Maksas par skatījumu (MPS) cenu noteikšana

Maksas par skatījumu (MPS) cenu noteikšana ir noklusējuma veids, kā iestatīt summu, kādu maksāsit par TrueView videoreklāmām (ja tās ir izveidotas programmā AdWords). Izmantojot MPS cenu noteikšanu, jums jāmaksā par videoklipa skatījumiem un citu veidu mijiedarbību ar videoklipu (piemēram, par klikšķiem uz pārklājumiem ar aicinājumu uz darbību, uz kartītēm un pavadošajiem reklāmkarogiem) atkarībā no tā, kura darbība tiek veikta pirmā.

Parastajās tiešsaistes teksta vai attēla reklāmās klienti tīmeklī var aplūkot jūsu reklāmu, izlasīt tajā rakstīto tekstu un noklikšķināt uz URL, lai nokļūtu tieši jūsu vietnē. Šis mijiedarbības veids neņem vērā interaktīvo saturu, piemēram, videoreklāmas. Izmantojot MPS un videoreklāmu pārskatus, varat novērtēt, vai skatītāji interesējas par jūsu piedāvāto saturu, vai viņi izvēlas skatīties videoklipus un kad satura skatīšanās tiek pārtraukta.

Šajā rakstā ir paskaidrota MPS cenu noteikšana.

Darbības pamatprincipi

Lai iestatītu MPS cenu, laikā, kad veidojat savu reklāmu kopu video kampaņā, ir jānorāda lielākā summa, kādu esat ar mieru maksāt par skatījumu. Jūsu cena tiek dēvēta par maksimālo MPS cenu vai vienkārši par maks. MPS. Šī cena attiecas uz visām reklāmu kopas reklāmām.

Piemērs

Ja uzskatāt, ka jūsu videoklipa skatījums ir 25 centus vērts, kā maks. MPS cenu varat iestatīt 0,25 eiro. Tas nozīmē, ka jums pieejamas šādas iespējas:

  • par TrueView klipā ievietotu videoreklāmu jūs maksājat ne vairāk kā 0,25 eiro, ja skatītājs sasniedz videoklipa 30 sekunžu punktu (vai ja ilgums nepārsniedz 30 sekundes) vai mijiedarbojas ar interaktīvu elementu (atkarībā no tā, kurš no abiem nosacījumiem tiek izpildīts vispirms). Interaktīvie elementi ir tādi kā pārklājumi ar aicinājumu uz darbību (AUD), kartītes, pavadošie reklāmkarogi un saites uz jūsu vietni vai mobilo lietotni;
  • par TrueView video discovery reklāmu jūs maksājat ne vairāk kā 0,25 eiro, ja skatītājs noklikšķina uz videoreklāmas sīktēla vai nosaukuma un sāk skatīties videoklipu.

Tāpat savām video discovery reklāmām varat iestatīt zemākas cenas nekā klipā ievietotajām reklāmām.

Iestatāmās maks. MPS cenas izvēle

Kā iespējams uzzināt, kādu maks. MPS iestatīt? Šo summu varat aprēķināt, izmantojot datplūsmas prognozes datus, kurus mēs parādām, kad jūs atlasāt mērķauditorijas atlases iestatījumus un maks. MPS jaunas kampaņas izveides laikā (vai vēlāk, kad pārvaldāt reklāmu kopas). Varat arī to aprēķināt, izmantojot informāciju par savu uzņēmumu un skatījuma vērtību.

Par ko ir jāmaksā

Jūsu maks. MPS cena ir maksimālā summa, kas no jums tiks iekasēta par videoklipa skatījumu, bet ne vienmēr no jums iekasēs maksimālo summu. Kad vien iespējams, mēs mēģināsim no jums iekasēt tikai tādu summu, kas nepieciešama, lai reklāma tiktu rādīta lapā. Galīgā summa, kas jums būs jāmaksā par skatījumu, tiek dēvēta par faktisko MPS.

Faktiskā MPS bieži vien ir mazāka nekā maks. MPS, jo AdWords izsole nodrošina, ka jums nav jāmaksā lielāka summa par to, kas nepieciešama, lai jūs iegūtu augstāku rangu nekā reklāmdevējs, kurš ir nākamais tieši pēc jums.

Faktisko MPS, ko maksāsit, ietekmē divi elementi: kvalitātes rādītājs un reklāmas rangs. Jūsu kvalitātes rādītājs norāda, cik jūsu reklāma ir atbilstoša klientam, un ietver vairākus veiktspējas rādītājus, piemēram, skatījumu līmeni. Tiklīdz ir noteikts jūsu kvalitātes rādītājs, tas tiek reizināts ar jūsu maks. MPS cenu, lai ranžētu jūsu reklāmas starp citu reklāmdevēju reklāmām. To dēvē par reklāmas rangu.

Kad visas reklāmas ir ranžētas, jūsu reklāmas faktiskā MPS tiek aprēķināta, izmantojot vienādojumu, kurā ņemts vērā nākamā solītāja reklāmas rangs un jūsu reklāmas kvalitātes rādītājs.

Visaugstāk ranžētā reklāma iegūst visaugstāko izvietojumu lapā, un šīs reklāmas videoklipa atskaņošanas maksa (faktiskā MPS) ir nedaudz lielāka par nākamās ranžētās reklāmas MPS cenu.

Piemērs

Pieņemsim, ka jūsu maks. MPS ir 5,00 eiro un izsolē kopā ar jums piedalās vēl divi reklāmdevēji ar tādu pašu kvalitātes rādītāju. Viens no viņiem ir iesniedzis mak. MPS 1,00 eiro apmērā, bet otra maks. MPS ir 3,00 eiro vērta. Tā kā citu konkurentu piedāvātā cena nav lielāka par 5,00 eiro, jūs esat galvenais solītājs. Tomēr jūsu tuvākā konkurenta piedāvātā cena ir tikai 3,00 eiro, tādēļ mēs no jums neiekasēsim maksu 5,00 eiro apmērā. No jums tiks iekasēts 3,01 eiro. 3,01 eiro ir jūsu faktiskā MPS.

Kā MPS ietekmē reklāmas rangu

Jūsu iestatītā maks. MPS palīdz noteikt, kādas ir izredzes, ka reklāma uzvarēs izsolē un tiks parādīta skatītājiem. TrueView video discovery reklāmām, kas tiek rādītas YouTube meklēšanas rezultātos, tā var arī ietekmēt reklāmas pozīciju salīdzinājumā ar citām reklāmām meklēšanas rezultātu lapā.

Lielāka maks. MPS palielinās jūsu reklāmas iespējas tikt rādītai, kā arī palielinās tās iespējas tikt rādītai augstākā pozīcijā, ja attiecīgi salīdzinām ar citām reklāmām.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?