Om budgivning med kostnad per visning (CPV)

Budgivning med kostnad per visning (CPV) är standardsättet att ange vilket pris du vill betala för dina TrueView-videoannonser (när de skapas med Google Ads). Med CPV-budgivning betalar du för videovisningar och andra videointeraktioner, som klick på uppmaningsöverlagringar, kort och kompletterande bannerannonser, beroende på vad som sker först.

Med vanliga textannonser eller bildannonser kanske användarna ser din annons, läser texten och klickar på webbadressen för att besöka din webbplats. Den typen av interaktion tar ingen hänsyn till interaktivt innehåll, som i videoannonser. Du kan använda rapporterna för videoannonserna om du vill utvärdera hur engagerade tittarna är i ditt innehåll, var de väljer att titta på dina videoklipp och var de lämnar ditt innehåll.

I den här artikeln beskrivs hur CPV-budgivning fungerar.

Så fungerar det

Ange ett CPV-bud genom att skriva in det högsta belopp du vill betala per visning när du skapar en annonsgrupp i en videokampanj. Ditt bud kallas högsta CPV-bud eller bara ”högsta CPV”. Det här budet gäller för alla annonser i en annonsgrupp.

Exempel

Om du anser att det är värt att betala 2,50 kronor för att någon ska titta på din video, kan du ange 2,50 kronor som ditt högsta CPV-bud. Detta innebär:

  • För en TrueView InStream-videoannons betalar du högst 2,50 kronor när någon ser 30 sekunder av din video (eller hela videon om den är kortare än 30 sekunder) eller interagerar med ett interaktivt element, beroende på vad som inträffar först. Interaktiva element inkluderar uppmaningsöverlagringar, kort, kompletterande banner och länkar till din webbplats eller mobilapp.
  • För en TrueView Video Discovery-annonser betalar du högst 2,50 kronor när någon klickar på en videoannonsminiatyr eller titel och börjar titta på videon.

Du kan även ange ett lägre bud för Video Discovery-annonser än för InStream-annonserna.

Bestämma vilket högsta CPV-bud som ska ställas in

Hur vet du vilket högsta CPV-bud du ska välja? Du kan basera beloppet på den trafikprognosdata vi presenterar när du väljer inriktningsinställningar och högsta CPV när du skapar en ny kampanj (eller hanterar dina annonsgrupper vid ett senare tillfälle). Du kan också basera beloppet på vad du vet om din verksamhet och värdet av en visning.

Vad du debiteras

Ditt högsta CPV-bud är det högsta belopp som du debiteras för en videovisning, men det innebär inte att du alltid debiteras detta maxbelopp. Där det är möjligt debiteras du bara det lägsta belopp som krävs för att din annons ska visas på sidan. Beloppet som du faktiskt betalar för en visning kallas faktisk CPV.

Faktisk CPV är ofta lägre än högsta CPV eftersom du i annonsauktionen inte betalar mer än vad som behövs för att rankas högre än annonsören direkt under dig.

Två faktorer påverkar det CPV-belopp du betalar: kvalitetsresultat och annonsrankning. Kvalitetsresultatet är ett mått på hur relevant annonsen är för kunden och inbegriper flera aspekter som t.ex. visningsfrekvens. Kvalitetsresultatet multipliceras sedan med ditt högsta CPV-bud för att ranka dina annonser bland de andra annonsörernas annonser. Resultatet kallas annonsrankning.

När alla annonser har rankats baseras annonsens faktiska CPV på en formel som inbegriper annonsrankningen för budet under ditt och ditt kvalitetsresultat.

Den högst rankade annonsen vinner och kostnaden för en videovisning av denna annons (faktisk CPV) ligger precis ovanför CPV-budet på nästa rankningsannons.

Exempel

Anta att ditt högsta CPV är 50 kronor och det finns två andra annonsörer i auktionen med samma kvalitetsresultat. Den ena annonsören lägger ett högsta CPV-bud på 10 kronor och den andra lägger ett högsta CPV-bud på 30 kronor. Eftersom ingen konkurrent bjuder mer än 50 kronor vinner du budgivningen. Däremot debiterar vi dig inte 50 kronor eftersom den närmaste konkurrenten bara bjuder 30 kronor. Vi debiterar dig 30,10 kronor. 30,10 är ditt faktiska CPV.

Så påverkar CPV-budet annonsens rankning

Med det högsta CPV-budet fastställs annonsens chans att vinna auktionen och visas för tittarna. För TrueView Video Discovery-annonser som visas på YouTubes sökresultat kan det även påverka placeringen bland andra annonser på sökresultatsidan.

Ett högre högsta CPV-bud ökar annonsens chanser att visas och ökar chanserna att den visas på en högre position jämfört med andra annonser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt