Správa automatických pravidel

Až budete s nastavováním automatických pravidel hotovi, můžete je kdykoli zapnout, pozastavit, upravit, odstranit nebo filtrovat. Všechna pravidla, která byla spuštěna v kampaních ve vyhledávání, lze vrátit zpět. Můžete také aktualizovat e‑mailová oznámení, která jsou vám v souvislosti s pravidly zasílána, zobrazit v protokolech pravidel seznam všech změn, které pravidla provedla, a zobrazit stavy pravidel.

Správa pravidel

Nejprve klikněte na ikonu klíče  a pak na Pravidla. Zobrazí se seznam pravidel a u každého uvidíte ikonu, která označuje, zda je příslušné pravidlo zapnuto či pozastaveno.

 • Aktivace, pozastavení nebo odstranění pravidla z účtu: Klikněte na šipku dolů vedle ikony stavu.
  Odstraníte-li pravidlo, odstraníte ho natrvalo. 
 • Úprava pravidla: Posuňte zobrazení doprava a klikněte na UPRAVIT PRAVIDLO. Upravte nastavení na panelu správy a klikněte na tlačítko Uložit. Odstraněná pravidla upravovat nelze. Úprava pravidla je totéž co odstranění původního pravidla a vytvoření nového.
 • Filtrování zobrazení kvůli skrytí odstraněných pravidel: Klikněte na ikonu filtru a vyberte sloupec a hodnotu, kterou chcete filtrovat. Filtrovat lze podle stavu pravidla, názvu, nastavení oznámení nebo platnosti.
  Pozastavená či odstraněná pravidla skryjete nebo opět zobrazíte pomocí ikony tří teček 3 dot icon pro tabulku pravidel.
 • Vrácení pravidla zpět: Pravidlo můžete „vrátit zpět“, tedy zrušit všechny změny provedené pravidlem pro kampaně, reklamní sestavy, reklamy nebo klíčová slova. Chcete-li pravidlo vrátit zpět, přejděte na stránku Historie pravidel a ve sloupci Akce klikněte u pravidla na možnost Vrátit zpět. Po kliknutí na možnost Vrátit zpět se otevře panel s náhledem, který vám ukáže, jak vrácení pravidla ovlivní účet. Pokud vše vypadá v pořádku, můžete vrácení zahájit přímo na tomto panelu. Vrácení změn by mělo trvat stejně dlouho, jako původně trvalo jejich provedení.
Nejdůležitější informace o vracení pravidel

Pravidla platná pouze pro e-maily vrátit zpět nelze

Pravidla využívající akci „odeslat e-mail“ vrátit zpět nelze.

Vrátit zpět lze pouze poslední změny provedené jednotlivými pravidly.

Příklad: Pravidlo bylo úspěšně spouštěno v pátek a v sobotu. Tlačítko Vrátit zpět bude k dispozici pouze u změn provedených v sobotu. Chcete-li vrátit zpět změny provedené v pátek, je třeba nejprve vrátit změny provedené v sobotu. Pak zmizí tlačítko u soboty a objeví se u pátku. 

Tip: Výjimkou je situace, kdy pravidlo spuštěno bylo, ale neprovedlo žádné změny. V takovém případě nemusíte pravidlo vracet zpět, abyste mohli odvolat dříve provedené změny.

Manuální změny provedené po spuštění pravidla nebudou vráceny zpět.

Řekněme, že jste spustili pravidlo, které zvyšuje nabídku pro deset klíčových slov o 20 Kč, a poté manuálně zvýšíte nabídku pro jedno z těchto klíčových slov o dalších 10 Kč. Pokud vrátíte zpět změny provedené pravidlem, budou vráceny pouze změny provedené u devíti klíčových slov, která jste nezměnili manuálně. Chcete-li získat lepší přehled o tom, které změny případně budou vráceny a které ne, zobrazte si náhled na výsledek po vrácení.

Změnu nelze po vrácení zpět znovu provést.

Vrátíte-li zpět změny provedené pravidlem v jednom dni, nebude k dispozici žádné tlačítko, kterým by šlo změny znovu provést.

E-mailová oznámení a historie pravidel

Když pravidlo vytvoříte, můžete si vybrat, že chcete o spuštění pravidla zasílat e‑mailová oznámení. Můžete se nechat informovat o každém spuštění pravidla nebo o případech, kdy provedlo změny či došlo k chybám.

Pokud se chcete přihlásit k odběru těchto oznámení, vyberte při vytváření pravidla požadovanou možnost v rozbalovací nabídce Výsledky e‑mailem.

Nechcete-li dostávat e‑mailová oznámení, můžete sledovat stránku Historie pravidel. Tam zjistíte, kdy byla pravidla spuštěna a které změny v účtu provedla.

Zobrazení automatických pravidel v historii změn

Změny, které v účtu provedla automatická pravidla, zjistíte na stránce Historie změn.

Protokoly a stavy pravidel

Pokud e‑mailová oznámení dostávat nechcete, můžete dobu spuštění pravidel a změny, které pravidla v účtu provedla, sledovat pomocí protokolů. Protokoly uvádějí seznam pravidel, jejich stav a počet změn, které byly v důsledku spuštěného pravidla provedeny.

Chcete-li zobrazit protokoly, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu klíče a pak na Pravidla.
 2. Po kliknutí na kartu Historie pravidel se zobrazí seznam všech změn.
  • Tabulka Historie pravidel používá nástroj pro výběr data.
 3. Kliknutím na výsledky zobrazíte podrobnosti o všech změnách provedených pravidlem.

Sloupec Stav v protokolech uvádí, zda se pravidla spustila a zda byla úspěšná. Uvádíme možné stavy a jejich význam:

Běh

 • Pravidlo právě provádí změny v účtu.

Dokončeno

 • Pravidlo bylo úspěšně dokončeno a všechny zamýšlené změny byly provedeny.

Dokončeno (s chybami)

 • Pravidlo proběhlo, ale při některých změnách došlo k chybám (další podrobnosti zjistíte, když kliknete na položku Historie pravidel a pak na výsledky pro určité pravidlo).

Nedokončeno: chyba systému

 • Pravidlo se nespustilo nebo neproběhlo až do konce (další podrobnosti zjistíte, kdy kliknete na položku Historie pravidel a pak na výsledky pro určité pravidlo).

Nedokončeno: vypršení časového limitu

 • Pravidlo v přiděleném čase neproběhlo až do konce (další podrobnosti zjistíte, když kliknete na položku Historie pravidel a pak na výsledky pro určité pravidlo).

Další kroky

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory