Apie mokesčio už peržiūrą (MUŽ) siūlymą

Vaizdo įrašų kampanijose MUŽ pasiūlymo strategija pasiekiama pradedant nuo toliau nurodytų kampanijos tikslų.

  • Susidomėjimas produktu ir prekės ženklu (MUŽ pasiekiamas visuose kampanijų potipiuose)
  • Prekės ženklo žinomumas ir pasiekiamumas (MUŽ pasiekiamas tik potipyje „Skelbimų sekos“)

Naudodami MUŽ siūlymą, mokate už vaizdo įrašų peržiūras ir sąveikas su jais (pvz., raginimo veikti perdangų, kortelių ir papildomų reklamjuosčių paspaudimus). Peržiūra skaičiuojama, kai žmogus peržiūri 30 sek. vaizdo įrašo skelbimo (ar visą vaizdo įrašo skelbimą, jei jis trumpesnis nei 30 sek.) arba sąveikauja su skelbimu, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Pastaba: teikiant ataskaitas į mokesčio už peržiūrą metriką įtraukiami tik tie mokesčiai, kurie kaupiami už peržiūras. Kai kurių formatų skelbimų, pvz., trumpų vaizdo įrašo skelbimų arba nepraleidžiamųjų skelbimų sraute, peržiūros neskaičiuojamos.

Kai naudojami įprasti internetiniai teksto arba vaizdo skelbimai, klientai žiniatinklyje gali matyti jūsų skelbimą, perskaityti jo tekstą ir spustelėti URL, kad pereitų tiesiogiai į jūsų svetainę. Tokio tipo sąveika neapima interaktyvaus turinio, pvz., vaizdo įrašo skelbimų. MUŽ ir vaizdo įrašo skelbimų ataskaitose galite įvertinti, kaip žiūrintieji įsitraukia į jūsų turinį, kada renkasi peržiūrėti vaizdo įrašus, o kada atsisako žiūrėti turinį.

Šiame straipsnyje aprašyta, kaip veikia MUŽ siūlymas.

Kaip tai veikia

Jei norite nustatyti MUŽ pasiūlymą, nustatydami kampaniją (arba skelbimų grupę) turėsite įvesti didžiausią sumą, kurią norite mokėti už peržiūrą. Kainos pasiūlymas vadinamas maksimalaus MUŽ pasiūlymu arba tiesiog maks. MUŽ. Šis kainos pasiūlymas taikomas visiems skelbimams skelbimų grupėje.

Pavyzdys

Jei manote, kad verta mokėti 25 centus, kai kas nors peržiūri jūsų vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad maks. MUŽ pasiūlymas būtų 0,25 EUR. Toliau nurodyta, ką tai reiškia.

  • Jei naudojate vaizdo įrašo skelbimą sraute, mokėsite daugiausiai 0,25 EUR, kai kas nors peržiūrės 30 vaizdo įrašo sekundžių (arba atitinkamą dalį, jei vaizdo įrašas trumpesnis nei 30 sek.) arba atliks sąveiką su interaktyviuoju elementu, atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau. Interaktyvieji elementai apima raginimo veikti perdangas, korteles, papildomas reklamjuostes ir svetainės ar programos mobiliesiems nuorodas.

  • Jei naudojate vaizdo įrašo skelbimą sklaidos kanale, mokėsite daugiausiai 0,25 EUR, kai kas nors spustelės vaizdo įrašo skelbimo miniatiūrą arba pavadinimą ir pradės žiūrėti tą vaizdo įrašą.

Taip pat galite nustatyti, kad vaizdo įrašo skelbimų sklaidos kanale kainos pasiūlymas būtų mažesnis nei vaizdo įrašo skelbimų sraute.

Kaip nuspręsti, kokią maks. MUŽ pasiūlymo sumą nustatyti

Kaip žinoti, kokį maks. MUŽ nustatyti? Šią sumą galite nustatyti atsižvelgdami į pasiekiamumo prognozes, kurias pateikiame, kai kurdami naują kampaniją (arba vėliau tvarkydami skelbimų grupes) pasirenkate taikymo nustatymus ir maks. MUŽ. Be to, ją galite nustatyti pagal turimą informaciją apie įmonę ir peržiūros vertę.

Kada esate apmokestinami

Maksimalaus MUŽ pasiūlymas – tai didžiausia suma, kurią turėsite mokėti už vaizdo įrašo peržiūrą, bet maksimalią sumą reikės mokėti ne visada. Kur tik bus įmanoma, stengsimės apmokestinti tik tiek, kiek būtina, kad skelbimas būtų rodomas puslapyje. Ši galutinė suma, kurią iš tikrųjų mokate už peržiūrą, vadinama faktiniu MUŽ.

Faktinis MUŽ dažnai būna mažesnis nei maks. MUŽ, nes „Google Ads“ aukcione mokate ne daugiau, negu reikia, kad skelbimo reitingas būtų didesnis už žemiau jūsų esančio reklamuotojo skelbimo reitingą.

Mokamam faktiniam MUŽ įtaką daro du elementai: kokybės balas ir skelbimo reitingas. Jūsų kokybės balas – tai jūsų skelbimo tinkamumo klientui įvertinimas, apimantis kelis našumo veiksnius, pvz., peržiūrų rodiklius. Kai kokybės balas nustatomas, jis padauginamas iš maks. MUP pasiūlymo, kad skelbimas būtų reitinguojamas tarp kitų reklamuotojų skelbimų. Tai vadinama skelbimo reitingu.

Kai nustatomas visų skelbimų reitingas, faktinis skelbimo MUŽ yra nustatomas pagal lygtį, į kurią įtraukiamas žemiau esančio kainos siūlytojo skelbimo reitingas ir jūsų kokybės balas.

Skelbimas, kurio reitingas didžiausias, laimi, o mokestis už šio skelbimo vaizdo įrašo peržiūrą (faktinis MUŽ) bus tik šiek tiek didesnis nei kito reitinguojamo skelbimo MUŽ pasiūlymas.

Pavyzdys

Tarkime, kad jūsų maks. MUŽ yra 5 EUR, ir aukcione dalyvauja dar du reklamuotojai, kurių skelbimų kokybės balas yra toks pat kaip jūsų. Vienas siūlo 1 EUR maks. MUŽ, o kitas – 3 EUR maks. MUŽ. Kadangi nėra jokių kitų konkurentų, kurių kainos pasiūlymas būtų didesnis nei 5 EUR, jūs pasiūlote didžiausią kainą. Tačiau neketiname imti iš jūsų 5 EUR, jei artimiausias konkurentas pasiūlė tik 3 EUR. Apmokestinsime jus 3,01 EUR. 3,01 EUR yra jūsų faktinis MUŽ.

Kaip MUŽ paveikia skelbimo reitingą

Nustatytas maks. MUŽ pasiūlymas lemia skelbimo galimybę laimėti aukcioną ir rodyti jį žiūrintiesiems. Be to, kai vaizdo įrašo skelbimai sklaidos kanale rodomi „YouTube“ paieškos rezultatų puslapyje, jis gali turėti įtakos ir pozicijai, kur rodomas jūsų skelbimas tarp kitų skelbimų paieškos rezultatų puslapyje.

Esant didesniam maks. MUŽ padidėja skelbimo parodymo galimybės ir parodymo aukštesnėje pozicijoje, palyginti su kitais skelbimais (jei taikoma), galimybės.

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu