การวัดการเข้าถึงและความถี่

การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงและความถี่ของแคมเปญดิสเพลย์และวิดีโอจะช่วยให้คุณเข้าใจดีขึ้นว่าโฆษณาแสดงต่อคนจำนวนเท่าไหร่ และแสดงต่อคนคนเดียวกันด้วยความถี่เท่าใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการเน้นที่การตอกย้ำข้อความที่จะสื่อ หรือการเข้าถึงคนใหม่ๆ ข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าคุณบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงหรือไม่อย่างไร

เมตริกการเข้าถึงและความถี่

Unique Reach

เมตริก Unique Reach จะวัดจำนวนคนทั้งหมดที่โฆษณาแสดงให้เห็น เมตริกเหล่านี้ทำได้มากกว่าการวัดด้วยคุกกี้แบบพื้นฐาน เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าโฆษณาของคุณแสดงต่อผู้คนกี่ครั้งในอุปกรณ์ รูปแบบ และเครือข่ายต่างๆ

ปัจจุบันผู้คนมักจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างตลอดทั้งวันทุกที่ทุกเวลา แบบจำลอง Unique Reach ของเราจะวัดจำนวนการเข้าถึงทั้งหมดของโฆษณาโดยพิจารณากรณีที่ผู้ใช้อาจเห็นโฆษณาเดิมบนอุปกรณ์อื่น หรือเมื่อผู้ใช้หลายคนใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

เมตริก Unique Reach มีดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ
  • ความถี่การแสดงผลเฉลี่ยต่อผู้ใช้

การเข้าถึงที่พิจารณาจากคุกกี้

หมายเหตุ ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำจะมาแทนที่เมตริกที่พิจารณาจากคุกกี้และจะเป็นเมตริกหลักในการวัดการเข้าถึงในช่วงต้นปี 2020 ด้วยเหตุนี้ เมตริกการเข้าถึงที่พิจารณาจากคุกกี้จะไม่แสดงข้อมูลที่มีวันที่สิ้นสุดหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2019

นอกจากเมตริก "Unique Reach" แล้ว คุณดูเมตริกการเข้าถึงที่พิจารณาจากคุกกี้ได้ด้วย คุกกี้ช่วยให้เราประมาณจำนวนการเข้าถึงได้โดยการนับเบราว์เซอร์แยกกัน สำหรับการเข้าถึงที่พิจารณาจากคุกกี้ Google Ads จะนับจำนวนคุกกี้ที่ใช้แสดงโฆษณาหรือบันทึกการคลิกในโฆษณา ค่าที่วัดได้นี้เป็นค่าประมาณ เนื่องจากผู้ใช้บางคนอาจใช้เบราว์เซอร์มากกว่า 1 อย่างหรือคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องซึ่งมีคุกกี้ต่างกัน ดังนั้นจึงมีการนับผู้ใช้เหล่านี้มากกว่า 1 ครั้ง เมตริกแบบใช้คุกกี้อาจมีประโยชน์ถ้าคุณใช้การกำหนดความถี่สูงสุด เนื่องจากขีดจำกัดความถี่จะใช้กับคุกกี้ แต่ไม่ใช้กับผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ

เมตริกการเข้าถึงที่พิจารณาจากคุกกี้มีดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่ไม่ซ้ำ
  • ความถี่การแสดงผลเฉลี่ยต่อคุกกี้
  • ผู้ดูที่ไม่ซ้ำ (คุกกี้)
  • ความถี่การดูโดยเฉลี่ยต่อคุกกี้

ดูข้อมูลการเข้าถึงและความถี่

คุณดูข้อมูลการเข้าถึงและความถี่ได้ด้วยการเพิ่มคอลัมน์ของเมตริกเหล่านี้ลงในตารางสถิติ แล้วเลือกระยะเวลาเฉพาะเจาะจงในเมนูแบบเลื่อนลงคอลัมน์เหล่านี้ซึ่งอยู่ใน "เมตริกการเข้าถึง" ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่บนหน้าแคมเปญเท่านั้น

ดูวิธีเพิ่มหรือนำคอลัมน์ออก

วิธีการคำนวณการเข้าถึงของ Google

วิธีคำนวณ Unique Reach

Google Ads คำนวณ Unique Reach โดยใช้แบบจำลองทางสถิติที่พิจารณาพฤติกรรมผู้ใช้ในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เราสร้างแบบจำลองนี้ขึ้นมาด้วยการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนจากทุกผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อหารูปแบบการใช้งานข้ามอุปกรณ์ Google Ads รวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมเข้ากับสัญญาณอื่นๆ และอินพุตระดับท้องถิ่น (เช่น การสำรวจจำนวนประชากรและแบบสำรวจ Consumer Barometer) เพื่อกรองกลุ่มเป้าหมายที่ซ้ำกันในเซสชัน รูปแบบ เครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ออก ผลที่ได้คือจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ (ไม่ใช่คุกกี้) ที่เห็นโฆษณา

วิธีคำนวณการเข้าถึงที่พิจารณาจากคุกกี้

เมื่อผู้ใช้เรียกดูเครือข่ายดิสเพลย์ Google อาจเก็บคุกกี้ไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยในการคำนวณการแสดงโฆษณา แต่การแสดงโฆษณาบางรายการอาจไม่ได้ผูกกับคุกกี้อันเนื่องมาจากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้หรือปัจจัยอื่นๆ ระบบของเราจะคำนวณการเข้าถึงที่มีคุกกี้ด้วยการกรองคุกกี้ที่ซ้ำกันออกก่อน จากนั้นจึงนับเฉพาะคุกกี้ที่ไม่ซ้ำ สำหรับการแสดงผลที่ไม่มีคุกกี้ เราจะใช้แบบจำลองทางสถิติในการประมาณจำนวนคุกกี้ที่น่าจะมีการเข้าถึง แล้วบวกค่าประมาณนี้เข้ากับการเข้าถึงที่มีคุกกี้

การเข้าถึงและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

สำคัญ: ระเบียบวิธีของเราจะไม่ระบุตัวตนผู้ใช้และคุกกี้ทั้งหมด และกำหนดจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำที่เข้าถึงก่อนที่จะรายงานข้อมูลไปยังผู้ลงโฆษณา เราจะไม่ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้เป็นอันขาด

สาเหตุที่คุณอาจไม่เห็นเมตริกการเข้าถึง

เราสามารถรายงานเมตริกการเข้าถึงสำหรับช่วงวันที่ไม่เกิน 92 วันเท่านั้น คุณจึงอาจไม่เห็นข้อมูลการเข้าถึงในตารางหากเลือกช่วงวันที่ที่นานกว่า 92 วัน

เมตริกการเข้าถึงอาจไม่ได้แสดงข้อมูลของบางแคมเปญหรือบางกลุ่มการรายงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2-3 ประการ ซึ่งรวมถึงความพร้อมของข้อมูลตามประเทศ และขึ้นอยู่กับว่าโฆษณาของคุณมีการแสดงผลและผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรือไม่ คุณอาจเห็นข้อมูลการเข้าถึงแบบนับคุกกี้แต่ไม่เห็น Unique Reach นั่นเป็นเพราะแบบจำลอง Unique Reach ไม่ได้รองรับทุกประเทศ และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การแสดงผลขั้นต่ำด้วย

การพิจารณาความล่าช้าในการรายงาน

โดยปกติจะใช้เวลาสูงสุด 3 วัน เมตริกการเข้าถึงจึงจะพร้อมใช้งานในบัญชีของคุณ ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของเรา โปรดพิจารณาถึงความล่าช้านี้ด้วยถ้าช่วงวันที่ของคุณรวม 2-3 วันที่ผ่านมา

เช่น ถ้าคุณตั้งค่าช่วงวันที่เป็น "7 วันที่ผ่านมา" โปรดอย่าลืมว่าข้อมูลจาก 3 วันที่ผ่านมาอาจไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจำนวนของ 7 วันที่ผ่านมาอาจไม่ได้รวม 3 วันล่าสุดของใน 7 วันดังกล่าว

เกี่ยวกับการเข้าถึงและการกำหนดสถานที่เป้าหมาย

เมตริก Unique Reach จะใช้แบบจำลองทางสถิติที่ขึ้นกับการสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนที่ระดับประเทศ แต่เนื่องจากแบบจำลองเหล่านี้คำนวณที่ระดับประเทศ ในบางกรณีซึ่งมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เมตริกอาจดูเหมือนไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะสำหรับแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็ก เช่น เมืองเพียงเมืองเดียวหรือรหัสไปรษณีย์ที่เดียว

ในกรณีอื่นๆ ผู้คนจำนวนมากที่ไปเยือนสถานที่หนึ่งๆ เป็นการชั่วคราวอาจทำให้ Unique Reach ดูสูงเกินความเป็นจริง เราจะพยายามให้ค่าประมาณ Unique Reach ที่ดีที่สุดในกรณีเหล่านี้ และจะปรับปรุงแบบจำลองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำนวณค่าประมาณสถานที่ตั้งได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การกำหนดความถี่สูงสุดและการแสดงผลที่ได้แสดง

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ระบบจะนับเฉพาะการแสดงผลที่ได้แสดงเท่านั้นเมื่อพิจารณาความถี่สูงสุด "ความถี่การแสดงผลเฉลี่ยต่อคุกกี้" และการรายงานความถี่อื่นๆ อาจดูเหมือนสูงกว่าความถี่สูงสุดของคุณ เนื่องจากการรายงานเหล่านั้นนับทั้งการแสดงผลที่ได้แสดงและไม่ได้แสดง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว