מדידה של טווח הגעה ותדירות

ניתוח נתונים של טווח הגעה ותדירות של קמפיינים בווידאו וברשת המדיה מאפשר לך להבין טוב יותר כמה אנשים ראו את המודעות שלך וכמה פעמים המודעות הוצגו להם במהלך תקופה מסוימת. אם המטרה שלך היא להתמקד בחיזוק המסר, וגם אם בחרת להתמקד בהגעה למשתמשים חדשים, המידע הזה יכול להציג לך תמונה ברורה יותר של מצבך ביחס ליעדים שהצבת לטווח ההגעה של המודעות שלך.

מדדי Unique Reach‏ מודדים את מספר האנשים שהוצגה להם מודעה.  המדדים האלה כוללים ניתוח מעמיק יותר מהערכה פשוטה לפי קובצי cookie, ומטרתם לעזור לך להבין כמה פעמים המודעה הוצגה למשתמשים במכשירים שונים, בפורמטים שונים וברשתות שונות.

אנשים כיום עוברים ממקום למקום ומשתמשים במכשירים שונים לאורך היום. המודלים שבנינו למדידת Unique Reach בודקים את טווח ההגעה הכולל של כל מודעה, תוך התחשבות באפשרות שאנשים יראו את אותה המודעה במכשירים שונים ושמספר אנשים ישתמשו באותו מכשיר.

מדדי Unique Reach כוללים:

  • משתמשים ייחודיים
  • תדירות ממוצעת של הופעות למשתמש

בנוסף למדדי Unique Reach, ניתן גם להציג מדדים של טווח הגעה המבוססים על קובצי cookie. אנחנו יכולים להעריך את היקף החשיפה בעזרת קובצי Cookie כי הם מאפשרים לנו להבחין בין דפדפנים שונים. כדי להעריך את היקף החשיפה בעזרת קובצי Cookie, מערכת Google Ads סופרת את מספר קובצי ה-Cookie שהמודעה הוצגה להם או שתועד בהם קליק על המודעה. האמצעי הזה הוא אומדן, כי יש אנשים שמשתמשים ביותר מדפדפן אחד או ביותר ממחשב אחד. בכל דפדפן ובכל מחשב כזה יש קובצי Cookie שונים, ולכן ייתכן שנספור את אותו קובץ יותר מפעם אחת. אם אתה משתמש במכסת תדירות, מדדים שמבוססים על קובצי cookie יכולים להועיל לך: מכסות תדירות מופעלות על קובצי cookie ולא על משתמשים ייחודיים.

מדדים של טווח הגעה המבוססים על קובצי cookie כוללים:

  • קובצי cookie ייחודיים
  • תדירות הופעות ממוצעת לכל קובץ cookie
  • צופים ייחודיים (קובצי cookie)
  • תדירות צפייה ממוצעת לקובץ cookie

הצגת נתונים של טווח ותדירות

ניתן להציג נתונים של טווח ותדירות על ידי הוספת העמודות של המדדים האלה לטבלת הנתונים הסטטיסטיים ובחירה בתקופת זמן מסוימת מתוך התפריט הנפתח. העמודות האלה נמצאות בקטע 'מדדים של טווח הגעה', והן מוצגות רק בדף הקמפיין.

למד כיצד להוסיף או להסיר עמודות

איך Google מחשבת טווח הגעה

איך מחושב היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים

כדי לחשב היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים, מערכת Google Ads משתמשת במודלים סטטיסטיים שמביאים בחשבון את התנהגות המשתמשים במכשירים ובדפדפנים רבים. המודלים האלה נבנו על סמך תצפיות על התנהגות של משתמשים אנונימיים במוצרי Google, השונים במטרה לזהות דפוסי שימוש שחוזרים על עצמם במכשירים מרובים. מערכת Google Ads משלבת את הנתונים מתצפיות התנהגות ביחד עם אותות ונתוני קלט מקומיים אחרים (למשל מפקדי אוכלוסין וסקרי מדד הצרכנים) כדי לבטל כפילויות בקהלים בין ביקורים, פורמטים, רשתות ומכשירים שונים. התוצאה היא מספר המשתמשים הייחודיים (ולא קובצי ה-Cookie היחידים) שהמודעה הוצגה להם. 

איך מחושב טווח הגעה על בסיס קובצי cookie

כשאנשים מדפדפים ברשת המדיה, Google עשויה לאחסן קובצי cookie בדפדפנים שלהם. קבצים אלה מסייעים בזיהוי הופעות של מודעות. עם זאת, חלק מההופעות לא משויכות לקובץ cookie בגלל ההגדרות של הדפדפנים או מסיבות אחרות. כדי לחשב את טווח ההגעה של קובצי cookie, המערכת שלנו מבטלת כפילויות וסופרת רק קובצי cookie ייחודיים.  כדי לספור הופעות ללא קובצי cookie, אנו משתמשים במודל סטטיסטי לאומדן של מספר קובצי cookie בטווח ההגעה. לאחר מכן, אנחנו סוכמים את המספרים כדי להגיע לטווח ההגעה הכולל על בסיס קובצי cookie.

טווח ההגעה ופרטיות המשתמשים

חשוב: המתודולוגיה שלנו שומרת על האנונימיות של כל המשתמשים ולא משייכת קובצי cookie לפרטים מזהים. נדרש מספר מינימלי של משתמשים כדי שהנתונים ידווחו למפרסמים. אנחנו אף פעם לא משתמשים במידע שעשוי לאפשר זיהוי אישי של משתמש.

למה המדדים של טווח ההגעה לא תמיד מופיעים

טווח התאריכים של הדיווח על המדדים של טווח ההגעה יכול לכלול 92 ימים לכל היותר. ייתכן שהנתונים של היקף החשיפה לא יופיעו בטבלה אם בחרתם טווח תאריכים של יותר מ-92 ימים.

בקמפיינים ובפלחי דיווח מסוימים, מדדי היקף החשיפה לא מופיעים מיד. יכולים להיות לכך מספר גורמים. למשל, במקרה שהנתונים לא זמינים במדינה או במקרה שהמודעה חצתה סף מינימלי של חשיפות ושל משתמשים ייחודיים. יכולים לקרות מקרים שבהם יש נתונים זמינים על היקף החשיפה המבוססים על קובצי cookie, אבל אין נתונים זמינים על היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים. הסיבה לכך היא שהמודלים לחישוב Unique Reach לא תומכים בכל הארצות ודורשים מספר מינימלי של הופעות.

התחשבות בעיכובים בדיווח

עקב המודלים הסטטיסטיים שהחישובים שלנו משתמשים בהם, הופעת המדדים של טווח ההגעה בחשבון שלך אורכת, לרוב, כשלושה ימים. כדאי להתחשב בעיכוב הזה, במיוחד אם טווח התאריכים שבחרת כולל את שלושת הימים האחרונים.

לדוגמה, אם טווח התאריכים שלך הוא "7 הימים האחרונים", ייתכן שחסרים נתונים משלושת הימים האחרונים. לכן, ייתכן שהמספרים משבעת הימים האחרונים לא כוללים את שלושת הימים האחרונים.

מיקוד לפי טווח הגעה ולפי מיקום

מדדי Unique reach משתמשים במודלים סטטיסטיים שמבוססים על תצפיות התנהגותיות במשתמשים אנונימיים ברמת המדינה. מכיוון שהמודלים מחושבים ברמת המדינה, באחוז קטן מהמקרים המדדים עשויים להיראות לא עקביים, במיוחד בקמפיינים שממוקדים לאזורים גיאוגרפיים מצומצמים, כגון עיר או אזור מיקוד בודדים.

במקרים אחרים, כמות גדולה של מבקרים זמניים במיקום מסוים עשויה 'לנפח' את הערכים של היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים באופן שאינו משקף את המציאות. במקרים כאלה, אנחנו מספקים את האומדן הטוב ביותר שלנו להיקף החשיפה למשתמשים ייחודיים. במקביל, אנחנו פועלים ללא הרף לשיפור המודלים כדי שנוכל לספק אומדנים מדויקים יותר לגבי מיקומים.

מכסת תדירות וחשיפות שניתנות לצפייה

בקמפיינים לרשת המדיה, רק חשיפות שניתנות לצפייה נספרות במכסות התדירות. 'תדירות החשיפות הממוצעת לכל קובץ cookie' ונתונים אחרים של דיווח תדירות עשויים לכלול ערכים גבוהים יותר ממכסות התדירות. הסיבה לכך היא שהם סופרים גם חשיפות שניתנות לצפייה וגם חשיפות שאינן ניתנות לצפייה. 
 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה