Nastavení automatických pravidel

Průměrná pozice (Prům. pozice) bude v září 2019 odstraněna. Procentuální údaje nových metrik zobrazení nahoře a zobrazení zcela nahoře vám umožní udělat si lepší představu o tom, kde se vaše reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání zobrazují. Díky tomu budete moci optimalizovat pozici svých reklam. Další informace

Pomocí automatických pravidel lze provádět automatické změny v účtu na základě zvolených nastavení a podmínek. Měnit lze stav reklam, rozpočet, nabídky a další položky. Pokud například chcete zvýšit nabídku pro klíčové slovo, kdykoli se reklama přestane zobrazovat na první stránce s výsledky, můžete za tím účelem nastavit pravidlo. Pomocí automatických pravidel můžete navíc spouštět zasílání e-mailů, pokud jsou splněny konkrétní podmínky, bez nutnosti dalších akcí.

Automatická pravidla vám šetří čas, protože už nemusíte tolik sledovat kampaně a provádět často manuální změny.

Tento článek ukazuje příklad nastavení automatického pravidla.

Než začnete

Pokud s automatickými pravidly teprve začínáte, přečtěte si nejprve článek o automatických pravidlech v předchozím a novém prostředí služby Google Ads.

Pokyny

 

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Zde je příklad vytvoření pravidla pro zvýšení rozpočtu pro kampaně.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Přejděte na stránku Kampaně, Reklamní sestavy nebo Klíčová slova.
 3. Klikněte na ikonu tří teček nad tabulkou statistik.
 4. Vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 5. V rozbalovací nabídce Typ pravidla vyberte možnost Změnit rozpočty.
 6. Zvolte, pro které kampaně chcete změnit rozpočty (Všechny aktivované kampaně, Všechny aktivované a pozastavené kampaně nebo Vybrat kampaně).
 7. V rozbalovací nabídce Akce vyberte položku Zvýšit rozpočet. Rozpočet můžete zvýšit o určité procento nebo konkrétní částku. Pokud chcete mít jistotu, že rozpočet nepřekročí za fakturační období určitou částku, můžete nastavit horní limit rozpočtu.
 8. Podmínku přidáte tak, že v části Podmínka kliknete na položku +PŘIDAT.
 9. Určete frekvenci pravidla.
 10. Zvolte typ e-mailových aktualizací, které chcete dostávat ohledně záležitostí s dopadem na vaše pravidlo.
 11. Pravidlo pojmenujte.
 12. Klikněte na Náhled, abyste ověřili, že pravidlo je nastaveno tak, jak chcete. Zobrazení náhledu slouží pouze ke kontrole a nevytváří žádné trvalé změny v účtu.
 13. Až budete hotovi, klikněte na položku Uložit pravidlo.
Tipy a pokyny pro používání automatických pravidel

Obecné tipy

Používejte limity.

 • Nastavte pro nabídky a rozpočty minimální a maximální limit, aby nebyly příliš vysoké ani příliš nízké. Neustálé zvyšování nabídek může vést ke zbytečně vysokým cenám za proklik, zatímco jejich neustálé snižování může výrazně omezit provoz reklam.

Rozhodujte se na základě dostatečného množství údajů.

 • Abyste se ujistili, že jsou změny prováděny na základě potřebného množství údajů, doporučujeme použít dostatečně dlouhý časový interval nebo pravidlo doplnit o další požadavek, např. „zobrazení > X“.

Vyberte vzájemně odpovídající možnosti v části Frekvence a Použít data z.

 • Měřit metriky za delší časové období a provádět častější akce může být problematické. Vezměme si například následující pravidlo: Zvýšit nabídky o x % denně, je-li průměrná pozice reklamy za posledních 14 dní horší než 3. Nabídky by se zvyšovaly častěji (denně), než pravidlo hodnotí průměrnou pozici reklamy (za období 14 dní). Obecně je lepší vybrat vzájemně odpovídající frekvenci a časové období pro měření (pokud například zvolíte týdenní frekvenci, používejte údaje za posledních sedm dní).

Náhled

 • Zobrazte náhled pravidel, než je uložíte. Zjistíte tak, jak ovlivní vaše kampaně. V závislosti na svých požadavcích a nastavení budete možná provádět významné změny ve velké části účtu. Kontrola je tedy důležitá.

Buďte obezřetní.

 • Chcete-li zjistit, jaký vliv bude mít určité pravidlo, implementujte je s frekvencí „jednou“. Až budete s fungováním pravidel spokojeni, můžete je nastavit tak, aby se spouštěla opakovaně (např. denně či týdně).

Nakonfigurujte pravidla, která jsou pro vaši firmu vhodná.

 • Dávejte pozor na trendy v rámci dne a týdne (např. hodnoty v době špičky se mohou lišit od hodnot mimo dobu špičky a provoz v pracovní dny může být jiný než víkendový provoz). Věnujte rovněž pozornost tomu, jak jste při nastavování velikosti změn vzdáleni od svého cíle (pokud jste k cíli blíže, můžete například provádět změny o 5 %, pokud jste od cíle dále, můžete provádět změny o 20 %). Všechny tyto problémy lze vyřešit tím, že současně použijete několik vzájemně se doplňujících pravidel.

Počínejte si rozumně při plánování dvou pravidel, která mají dopad na stejné položky.

 • Co se stane, pokud máte dvě pravidla, která mají dopad na stejné položky, a jejich spuštění je naplánováno na stejný čas? Pravidla si prioritu nedokáží samostatně stanovit. Pokud tedy máte dvě pravidla, která jsou nastavena tak, aby prováděla souběžné změny u stejných entit, spustí se obě naráz a zadané změny se provedou u všech entit. Pokud má několik pravidel dopad na stejnou sadu dat, doporučujeme, abyste jejich spuštění neplánovali na stejný čas. Chcete-li vytvořit dvě nebo více pravidel, která provádějí změny stejné části kampaně, doporučujeme namísto toho naplánovat jejich spuštění na různé časy.

Pokud existuje několik pravidel, která jsou použita pro stejné entity, a jejich spuštění je naplánováno na stejný čas, systém se je pokusí spustit všechna. Kvůli pokusům o provedení konfliktních změn ve stejnou dobu však může dojít k chybám. Nastavením různých časů spuštění pravidel se nejen vyhnete těmto chybám, ale také u pravidel nastavíte prioritu. Jako první se spustí to, které je naplánováno na dřívější dobu.

Tipy pro pravidla, která mají vliv na nabídky pro klíčová slova

Nastavování opakovaných pravidel pro nabídky, která mají vliv na celý účet nebo kampaň, může být komplikované. Pokud se pro vaše potřeby hodí automatické nabízení cenOptimalizátor konverzí, můžete nabídky a rozpočet spravovat pomocí těchto nástrojů. Uvádíme některé tipy, jež vám pomohou nakonfigurovat automatická pravidla, která pravidelně upravují nabídky pro klíčová slova.

Změna nabídek na základě údajů o konverzích

 • Měření konverzí trvá déle než měření kliknutí či zobrazení. Ke konverzi může dojít mnoho dní po kliknutí a konverze bude zaznamenána pouze tehdy, pokud k ní došlo během vybraného okna konverzí. Ke konverzím také dochází mnohem méně často než ke kliknutím či zobrazením. Pokud vytváříte pravidla na základě konverzí, doporučujeme vybrat v části „Použít data z“ delší časová období, abyste konverze zaznamenali správně.

Změna nabídek na základě průměrné pozice

 • Ovládání průměrné pozice prostřednictvím změn nabídek nemusí vždy fungovat, protože v některých případech bude výsledkem vyšší nabídky zvýšený počet zobrazení reklamy. To může vést k tomu, že se budou reklamy zobrazovat na nižších pozicích než dříve.

Změna nabídek na základě míry prokliku (CTR)

 • Míra prokliku reklamy závisí na její pozici na stránce. Pokud vytvoříte pravidlo, které snižuje nabídku v případě, že je míra prokliku nízká, může být výsledkem negativní spirála – reklama na stránce ještě více klesne a odpovídajícím způsobem se sníží i míra prokliku.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory