Konfiguration af automatiserede regler

Gennemsnitlig position (Gns. position) fjernes i september 2019. Procentsatserne for eksponeringer øverst og allerøverst på siden giver et bedre overblik over, hvor dine annoncer vises på søgesiderne. Du kan bruge disse nye metrics til at optimere din annonceposition. Få flere oplysninger.

Med automatiserede regler kan du automatisk ændre din konto ud fra de indstillinger og betingelser, du vælger. Du kan ændre annoncestatus, budget, bud mv. Hvis du f.eks. vil booste dit søgeordsbud, hver gang din annonce rykker uden for den første side med søgeresultater, kan du opstille en regel for dette. Du kan også bruge automatiserede regler til at aktivere automatisk afsendelse af mails, når bestemte betingelser opfyldes.

Du kan spare tid ved at bruge automatiserede regler, fordi du slipper for at skulle overvåge kampagnerne og foretage manuelle ændringer hele tiden.

I denne artikel kan du se et eksempel på, hvordan du konfigurerer en automatiseret regel.

Før du begynder

Hvis du ikke kender til automatiske regler, kan du læse Om automatiske regler i den forrige og den nye Google Ads-oplevelse.

Vejledning

 

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Her er et eksempel på, hvordan du opretter en regel, så du kan øge dit budget for kampagner:
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Gå til Kampagner, Annoncegrupper eller Søgeord.
 3. Klik på ikonet med tre prikker over statistiktabellen.
 4. Vælg Opret en automatisk regel.
 5. Vælg Skift budgetter på rullemenuen "Regeltype".
 6. Vælg, hvilke kampagner budgetterne skal ændres for (Alle aktive kampagner, Alle aktiverede kampagner og kampagner, der er sat på pause, eller Udvalgte kampagner).
 7. Vælg Hæv budgettet på rullemenuen "Handling".. Du kan vælge at øge dit budget med en procentdel eller et bestemt beløb. Hvis du vil sikre dig, at budgetbeløbet ikke overstiger et vist beløb i faktureringsperioden, kan du angive en valgfri øvre grænse.
 8. Klik på +TILFØJ under "Betingelse" for at tilføje en betingelse.
 9. Definer frekvensen for din regel.
 10. Vælg de typer mailopdateringer, du gerne vil modtage i tilfælde af problemer, der påvirker din regel.
 11. Navngiv din regel.
 12. Klik på Se eksempel for at sikre dig, at du har konfigureret din regel til at køre, som du ønsker. Formålet med forhåndsvisningen er udelukkende at bekræfte reglen. Der foretages ingen permanente ændringer på din konto.
 13. Klik på Gem regel, når du er færdig.
Tips og retningslinjer for brug af automatiserede regler

Generelle tips

Brug grænser

 • Angiv minimum- og maksimumgrænser for dine bud og budgetter, så de ikke bliver hverken for høje eller for lave. Hvis du hele tiden hæver buddene, kan det resultere i unødvendigt høje CPC'er. Modsat kan det medføre et fald i din trafik, hvis du løbende sænker buddene.

Brug tilstrækkeligt med data, til at du kan træffe en kvalificeret beslutning

 • Det er vigtigt, at ændringer foretages på grundlag af tilstrækkeligt med data, så vi anbefaler et langt tidsinterval, eller at du føjer et ekstra krav, som f.eks. "eksponeringer > X", til din regel.

Vær konsistent i brugen af mulighederne "frekvens" og "bruger data fra"

 • Det kan være problematisk at bruge en kort frekvens sammen med en lang målingsperiode. Overvej at bruge denne regel: "Hvis en annonces gennemsnitlige position i løbet af de seneste 14 dage er dårligere end position 3, skal buddene forhøjes med x % pr. dag." Derved forhøjes dine bud oftere (dagligt) end frekvensen for reglens vurdering af annoncens gennemsnitlige position (inden for et tidsrum på 14 dage). Det er generelt bedre at bruge frekvens- og målingsperioder, der er konsistente i forhold til hinanden (hvis du f.eks. vælger en ugentlig frekvens, skal du bruge data fra de seneste syv dage).

Forhåndsvisning

 • Få vist eksempler på dine regler, før du gemmer dem, så du kan se, hvordan de vil påvirke dine kampagner. Afhængigt af dine behov og indstillinger vil du evt. være i gang med at foretage betydelige ændringer på en stor del af din konto, så det er vigtigt, at du dobbelttjekker.

Følg omhyggeligt med

 • Prøv at implementere en regel med en frekvens på "én gang" for at afprøve den reelle effekt. Når du er helt sikker på, hvordan dine regler fungerer, kan du opsætte dem til at køre efter en gentagen plan (f.eks. dagligt eller ugentligt).

Konfigurer regler, der er passer til din virksomhed

 • Vær opmærksom på tendenser mellem dagene og ugerne (f.eks. kan trafik på spidsbelastningstidspunkter eller på hverdage adskille sig fra almindelig dagstrafik og weekendtrafik). Du skal også være opmærksom på, hvor langt du er fra dine mål, når du indstiller størrelsesordenen for ændringer (f.eks. ændring i små trin på fem procent, når du er tæt på dit mål, og større trin på 20 % i andre tilfælde). Alle disse typer problemer kan løses ved at bruge flere regler i kombination med hinanden.

Tænk dig om, når du planlægger to regler, der påvirker de samme elementer

 • Hvad sker der, hvis du har to regler, der påvirker de samme elementer og er planlagt til at køre på samme tid? Regler er ikke i stand til at prioritere sig selv, så selvom du har to regler, der er sat til at foretage sideløbende ændringer på samme enheder, vil begge regler køre og foretage de angivne ændringer på alle enheder. Vi anbefaler, at du ikke planlægger flere regler samtidigt, hvis de påvirker samme datasæt. Hvis du gerne vil have to eller flere regler, der foretager ændringer på samme del af din kampagne, foreslår vi, at du i stedet vælger forskellige tidspunkter af dagen, hvor reglerne skal køres.

Hvis der er flere regler på samme enheder, der er planlagt til samme tidspunkt, vil vores system gøre sit bedste for at køre dem alle sammen, men der kan opstå fejl som et resultat af, at systemet forsøger at foretage modstridende ændringer samtidigt. Hvis du angiver forskellige tidspunkter til dine regler, vil det ikke kun bidrage til at undgå disse fejl, men du kan også bruge det som en måde at prioritere dine regler på, så den regel, der er planlagt tidligst, kører først.

Tips til regler, der påvirker søgeordsbud!

Det kan være yderst kompliceret at oprette faste budregler, der virker på hele konti eller kampagner. Hvis det er relevant for dig, kan du prøve at bruge automatisk budgivning og Konverteringsoptimering som en hjælp til at administrere dine bud og dit budget. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at konfigurere automatiserede regler, der modificerer søgeordsbud, og som kører regelmæssigt.

Ændring af bud ud fra konverteringsdata

 • Det er en længere proces at måle en konvertering i forhold til at måle et klik eller en eksponering. En konvertering kan ske mange dage efter et klik, og den registreres kun, hvis den sker inden for din valgte konverteringsperiode. Konverteringer sker også langt sjældnere end klik eller eksponeringer. Hvis du opretter regler baseret på konverteringer, anbefaler vi, at du bruger længere "brug af data fra"-intervaller for at indfange dine konverteringer korrekt.

Ændring af bud ud fra gennemsnitlig position

 • Det er ikke sikkert, at det altid virker at ændre bud for at styre den gennemsnitlige position, da en budforøgelse i visse tilfælde vil føre til flere annoncevisninger. Dette kan medføre, at dine annoncer vises på lavere positioner end før.

Ændring af bud ud fra klikfrekvens

 • Din annonces klikfrekvens afhænger af annoncens position på siden. Hvis du opretter en regel, der sænker dit bud, hvis klikfrekvensen er lav, kan det resultere i en negativ spiral, hvor annoncen glider endnu længere ned på siden, og din klikfrekvens derfor falder yderligere.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Nye Gamle

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet