het type e-mailupdates dat u wilt ontvangen over problemen die van invloed zijn op uw regel.
 11. Geef de regel een naam.
 12. Klik op Voorbeeld om te controleren of u uw regel zo het ingesteld dat deze naar wens werkt. Een voorbeeld bekijken dient slechts ter verificatie. Er worden geen permanente wijzigingen in uw account aangebracht.
 13. Klik op Regel opslaan als u klaar bent.
Tips en richtlijnen voor het gebruik van geautomatiseerde regels

Algemene tips

Gebruik limieten

 • Stel minimum en maximum limieten in voor uw biedingen en budgetten, zodat deze niet te hoog of te laag worden. Als uw biedingen doorlopend worden verhoogd, leidt dit soms tot onnodig hoge CPC-biedingen, terwijl een doorlopende verlaging tot gevolg kan hebben dat u duidelijk minder verkeer ontvangt.

Gebruik voldoende gegevens om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen

 • Als u er zeker van wilt zijn dat wijzigingen worden aangebracht op basis van voldoende gegevens, adviseren we u een ruime periode aan te houden of een extra vereiste, zoals 'vertoningen > X', toe te voegen aan de regel.

Bekijk een voorbeeld

 • Bekijk een voorbeeld van uw regels voordat u ze opslaat, zodat u een goed inzicht heeft in het effect dat ze op uw campagnes zullen hebben. Afhankelijk van uw vereisten en instellingen kunt u met sommige geautomatiseerde regels aanzienlijke wijzigingen in een groot gedeelte van uw account aanbrengen, dus het is belangrijk dit eerst goed te controleren.

Ga weloverwogen te werk

 • Voer een regel eerst met de frequentie 'eenmalig' uit, zodat u het effect kunt controleren. Als u tevreden bent met de manier waarop uw regels werken, kunt u er een herhalend schema voor instellen (bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks).

Configureer regels die zijn afgestemd op uw bedrijf

 • Houd rekening met trends op dag- en weekniveau (bijv. verkeer tijdens drukke uren of op weekdagen kan verschillen van verkeer tijdens rustige uren of tijdens het weekend). Als u de omvang van de wijzigingen instelt, houd er dan ook rekening mee hoe ver u van uw doelen bent verwijderd (bijv. wijzigingen in kleine stapjes van 5% als u dichter bij uw doel bent en in grote stappen van 20% in alle andere gevallen). U kunt dit alles tegelijk aanpakken door meerdere regels in combinatie met elkaar te gebruiken.

Ga slim te werk als u twee regels plant die van invloed zijn op dezelfde items

 • Wat gebeurt er als twee regels die van invloed zijn op dezelfde items, op hetzelfde tijdstip worden uitgevoerd? Regels verlenen geen voorrang aan elkaar, dus als u twee regels heeft ingesteld die gelijktijdig wijzigingen in dezelfde items moeten aanbrengen, worden beide regels uitgevoerd en worden de opgegeven wijzigingen op alle items toegepast. We raden u af meerdere regels op hetzelfde tijdstip te plannen als deze regels dezelfde reeks gegevens beïnvloeden. Als u wilt dat twee of meer regels wijzigingen aanbrengen in hetzelfde gedeelte van uw campagne, adviseren we u verschillende tijden in de dag te kiezen voor de uitvoering van de regels.

Als er meerdere regels gelijktijdig voor dezelfde items zijn gepland, probeert ons systeem ze allemaal uit te voeren. Er kunnen dan echter fouten optreden omdat het systeem probeert gelijktijdig conflicterende wijzigingen aan te brengen. Door verschillende tijden in te stellen voor de regels, vermijdt u niet alleen dit soort fouten, maar kunt u ook prioriteit verlenen aan bepaalde regels door de uitvoering ervan eerder te plannen.

Tips voor regels die van invloed zijn op zoekwoordbiedingen

Het kan ingewikkeld zijn om terugkerende regels voor bieden in te stellen die worden uitgevoerd op hele accounts of campagnes. Indien van toepassing op uw behoeften kunt u kijken of automatisch bieden en Conversion Optimizer nuttig zijn om uw biedingen en uw budget te beheren. Hier volgen enkele tips hoe u geautomatiseerde regels kunt configureren waarmee zoekwoordbiedingen worden gewijzigd en die regelmatig worden uitgevoerd.

Biedingen wijzigen op basis van conversiegegevens

 • Een conversie meten is een langduriger proces dan een klik of vertoning meten. Een conversie kan vele dagen na een klik plaatsvinden en wordt alleen geregistreerd als die binnen de door u gekozen conversieperiode plaatsvindt. Conversies vinden bovendien veel minder vaak plaats dan klikken of vertoningen. Als u regels instelt op basis van conversies, raden we u aan een langere periode bij 'gegevens gebruiken van' in te stellen om een goed beeld van uw conversies te krijgen.

Biedingen wijzigen op basis van klikfrequentie (CTR)

 • De CTR van uw advertentie kan variëren afhankelijk van de positie op de pagina. Als u een regel instelt die uw bod verlaagt als de CTR laag is, kan dit een vicieuze cirkel veroorzaken: de advertentie wordt lager op de pagina weergegeven, waardoor de CTR weer verder daalt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false