Erişimi ve sıklığı ölçme

2020 Ağustos ayından itibaren, çereze dayalı erişim metriklerini Google Ads'den kaldırıyoruz. Benzersiz erişim metrikleri, erişim ölçümünün birincil yöntemi olarak çereze dayalı erişim metriklerinin yerini alacaktır. Çereze dayalı erişim metrikleri, bitiş tarihi 31 Temmuz 2019'dan sonraysa raporlama verilerini de göstermeyecektir.

Görüntülü Reklam Ağı ve video kampanyalarının erişim ve sıklık verilerini analiz ederek, reklamlarınızın kaç kişiye gösterildiğinin yanı sıra belirli bir süre içinde, aynı kişilere ne sıklıkta gösterildiğini de daha iyi anlayabilirsiniz. Amacınız ister bir mesajı güçlendirmek ister yeni kullanıcılara ulaşmak olsun, bu bilgiler erişim hedeflerinizi nasıl karşıladığınızla ilgili daha net bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.

Erişim ve sıklık metrikleri

Tekil erişim

Tekil erişim metrikleri, bir reklamın gösterildiği toplam kullanıcı sayısını ölçer.  Bu ölçümler, reklamınızın kullanıcılara farklı cihaz, biçim ve ağlarda kaç kez gösterildiğini anlamanıza yardımcı olmak için temel çerez ölçümlerinden fazlasını sunar.

Günümüzde kullanıcılar genellikle hareket halindedir ve gün boyu birden fazla cihaz kullanır. Benzersiz erişim modellerimiz, kullanıcıların aynı reklamı farklı cihazlarda görebileceği veya birden fazla kullanıcının aynı cihazı paylaştığı durumlar için bir reklamın toplam erişimini ölçmektedir.

Tekil erişim metrikleri şunları içerir:

  • Tekil kullanıcı sayısı
  • Kullanıcı başına ort. göstr. sık.
  • Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 gün)
  • Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (30 gün)

Çerez tabanlı erişim

"Tekil erişim" metriklerinin yanı sıra, çerezlere dayalı erişim metriklerini de görüntüleyebilirsiniz. Çerezler, tarayıcıları tek tek ayırt ettiği için tahmini erişimi hesaplamamıza olanak tanır. Çerez tabanlı erişim için Google Ads, bir reklamın sunulduğu veya bir reklam tıklamasının kaydedildiği çerezlerin sayısını belirler. Bu ölçüm tahminidir. Bazı kullanıcılar farklı çerezlere sahip birden fazla tarayıcı veya bilgisayar kullandığı için birden fazla kez sayılabilir. Sıklık sınırları tekil kullanıcılara değil çerezlere uygulandığından, sıklık sınırı kullanıyorsanız çerez tabanlı metrikler yararlı olabilir.

Çerez tabanlı erişim metrikleri şunları içerir:

  • Benzersiz çerezler
  • Çerez başına ort. göstr. sık.
  • Benzersiz görüntüleyen sayısı (çerez sayısı)
  • Çerez başına ort. görüntüleme sık.

Erişim ve sıklık verilerini görüntüleme

Erişim ve sıklık verilerini, bu metriklerin sütunlarını istatistik tablonuza ekleyerek ve açılır menüden belirli bir dönem seçerek görebilirsiniz. "Erişim metrikleri" altında bulunan bu sütunlar, yalnızca Kampanyalar sayfasında olduğunuzda kullanılabilir.

Nasıl sütun ekleneceğini veya kaldırılacağını öğrenin

Google erişimi nasıl hesaplar?

Tekil erişim nasıl hesaplanır?

Tekil erişimi hesaplamak için Google Ads, birçok tarayıcı ve cihaz genelindeki kullanıcı davranışlarını hesaba katan istatistiksel modeller kullanır. Bu modeller, cihazlar arası kullanım kalıplarını belirlemek için Google ürünleri genelindeki toplu kullanıcı davranışlarının gözlemlenmesiyle oluşturulur. Google Ads, davranış gözlemlerini diğer sinyallerle ve yerel girişlerle (ör. nüfus sayımı ve Google-Gallup araştırmalarıyla) birleştirerek kitleyi oturum, biçim, ağ ve cihazlar genelinde tekilleştirir. Bunun sonucunda, bir reklamı gören tekil kullanıcıların (çerezlerin değil) sayısı elde edilir.

Çerez tabanlı erişim nasıl hesaplanır?

Kullanıcılar Görüntülü Reklam Ağı'na göz atarken Google bu kullanıcıların web tarayıcısına, reklam gösterimlerini belirlemeye yardımcı olan bir çerez depolayabilir. Ancak bazı reklam gösterimleri, kullanıcıların tarayıcı ayarlarına veya diğer faktörlere bağlı olarak çerezle ilişkilendirilemeyebilir. Sistemimiz, önce çerezleri tekilleştirerek ve benzersiz çerezleri sayarak çerez erişimini hesaplar.  Çerez içermeyen gösterimler için, erişilmiş olabilecek çerezlerin sayısını tahmin etmek amacıyla istatistiksel bir model kullanır ve bu sayıyı toplam çerez erişimine ekleriz.

Erişim ve kullanıcı gizliliği

Önemli: Metodolojimiz tüm kullanıcıları ve çerezleri bir araya getirir, ayrıca reklamverenlere herhangi bir veri bildirimi yapılmadan önce minimum sayıda kullanıcıya ulaşılmasını gerektirir. Kimliği tanımlayabilecek bilgiler hiçbir zaman kullanılmaz.

Erişim metriklerini görememenizin olası nedenleri

Çoğu erişim metriği, en fazla 92 günlük bir tarih aralığı için raporlanabilir. 92 günden uzun bir tarih aralığı seçtiyseniz tablonuzda erişim verilerini göremeyebilirsiniz.

Bir kampanyanın sıklık dağılımını incelediğinizde, en fazla 31 günlük tarih aralıkları için tabloda veri gösterilir.

Erişim metrikleri, verilerin ülkeye göre kullanılabilirliği ve reklamınızın minimum gösterim ve tekil kullanıcı eşiğine ulaşıp ulaşmadığı dahil birkaç faktöre bağlı olarak, bazı kampanya ve raporlama segmentleri için verileri hemen göstermeyebilir. Çerez erişimi verileri, tekil erişim verileri bulunmadığında kullanılabilir. Bu, benzersiz erişim modellerinin her ülkeyi desteklememesinden ve gösterimler için bazı minimum değerleri karşılaması gerektiğinden kaynaklanır.

Raporlama gecikmesinin hesaba katılması

Hesaplamalarımızda yer alan modellemeye bağlı olarak, erişim metrikleri genellikle 3 gün içinde hesabınızda kullanılabilir hale gelir. Tarih aralığınız son birkaç günü içeriyorsa bu gecikmeyi göz önünde bulundurun.

Örneğin, tarih aralığı "Son 7 gün" olarak ayarlandıysa, son 3 güne ait verilerin eksik olabileceğini göz önünde bulundurun. Son 7 gün için gösterilen sayılar, son 7 günün en son 3 gününü içermeyebilir.

Erişim ve yer hedefleme hakkında

Tekil erişim metrikleri, ülke düzeyinde toplu kullanıcı davranışlarının gözlemlenmesine dayalı istatistiksel modeller kullanır. Modeller ülke düzeyinde hesaplandığından, durumların küçük bir bölümünde, özellikle küçük coğrafi bölgeleri (ör. tek bir şehir veya posta kodunu) hedefleyen kampanyalarda metrikler tutarsız görünebilir.

Diğer durumlarda, belirli bir konumun geçici ziyaretçilerinin büyük bir kısmı, tekil erişimin olduğundan yüksek görünmesine neden olabilir. Bu gibi durumlar için tekil erişime dair en iyi tahminlerimizi sunuyor, daha doğru konum tahminleri sağlamak amacıyla modellerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Sıklık sınırı ve görüntülenebilir gösterimler

Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarında, yalnızca görüntülenebilir olan gösterimler sıklık sınırına dahil edilir. Hem görüntülenebilir hem de görüntülenebilir olmayan gösterimler sayıldığından, "Çerez başına ort. göstr. sık." ve sıklıkla ilgili diğer raporlama verileri sıklık sınırınızdan daha yüksek görünebilir. 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın