Apie mokesčio už peržiūrą (MUŽ) siūlymą

Mokesčio už peržiūrą (MUŽ) siūlymas – tai numatytasis būdas nustatyti sumą, kurią mokėsite už „TrueView“ vaizdo įrašo skelbimus (kai jie sukurti naudojant „Google Ads“). Naudodami MUŽ siūlymą mokėsite už vaizdo įrašo peržiūras ir kitas sąveikas su vaizdo įrašu (pvz., raginimo veikti perdangų, kortelių ir papildomų reklamjuosčių paspaudimus), atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.

Kai naudojami įprasti internetiniai teksto arba vaizdo skelbimai, klientai žiniatinklyje gali matyti jūsų skelbimą, perskaityti jo tekstą ir spustelėti URL, kad pereitų tiesiogiai į jūsų svetainę. Tokio tipo sąveika neapima interaktyvaus turinio, pvz., vaizdo įrašo skelbimų. MUŽ ir vaizdo įrašo skelbimų ataskaitose galite įvertinti, kaip žiūrintieji įsitraukia į jūsų turinį, kada renkasi peržiūrėti vaizdo įrašus, o kada atsisako žiūrėti turinį.

Šiame straipsnyje aprašyta, kaip veikia MUŽ siūlymas.

Kaip tai veikia

Jei norite nustatyti MUŽ pasiūlymą, nustatydami skelbimų grupę vaizdo įrašo kampanijoje turėsite įvesti didžiausią sumą, kurią norite mokėti už peržiūrą. Kainos pasiūlymas vadinamas maksimalaus MUŽ pasiūlymu arba tiesiog maks. MUŽ. Šis kainos pasiūlymas taikomas visiems skelbimams skelbimų grupėje.

Pavyzdys

Jei manote, kad verta mokėti 25 centus, kai kas nors peržiūri jūsų vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad maks. MUŽ pasiūlymas būtų 0,25 EUR. Tai reiškia:

  • Jei naudojate „TrueView“ vaizdo įrašo skelbimą sraute, mokėsite daugiausiai 0,25 EUR, kai kas nors peržiūrės vaizdo įrašo 30 sekundžių (arba atitinkamą dalį, jei vaizdo įrašas trumpesnis nei 30 sek.) arba atliks sąveiką su interaktyviuoju elementu, atsižvelgiant į tai, kas bus pirmiau. Interaktyvieji elementai apima raginimo veikti perdangas, korteles, papildomas reklamjuostes ir svetainės ar programos mobiliesiems nuorodas.
  • Jei naudojate „TrueView Video Discovery“ skelbimą, mokėsite daugiausiai 0,25 EUR, kai kas nors spustelės vaizdo įrašo skelbimo miniatiūrą arba pavadinimą ir pradės žiūrėti tą vaizdo įrašą.

Taip pat galite nustatyti, kad „TrueView Video Discovery“ skelbimų kainos pasiūlymas būtų mažesnis nei skelbimų sraute kainos pasiūlymas.

Kaip nuspręsti, kokią maksimalaus MUŽ kainos pasiūlymo sumą nustatyti

Iš kur žinoti, kokį maksimalų MUŽ nustatyti? Šią sumą galite nustatyti atsižvelgdami į srauto prognozės duomenis, kuriuos pateikiame, kai kurdami naują kampaniją (arba vėliau tvarkydami skelbimų grupes) pasirenkate taikymo nustatymus ir maks. MUŽ. Be to, ją galite nustatyti pagal turimą informaciją apie įmonę ir peržiūros vertę.

Kada esate apmokestinami

Maksimalaus MUŽ pasiūlymas – tai didžiausia suma, kurią turėsite mokėti už vaizdo įrašo peržiūrą, bet maksimalią sumą reikės mokėti ne visada. Kur tik bus įmanoma, stengsimės apmokestinti tik tiek, kiek būtina, kad skelbimas būtų rodomas puslapyje. Ši galutinė suma, kurią iš tikrųjų mokate už peržiūrą, vadinama faktiniu MUŽ.

Faktinis MUŽ dažnai būna mažesnis nei maks. MUŽ, nes „Google Ads“ aukcione mokate ne daugiau, negu reikia, kad skelbimo reitingas būtų didesnis už žemiau jūsų esančio reklamuotojo skelbimo reitingą.

Mokamam faktiniam MUŽ įtaką daro du elementai: kokybės balas ir skelbimo reitingas. Jūsų kokybės balas – tai jūsų skelbimo tinkamumo klientui įvertinimas, apimantis kelis našumo veiksnius, pvz., peržiūrų rodiklius. Nustačius kokybės balą, jis padauginamas iš maks. MUŽ pasiūlymo, kad būtų nustatyta jūsų skelbimų vieta tarp kitų reklamuotojų skelbimų. Tai vadinama skelbimo reitingu.

Kai nustatomas visų skelbimų reitingas, faktinis skelbimo MUŽ yra nustatomas pagal lygtį, į kurią įtraukiamas žemiau esančio kainos siūlytojo skelbimo reitingas ir jūsų kokybės balas.

Skelbimas, kurio reitingas didžiausias, laimi, o mokestis už šio skelbimo vaizdo įrašo peržiūrą (faktinis MUŽ) bus tik šiek tiek didesnis nei kito reitinguojamo skelbimo MUŽ pasiūlymas.

Pavyzdys

Tarkime, kad jūsų maks. MUŽ yra 5 EUR, ir aukcione dalyvauja dar du reklamuotojai, kurių skelbimų kokybės balas yra toks pat, kaip jūsų. Vienas siūlo 1 EUR maks. MUŽ, o kitas – 3 EUR maks. MUŽ. Kadangi nėra jokių kitų konkurentų, kurių kainos pasiūlymas būtų didesnis nei 5 EUR, jūs pasiūlote didžiausią kainą. Tačiau mes neketiname imti iš jūsų 5 EUR, jei artimiausias konkurentas pasiūlė tik 3 EUR. Apmokestinsime jus 3,01 EUR. 3,01 EUR yra jūsų faktinis MUŽ.

Kaip MUŽ paveikia skelbimo reitingą

Pagal nustatytą maks. MUŽ pasiūlymą nustatoma skelbimo galimybė laimėti aukcioną ir rodyti jį žiūrintiesiems. Be to, kai „TrueView Video Discovery“ skelbimai rodomi „YouTube“ paieškos rezultatų puslapyje, jis gali turėti įtakos pozicijai, kur rodomas jūsų skelbimas tarp kitų skelbimų paieškos rezultatų puslapyje.

Didesnis maks. MUŽ padidins skelbimo parodymo galimybes ir parodymo aukštesnėje pozicijoje, palyginti su kitais skelbimais (jei taikoma), galimybes.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?