Hantera automatiska regler

När du har konfigurerat automatiska regler kan du aktivera, pausa, redigera, ta bort eller filtrera dina regler när du vill. Du kan även ångra regler som har kört på dina sökkampanjer. Du kan också uppdatera e-postmeddelanden du får om dina regler, visa en lista över alla de ändringar som dina regler har gjort i dina regelloggar och visa regelstatus.

Hantera regler

För att komma igång, klicka på verktygsikonen och sedan på Regler. I listan med regler visas en ikon vid varje regel som anger om regeln är aktiverad eller pausad.

 • Aktivera, pausa eller ta bort regler i kontot: Klicka på nedåtpilen bredvid statusikonen.
  Åtgärden att ta bort en regel är permanent. 
 • Redigera en regel: Rulla till höger och klicka på REDIGERA REGEL. Ändra inställningarna i hanteringspanelen och klicka på Spara. Observera att du inte kan redigera borttagna regler. Tänk också på att när du redigerar en regel är det samma sak som att du tar bort originalregeln och skapar en ny.
 • Filtrera vyn för att dölja borttagna regler: Klicka på filterikonen och välj sedan den kolumn och det värde du vill filtrera på. Du kan filtrera efter ”regelstatus”, ”namn”, ”aviseringsinställning” eller ”giltighet”.
  Du kan dölja eller ta fram pausade eller borttagna regler med ikonen med tre punkter 3 dot icon för tabellen med regler.
 • Ångra en regel: Du kan använda Ångra för att återställa ändringarna som gjorts av kampanj-, annonsgrupps-, annons- och sökordsregler. Om du vill ångra en regel går du till sidan Regelhistorik där du klickar på Ångra för en regel i kolumnen Åtgärder. När du har klickat på Ångra visas ett förhandsgranskningsfönster där du kan se hur åtgärden påverkar kontot. Om allt ser bra ut kan du börja ångra från detta fönster. Det tar ungefär lika lång tid att ångra som det gjorde att köra den ursprungliga regeln.
Viktiga punkter om att ångra regler

Du kan inte ångra regler som endast gäller e-post

Regler som använder åtgärden Skicka e-post kan inte ångras.

Du kan bara ångra de senaste ändringarna som har gjorts av varje regel.

Anta att din regel körs med lyckat resultat på fredag och lördag. Du ser bara knappen Ångra bredvid de ändringar som gjordes på lördagen. Om du vill ångra ändringarna från fredagen måste du först ångra ändringarna från lördagen. Knappen Ångra försvinner för lördagen och visas för fredagen. 

Tips: Ett undantag är om en regel har körts men att den inte gjorde några ändringar. I detta scenario behöver du inte ångra den först för att kunna ångra tidigare ändringar.

Manuella ändringar som har införts efter att en regel har körts ångras inte.

Anta att du kör en regel som ökar budet för tio sökord med 10 kronor. Därefter ändrar du manuellt ett av dessa sökord genom att öka budet med ytterligare 5 kronor. Om du ångrar de ändringar som gjorts av regeln påverkar det bara de ändringar som gjordes för de nio sökord som du inte ändrade själv. Du kan förhandsgranska åtgärden att ångra för att få en bättre överblick över vilka ändringar som ångras och vilka som inte gör det.

Du kan inte göra om något som du har ångrat.

Om du ångrar de ändringar som gjorts av en regel för en dag finns det inte någon Gör om-knapp för att göra om ändringarna.

E-postaviseringar och regelhistorik

I samband med att du skapar en regel kan du välja om du vill få meddelanden via e-post när regeln körs. Du kan välja att få ett meddelande när varje regel körs eller endast om den körs med ändringar eller fel.

Du registrerar dig för meddelanden genom att välja det e-postalternativ du vill ha från rullgardinsmenyn Resultat via e-post när du skapar regeln.

Om du inte vill få meddelanden via e-post kan du istället ta reda på när reglerna har körts och vilka ändringar de har gjort i ditt konto via sidan Regelhistorik.

Visa automatiska regler i Ändringshistorik

Du kan även visa ändringar som automatiska regler har gjort i kontot via Ändringshistorik.

Loggar och regelstatusar

Om du inte vill få meddelanden via e-post kan du läsa loggarna för att ta reda på när reglerna har körts och vilka ändringar de har gjort i ditt konto. I loggarna visas en lista över regler, deras status och hur många ändringar som gjordes när reglerna kördes.

Så här visar du loggarna:

 1. Klicka på verktygsikonen och sedan på Regler.
 2. Klicka på fliken Regelhistorik  för att visa en lista över alla ändringar.
  • Observera att tabellen Regelhistorik använder urvalet från datumväljaren.
 3. Klicka på resultatet för att visa detaljerad information om eventuella ändringar som regeln kan ha gjort.

I kolumnen Status i loggarna kan du se om reglerna har körts och med vilket resultat. Nedan visas olika statustyper och vad de innebär:

Körs

 • Regeln gör för närvarande ändringar i kontot.

Klart

 • Regeln har körts och alla önskade ändringar har införts.

Slutförd med fel

 • Regeln har slutförts, men det förekom fel för vissa ändringar (klicka på Regelhistorik och sedan resultatet om du vill läsa mer).

Ej slutförd: Systemfel

 • Regeln kunde inte startas eller stoppades innan den kunde slutföras (klicka på Regelhistorik och sedan resultatet om du vill läsa mer).

Ej slutförd: Tidsgränsen uppnådd

 • Regeln kunde inte slutföras på utsatt tid (klicka på Regelhistorik och sedan resultatet om du vill läsa mer).

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt