Nastavení automatických pravidel

Pomocí automatických pravidel lze provádět automatické změny v účtu na základě zvolených nastavení a podmínek. Měnit lze stav reklam, rozpočet, nabídky a další položky. Pokud například chcete zvýšit nabídku pro klíčové slovo, kdykoli se reklama přestane zobrazovat na první stránce s výsledky, můžete za tím účelem nastavit pravidlo. Pomocí automatických pravidel můžete navíc spouštět zasílání e-mailů bez nutnosti dalších akcí, pokud jsou splněny konkrétní podmínky.

Automatická pravidla vám šetří čas, protože už nemusíte tolik sledovat kampaně a tak často provádět změny ručně.

Tento článek nabízí příklad nastavení jednoho z automatických pravidel.

Poznámka: Pokud naplánujete spuštění pravidla v určitý čas, je důležité pamatovat na to, že standardní doba potřebná ke spuštění pravidla je dvě hodiny po aktivaci podmínek. Pokud je například pravidlo nastaveno na 9:00, může se spustit kdykoli mezi 9:00 a 11:00.

Pokyny

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
Zde je příklad vytvoření pravidla pro zvýšení rozpočtu pro kampaně.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
 2. Přejděte na stránku Kampaně, Reklamní sestavy nebo Klíčová slova.
 3. Klikněte na ikonu tří teček nad tabulkou statistik.
 4. Vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 5. V rozbalovací nabídce Typ pravidla vyberte možnost Změnit rozpočty.
 6. Zvolte, pro které kampaně chcete změnit rozpočty (Všechny aktivované kampaně, Všechny aktivované a pozastavené kampaně nebo Vybrat kampaně).
 7. V rozbalovací nabídce „Akce“ vyberte akci, kterou chcete v kampaních spustit. Rozpočet můžete zvýšit o určité procento nebo konkrétní částku. Pokud chcete mít jistotu, že rozpočet nepřekročí za fakturační období určitou částku, můžete nastavit horní limit rozpočtu.
 8. Z rozbalovací nabídky „Vybrat podmínku“ vyberte podmínku.
 9. Klikněte na možnost Přidat.
  Poznámka: Pokud chcete k automatickému pravidlu přidat více akcí, opakujte kroky 6–9.
 10. Určete frekvenci pravidla.
 11. Zvolte typ e-mailových oznámení, které chcete ke svému pravidlu dostávat.
 12. Pravidlo pojmenujte.
 13. Klikněte na Náhled, abyste ověřili, zda je pravidlo nastaveno tak, jak chcete. Zobrazení náhledu slouží pouze ke kontrole a nevytváří žádné trvalé změny v účtu.
 14. Po dokončení klikněte na Uložit pravidlo.
Tipy a pokyny pro používání automatických pravidel

Obecné tipy

Používejte limity.

 • Nastavte pro nabídky a rozpočty minimální a maximální limit, aby nebyly příliš vysoké ani příliš nízké. Neustálé zvyšování nabídek může vést ke zbytečně vysokým cenám za proklik, zatímco jejich neustálé snižování může výrazně omezit provoz reklam.

Rozhodujte se na základě dostatečného množství údajů.

 • Abyste se ujistili, že jsou změny prováděny na základě potřebného množství údajů, doporučujeme použít dostatečně dlouhý časový interval nebo pravidlo doplnit o další požadavek, např. „zobrazení > X“.

Náhled

 • Před uložením si zobrazte náhled pravidel. Zjistíte tak, jak ovlivní vaše kampaně. V závislosti na svých požadavcích a nastavení budete možná provádět významné změny ve velké části účtu. Kontrola je tedy důležitá.

Buďte obezřetní.

 • Pokud chcete zjistit, co určité pravidlo způsobí, implementujte ho s frekvencí „jednou“. Až budete s fungováním pravidel spokojeni, můžete je nastavit tak, aby se spouštěla opakovaně (například denně či týdně).

Nakonfigurujte pravidla, která odpovídají potřebám vaší firmy.

 • Dávejte pozor na trendy v průběhu dne a týdne (například hodnoty v době špičky se mohou lišit od hodnot mimo dobu špičky a provoz v pracovní dny může být jiný než víkendový provoz). Věnujte pozornost rovněž tomu, jak jste při nastavování velikosti změn daleko od svého cíle (pokud jste k cíli blíže, můžete například provádět změny o 5 %, pokud jste od cíle dále, můžete provádět změny o 20 %). Všechny tyto problémy lze vyřešit tím, že současně použijete několik vzájemně se doplňujících pravidel.

Pozor při plánování dvou pravidel, která mají dopad na stejné položky.

 • Co se stane, pokud je spuštění takovýchto pravidel naplánováno na stejný čas? Pravidla si nedokáží sama stanovit prioritu. Pokud jsou tedy dvě nastavena tak, aby prováděla souběžné změny u stejných entit, spustí se obě naráz a u všech entit zadané změny provedou. Jestli mají dopad na stejnou sadu dat, doporučujeme, abyste jejich spuštění na stejný čas neplánovali. U dvou nebo více pravidel, která provádějí změny stejné části kampaně doporučujeme jejich spuštění naplánovat na různé časy.

Pokud existuje několik pravidel, která jsou použita pro stejné entity a jejich spuštění je naplánováno na stejný čas, systém se je pokusí spustit všechna. Kvůli pokusům o provedení konfliktních změn současně však může dojít k chybám. Nastavením různých časů spuštění pravidel se nejen vyhnete těmto chybám, ale také u pravidel nastavíte prioritu. Jako první se spustí to, které je naplánováno na dřívější dobu.

Tipy pro pravidla, která mají vliv na nabídky pro klíčová slova

Nastavování opakovaných pravidel pro nabídky, která mají vliv na celý účet nebo kampaň, může být komplikované. Pokud se vám hodí automatické nabízení cen a Optimalizátor konverzí, můžete nabídky a rozpočet spravovat právě přes tyto nástroje. Zde nabízíme několik tipů, s jejichž pomocí nakonfigurujete automatická pravidla, která pravidelně upravují nabídky pro klíčová slova.

Změna nabídek na základě údajů o konverzích

 • Ve srovnání s měřením kliknutí nebo zobrazení probíhá měření konverzí déle. Ke konverzím může docházet mnoho dní po kliknutí a zaznamenávají se pouze v případě, že proběhnou v rámci zvolené doby sledování konverzí. Konverzí je také mnohem méně než kliknutí či zobrazení. Pokud vytváříte pravidla na základě konverzí, doporučujeme v části „Použít data z“ vybrat delší časová období, abyste konverze zaznamenali správně.

Změna nabídek na základě míry prokliku (CTR)

 • Míra prokliku reklamy závisí na její pozici na stránce. Pokud vytvoříte pravidlo, které snižuje nabídku při nízké míře prokliku, může nastat negativní spirála – reklama na stránce ještě více klesne a odpovídajícím způsobem se sníží i míra prokliku.

Přidání automatických pravidel pro maximálně výkonné kampaně

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

Na kartě Skupiny podkladů

 1. V účtu Google Ads vyberte maximálně výkonnou kampaň.
 2. Klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
 3. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Kampaně.
 4. Vyberte Skupiny podkladů.
 5. Na stránce Skupiny podkladů klikněte na ikonu tabulky Image of table icon.
 6. Vyberte alespoň jednu skupinu podkladů a v nabídce v horní části obrazovky klikněte na možnost Upravit.
 7. Klikněte na Vytvořit automatické pravidlo.
 8. Do vysouvacího panelu zadejte příslušné informace včetně jména, vlastníka, akce, použití (vybrané skupiny podkladů), podmínek, frekvence, a jestli si přejete dostávat výsledky e-mailem.
 9. Klikněte na Uložit pravidlo.

Pomocí hromadných akcí

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Tools Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na Hromadné akce.
 3. Zvolte Pravidla.
 4. Klikněte na tlačítko plus a vyberte možnost + Pravidla pro skupiny podkladů.
 5. Zadejte všechny podrobnosti a klikněte na Uložit pravidlo.

Přidání automatických pravidel do kampaní na aplikace

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

Na kartě Reklamní sestavy

 1. V účtu Google Ads vyberte kampaň na aplikaci.
 2. Klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
 3. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Kampaně.
 4. Klikněte na Reklamní sestavy.
 5. Vyberte alespoň jednu reklamní sestavu a nad tabulkou klikněte na Upravit.
 6. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Vytvořit automatické pravidlo.
 7. Vyplňte příslušné údaje, včetně názvu, akce (použít na, podmínky, akce), frekvence a výsledků e-mailem.
 8. Klikněte na Uložit pravidlo.

Poznámka: Když vytvoříte automatické pravidlo pro reklamní sestavu, jsou kampaně na interakce s aplikací (ACe) jediným podtypem kampaní na aplikací, který nabízí možnost „Změnit nabídky reklamní sestavy“ v rozbalovací nabídce v části „Akce“.

Pokud je podtypem kampaně buď kampaň na instalaci aplikace (ACi), nebo kampaň na aplikaci s předběžnou registrací (ACPre) a pokusíte se nastavit konkrétní nabídku nebo změnit nabídku o určité procento, automatické pravidlo se spustí, ale může přinést následující výsledky:

 • Beze změn
 • Operace byla dokončena s chybami

Pomocí hromadných akcí

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Tools Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Hromadné akce.
 3. Klikněte na Pravidla.
 4. Klikněte na tlačítko plus a vyberte možnost + Pravidla reklamní sestavy.
 5. Vyplňte příslušné údaje, včetně názvu, akce (použít na, podmínky, akce), frekvence a výsledků e-mailem.
 6. Klikněte na Uložit pravidlo.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka