Měření zásahu a frekvence

Od srpna 2020 budeme ze služby Google Ads odstraňovat metriky zásahu, které jsou založeny na souborech cookie. Tyto metriky budou nahrazeny metrikami zásahu unikátních uživatelů, které se tak stanou primárním způsobem měření zásahu. Metriky zásahu založené na souborech cookie navíc přestanou zobrazovat data přehledů s datem ukončení po 31. červenci 2019.

Analýzou údajů o zásahu a frekvenci u obsahových kampaní a videokampaní můžete získat podrobnější informace o tom, kolika uživatelům se vaše reklamy během určité doby zobrazily a jak často se zobrazovaly stejným lidem. Budete tak lépe vidět, jak se vám daří plnit cíle spojené se zásahem (ať už se jedná o zdůraznění reklamních sdělení nebo oslovení nových zákazníků).

Metriky zásahu a frekvence

Zásah unikátních uživatelů

Metriky zásahu unikátních uživatelů měří celkový počet lidí, kterým se zobrazila vaše reklama. Nejde jen o základní měření souborů cookie – z těchto metrik se dozvíte, kolikrát se reklamy uživatelům zobrazily v různých zařízeních, formátech a sítích.

Lidé dnes často pracují i na cestách a během dne používají různá zařízení. Naše modely zásahu unikátních uživatelů počítají při měření celkového zásahu reklamy i s případy, kdy se uživatelům stejná reklama zobrazí ve více zařízeních nebo kdy stejné zařízení používá více lidí.

Metriky zásahu unikátních uživatelů jsou tyto:

  • Unikátní uživatelé
  • Prům. frekv. zobr. na uživatele
  • Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 dní)
  • Prům. frekv. zobr. na uživatele (30 dní)

Zásah určený podle souborů cookie

Kromě metrik zásahu unikátních uživatelů lze zásah určit také pomocí metrik založených na souborech cookie, které dokážou rozlišovat jednotlivé prohlížeče. V takovém případě Google Ads počítá soubory cookie související se zobrazením reklamy nebo s kliknutím na ni. Jedná se pouze o odhad, protože někteří lidé používají více prohlížečů nebo počítačů. Pro každý z nich se vytvoří jiný soubor cookie a zásah se tak započítá vícekrát. Metriky založené na souborech cookie mohou být užitečné, pokud používáte omezení frekvence. Omezení frekvence se totiž vztahují na soubory cookie, nikoliv na unikátní uživatele.

Metriky zásahu založené na souborech cookie:

  • Unikátní soubory cookie
  • Prům. frekv. zobr. na cookie
  • Unikátní diváci (soubory cookie)
  • Prům. frekv. zhléd. na cookie

Zobrazení údajů o zásahu a frekvenci

Údaje o zásahu a frekvenci zobrazíte tak, že přidáte sloupce těchto metrik do tabulky statistik a v rozbalovací nabídce vyberete požadované období.Tyto sloupce se nacházejí v části Metriky zásahu a jsou k dispozici jen na stránce Kampaně.

Zjistěte, jak sloupce přidat nebo odstranit.

Jak Google počítá zásah

Výpočet zásahu unikátních uživatelů

K výpočtu metrik zásahu unikátních uživatelů používá služba Google Ads statistické modely, které vycházejí z informací o chování uživatelů na různých zařízeních a v různých prohlížečích. Ty jsou vytvářeny na základě pozorování souhrnného chování uživatelů na různých zařízeních v rámci služeb Google. S využitím těchto údajů, doplněných o další signály a místní data (například sčítání lidu a průzkumy Google – Gallup), odstraní Google Ads u cílového publika duplicity napříč návštěvami, formáty, sítěmi a zařízeními. Výsledkem je údaj o počtu unikátních uživatelů, kterým se reklama zobrazila (nejedná se o počet souborů cookie).

Výpočet zásahu podle souborů cookie

Když uživatelé prochází Obsahovou síť, může Google do jejich webového prohlížeče uložit soubor cookie, který pomáhá sledovat počet zobrazení reklam. U některých zobrazení však soubory cookie nevznikají (kvůli nastavení prohlížeče nebo z jiných důvodů). Náš systém nejprve odstraní duplicity a spočítá unikátní soubory. U zobrazení bez souboru cookie odhadneme pomocí statistického modelu počet souborů cookie, které by pravděpodobně vznikly, a výsledek přičteme k celkovému zásahu stanovenému podle souborů cookie.

Zásah a ochrana soukromí uživatelů

Důležité: Naše metody shromažďují údaje o všech uživatelích a souborech cookie. Aby mohl inzerent údaje obdržet, musí nejprve dosáhnout určitého minimálního počtu uživatelů. Údaje umožňující zjištění totožnosti se v žádném případě nepoužívají.

Proč se metriky zásahu nezobrazují?

Přehledy většiny metrik zásahu je možné zobrazovat pouze u období dlouhých 92 dní nebo méně. Pokud vyberete delší období, údaje o zásahu se v tabulce nemusí objevit.

Pokud se díváte na rozložení frekvence kampaně, v tabulce uvidíte údaje pouze v případě, že období je dlouhé 31 dní nebo méně.

Data metrik se u některých kampaní a segmentů přehledu nemusí zobrazit hned. Závisí to na několika faktorech, například na dostupnosti údajů podle země a na tom, zda reklama dosáhla minimálních prahových hodnot počtu zobrazení a unikátních uživatelů. Může se také stát, že budou k dispozici údaje o zásahu ze souborů cookie, ale data o zásahu unikátních uživatelů nikoli. Modely Unique Reach totiž nejsou dostupné u všech zemí a také vyžadují dosažení určitého minimálního počtu zobrazení.

Zpoždění při hlášení informací

Protože výpočty zahrnují i práci s modely, může zobrazení metrik zásahu ve vašem účtu trvat až 3 dny. Pamatujte na to, pokud zadané období zahrnuje i několik posledních dní.

Jestliže například nastavíte období na „Posledních 7 dní“, nemusí být údaje z posledních tří dnů úplné a tyto tři dny v zobrazených hodnotách nemusejí být zahrnuty.

Informace o zásahu a geografickém cílení

Pro metriky zásahu unikátních uživatelů se používají statistické modely založené na pozorování souhrnného chování uživatelů na úrovni země. Protože jsou modely vypočítávány na úrovni země, mohou být v ojedinělých případech metriky nekonzistentní (zejména u kampaní, které cílí na malé geografické oblasti, jako je například jedno město nebo určité PSČ).

Jindy může velký objem dočasných návštěvníků v konkrétní oblasti způsobit, že zásah unikátních návštěvníků bude působit nadhodnoceně. V těchto případech poskytujeme naše nejlepší odhady zásahu unikátních návštěvníků. Neustále také pracujeme na zlepšování našich modelů, abychom pro geografické lokality poskytovali přesnější odhady.

Omezení frekvence a viditelná zobrazení

U obsahových kampaní se do limitů frekvence započítávají pouze viditelná zobrazení. Údaje ve sloupci „Prům. frekv. zobr. na cookie“ a další data přehledů frekvence se mohou zdát vyšší než limity frekvence, protože se započítávají viditelná i neviditelná zobrazení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory