Postavljanje automatskih pravila

Automatska pravila omogućuju automatske izmjene na računu na temelju odabranih postavki i uvjeta. Možete izmijeniti status oglasa, proračun, licitacije i više. Na primjer, ako želite povisiti licitaciju za ključnu riječ kad god se oglas pomakne s prve stranice rezultata, možete postaviti takvo pravilo. Osim toga, pomoću automatskih pravila možete pokrenuti slanje poruke e-pošte kada su zadovoljeni određeni uvjeti, bez poduzimanja drugih radnji.

Upotrebom automatskih pravila možete uštedjeti na vremenu jer ne morate pratiti kampanje i raditi česte ručne izmjene.

U ovom se članku objašnjava kako postaviti automatsko pravilo.

Napomena: Prilikom zakazivanja pravila za pokretanje u određeno vrijeme, pravilo se može pokrenuti u bilo kojem trenutku u satu koji slijedi nakon odabranog vremena. Na primjer, pravilo postavljeno za 9:00 može se pokrenuti u bilo kojem trenutku između 9 i 10 sati.

Upute

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.
Evo primjera izrade pravila za povećavanje proračuna kampanja:
 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu kampanja Campaigns Icon.
 2. Otvorite stranicu Kampanje, Grupe oglasa ili Ključne riječi za pretraživačku mrežu.
 3. Kliknite ikonu s tri točke iznad tablice statistike.
 4. Odaberite Izradi automatsko pravilo.
 5. Na padajućem izborniku "Vrsta pravila" odaberite Promjena proračuna.
 6. Odaberite kampanje kojima želite promijeniti proračun (Sve omogućene kampanje, Sve omogućene i pauzirane kampanje ili Odaberite kampanje).
 7. Na padajućem izborniku Radnja odaberite radnju koju želite pokrenuti za svoje kampanje. Proračun možete povisiti u postotku ili za određeni iznos. Ako želite biti sigurni da vaš proračun ne premaši određeni iznos u naplatnom razdoblju, možete postaviti neobaveznu gornju granicu proračuna.
 8. Odaberite uvjet s padajućeg izbornika Odabir uvjeta.
 9. Kliknite Dodaj.
  Napomena: Ponovite korake od 6. do 9 ako želite dodati više radnji u automatsko pravilo.
 10. Odredite učestalost pravila.
 11. Odaberite vrstu ažuriranja e-poštom koja biste željeli primati u vezi s problemima koji utječu na vaše pravilo.
 12. Dodijelite naziv pravilu.
 13. Kliknite Pregled da biste provjerili je li pravilo postavljeno da se izvodi kako ste zamislili. Pregled služi samo za provjeru, a ne za uvođenje trajnih izmjena na računu.
 14. Kada završite, kliknite Spremi pravilo.
Savjeti i smjernice za upotrebu automatskih pravila

Općeniti savjeti

Služite se ograničenjima

 • Postavite ograničenje minimalnog i maksimalnog iznosa licitacija i proračuna kako ti iznosi ne bi bili previsoki ili preniski. Redovito povećavanje iznosa licitacija može dovesti do visokog CPC-a, a stalno spuštanje iznosa može znatno smanjiti promet.

Upotrebljavajte dovoljno podataka da biste donijeli utemeljenu odluku

 • Da biste osigurali da se izmjene koje se unose temelje na dovoljno podataka, preporučujemo da koristite dovoljno dug vremenski okvir ili da u pravilo uključite dodatni zahtjev kao što je "pojavljivanja > X".

Pregled

 • Pregledajte pravila prije spremanja kako biste stekli uvid u njihov utjecaj na kampanje. Ovisno o vašim potrebama i postavkama, možda se radi o znatnim izmjenama u velikom dijelu računa pa je nužno provesti provjeru.

Pratite što se događa

 • Pokušajte i s provođenjem pravila s vrijednosti učestalosti "jedanput" da biste provjerili stvarni učinak. Kada postavite pravila kako vam odgovara, možete zakazati njihovo ponavljajuće izvođenje prema rasporedu (na primjer svaki dan ili tjedan).

Konfigurirajte pravila koja odgovaraju vašoj djelatnosti

 • Uzmite u obzir da postoje trendovi u danu i tjednu (na primjer, sat najvećeg prometa ili promet za radnog dana mogu se razlikovati od sata slabog prometa ili prometa vikendom). Uzmite u obzir i koliko ste udaljeni od ciljeva kada postavljate izmjene (na primjer, manja izmjena od 5 % kada ste bliže cilju, a veća izmjena od 20 % kada ste dalje od cilja). Sve te probleme možete riješiti upotrebom većeg broja kombiniranih pravila.

Dobro promislite o zakazivanju dvaju pravila koja utječu na iste stavke

 • Što će se dogoditi ako imam dva pravila koja utječu na iste stavke, a zakazana su za istodobno izvođenje? Ne postoji način na koji pravila mogu sama odrediti prioritet, stoga će se, čak i ako imate dva pravila koja su postavljena tako da izvršavaju istodobne izmjene na istim entitetima, oba pravila izvoditi i izvršavati navedene izmjene na svim entitetima. Preporučujemo da ne zakazujete više pravila u isto vrijeme ako ona utječu na isti skup podataka. Umjesto toga, ako su vam potrebna dva ili više pravila koja mijenjaju isti dio vaše kampanje, preporučujemo da za svako pravilo odaberete različito doba dana kada će se ono izvoditi.

Ako je za iste entitete zakazano istodobno izvođenje više pravila, naš će ih sustav pokušati sve pokrenuti, no mogu se pojaviti pogreške zbog istodobnog izvršavanja proturječnih izmjena. Postavljanjem različitih vremena izvođenja pravila nećete samo izbjeći te pogreške, već ćete i odrediti prioritet svojih pravila pa će se ono najranije zakazano izvesti prvo.

Savjeti za pravila koja utječu na licitacije za ključne riječi

Postavljanje redovitih pravila za licitiranje koja vrijede za čitave račune ili kampanje može biti složeno. Ako zadovoljavaju vaše potrebe, isprobajte automatsko licitiranje i alat za optimizaciju konverzija da biste lakše upravljali licitacijama i proračunom. Slijede savjeti za konfiguraciju redovitih automatskih pravila za izmjenu licitacija za ključne riječi.

Izmjena licitacija na temelju podataka o konverzijama

 • Mjerenje konverzije duži je postupak u odnosu na mjerenje klikova ili pojavljivanja. Konverzija se može dogoditi nekoliko dana nakon klika, a bilježi se samo ako se dogodi unutar odabranog vremenskog okvira konverzije. Konverzije se također događaju mnogo rjeđe od klikova ili pojavljivanja. Ako pravila izrađujete na temelju podataka o konverzijama, preporučujemo primjenu dužih razdoblja u opciji "upotreba podataka vezanih uz" kako bi podaci o konverzijama bili točniji.

Izmjena licitacija na temelju stope klikanja (CTR)

 • CTR oglasa ovisi o poziciji oglasa na stranici. Ako izradite pravilo koje snižava iznos licitacije ako je CTR nizak, to može dovesti do negativnog trenda u kojem se oglas prikazuje sve niže na stranici, a CTR u skladu s tim bilježi pad.

Dodavanje automatskih pravila za kampanje za maksimiziranje izvedbe

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.

Putem kartice Grupe elemenata

 1. Na Google Ads računu odaberite kampanju za maksimiziranje izvedbe.
 2. Kliknite ikonu Kampanje Campaigns Icon.
 3. Kliknite padajući izbornik Kampanje na izborniku odjeljaka.
 4. Kliknite Grupe elemenata.
 5. Na stranici Grupe elemenata kliknite ikonu tablice Image of table icon.
 6. Odaberite barem jednu grupu elemenata i kliknite Uredi na izborniku pri vrhu zaslona.
 7. Kliknite Izradi automatsko pravilo.
 8. Ispunite relevantne podatke u kliznoj ladici, uključujući sljedeća polja: Naziv, Vlasnik, Radnja, Primijeni na (odabrane grupe elemenata), Uvjeti, Učestalost i Slanje rezultata e-poštom.
 9. Kliknite Spremi pravilo.

Putem skupnih radnji

 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Alati Tools Icon.
 2. Kliknite padajući izbornik Skupne radnje na izborniku odjeljaka.
 3. Kliknite Pravila.
 4. Kliknite gumb plusa i odaberite + Pravila za grupu elemenata.
 5. Unesite sve potrebne pojedinosti i kliknite Spremi pravilo.

Dodavanje automatskih pravila za kampanje za aplikacije

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.

Putem kartice Grupe oglasa

 1. Na Google Ads računu odaberite kampanju za aplikacije.
 2. Kliknite ikonu Kampanje Campaigns Icon.
 3. Kliknite padajući izbornik Kampanje na izborniku odjeljaka.
 4. Kliknite Grupe oglasa.
 5. Odaberite barem jednu grupu oglasa i kliknite Uredi iznad tablice.
 6. S padajućeg izbornika odaberite Izradi automatsko pravilo.
 7. Unesite relevantne podatke, uključujući sljedeća polja: Ime, Radnja (Primijeni na, Uvjeti, Radnja), Učestalost i Slanje rezultata e-poštom.
 8. Kliknite Spremi pravilo.

Napomena: kada izradite automatsko pravilo grupe oglasa, kampanje za angažmane u aplikacijama (ACe) jedina su podvrsta kampanja za aplikacije koja podržava opciju Izmjena licitacija za grupu oglasa na padajućem izborniku u odjeljku Radnja.

Ako je podvrsta vaše kampanje kampanje za instalacije aplikacija (ACi) ili kampanje za predbilježbe na aplikacije (ACPre) i pokušate postaviti određenu licitaciju ili izmijeniti licitaciju za određeni postotak, vaše će se automatsko pravilo izvršavati, ali će možda generirati sljedeće rezultate:

 • Nema izmjena
 • Završeno uz pogreške

Putem skupnih radnji

 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Alati Tools Icon.
 2. Kliknite padajući izbornik Skupne radnje na izborniku odjeljaka.
 3. Kliknite Pravila.
 4. Kliknite gumb plusa i odaberite + Pravila za grupe oglasa.
 5. Unesite relevantne podatke, uključujući sljedeća polja: Ime, Radnja (Primijeni na, Uvjeti, Radnja), Učestalost i Slanje rezultata e-poštom.
 6. Kliknite Spremi pravilo.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
6488355690288370144
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true