Meranie dosahu a frekvencie

Analyzovaním údajov o dosahu a frekvencii v kampaniach v Obsahovej sieti a vo videokampaniach môžete lepšie pochopiť, koľko ľudí si pozrelo vaše reklamy a ako často si ich tí istí ľudia pozreli za určité obdobie. Či už sa chcete zamerať na posilnenie pôsobenia svojho posolstva alebo oslovenie nových ľudí, tieto informácie vám pomôžu urobiť si lepšiu predstavu o tom, ako spĺňate svoje ciele týkajúce sa dosahu.

Metriky Unique reach merajú celkový počet ľudí, ktorí si pozreli reklamu.  Tieto metriky zahŕňajú okrem základných meraní súborov cookie aj ďalšie údaje, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako často si ľudia prezerali vašu reklamu v rôznych zariadeniach, formátoch a sieťach.

Ľudia sú dnes často na cestách a v priebehu dňa používajú viaceré zariadenia. Naše modely Unique Reach merajú celkový dosah reklamy zohľadnením prípadov, keď ľudia môžu vidieť rovnakú reklamu v rôznych zariadeniach, alebo keď viacerí ľudia používajú to isté zariadenie.

Metriky Unique reach zahŕňajú tieto metriky:

  • Jedineční používatelia
  • Priem. frekv. zobr. na používateľa

Okrem metrík Unique reach môžete takisto preskúmať metriky dosahu založené na súboroch cookie. Súbory cookie nám umožňujú odhadnúť dosah, pretože rozlišujú medzi jednotlivými prehliadačmi. V prípade dosahu na základe súborov cookie počíta Google Ads počet súborov cookie, v rámci ktorých sa zobrazila reklama alebo sa zaznamenalo kliknutie na reklamu. Toto meranie je iba odhadom, pretože niektorí ľudia používajú viaceré prehliadače alebo počítače, ktoré majú rôzne súbory cookie. Títo ľudia môžu byť preto započítaní viackrát. Metriky založené na súboroch cookie môžu byť užitočné, ak používate obmedzenie frekvencie, pretože obmedzenia frekvencie sa uplatňujú na súbory cookie, nie jedinečných používateľov.

Metriky dosahu na základe súborov cookie zahŕňajú tieto metriky:

  • Jedinečné súbory cookie
  • Priem. frekv. zobr. na súbor cookie
  • Jedineční diváci (súbory cookie)
  • Priem. frekv. zhliad. na súbor cookie

Zobrazenie údajov o dosahu a frekvencii

Údaje o dosahu a frekvencii si môžete pozrieť pridaním stĺpcov týchto metrík do štatistickej tabuľky a výberom konkrétneho časového obdobia v rozbaľovacej ponuke. Tieto stĺpce nachádzajúce sa v sekcii Metriky dosahu sú k dispozícii len na stránke Kampane.

Zistite, ako pridať alebo odstrániť stĺpce

Ako Google počíta dosah

Ako sa počíta metrika Unique Reach

Na výpočet metriky Unique Reach používa Google Ads štatistické modely, ktoré zohľadňujú správanie používateľa vo viacerých prehliadačoch a zariadeniach. Tieto modely sa vytvárajú sledovaním správania anonymného používateľa v rámci služieb Googlu na určenie vzorov používania v rôznych zariadeniach. Služba Google Ads kombinuje pozorovanie správania s ďalšími signálmi a miestnymi vstupmi (napríklad sčítaním ľudu alebo prieskumami Spotrebiteľského barometra), aby odstránila duplikáty publika v rámci relácií, formátov, sietí a zariadení. Výsledkom je počet jedinečných používateľov (nie súborov cookie), ktorí si pozreli reklamu. 

Ako sa počíta dosah na základe súborov cookie

Keď si ľudia prehliadajú Obsahovú sieť, Google môže v ich webovom prehliadači uložiť súbor cookie, čo pomáha určiť zobrazenia reklamy. Niektoré zobrazenia reklamy však nemusia mať pridelený súbor cookie z dôvodu nastavení prehliadača alebo pre iné faktory. Náš systém vypočíta dosah súborov cookie tak, že najprv odstráni duplicitné súbory cookie a následne spočíta počet jedinečných súborov cookie.  Pri zobrazeniach bez súboru cookie používame štatistický model na odhadnutie počtu súborov cookie, ktoré by sa pravdepodobne dosiahli, a toto číslo pripočítame k celkovému dosahu súborov cookie.

Dosah a ochrana súkromia používateľa

Dôležité: Naša metodika anonymizuje všetkých používateľov a súbory cookie a pred odoslaním údajov inzerentom vyžaduje dosiahnutie minimálneho počtu používateľov. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb sa nepoužívajú nikdy.

Prečo nemusíte vidieť metriky dosahu

Metriky dosahu sa môžu zobrazovať iba pre rozsah dátumov 92 dní alebo kratší. Ak vyberiete obdobie dlhšie ako 92 dní, údaje o dosahu sa v tabuľke nemusia zobraziť.

V závislosti od niektorých faktorov metriky dosahu nemusia obsahovať údaje pre niektoré kampane a segmenty prehľadov. K týmto faktorom patrí dostupnosť údajov podľa krajiny a skutočnosť, či vaša reklama dosiahla minimálny limit počtu zobrazení a jedinečných používateľov. Údaje o dosahu súborov cookie môžu byť k dispozícii, keď nie sú dostupné údaje metriky Unique Reach. Dôvodom je to, že modely Unique Reach nepodporujú každú krajinu, a musia tiež splniť určité minimálne počty zobrazení.

Zohľadnenie oneskorenia prehľadov

Z dôvodu zahrnutia modelov do našich výpočtov môže zvyčajne trvať až tri dni, kým sa metriky dosahu sprístupnia vo vašom účte. Na toto oneskorenie pamätajte, ak rozsah dátumov zahŕňa niekoľko posledných dní.

Ak napríklad nastavíte rozsah dátumov na „Posledných 7 dní“, údaje z posledných 3 dní nemusia byť úplné. Čísla zobrazené za posledných 7 dní teda nemusia zahŕňať najnovšie 3 dni z posledných 7 dní.

Dosah a geografické zacielenie

Metrika Unique Reach používa štatistické modely založené na sledovaní anonymného správania používateľov na úrovni krajiny. Keďže modely sú vypočítavané na úrovni krajiny, v malom percente prípadov sa metrika môže zobrazovať nekonzistentne, a to najmä pre kampane zacielené na malé geografické oblasti, ako je jedno mesto alebo poštové smerové číslo.

V iných prípadoch môže veľký objem dočasných návštevníkov konkrétnej oblasti zdanlivo zvýšiť metriku Unique Reach. Pre tieto prípady poskytujeme svoje najlepšie odhady metriky Unique Reach a neustále pracujeme na zlepšovaní svojich modelov, aby poskytovali presnejšie odhady pre oblasti.

Obmedzenie frekvencie a viditeľné zobrazenia

Do obmedzení frekvencie sa v prípade kampaní v Obsahovej sieti započítavajú iba zobrazenia, ktoré boli viditeľné. Údaj „Priem. frekv. zobr. na súbor cookie“ a ďalšie údaje o frekvencii z prehľadov môžu vyzerať vyššie než vaše limity frekvencie, pretože sa započítavajú viditeľné aj neviditeľné zobrazenia. 
 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?