Μέτρηση της προσέγγισης χρηστών και της συχνότητας

Από τον Αύγουστο του 2020 και έπειτα, θα καταργηθούν από το Google Ads οι μετρήσεις προσέγγισης χρηστών βάσει cookie. Οι μετρήσεις προσέγγισης μοναδικών χρηστών θα αντικαταστήσουν τις μετρήσεις βάσει cookie και θα αποτελούν την κύρια μέθοδο για τη μέτρηση της προσέγγισης χρηστών. Επίσης, οι μετρήσεις προσέγγισης χρηστών βάσει cookie δεν θα εμφανίζουν δεδομένα αναφορών, αν η ημερομηνία λήξης είναι μεταγενέστερη της 31ης Ιουλίου 2019.

Αναλύοντας δεδομένα προσέγγισης χρηστών και συχνότητας για καμπάνιες δικτύου προβολής και καμπάνιες βίντεο, μπορείτε να κατανοήσετε σε μεγαλύτερο βαθμό σε πόσους χρήστες εμφανίστηκαν οι διαφημίσεις σας, καθώς και πόσο συχνά εμφανίστηκαν στους ίδιους χρήστες κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να εστιάσετε στην ενίσχυση ενός μηνύματος ή στην προσέγγιση νέου κοινού, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε μια σαφέστερη εικόνα του κατά πόσο επιτυγχάνετε τους στόχους προσέγγισης.

Μετρήσεις προσέγγισης χρηστών και συχνότητας

Προσέγγιση μοναδικών χρηστών

Οι μετρήσεις προσέγγισης μοναδικών χρηστών μετρούν τον συνολικό αριθμό χρηστών στους οποίους εμφανίστηκε μια διαφήμιση.  Τα στοιχεία που παρέχουν αυτές οι μετρήσεις είναι εκτενέστερα σε σχέση με εκείνα των απλών μετρήσεων που βασίζονται στα cookie, ώστε να σας δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσετε πόσες φορές η διαφήμιση εμφανίστηκε σε χρήστες σε διαφορετικές συσκευές, μορφές και δίκτυα.

Στη σημερινή εποχή, οι χρήστες βρίσκονται συχνά εν κινήσει και χρησιμοποιούν περισσότερες από μία συσκευές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα μοντέλα δεδομένων Unique Reach που διαθέτουμε υπολογίζουν τη συνολική προσέγγιση μιας διαφήμισης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρήστες μπορεί να βλέπουν την ίδια διαφήμιση σε διαφορετικές συσκευές ή διαφορετικοί χρήστες να μοιράζονται την ίδια συσκευή.

Στις μετρήσεις προσέγγισης μοναδικών χρηστών περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Μοναδικοί χρήστες
  • Μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη
  • Μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ημέρες)
  • Μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (30 ημέρες)

Προσέγγιση χρηστών βάσει cookie

Εκτός από τις μετρήσεις προσέγγισης μοναδικών χρηστών, μπορείτε, επίσης, να δείτε μετρήσεις που βασίζονται στα cookie. Τα cookie επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ μεμονωμένων προγραμμάτων περιήγησης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εκτίμηση της προσέγγισης χρηστών. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση χρηστών βάσει cookie, το Google Ads μετρά τον αριθμό των cookie τα οποία έχουν συσχετιστεί με μια διαφήμιση ή έχουν καταγράψει ένα κλικ σε μια διαφήμιση. Αυτή η μέτρηση αποτελεί εκτίμηση, επειδή ορισμένοι χρήστες χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα προγράμματα περιήγησης ή υπολογιστές που διαθέτουν διαφορετικά cookie, τα οποία κατά συνέπεια μπορεί να μετρηθούν περισσότερες από μία φορές. Οι μετρήσεις βάσει cookie μπορούν να είναι χρήσιμες, αν χρησιμοποιείτε περιορισμό συχνότητας, καθώς οι περιορισμοί συχνότητας ισχύουν για cookie και όχι για μοναδικούς χρήστες.

Στις μετρήσεις βάσει cookie περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Μοναδικά cookie
  • Μέση συχν. εμφ. ανά cookie
  • Μοναδικοί θεατές (cookie)
  • Μέση συχν. προβ. ανά cookie

Προβολή δεδομένων προσέγγισης χρηστών και συχνότητας

Μπορείτε να προβάλετε δεδομένα προσέγγισης χρηστών και συχνότητας, προσθέτοντας τις στήλες για αυτές τις μετρήσεις στον πίνακα στατιστικών στοιχείων και επιλέγοντας μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο αναπτυσσόμενο μενού. Αυτές οι στήλες, που βρίσκονται στην ενότητα Μετρήσεις προσέγγισης χρηστών διατίθενται μόνο όταν βρίσκεστε στη σελίδα Καμπάνιες.

Μάθετε πώς να προσθέτετε και να καταργείτε στήλες

Τρόπος υπολογισμού της προσέγγισης χρηστών από την Google

Τρόπος υπολογισμού των μετρήσεων Unique Reach

Για τον υπολογισμό της προσέγγισης μοναδικών χρηστών, το Google Ads χρησιμοποιεί στατιστικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη τη συμπεριφορά των χρηστών μεταξύ πολλών προγραμμάτων περιήγησης και συσκευών. Αυτά τα μοντέλα δημιουργούνται μέσω της παρατήρησης συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στα διάφορα προϊόντα Google. Βάσει αυτών των παρατηρήσεων προσδιορίζονται μοτίβα χρήσης μεταξύ συσκευών. Το Google Ads συνδυάζει παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά με άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης και τοπικά στοιχεία εισαγωγής (π.χ. έρευνες απογραφής και έρευνες της Google σε συνεργασία με την Gallup), για να καταργεί τα διπλότυπα είδη κοινού σε περιόδους σύνδεσης, μορφές, δίκτυα και συσκευές. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που είδαν μια διαφήμιση και όχι ο αριθμός των μοναδικών cookie.

Τρόπος υπολογισμού της προσέγγισης χρηστών βάσει cookie

Όταν οι χρήστες περιηγούνται στο Δίκτυο προβολής, η Google μπορεί να αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν, προκειμένου να προσδιορίζονται ευκολότερα οι εμφανίσεις διαφημίσεων. Ωστόσο, ορισμένες εμφανίσεις διαφημίσεων μπορεί να μην συσχετίζονται με κάποιο cookie, λόγω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ή λόγω άλλων παραγόντων. Για να υπολογίσει την προσέγγιση χρηστών βάσει των cookie, το σύστημά μας αρχικά καταργεί τα διπλότυπα cookie και, στη συνέχεια, μετρά τον αριθμό των μοναδικών cookie.  Για εμφανίσεις για τις οποίες δεν υπήρξε cookie, χρησιμοποιείται ένα στατιστικό μοντέλο για να εκτιμηθεί ο αριθμός των cookie που ήταν πιθανό να προσεγγιστούν και κατόπιν αυτός ο αριθμός προστίθεται στη συνολική προσέγγιση χρηστών βάσει cookie.

Προσέγγιση και απόρρητο χρηστών

Σημαντικό: Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες και τα cookie, ενώ απαιτείται να συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός χρηστών προτού αναφερθούν οποιαδήποτε δεδομένα σε διαφημιζομένους. Δεν χρησιμοποιούνται ποτέ στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης.

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην εμφανίζονται μετρήσεις

Οι περισσότερες μετρήσεις προσέγγισης χρηστών μπορούν να αναφέρονται μόνο για εύρος ημερομηνιών διάρκειας 92 ημερών ή μικρότερο. Αν έχετε επιλέξει εύρος ημερομηνιών μεγαλύτερο από 92 ημέρες, ενδέχεται να μην εμφανίζονται δεδομένα προσέγγισης χρηστών στον πίνακα.

Αν κοιτάτε την κατανομή συχνότητας μιας καμπάνιας, μπορείτε να δείτε δεδομένα στον πίνακά σας μόνο εάν το εύρος ημερομηνιών είναι 31 ημέρες ή μικρότερο.

Στις μετρήσεις προσέγγισης χρηστών ενδέχεται να μην εμφανίζονται αμέσως δεδομένα για ορισμένες καμπάνιες και τμήματα αναφορών. Αυτό εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνεται η διαθεσιμότητα των δεδομένων ανά χώρα, καθώς και το αν έχει συμπληρωθεί ένα ελάχιστο όριο εμφανίσεων και μοναδικών χρηστών για τη διαφήμιση. Τα δεδομένα προσέγγισης χρηστών βάσει cookie μπορεί να διατίθενται ακόμα και στην περίπτωση που δεν διατίθενται δεδομένα Unique Reach. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μοντέλα Unique Reach δεν υποστηρίζονται για όλες τις χώρες και επειδή πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα ελάχιστα όρια εμφανίσεων.

Συνυπολογισμός της καθυστέρησης δεδομένων αναφοράς

Λόγω της μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς, συνήθως απαιτούνται έως και 3 ημέρες, εώς ότου οι μετρήσεις να διατεθούν στον λογαριασμό σας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτήν την καθυστέρηση, αν το εύρος ημερομηνιών που έχετε επιλέξει περιλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες.

Για παράδειγμα, αν το εύρος ημερομηνιών έχει οριστεί σε "Τελευταίες 7 ημέρες", θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα των τελευταίων 3 ημερών ενδέχεται να μην είναι πλήρη. Για αυτόν τον λόγο, στις μετρήσεις που εμφανίζονται για τις τελευταίες 7 ημέρες μπορεί να μην περιλαμβάνονται δεδομένα για τις 3 πιο πρόσφατες ημέρες του διαστήματος αυτού.

Σχετικά με την προσέγγιση χρηστών και τη γεωγραφική στόχευση

Οι μετρήσεις προσέγγισης μοναδικών χρηστών χρησιμοποιούν στατιστικά μοντέλα που βασίζονται στην παρατήρηση συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σε επίπεδο χώρας. Καθώς αυτά τα μοντέλα υπολογίζονται σε επίπεδο χώρας, ενδέχεται σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων οι μετρήσεις να εμφανίζονται ασυνεπείς, ιδιαιτέρως για καμπάνιες που στοχεύουν σε μικρές γεωγραφικές περιοχές, όπως μια μεμονωμένη πόλη ή έναν ταχυδρομικό κώδικα.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι μετρήσεις Unique Reach ενδέχεται να εμφανίζονται αυξημένες λόγω μεγάλου όγκου προσωρινών επισκεπτών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Παρέχουμε τις βέλτιστες εκτιμήσεις μας σχετικά με τις μετρήσεις Unique Reach για αυτές τις περιπτώσεις και καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για να βελτιώνουμε τα μοντέλα μας, ώστε να παρέχουν ακριβέστερες εκτιμήσεις τοποθεσίας.

Περιορισμός συχνότητας και εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής

Στις καμπάνιες του Δικτύου προβολής, για τα όρια συχνότητας υπολογίζονται μόνο οι εμφανίσεις που είχαν δυνατότητα προβολής. Η μέτρηση Μέση συχν. εμφ. ανά cookie και άλλα δεδομένα αναφοράς συχνότητας ενδέχεται να έχουν υψηλότερη τιμή από τα όρια συχνότητας, επειδή μετρούν τόσο τις εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής όσο και εκείνες χωρίς δυνατότητα προβολής. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας