Sasniedzamības un rādīšanas biežuma noteikšana

Sākot ar 2020. gada augustu, no Google Ads tiks noņemti sasniedzamības dati, kuru pamatā ir sīkfaili. Unikālās sasniedzamības dati aizstās sasniedzamības datus, kuru pamatā ir sīkfaili, un kļūs par galveno sasniedzamības mērīšanas metodi. Sasniedzamības dati, kuru pamatā ir sīkfaili, arī vairs neuzrādīs pārskatu datus, ja beigu datums ir pēc 2019. gada 31. jūlija.

Analizējot reklāmas tīkla un video kampaņu sasniedzamības un rādīšanas biežuma datus, varat labāk saprast, kādam skaitam lietotāju tika parādītas jūsu reklāmas un cik bieži viņi tās ir skatījuši konkrētā laika periodā. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties koncentrēties uz sava vēstījuma nodošanu vai jaunu klientu sasniegšanu, šī informācija var palīdzēt atrast veidu, kā īstenot savus sasniedzamībai noteiktos mērķus.

Sasniedzamības un rādīšanas biežuma dati

Unikālā sasniedzamība

Unikālās sasniedzamības dati nosaka, kādam lietotāju kopskaitam tika parādīta reklāma.  Šie dati atklāj plašāku ainu par parastajiem sīkfailu mērījumiem — varat uzzināt, cik reižu lietotājiem jūsu reklāma tika parādīta dažādās ierīcēs, formātos un tīklos.

Mūsdienās lietotāji bieži vien atrodas ceļā un izmanto mobilās ierīces augu dienu. Mūsu Unique Reach modeļi mēra reklāmas kopējo sasniedzamību, uzskaitot gadījumus, kad lietotāji vienu un to pašu reklāmu, iespējams, skatīja dažādās ierīcēs vai kad vairāki lietotāji koplietoja vienu un to pašu ierīci.

Unikālās sasniedzamības dati ietver tālāk norādītos rādītājus.

  • Unikāli lietotāji
  • Vid. seansu biežums uz lietotāju
  • Vid. seansu biežums uz lietotāju (7 dienās)
  • Vid. seansu biežums uz lietotāju (30 dienās)

Sasniedzamības dati, kuru pamatā ir sīkfaili

Papildus unikālās sasniedzamības datiem varat skatīt sasniedzamības datus, kuru pamatā ir sīkfaili. Sīkfailu izmantošanas gadījumā mēs varam aprēķināt sasniedzamību tāpēc, ka tie nodala atsevišķas pārlūkprogrammas. Aprēķinot sasniedzamību, kuras pamatā ir sīkfaili, Google Ads uzskaita, cik sīkfailu gadījumā tika parādīta reklāma vai tika reģistrēts klikšķis uz reklāmas. Šie aprēķini ir aptuveni, jo daži lietotāji izmanto vairākas pārlūkprogrammas vai datorus ar dažādiem sīkfailiem, tāpēc, iespējams, lietotāji tiek uzskaitīti vairāk nekā vienu reizi. Dati, kuru pamatā ir sīkfaili, var būt noderīgi, ja izmantojat rādīšanas biežuma noteikšanu, jo rādīšanas biežums tiek lietots sīkfailiem, nevis unikāliem lietotājiem.

Sasniedzamības dati, kuru pamatā ir sīkfaili, ietver šādus rādītājus:

  • Unikālie sīkfaili
  • Vid. seansu biežums uz sīkfailu
  • Unikālie skatītāji (sīkfaili)
  • Vid. skatījumu biežums uz vienu sīkfailu

Sasniedzamības un rādīšanas biežuma datu skatīšana

Sasniedzamības un rādīšanas biežuma datus varat skatīt, statistikas tabulai pievienojot šo datu slejas un nolaižamajā izvēlnē atlasot noteiktu laika periodu. Minētās slejas, kuras ir atrodamas sadaļā “Sasniedzamības dati”, ir pieejamas tikai lapā “Kampaņas”.

Uzziniet, kā pievienot un noņemt slejas.

Kā Google aprēķina sasniedzamību

Unique Reach datu aprēķināšana

Unikālās sasniedzamības datu aprēķināšanai Google Ads izmanto statistiskos modeļus, kuru gadījumā tiek uzskaitīta lietotāju rīcība vairākās pārlūkprogrammās un ierīcēs. Šie modeļi tiek veidoti, novērojot apkopotu lietotāju rīcību Google produktos, lai noteiktu lietošanas paradumus vairākās ierīcēs. Rīcības novērojumus Google Ads izmanto kombinācijā ar citiem signāliem un vietējo ievadi (piemēram, uzskaites aptauju un Google-Gallup aptauju rezultātiem), lai noņemtu mērķauditorijas dublēšanos sesijās, formātos, tīklos un ierīcēs. Rezultātā iegūstam to unikālo lietotāju (nevis sīkfailu) skaitu, kuri ir skatījuši reklāmu.

Sasniedzamības aprēķināšana, ja tās pamatā ir sīkfaili

Ja lietotājs pārlūko reklāmas tīkla vietnes, Google var lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammā saglabāt sīkfailu, kas palīdz noteikt reklāmu seansus. Tomēr dažus reklāmu seansus nav iespējams saistīt ar sīkfailu lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumu vai citu iemeslu dēļ. Mūsu sistēmā sīkfailu nodrošinātā sasniedzamība tiek aprēķināta, vispirms noņemot sīkfailu dublēšanās gadījumus un reģistrējot unikālo sīkfailu skaitu.  Tiem seansiem, kuri tika nodrošināti bez sīkfaila, mēs izmantojam statistisko modeli, lai prognozētu sasniedzamību nodrošinājušo sīkfailu skaitu, un pievienojam šo vērtību kopējam sīkfailu nodrošinātās sasniedzamības rādītājam.

Sasniedzamība un lietotāja konfidencialitāte

Svarīgi! Mūsu metodoloģija apkopo visus lietotājus un sīkfailus, un ir jāsasniedz noteiktais minimālais lietotāju skaits, lai jebkādus datus pārskatu veidā varētu nodot reklāmdevējiem. Personu identificējoša informācija nekad netiek izmantota.

Sasniedzamības dati nav redzami — iespējamie iemesli

Vairākums sasniedzamības datu var tikt var iekļauti pārskatā tikai tad, ja to datumu diapazons ir 92 dienas vai mazāk. Jūsu tabulā sasniedzamības datu nebūs, ja atlasīsiet datumu diapazonu, kas pārsniedz 92 dienas.

Ja skatāt kampaņas biežuma izplatību, tabulā dati ir redzami tikai tad, ja datumu diapazons ir 31 diena vai mazāk.

Sasniedzamības datos, iespējams, uzreiz netiks iekļauti dati par dažiem kampaņu un pārskatu segmentiem — tas būs atkarīgs no dažiem faktoriem, tostarp no datu pieejamības pēc valsts un no tā, vai jūsu reklāma ir sasniegusi minimālo seansu un unikālo lietotāju slieksni. Sīkfailu nodrošinātās sasniedzamības dati var būt pieejami arī tad, ja Unique Reach dati nav pieejami. Šāda situācija ir iespējama tāpēc, ka Unique Reach modeļiem netiek nodrošināts atbalsts visām valstīm, kā arī ir jāsasniedz noteikts minimālais seansu skaits, lai šos modeļus varētu izmantot.

Pārskatu aizkaves aprēķini

Mūsu aprēķinos iesaistītā modeļa dēļ parasti ir nepieciešamas trīs dienas, lai jūsu kontā tiktu parādīti sasniedzamības dati. Ņemiet vērā šo aizkavi, ja jūsu norādītais datumu diapazons ietver dažas pēdējās dienas.

Piemēram, ja jūsu datumu diapazons ir iestatīts kā “Pēdējās 7 dienas”, ņemiet vērā, ka pēdējo trīs dienu dati var būt nepilnīgi. Tāpēc skaitļi, kas tiek rādīti par pēdējām septiņām dienām, var neietvert pēdējo septiņu dienu posma pēdējās trīs dienas.

Sasniedzamība un mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas

Unikālās sasniedzamības datiem tiek izmantoti statistiskie modeļi, kuru pamatā ir apkopoti lietotāju rīcības novērojumi valsts līmenī. Tā kā modeļi tiek aprēķināti valsts līmenī, nelielā skaitā gadījumu dati var šķist nekonsekventi, īpaši kampaņām, kuru mērķauditorija tiek atlasīta nelielos ģeogrāfiskos apgabalos, piemēram, atsevišķā pilsētā vai atbilstoši konkrētam pasta indeksam.

Citos gadījumos liels īslaicīgu apmeklētāju skaits konkrētā atrašanās vietā var ievērojami palielināt Unique Reach datu apjomu. Šādos gadījumos mēs nodrošinām precīzākos iespējamos Unique Reach datu aprēķinus, turklāt mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu modeļus un nodrošinātu precīzākus atrašanās vietas aprēķinus.

Rādīšanas biežuma noteikšana un skatāmie seansi

Nosakot rādīšanas biežumu reklāmas tīkla kampaņām, tiek uzskaitīti tikai skatāmie seansi. Var šķist, ka “Vid. seansu biežums uz sīkfailu” un citi rādīšanas biežuma pārskatu rādītāji ir lielāki nekā jūsu rādīšanas biežuma rādītāji, jo tiek uzskaitīti gan skatāmie seansi, gan tie seansi, kas nav skatāmi. 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.