Erişimi ve sıklığı ölçme

Tekil erişim ve sıklık metrikleri artık birlikte izlemeyi hesaba katıyor. Birlikte izleme, bağlı TV cihazlarında birden fazla kullanıcı birlikte reklam izlediğinde gerçekleşir.

Görüntülü Reklam Ağı, Discovery ve video kampanyalarının erişim ve sıklık verilerini analiz ederek reklamlarınızın kaç kişiye gösterildiğinin yanı sıra belirli bir süre içinde aynı kişilere ne sıklıkta gösterildiğini de daha iyi anlayabilirsiniz. Amacınız ister bir mesajı güçlendirmek ister yeni kullanıcılara ulaşmak olsun, bu bilgiler erişim hedeflerinizi nasıl karşıladığınızla ilgili daha net bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.

Tekil erişim ve sıklık metrikleri

Tekil erişim ve sıklık metrikleri, bir reklamın gösterildiği toplam kullanıcı sayısını ve bunların ne sıklıkta gösterildiğini ölçer. Bu ölçümler, reklamınızın kullanıcılara farklı cihaz, biçim ve ağlarda kaç kez gösterildiğini anlamanıza yardımcı olmak için temel çerez ölçümlerinden fazlasını sunar.

Günümüzde kullanıcılar genellikle hareket halindedir ve gün boyu birden fazla cihaz kullanır. Tekil erişim modellerimiz, kullanıcıların aynı reklamı farklı cihazlarda görebileceği veya birlikte izleme gerçekleştirdiği (birden fazla kullanıcının bağlı TV cihazlarında birlikte reklam izlemesi) durumları da hesaba katarak reklamların toplam erişimini ölçer.

Tekil erişim ve sıklık metrikleri aşağıdakileri içerir:

  • Tekil kullanıcılar
  • Kullanıcı başına ort. göstr. sık.
  • Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 gün)
  • Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (30 gün)
  • Sıklık dağılımı 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 10+
Not: Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 gün) ve Hedef sıklık dağılımı 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 10+, sıklık kampanyasının performansını ölçmek için tercih edilen metriklerdir.

Erişim ve sıklık verilerini görüntüleme

Erişim ve sıklık verilerini, bu metriklerin sütunlarını istatistik tablonuza ekleyerek ve açılır menüden belirli bir dönem seçerek görebilirsiniz. "Erişim ve sıklık metrikleri" altında bulunan bu sütunlar, yalnızca Kampanyalar sayfasında olduğunuzda ve yalnızca video kampanyalarını görmek üzere kapsama aldığınızda kullanılabilir.

İstatistik tablonuzda sütunları nasıl ekleyip kaldırabileceğinizi öğrenin.

Google erişimi nasıl hesaplar?

Tekil erişim nasıl hesaplanır?

Tekil erişimi hesaplamak için Google Ads, birçok tarayıcı ve cihaz genelindeki kullanıcı davranışlarını hesaba katan istatistiksel modeller kullanır. Bu modeller, cihazlar arası kullanım kalıplarını belirlemek için Google ürünleri genelindeki toplu kullanıcı davranışlarının gözlemlenmesiyle oluşturulur. Google Ads, davranış gözlemlerini diğer sinyallerle ve yerel girişlerle (ör. nüfus sayımı ve olasılık anketleriyle) birleştirerek kitleyi oturum, biçim, ağ ve cihazlar genelinde tekilleştirir. Bunun sonucunda bir reklamı gören tekil kullanıcıların (çerezlerin değil) sayısı elde edilir.

Erişim ve kullanıcı gizliliği

Metodolojimiz tüm kullanıcıları bir araya getirir ve reklamverenlere herhangi bir veri bildirimi yapılmadan önce minimum sayıda kullanıcıya ulaşılmasını gerektirir. Kimliği tanımlayabilecek bilgiler hiçbir zaman kullanılmaz.

Ocak 2022'de temel erişim ve demografik modelimizi iyileştirdik. Bu güncelleme nedeniyle, bu dönemdeki tekil erişim metriklerinde değişiklikler fark edebilirsiniz. Nisan 2022'den itibaren birlikte izleme için tekil erişim modellerimizi güncelledik. Bağlı TV cihazlarında birden fazla kullanıcı birlikte reklam izlediğinde tekil erişim modelleri artık birlikte izleme yoluyla elde edilen ek gösterimlere ve erişime ait analizleri sağlamaktadır. Google'ın tekil erişim metriklerinde birlikte izlemeyi nasıl hesapladığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Erişim ve sıklık metriklerini görememenizin olası nedenleri

Çoğu erişim ve sıklık metriği en fazla 92 günlük bir tarih aralığı için raporlanabilir. 92 günden uzun bir tarih aralığı seçtiyseniz tablonuzda erişim verilerini göremeyebilirsiniz.

Bir kampanyanın sıklık dağılımını incelediğinizde, en fazla 31 günlük tarih aralıkları için tabloda veri gösterilir.

Erişim ve sıklık metrikleri, verilerin ülkeye göre kullanılabilirliği ve reklamınızın minimum gösterim ve tekil kullanıcı eşiğine ulaşıp ulaşmadığı dahil birkaç faktöre bağlı olarak, bazı kampanya ve raporlama segmentleri için verileri hemen göstermeyebilir. Bu, tekil erişim modellerinin her ülkeyi desteklememesinden ve gösterimler için bazı minimum değerleri karşılaması gerektiğinden kaynaklanır.

Raporlama gecikmesinin hesaba katılması

Hesaplamalarımızda yer alan modellemeye bağlı olarak, erişim ve sıklık metrikleri genellikle 3 gün içinde hesabınızda kullanılabilir hale gelir. Tarih aralığınız son birkaç günü içeriyorsa bu gecikmeyi göz önünde bulundurun.

Örneğin, tarih aralığı "Son 7 gün" olarak ayarlandıysa, son 3 güne ait verilerin eksik olabileceğini göz önünde bulundurun. Son 7 gün için gösterilen sayılar, son 7 günün en son 3 gününü içermeyebilir.

Erişim ve yer hedefleme hakkında

Tekil erişim ve sıklık metrikleri, ülke düzeyinde toplu kullanıcı davranışlarının gözlemlenmesine dayalı istatistiksel modeller kullanır. Modeller ülke düzeyinde hesaplandığından, durumların küçük bir bölümünde, özellikle küçük coğrafi bölgeleri (ör. tek bir şehir veya posta kodunu) hedefleyen kampanyalarda metrikler tutarsız görünebilir.

Belirli bir konumda çok fazla geçici ziyaretçinin bulunduğu durumlarda da tekil erişim olduğundan yüksek görünebilir. Bu gibi durumlar için tekil erişime dair en iyi tahminlerimizi sunuyor, daha ayrıntılı konum tahminleri sağlamak amacıyla modellerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Sıklık sınırı ve görüntülenebilir gösterimler

Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarında, yalnızca görüntülenebilir olan gösterimler sıklık sınırına dahil edilir. Hem görüntülenebilir hem de görüntülenebilir olmayan gösterimler sayıldığından sıklıkla ilgili diğer raporlama verileri sıklık sınırınızdan daha yüksek görünebilir.

Ağustos 2020'de tekil erişim metrikleri, erişim ölçümünün birincil yöntemi olarak çerez tabanlı metriklerin yerini aldı. Çerez tabanlı erişim metrikleri artık Google Ads'de kullanılamamaktadır.

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
3542239606523933876
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true