Pasiekiamumo ir dažnio įvertinimas

Analizuodami pasiekiamumo ir dažnio duomenis, skirtus vaizdinės reklamos tinklo ir vaizdo įrašo kampanijoms, geriau suprasite, kiek žmonių peržiūrėjo jūsų skelbimus ir kaip dažnai jie buvo parodyti tiems patiems žmonėms per tam tikrą laikotarpį. Nesvarbu, ar norėtumėte daugiausia dėmesio skirti pranešimui sustiprinti, ar tam, kad pasiektumėte naujų žmonių, ši informacija padės geriau suprasti tai, kaip jums sekasi įgyvendinti savo tikslus.

Pasiekiamumo ir dažnio metrika

Unikalus pasiekiamumas

Unikalaus pasiekiamumo metrika pateikia bendrą skelbimą peržiūrėjusių žmonių skaičių.  Ši metrika analizuoja pagrindinius slapukų vertinimus, kad galėtumėte geriau suprasti, kiek kartų žmonėms buvo parodytas jūsų skelbimas skirtinguose įrenginiuose, tinkluose ir skirtingais formatais.

Šiais laikais žmonės dažnai keliauja ir per dieną naudoja kelis įrenginius. „Unique Reach“ modeliai matuoja bendrą skelbimo pasiekiamumą skaičiuodami atvejus, kai žmonės peržiūrėjo tą patį skelbimą skirtinguose įrenginiuose arba kai keli žmonės bendrai naudojo tą patį įrenginį.

Unikalaus pasiekiamumo metrika apima toliau nurodytas metrikas.

  • Unikalūs naudotojai
  • Vid. parod. vienam naudotojui dažn.

Slapukais pagrįstas pasiekiamumas

Pastaba: 2020 m. pradžioje unikalių naudotojų metrika pakeis slapukais pagrįsto pasiekiamumo metriką ir bus pagrindinė pasiekiamumo vertinimo metrika. Dėl šios priežasties, pasirinkus vėlesnę nei 2019 m. liepos 31 d. pabaigos datą, slapukais pagrįsto pasiekiamumo metrikos duomenys nerodomi.

Be unikalaus pasiekiamumo metrikos galite peržiūrėti ir slapukais pagrįsto pasiekiamumo metriką. Slapukai padeda įvertinti pasiekiamumą, nes jie atskiria skirtingas naršykles. Naudojant slapukais pagrįstą pasiekiamumą sistemoje „Google Ads“ skaičiuojami slapukai, kai buvo pateiktas skelbimas arba įrašytas skelbimo paspaudimas. Tai yra tik įvertinimas, nes kai kurie žmonės naudoja daugiau nei vieną naršyklę arba kompiuterį, kuriuose yra skirtingų slapukų, todėl jie gali būti suskaičiuoti daugiau nei vieną kartą. Slapukais pagrįsta metrika gali būti naudinga, jei naudojate dažnumo ribos nustatymą, nes dažnumo ribos taikomos slapukams, o ne unikaliems naudotojams.

Slapukais pagrįsta pasiekiamumo metrika apima:

  • unikalius slapukus;
  • vidutinį vieno slapuko parodymų dažnį;
  • unikalius žiūrinčiuosius (slapukai);
  • vidutinį vieno slapuko peržiūros dažnį.

Pasiekiamumo ir dažnio duomenų peržiūra

Pasiekiamumo ir dažnio duomenis galite peržiūrėti prie statistikos lentelės pridėję šios metrikos stulpelius ir išskleidžiamajame meniu pasirinkę konkretų laikotarpį. Šie stulpeliai, esantys skiltyje „Pasiekiamumo metrika“, pasiekiami tik tada, kai esate puslapyje „Kampanija“.

Sužinokite, kaip pridėti arba pašalinti stulpelius

Kaip „Google“ apskaičiuoja pasiekiamumą

Kaip apskaičiuojama unikalaus pasiekiamumo metrika

Kad apskaičiuotų unikalų pasiekiamumą, „Google Ads“ naudoja statistinius modelius, kurie apskaičiuoja naudotojų elgseną keliose naršyklėse ir įrenginiuose. Šie modeliai sukuriami stebint anoniminę naudotojų elgseną naudojant „Google“ produktus, kad būtų nustatyti kelių įrenginių naudojimo šablonai. „Google Ads“ sujungia elgsenos stebėjimus su kitais signalais ir vietinėmis įvestimis (pvz., surašymo ir Vartotojų barometro apklausų duomenimis), kad panaikintų auditorijų pasikartojimus naudojant skirtinguose seansuose, formatuose, tinkluose ir įrenginiuose. Rezultatas – unikalių naudotojų (ne slapukų), kurie matė skelbimą, skaičius. 

Kaip apskaičiuojamas slapukais pagrįstas pasiekiamumas

Kai žmonės naršo vaizdinės reklamos tinkle, jų žiniatinklio naršyklėje „Google“ gali išsaugoti slapuką, kuris padės nustatyti skelbimų parodymus. Tačiau kai kurie skelbimų parodymai dėl žmonių naršyklės nustatymų arba kitų veiksnių gali būti nesusieti su slapuku. Mūsų sistema apskaičiuoja slapukų pasiekiamumą pirmiausia panaikindama pasikartojančius slapukus ir apskaičiuodama unikalius slapukus.  Parodymams, kurie neturi slapuko, naudojame statistinį modelį, kad apskaičiuotume slapukų, kurie, tikėtina, buvo pasiekti, skaičių ir pridėtume jį prie bendro slapukų pasiekiamumo.

Pasiekiamumas ir naudotojo privatumas

Svarbu: mūsų metodologija anonimizuoja visus naudotojus ir slapukus, be to, ji reikalauja, kad prieš duomenis pateikiant reklamuotojams būtų pasiektas minimalus naudotojų skaičius. Tapatybę identifikuojanti informacija niekada nenaudojama.

Kodėl galite nematyti pasiekiamumo metrikos

Gali būti pateikta tik 92 d. arba trumpesnės dienų sekos pasiekiamumo metrika. Lentelėje galite nematyti pasiekiamumo duomenų, jei pasirinkote ilgesnę nei 92 dienų seką.

Pasiekiamumo metrikoje gali būti ne iš karto rodomi kai kurių kampanijų ir atskaitų teikimo segmentų duomenys, atsižvelgiant į kelis veiksnius, įskaitant duomenų pasiekiamumą pagal šalį ir tai, ar jūsų skelbimas pasiekė minimalų parodymų ir unikalių naudotojų slenkstį. Slapukų pasiekiamumo duomenys gali būti pasiekiami, kai nėra „Unique Reach“ duomenų. Taip yra todėl, kad unikalūs pasiekiamumo modeliai palaikomi ne visose šalyse, be to, turi atitikti tam tikrus minimalius parodymų reikalavimus.

Ataskaitų teikimo delsos apskaičiavimas

Dėl į skaičiavimus įtraukto modeliavimo pasiekiamumo metrika paprastai parodoma jūsų paskyroje per 3 dienas. Atminkite apie šią delsą, jei dienų seka apima pastarąsias kelias dienas.

Pavyzdžiui, jei dienų seka nustatyta kaip „Pastarosios 7 dienos“, žinokite, kad pastarųjų 3 dienų duomenys gali būti neįtraukti. Taigi pastarųjų 7 dienų skaičius gali neapimti pastarųjų 3 dienų iš šių 7 dienų duomenų.

Apie pasiekiamumą ir taikymą pagal vietovę

Metrika „Unique Reach“ naudoja statistinį modelį, pagrįstą anoniminiais naudotojų elgsenos stebėjimo šalies lygiu duomenimis. Kadangi modeliai apskaičiuojami šalies lygiu, tam tikrais atvejais metrika gali būti nenuosekli, ypač kampanijose, kurios taikomos pagal nedideles geografines sritis, pvz., vieną miestą ar pašto kodą.

Kitais atvejais dėl didelio laikinų konkrečios vietovės lankytojų skaičiaus gali būti rodomi padidėję metrikos „Unique Reach“ rodikliai. Teikiame geriausius tokių atvejų „Unique Reach“ įvertinimus ir nuolat dirbame, kad tobulintume savo modelius ir teiktume tikslesnius vietovės įvertinimus.

Dažnio ribos nustatymas ir matomi parodymai

Vaizdinės reklamos tinklo kampanijose skaičiuojami tik parodymai, kurie buvo matomi nustatant dažnumo ribą. Stulpelyje „Vid. vieno slapuko parod. dažnis“ ir kituose dažnio ataskaitų teikimo duomenyse nurodyti skaičiai gali atrodyti didesni nei dažnio ribos, nes skaičiuojami matomi ir nematomi parodymai. 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta