מדידת היקף החשיפה והתדירות

החל מאוגוסט 2020 נסיר מ-Google Ads מדדי היקף חשיפה המבוססים על קובצי cookie. ערכי היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים יחליפו את ערכי היקף החשיפה המבוססים על קובצי cookie בתור השיטה העיקרית למדידה של היקף חשיפה. כמו כן, נתונים על מדדי היקף חשיפה המבוססים על קובצי cookie לא יוצגו אם תאריך הסיום חל אחרי 31 ביולי 2019.

ניתוח נתונים של טווח הגעה ותדירות של קמפיינים בווידאו וברשת המדיה מאפשר לכם להבין טוב יותר כמה אנשים ראו את המודעות וכמה פעמים המודעות הוצגו להם במהלך תקופה מסוימת. אם המטרה שלכם היא להתמקד בחיזוק המסר, וגם אם בחרתם להתמקד בהגעה למשתמשים חדשים, המידע הזה עוזר לכם להבין בצורה ברורה יותר את מצבכם מבחינת עמידה ביעדי היקף החשיפה.

מדדי היקף החשיפה והתדירות

היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים

מדדי היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים מודדים את המספר הכולל של האנשים שהוצגה בפניהם מודעה.  המדדים האלה מספקים מידע מעמיק יותר ממדידות פשוטות לפי קובצי cookie, במטרה לעזור לכם להבין כמה פעמים המודעה הוצגה למשתמשים במכשירים שונים, בפורמטים שונים וברשתות שונות.

אנשים כיום נמצאים לעיתים קרובות בדרכים, ומשתמשים במכשירים שונים במשך היום. המודלים שבנינו למדידת Unique Reach בודקים את טווח ההגעה הכולל של כל מודעה, תוך התחשבות באפשרות שאנשים יראו את אותה המודעה במכשירים שונים ושמספר אנשים ישתמשו באותו מכשיר.

מדדי היקף החשיפה למשתמשים ייחודיים כוללים:

  • משתמשים ייחודיים
  • תדירות חשיפות ממוצעת למשתמש
  • תדירות חשיפות ממוצעת למשתמש (7 ימים)
  • תדירות חשיפות ממוצעת למשתמש (30 ימים)

היקף חשיפה על סמך קובצי cookie

נוסף על מדדי "היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים", אפשר להציג מדדים של היקף חשיפה המבוססים על קובצי cookie. אנחנו יכולים להעריך את היקף החשיפה בעזרת קובצי Cookie כי הם מאפשרים לנו להבחין בין דפדפנים שונים. כדי להעריך את היקף החשיפה בעזרת קובצי Cookie, מערכת Google Ads סופרת את מספר קובצי ה-Cookie שהמודעה הוצגה להם או שתועד בהם קליק על המודעה. האמצעי הזה הוא אומדן, כי יש אנשים שמשתמשים ביותר מדפדפן אחד או ביותר ממחשב אחד. בכל דפדפן ובכל מחשב כזה יש קובצי Cookie שונים, ולכן ייתכן שנספור את אותו קובץ יותר מפעם אחת. אם אתה משתמש במכסת תדירות, מדדים שמבוססים על קובצי cookie יכולים להועיל לך: מכסות תדירות מופעלות על קובצי cookie ולא על משתמשים ייחודיים.

מדדים של טווח הגעה המבוססים על קובצי cookie כוללים:

  • קובצי cookie ייחודיים
  • תדירות הופעות ממוצעת לכל קובץ cookie
  • צופים ייחודיים (קובצי cookie)
  • תדירות צפייה ממוצעת לקובץ cookie

הצגת נתונים של היקף חשיפה ותדירות

כדי להציג את נתוני היקף החשיפה והתדירות, אפשר להוסיף את העמודות של המדדים האלה לטבלת הנתונים הסטטיסטיים ולבחור תקופת זמן מסוימת מתוך התפריט הנפתח. העמודות נמצאות בקטע "מדדי היקף חשיפה", וזמינות רק כאשר אתם נמצאים בדף 'קמפיינים'.

מידע על הוספה או הסרה של עמודות

איך Google מחשבת טווח הגעה

איך מחושב היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים

כדי לחשב היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים, מערכת Google Ads משתמשת במודלים סטטיסטיים שמביאים בחשבון את התנהגות המשתמשים במכשירים ובדפדפנים רבים. המודלים האלה נבנו על סמך תצפיות על התנהגות נצברת של משתמשים במוצרי Google השונים, במטרה לזהות דפוסי שימוש שחוזרים על עצמם במכשירים מרובים. מערכת Google Ads משלבת את הנתונים מתצפיות התנהגות עם אותות ונתוני קלט מקומיים אחרים (למשל מפקדי אוכלוסין וסקרים של Google-Gallup) כדי לבטל כפילויות בקהלים בין ביקורים, פורמטים, רשתות ומכשירים שונים. התוצאה היא מספר המשתמשים (ולא קובצי ה-cookie) הייחודיים שהמודעה הוצגה להם.

איך מחושב טווח הגעה על בסיס קובצי cookie

כשאנשים מדפדפים ברשת המדיה, Google עשויה לאחסן קובצי cookie בדפדפנים שלהם. קבצים אלה מסייעים בזיהוי הופעות של מודעות. עם זאת, חלק מההופעות לא משויכות לקובץ cookie בגלל ההגדרות של הדפדפנים או מסיבות אחרות. כדי לחשב את היקף החשיפה על בסיס קובצי cookie, המערכת שלנו מבטלת כפילויות וסופרת רק קובצי cookie ייחודיים.  כדי לקחת בחשבון חשיפות שלא הוקצו לקובץ cookie, אנחנו משתמשים במודל סטטיסטי כדי להעריך את מספר קובצי ה-cookie שככל הנראה נכללו בחשיפה, לאחר מכן מוסיפים את המספר הזה להיקף החשיפה הכולל שמבוסס על קובצי cookie.

היקף החשיפה ופרטיות המשתמשים

חשוב: המתודולוגיה שלנו צוברת נתונים לגבי כל המשתמשים וקובצי ה-cookie. נדרש מספר מינימלי של משתמשים כדי שהנתונים ידווחו למפרסמים. אנחנו אף פעם לא משתמשים בפרטים אישיים מזהים.

סיבות אפשריות לכך שמדדי היקף החשיפה לא מופיעים

הדיווח על רוב המדדים של היקף החשיפה אפשרי רק בטווח תאריכים של 92 ימים או פחות. ייתכן שהנתונים של היקף החשיפה לא יופיעו בטבלה אם בחרתם טווח תאריכים של יותר מ-92 ימים.

אם אתם מעיינים בהתפלגות התדירות של קמפיין, תוכלו לראות נתונים בטבלה רק אם טווח התאריכים הוא באורך של 31 ימים או פחות.

בקמפיינים ובפלחי דיווח מסוימים, מדדי היקף החשיפה לא מופיעים מיד. יכולים להיות לכך כמה גורמים, למשל הזמינות של הנתונים במדינה או אם המודעה הגיעה לסף מינימלי של חשיפות ומשתמשים ייחודיים. יכולים לקרות מקרים שבהם יש נתונים זמינים על היקף החשיפה המבוססים על קובצי cookie, אבל אין נתונים זמינים על היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים. הסיבה לכך היא שהמודלים לחישוב Unique Reach לא תומכים בכל הארצות ודורשים מספר מינימלי של הופעות.

התחשבות בעיכובים בדיווח

עקב המודלים הסטטיסטיים שהחישובים שלנו משתמשים בהם, הופעת המדדים של טווח ההגעה בחשבון שלך אורכת, לרוב, כשלושה ימים. כדאי להתחשב בעיכוב הזה, במיוחד אם טווח התאריכים שבחרת כולל את שלושת הימים האחרונים.

לדוגמה, אם טווח התאריכים שלך הוא "7 הימים האחרונים", ייתכן שחסרים נתונים משלושת הימים האחרונים. לכן, ייתכן שהמספרים משבעת הימים האחרונים לא כוללים את שלושת הימים האחרונים.

מיקוד לפי טווח הגעה ולפי מיקום

מדדי היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים משתמשים במודלים סטטיסטיים, על סמך תצפיות על התנהגות נצברת של משתמשים ברמת המדינה. מכיוון שהמודלים מחושבים ברמת המדינה, באחוז קטן מהמקרים המדדים עשויים להיראות לא עקביים, במיוחד בקמפיינים שממוקדים לאזורים גיאוגרפיים מצומצמים, כגון עיר או אזור מיקוד בודדים.

במקרים אחרים, כמות גדולה של מבקרים זמניים במיקום מסוים עשויה 'לנפח' את הערכים של היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים באופן שאינו משקף את המציאות. במקרים כאלה, אנחנו מספקים את האומדן הטוב ביותר שלנו להיקף החשיפה למשתמשים ייחודיים. במקביל, אנחנו פועלים ללא הרף לשיפור המודלים כדי שנוכל לספק אומדנים מדויקים יותר לגבי מיקומים.

מכסת תדירות וחשיפות שניתנות לצפייה

בקמפיינים לרשת המדיה, רק חשיפות שניתנות לצפייה נלקחות בחשבון במסגרת חישובי ההגעה למכסות התדירות. הערכים של "תדירות חשיפות ממוצעת לכל קובץ cookie" ונתוני דיווח אחרים של תדירות עשויים להיות גבוהים יותר ממכסות התדירות. הסיבה לכך היא שבמהלך חישוב הערכים האלה נלקחות בחשבון חשיפות שניתנות לצפייה וגם חשיפות שאינן ניתנות לצפייה. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה