Administrer dine automatiske regler

Når du har oprettet automatiske regler, kan du til enhver tid aktivere, redigere, fjerne eller filtrere reglerne eller sætte dem på pause. Du kan også fortryde de regler, du har brugt til dine søgekampagner. Du kan desuden opdatere de underretninger, du modtager om dine regler via mail, få vist en liste over alle de ændringer, reglerne har medført, i dine regellogfiler, og se status for reglerne.

Sådan administrerer du regler

Klik på værktøjsikonet og derefter på Regler for at komme godt i gang. Du kan se en liste med dine regler og et ikon, der viser, om den pågældende regel er aktiveret eller sat på pause.

 • Aktivér eller fjern en regel på din konto, eller sæt en regel på pause: Klik på pil ned ud for statusikonet.
  Hvis du vælger at fjerne en regel, kan du ikke fortryde handlingen. 
 • Rediger en regel: Rul til højre, og klik på REDIGER REGEL. Juster indstillingerne i administrationspanelet, og klik på Gem. Bemærk! Fjernede regler kan ikke redigeres. Du skal også være opmærksom på, at redigering af en regel svarer til at fjerne den oprindelige regel og oprette en ny.
 • Filtrér visningen for at skjule fjernede regler: Klik på filterikonet, og vælg den kolonne og værdi, du vil filtrere efter. Der er mulighed for at filtrere efter "regelstatus", "navn", "indstilling for underretning" eller "gyldighed".
  Du kan skjule regler, der er blevet fjernet eller sat på pause, og få dem vist igen via ikonet med tre prikker 3 dot icon for regeltabellen.
 • Fortryd en regel: Du kan bruge "Fortryd" til at fortryde de ændringer, der er blevet foretaget via regler på kampagne-, annoncegruppe-, annonce- og søgeordsniveau. Hvis du vil fortryde en regel, skal du gå til siden Regelhistorik og klikke på Fortryd for en regel i kolonnen "Handlinger". Når du har klikket på Fortryd, åbnes der en forhåndsvisningsrude, så du kan se, hvilken indvirkning det får på din konto, hvis du fortryder reglen. Hvis alting ser ud til at være i orden, kan du aktivere fortrydelsen via denne rude. Det tager normalt lige så lang tid at fortryde reglen, som det tog at køre den.
Vigtige bemærkninger om fortrydelse af regler

Du kan ikke fortryde regler, der kun gælder for mail

Regler, hvor handlingen "send mail" bruges, kan ikke fortrydes.

Du kan kun fortryde de seneste ændringer, hver regel har medført

Lad os sige, at din regel kører uden fejl fredag og lørdag. Knappen "Fortryd" vises i så fald kun ud for ​​de ændringer, der blev foretaget lørdag. Hvis du vil fortryde de ændringer, der blev foretaget fredag, skal du først fortryde de ændringer, der blev foretaget lørdag. Knappen "Fortryd" vises derefter for fredag i stedet for lørdag. 

Tip! Dette princip gælder ikke, hvis en regel er blevet kørt, uden at det har medført ændringer. I så fald behøver du ikke fortryde reglen, før du kan fortryde tidligere ændringer.

Manuelle ændringer, der er foretaget efter kørsel af en regel, fortrydes ikke.

Lad os sige, at du kører en regel, som medfører, at buddet for ti søgeord hæves med 6,00 DKK, og derefter foretager en manuel ændring ved at hæve buddet for af et af disse søgeord med yderligere 3,00 DKK. Hvis du fortryder de ændringer, reglen har medført, er det for en sikkerheds skyld kun ændringerne af de ni søgeord, du ikke selv har foretaget ændring af, der fortrydes. Vi anbefaler, at du får en forhåndsvisning af fortrydelsen for at få et bedre indtryk af, hvilke ændringer der fortrydes, og hvilke der ikke fortrydes.

Du kan ikke annullere en fortrydelse

Hvis du fortryder de ændringer, en regel har medført på en bestemt dag, er der ikke nogen Annuller fortryd-knap, du kan bruge til at annullere fortrydelsen af disse ændringer.

Underretninger via mail og regelhistorik

Når du opretter en regel, kan du vælge at blive underrettet via mail, når reglen køres. Du har mulighed for vælge, om du vil underrettes, hver gang en regel er blevet kørt, eller om du kun vil underrettes, hvis den er blevet kørt med ændringer eller fejl.

Hvis du vil tilmelde dig disse underretninger, skal du bare vælge den ønskede mulighed på rullemenuen Send resultater via mail, når du opretter reglen.

Hvis du ikke ønsker at modtage underretninger via mail, kan du i stedet gå til siden Regelhistorik for at få overblik over, hvornår dine regler køres, og hvilke ændringer reglerne har medført på din konto.

Sådan får du vist automatiske regler under Ændringshistorik

Du kan også vælge at gå til siden Ændringshistorik for at se de ændringer, som automatiske regler har medført på din konto.

Logfiler og regelstatusser

Hvis du ikke ønsker at modtage underretninger via mail, kan du altid tjekke logfilerne for at få overblik over, hvornår dine regler kører, og hvilke ændringer reglerne har medført på din konto. Logfilerne viser dig en liste med dine regler, deres status, og hvor mange ændringer der blev foretaget som følge af afviklingen af reglerne.

Sådan får du vist logfilerne:

 1. Klik på værktøjsikonet , og klik derefter på Regler.
 2. Klik på fanen Regelhistorik for at få vist en liste over samtlige ændringer.
  • Bemærk! I tabellen "Regelhistorik" kan du bruge datovælgeren.
 3. Klik på resultaterne for at få nærmere oplysninger om de ændringer, reglen har medført.

I kolonnen "Status" i logfilen kan du se, om dine regler er blevet kørt, og om de har virket efter hensigten. Nedenfor kan du se de forskellige mulige statusangivelser og deres betydning:

Kører

 • Din regel er aktiveret, så der foretages ændringer på din konto.

Fuldført

 • Din regel blev kørt, og alle de ønskede ændringer blev gennemført.

Fuldført med fejl

 • Din regel er blevet kørt, men der var fejl ved nogle af ændringerne (klik på Regelhistorik og derefter resultaterne for reglen for at få flere oplysninger).

Ikke fuldført: Systemfejl

 • Din regel kunne ikke startes eller blev standset, inden kørslen var fuldført (klik på Regelhistorik og derefter resultaterne for reglen for at få flere oplysninger).

Ikke fuldført: Timeout

 • Kørslen af din regel blev ikke fuldført inden for den afsatte tid (klik på Regelhistorik og derefter resultaterne for reglen for at få flere oplysninger).

Næste trin

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet