Pomiar zasięgu i częstotliwości

W sierpniu 2020 r. zastąpiliśmy dane o zasięgu oparte na plikach cookie danymi o zasięgu wśród unikalnych użytkowników, które stały się główną metodą pomiaru zasięgu. Dane o zasięgu oparte na plikach cookie nie są już dostępne w Google Ads.

Analizując dane o zasięgu i częstotliwości dotyczące kampanii w sieci reklamowej i kampanii wideo, dowiesz się, ile osób zobaczyło Twoje reklamy i ile razy ci sami użytkownicy obejrzeli je w określonym przedziale czasu. Niezależnie od tego, czy chcesz skupić się na przekazie czy na dotarciu do nowych użytkowników, te informacje pokażą Ci jasno, czy osiągasz swoje cele związane z zasięgiem.

Dane o zasięgu wśród unikalnych użytkowników

Dane o zasięgu wśród unikalnych użytkowników pokazują łączną liczbę użytkowników, którzy zobaczyli Twoją reklamę. Te dane wykraczają poza podstawowe pomiary na poziomie plików cookie i dzięki nim dowiesz się, ile razy Twoja reklama została wyświetlona użytkownikom na różnych urządzeniach, w różnych formatach i sieciach.

Obecnie użytkownicy często są w ruchu i korzystają z wielu urządzeń w ciągu dnia. Modele danych Unique Reach pokazują całkowity zasięg reklamy, uwzględniając przypadki wyświetlenia tej samej reklamy na różnych urządzeniach i współdzielenia urządzenia przez wiele osób.

Dane dotyczące zasięgu wśród unikalnych użytkowników obejmują:

  • Unikalni użytkownicy
  • Śr. częst. wyśw. na użytkownika
  • Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni)
  • Śr. częst. wyśw. na użytkownika (30 dni)

Wyświetlanie danych o zasięgu i częstotliwości

Możesz wyświetlić dane o zasięgu i częstotliwości, dodając kolumny tych danych do tabeli statystyk oraz wybierając określony przedział czasowy w menu. Te kolumny są dostępne w obszarze „Dane o zasięgu” tylko na stronie Kampanie.

Dowiedz się, jak dodawać i usuwać kolumny w tabeli statystyk.

Jak Google oblicza zasięg

Jak obliczany jest zasięg Unique Reach

Do obliczania zasięgu wśród unikalnych użytkowników usługa Google Ads korzysta z modeli statystycznych, które uwzględniają zachowanie użytkowników w wielu przeglądarkach i na różnych urządzeniach. Modele te powstają na podstawie obserwacji zachowania anonimowych użytkowników w wielu usługach Google w celu określenia wzorców użytkowania na różnych urządzeniach. Google Ads łączy wyniki obserwacji zachowań z innymi sygnałami i lokalnymi źródłami danych (np. spisami statystycznymi czy ankietami przeprowadzanymi przez Google wspólnie z firmą Gallup), by usuwać duplikaty odbiorców z danych o sesjach, formatach, sieciach i urządzeniach. Otrzymany wynik to liczba unikalnych użytkowników (nie plików cookie), którzy zobaczyli reklamę.

Zasięg a prywatność użytkowników

Ważne: nasze metody agregują wszystkie dane o użytkownikach i wymagają osiągnięcia minimalnej liczby użytkowników, zanim przekażemy dane reklamodawcom. Nigdy nie używamy informacji umożliwiających identyfikację osób.

Dlaczego dane o zasięgu mogą być niedostępne

Większość danych o zasięgu można uzyskać tylko dla zakresu dat obejmującego maksymalnie 92 dni. Jeśli został wybrany zakres dat dłuższy niż 92 dni, dane o zasięgu mogą nie być widoczne w tabeli.

Jeśli sprawdzasz rozkład częstotliwości docierania w kampanii, dane te będą widoczne w tabeli tylko wtedy, gdy zakres dat nie przekracza 31 dni.

Dane o zasięgu mogą nie być od razu dostępne w przypadku niektórych kampanii i segmentów raportu. Zależy to od kilku czynników, w tym od dostępności danych o różnych krajach oraz od tego, czy reklama przekroczyła minimalny próg liczby wyświetleń i unikalnych użytkowników. Dzieje się tak, ponieważ modele obliczające zasięg wśród unikalnych użytkowników nie obsługują wszystkich krajów i muszą spełnić warunek określonej minimalnej liczby wyświetleń.

Uwzględnienie opóźnień raportowania

Ze względu na modelowanie potrzebne do wykonania obliczeń zazwyczaj dane o zasięgu są dostępne na koncie w ciągu maksymalnie trzech dni. Pamiętaj o tym opóźnieniu, jeśli Twój zakres dat obejmuje ostatnie kilka dni.

Jeśli przykładowo zakres dat jest ustawiony jako „Ostatnie 7 dni”, pamiętaj, że dane z ostatnich trzech dni mogą być niekompletne. Dlatego wyniki dla ostatnich siedmiu dni mogą nie obejmować ostatnich trzech z siedmiu ostatnich dni.

Zasięg a kierowanie na lokalizację

W obliczaniu zasięgu wśród unikalnych użytkowników stosujemy modele statystyczne oparte na obserwacjach zachowania anonimowych użytkowników na poziomie kraju. Obliczenia w tych modelach są przeprowadzane na poziomie kraju, więc w niewielkim odsetku przypadków dane mogą sprawiać wrażenie niespójnych – zwłaszcza w kampaniach kierowanych na nieduże obszary geograficzne, np. konkretne miasto czy kod pocztowy.

W innych przypadkach duża liczba osób tymczasowo przebywających w danym miejscu może sprawić, że zasięg Unique Reach będzie zawyżony. We wszystkich takich przypadkach przedstawiamy jak najdokładniejsze szacunki zasięgu Unique Reach. Nieustannie pracujemy też nad ulepszaniem naszych modeli, by zapewniać bardziej precyzyjne szacunki dla lokalizacji.

Ograniczenie liczby wyświetleń i widoczne wyświetlenia

W kampaniach w sieci reklamowej do limitu wyświetleń na użytkownika wlicza się tylko wyświetlenia, które były widoczne. Inne raportowane dane częstotliwości mogą wydawać się wyższe niż ograniczenie liczby wyświetleń, ponieważ uwzględniają zarówno widoczne, jak i niewidoczne wyświetlenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false