การวัดการเข้าถึงและความถี่

ในเดือนสิงหาคม 2020 เราได้ใช้เมตริก Unique Reach เป็นวิธีหลักในการวัดการเข้าถึงแทนเมตริกแบบใช้คุกกี้ คุณจะใช้เมตริกการเข้าถึงแบบใช้คุกกี้ใน Google Ads ไม่ได้อีกต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงและความถี่ของแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าโฆษณาแสดงต่อผู้ใช้กี่คน และแสดงต่อผู้ใช้คนเดียวกันบ่อยเท่าใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการเน้นย้ำข้อความที่จะสื่อ หรือเน้นการเข้าถึงผู้ใช้รายใหม่ๆ ข้อมูลนี้ก็จะช่วยให้คุณเห็นภาพความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น

เมตริก Unique Reach

เมตริก Unique Reach จะวัดจำนวนคนทั้งหมดที่เห็นโฆษณา เมตริกเหล่านี้ทำได้มากกว่าการวัดด้วยคุกกี้แบบพื้นฐาน เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าโฆษณาของคุณแสดงต่อผู้คนกี่ครั้งในอุปกรณ์ รูปแบบ และเครือข่ายต่างๆ

ปัจจุบันผู้คนมักจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างตลอดทั้งวันทุกที่ทุกเวลา แบบจำลอง Unique Reach ของเราจะวัดจำนวนการเข้าถึงทั้งหมดของโฆษณาโดยพิจารณากรณีที่ผู้ใช้อาจเห็นโฆษณาเดิมบนอุปกรณ์อื่น หรือเมื่อผู้ใช้หลายคนใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

เมตริก Unique Reach มีดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ
  • ความถี่การแสดงผลเฉลี่ยต่อผู้ใช้
  • ความถี่การแสดงผลเฉลี่ยต่อผู้ใช้ (7 วัน)
  • ความถี่การแสดงผลเฉลี่ยต่อผู้ใช้ (30 วัน)

ดูข้อมูลการเข้าถึงและความถี่

คุณสามารถดูข้อมูลการเข้าถึงและความถี่ได้โดยเพิ่มคอลัมน์ของเมตริกเหล่านี้ลงในตารางสถิติ แล้วเลือกระยะเวลาที่ต้องการในเมนูแบบเลื่อนลง คอลัมน์เหล่านี้จะอยู่ในส่วน "เมตริกการเข้าถึง" ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในหน้าแคมเปญเท่านั้น

ดูวิธีเพิ่มหรือนำคอลัมน์ในตารางสถิติออก

วิธีการคำนวณการเข้าถึงของ Google

วิธีคำนวณ Unique Reach

Google Ads คำนวณ Unique Reach โดยใช้แบบจำลองทางสถิติที่พิจารณาพฤติกรรมผู้ใช้ในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เราสร้างแบบจำลองเหล่านี้ขึ้นมาด้วยการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ที่รวบรวมไว้จากทุกผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อหารูปแบบการใช้งานข้ามอุปกรณ์ Google Ads รวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมเข้ากับสัญญาณและข้อมูลในท้องถิ่นอื่นๆ (เช่น การสำรวจจำนวนประชากรและแบบสำรวจ Google-Gallup) เพื่อกรองกลุ่มเป้าหมายที่ซ้ำกันในเซสชัน รูปแบบ เครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ออก ผลที่ได้คือจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ (ไม่ใช่คุกกี้) ที่เห็นโฆษณา

การเข้าถึงและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

สำคัญ: วิธีของเราจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้และคุกกี้ทั้งหมด และกำหนดจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำที่เข้าถึงก่อนที่จะรายงานข้อมูลแก่ผู้ลงโฆษณา ทั้งนี้เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้เป็นอันขาด

สาเหตุที่คุณอาจไม่เห็นเมตริกการเข้าถึง

คุณรายงานเมตริกการเข้าถึงส่วนใหญ่ได้สำหรับช่วงวันที่ไม่เกิน 92 วันเท่านั้น คุณจึงอาจไม่เห็นข้อมูลการเข้าถึงในตารางหากเลือกช่วงวันที่ที่นานกว่า 92 วัน

หากกำลังดูการกระจายความถี่ของแคมเปญ คุณจะเห็นข้อมูลในตารางก็ต่อเมื่อมีช่วงวันที่ไม่เกิน 31 วัน

เมตริกการเข้าถึงอาจไม่ได้แสดงข้อมูลของบางแคมเปญหรือบางกลุ่มการรายงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2-3 ประการ ซึ่งรวมถึงความพร้อมของข้อมูลตามประเทศ และขึ้นอยู่กับว่าโฆษณาของคุณมีการแสดงผลและผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรือไม่ เนื่องจากแบบจำลอง Unique Reach ไม่รองรับบางประเทศ และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การแสดงผลขั้นต่ำด้วย

การพิจารณาความล่าช้าในการรายงาน

โดยปกติจะใช้เวลาสูงสุด 3 วัน เมตริกการเข้าถึงจึงจะพร้อมใช้งานในบัญชีของคุณ ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของเรา โปรดพิจารณาถึงความล่าช้านี้ด้วยถ้าช่วงวันที่ของคุณรวม 2-3 วันที่ผ่านมา

เช่น ถ้าคุณตั้งค่าช่วงวันที่เป็น "7 วันที่ผ่านมา" โปรดอย่าลืมว่าข้อมูลจาก 3 วันที่ผ่านมาอาจไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจำนวนของ 7 วันที่ผ่านมาอาจไม่ได้รวม 3 วันล่าสุดของใน 7 วันดังกล่าว

เกี่ยวกับการเข้าถึงและการกำหนดสถานที่เป้าหมาย

เมตริก Unique Reach จะใช้แบบจำลองทางสถิติที่ขึ้นอยู่กับการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ที่รวบรวมไว้ที่ระดับประเทศ แต่เนื่องจากแบบจำลองเหล่านี้คำนวณที่ระดับประเทศ ในบางกรณีซึ่งมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เมตริกอาจดูเหมือนไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะสำหรับแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็ก เช่น เมืองเพียงเมืองเดียวหรือรหัสไปรษณีย์ที่เดียว

ในกรณีอื่นๆ ผู้คนจำนวนมากที่ไปเยือนสถานที่หนึ่งๆ เป็นการชั่วคราวอาจทำให้ Unique Reach ดูสูงเกินความเป็นจริง เราจะพยายามให้ค่าประมาณ Unique Reach ที่ดีที่สุดในกรณีเหล่านี้ และจะปรับปรุงแบบจำลองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำนวณค่าประมาณสถานที่ตั้งได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การกำหนดความถี่สูงสุดและการแสดงผลที่ได้แสดง

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ระบบจะนับเฉพาะการแสดงผลที่ได้แสดงเท่านั้นเมื่อพิจารณาความถี่สูงสุด ข้อมูลการรายงานความถี่อื่นๆ อาจมีค่าสูงกว่าความถี่สูงสุดของคุณ เนื่องจากระบบจะนับทั้งการแสดงผลที่ได้แสดงและไม่ได้แสดงรวมกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว