Katvuse ja sageduse mõõtmine

Displei- ja videokampaaniate katvuse ja sageduse andmete analüüsimine aitab teil paremini mõista, kui paljudele inimestele teie reklaame näidati ning kui sageli näidati neid reklaame teatud kindla aja jooksul samadele inimestele. Olenemata sellest, kas soovite oma sõnumit korrata või jõuda sellega uute inimesteni, aitab see teave teil saada selgemat pilti katvusele seatud eesmärkide saavutamisest.

Katvuse ja sageduse mõõdikud

Unikaalne katvus

Unikaalse katvuse mõõdikud mõõdavad nende inimeste koguarvu, kellele reklaami näidati.  Selleks et saaksite parema ülevaate sellest, kui palju kordi teie reklaami inimestele eri seadmetes, vormingutes ja võrgustikes näidati, ei piirdu need mõõdikud pelgalt küpsisefailides leiduva teabe kokkulugemisega.

Inimesed on tänapäeval pidevalt liikvel ja kasutavad päeva jooksul mitut seadet. Meie unikaalse katvuse mudelid mõõdavad reklaami kogukatvust, võttes arvesse nii need juhtumid, mil inimestele näidatakse erinevates seadmetes sama reklaami, kui ka olukorra, kus mitu inimest kasutab sama seadet.

Unikaalse katvuse mõõdikud on järgmised.

  • Unikaalsed kasutajad
  • Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta

Küpsisefailipõhine katvus

Märkus. Mõõdik Unikaalsed kasutajad asendab küpsisefailipõhised mõõdikud ja sellest saab 2020. aasta alguses katvuse mõõtmiseks peamine tööriist. Selle tulemusel ei kuva küpsisefailipõhised katvuse mõõdikud andmeid, kui lõppkuupäev on pärast 31. juulit 2019.

Lisaks unikaalse katvuse mõõdikutele saate vaadata ka küpsisefailidel põhinevaid katvuse mõõdikuid. Küpsisefailid võimaldavad katvust hinnata tänu sellele, et need eristavad brausereid. Google Ads arvutab küpsisepõhise katvuse, loendades küpsised, mida on reklaami näitamise või sellel klikkimisega seoses rakendatud. See mõõdik on hinnanguline – inimesed võivad kasutada mitut brauserit või arvutit, kus on eri küpsisefailid, ning neid võidakse loendada mitu korda. Küpsisefailidel põhinevad mõõdikud võivad abiks olla siis, kui kasutate sageduse piirikut, kuna sageduse piirikud rakendatakse küpsisefailidele, mitte unikaalsetele kasutajatele.

Küpsisefailidel põhinevad katvuse mõõdikud on järgmised.

  • Unikaalsed küpsisefailid
  • Keskm. näit. sagedus küpsisefaili kohta
  • Unikaalsed vaatajad (küpsisefailid)
  • Keskm. vaatamissag. küpsisefaili kohta

Katvuse ja sageduse andmete vaatamine

Katvuse ja sageduse andmete vaatamiseks lisage nende mõõdikute veerud statistikatabelisse ja valige rippmenüüst kindel ajaperiood. Need veerud, mille leiate jaotisest „Katvuse mõõdikud“, on saadaval üksnes lehel Kampaaniad.

Teave veergude lisamise ja eemaldamise kohta

Kuidas Google katvust arvutab?

Unikaalse katvuse arvutamine

Unikaalse katvuse arvutamiseks kasutab Google Ads statistilisi mudeleid, mis võtavad arvesse kasutajate käitumismustreid eri brauserites ja seadmetes. Nende mudelite väljatöötamiseks vaadeldakse anonüümsete kasutajate käitumist Google’i toodetes. See aitab välja selgitada seadmeülesed kasutusmustrid. Google Ads kõrvutab ja kombineerib käitumisvaatluste andmeid erinevate muude näitajatega (nt rahvaloendusest ning kliendibaromeetriuuringutest saadava teabega), et vältida vaatajaskonna andmete (seansside, vormingute, võrkude ja seadmete lõikes) topelt arvestamist. Tulemuseks on reklaami näinud unikaalsete kasutajate (mitte küpsisefailide) arv. 

Küpsisefailipõhise katvuse arvutamine

Kui inimesed sirvivad Display-võrgustikku, võib Google nende veebibrauserisse salvestada küpsisefaili, mis aitab mõõta teavet reklaami näitamiste kohta. Inimeste brauseriseadete või muude tegurite tõttu ei pruugi kõik reklaami näitamised siiski küpsisefailiga seotud olla. Meie süsteem eemaldab küpsisefailipõhise katvuse arvutamiseks esmalt topeltküpsisefailid ja seejärel loeb kokku unikaalsed küpsisefailid.  Selliste näitamiste mõõtmiseks, mis polnud küpsisefailiga seotud, kasutame statistilist mudelit, mis aitab meil hinnata tõenäoliselt kasutatud küpsisefailide arvu. Saadud hinnangulise arvu liidame küpsisefailide kogukatvusele.

Katvus ja kasutaja privaatsus

Tähtis: meie meetodid muudavad kasutajad ja küpsisefailid anonüümseks ning andmeid ei saadeta reklaamijatele enne, kui reklaami on näidatud vähemalt teatud kindlale arvule kasutajatele. Isikut tuvastavat teavet ei kasutata.

Miks võib juhtuda, et katvusemõõdikuid ei kuvata?

Katvusemõõdikute aruandeid saab koostada üksnes 92-päevase või lühema kuupäevavahemiku kohta. Kui olete valinud 92 päevast pikema kuupäevavahemiku, ei pruugita katvuse andmeid teie tabelis kuvada.

Samuti on võimalik, et mõne kampaania ja aruandlussegmendi andmed ei kajastu katvuse mõõdikutes kohe. See sõltub mitmest tegurist: näiteks andmete saadavusest riigiti või sellest, kas teie reklaam on saavutanud näitamiste ja unikaalsete kasutajate arvu miinimumlimiidi. Küpsisefailide katvuse andmed võivad saadaval olla ka siis, kui unikaalse katvuse andmed puuduvad. Põhjus on selles, et unikaalse katvuse mudelid ei toeta kõiki riike ja lisaks peavad need täitma teatud näitamiste arvu miinimumnõuded.

Aruandlusega seotud viivitused

Kuna meie arvutused hõlmavad andmete modelleerimist, kulub katvusemõõdikute teie kontol kättesaadavaks tegemiseks enamasti kuni kolm päeva. Kui teie kuupäevavahemik hõlmab mõnda viimast päeva, võtke seda arvesse.

Kui olete kuupäevavahemikuks valinud näiteks „Viimased 7 päeva“, siis arvestage, et kolme viimase päeva andmed ei pruugi olla lõplikud. Võib juhtuda, et kolme viimase päeva andmed jäävad viimase seitsme päeva andmetest üldse välja.

Teave katvuse ja asukoha sihtimise kohta

Unikaalse katvuse mõõdikud kasutavad statistilisi mudeleid, mis põhinevad anonüümse kasutaja käitumise jälgimisel riigi tasemel. Kuna mudelid arvutatakse riigi tasemel, võivad mõõdikud olla väikese hulga juhtumite puhul ebaühtlased, seda eriti kampaaniate puhul, mis sihivad väikeseid geograafilisi piirkondi (nt ühte linna või sihtnumbrit).

Mõnikord võib konkreetse asukoha ajutiste külastajate suur arv muuta unikaalse katvuse näitaja pealtnäha suuremaks. Püüame tagada nii täpsed unikaalse katvuse näitajad, kui niisuguses olukorras võimalik, ning töötame pidevalt selle nimel, et meie mudelid pakuksid üha täpsemaid asukohaprognoose.

Sageduse piirik ja vaadatavad näitamised

Displeikampaaniate puhul võetakse sageduse piiriku arvutamisel arvesse üksnes vaadatavaid näitamisi. Mõõdik „Keskm. näit. sag. küpsisefaili kohta“ ja muud sageduse aruandluse andmed võivad näida kõrgemad kui teie sageduse piirikud, kuna need loendavad nii vaadatavaid kui ka mittevaadatavaid näitamisi. 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse