Měření zásahu a frekvence

Analýzou údajů o zásahu a frekvenci u obsahových kampaní a videokampaní můžete získat podrobnější informace o tom, kolika uživatelům se vaše reklamy během určité doby zobrazily a jak často se zobrazovaly stejným lidem. Budete tak mít lepší přehled o tom, jak se vám daří plnit cíle spojené se zásahem (ať už se jedná o zdůraznění reklamních sdělení nebo oslovení nových zákazníků).

Metriky zásahu a frekvence

Zásah unikátních uživatelů

Metriky zásahu unikátních uživatelů měří celkový počet lidí, kterým se zobrazila vaše reklama. Nejde jen o základní měření souborů cookie – z těchto metrik se dozvíte, kolikrát se reklamy uživatelům zobrazily v různých zařízeních, formátech a sítích.

Lidé dnes často pracují i na cestách a během dne používají různá zařízení. Naše modely zásahu unikátních uživatelů počítají při měření celkového zásahu reklamy i s případy, kdy se uživatelům stejná reklama zobrazí ve více zařízeních nebo kdy stejné zařízení používá více lidí.

Metriky zásahu unikátních uživatelů jsou tyto:

  • Unikátní uživatelé
  • Prům. frekv. zobr. na uživatele

Zásah určený podle souborů cookie

Poznámka: Metrika zásahu unikátních uživatelů nahradí metriky počítané podle souborů cookie a od počátku roku 2020 bude primární metrikou pro měření zásahu. Metriky založené na souborech cookie proto nebudou zobrazovat údaje, je-li datum ukončení pozdější než 31. července 2019.

Kromě metrik zásahu unikátních uživatelů lze zásah určit také pomocí metrik založených na souborech cookie, které dokážou rozlišovat jednotlivé prohlížeče. V takovém případě Google Ads počítá soubory cookie související se zobrazením reklamy nebo s kliknutím na ni. Jedná se pouze o odhad, protože někteří lidé používají více prohlížečů nebo počítačů. Pro každý z nich se vytvoří jiný soubor cookie a zásah se tak započítá vícekrát. Metriky založené na souborech cookie mohou být užitečné, pokud používáte omezení frekvence. Omezení frekvence se totiž vztahují na soubory cookie, nikoliv na unikátní uživatele.

Metriky zásahu založené na souborech cookie:

  • Unikátní soubory cookie
  • Prům. frekv. zobr. na cookie
  • Unikátní diváci (soubory cookie)
  • Prům. frekv. zhléd. na cookie

Zobrazení údajů o zásahu a frekvenci

Údaje o zásahu a frekvenci zobrazíte tak, že přidáte sloupce těchto metrik do tabulky statistik a v rozbalovací nabídce vyberete požadované období. Sloupce se nacházejí v části Metriky zásahu a jsou k dispozici jen na stránce Kampaně.

Zjistěte, jak sloupce přidat nebo odstranit.

Jak Google počítá zásah

Výpočet zásahu unikátních uživatelů

K výpočtu metrik zásahu unikátních uživatelů používá služba Google Ads statistické modely, které vycházejí z informací o běžných způsobech práce uživatelů s několika různými zařízeními a prohlížeči. Ty získáváme sledováním anonymního chování uživatelů v rámci služeb Google. Na základě těchto údajů, dalších signálů a místních dat (jako jsou například sčítání lidu a průzkumy Spotřebitelského barometru) odstraní Google Ads u cílového publika duplicity napříč návštěvami, formáty, sítěmi a zařízeními. Výsledkem je počet unikátních uživatelů (nikoli souborů cookie), kterým se reklama zobrazila.

Výpočet zásahu podle souborů cookie

Když uživatelé prochází Obsahovou síť, Google může do jejich webového prohlížeče uložit soubor cookie, který slouží k určování počtu zobrazení reklam. U některých zobrazení však soubory cookie nevznikají (kvůli nastavení prohlížeče nebo z jiných důvodů). Náš systém nejprve odstraní duplicity a spočítá unikátní soubory. U zobrazení bez souboru cookie pomocí statistického modelu odhadneme počet souborů cookie, které by pravděpodobně vznikly, a výsledek přičteme k celkovému zásahu stanovenému podle souborů cookie.

Zásah a ochrana soukromí uživatelů

Důležité: Naše metody všechny uživatele a cookie anonymizují a vyžadují dosažení určitého minimálního počtu uživatelů ještě před předáním údajů inzerentům. Údaje umožňující identifikaci osob se nikdy nepoužívají.

Proč se metriky zásahu nezobrazují?

Přehledy metrik zásahu je možné zobrazovat pouze u období dlouhých 92 dní nebo méně. Pokud vyberete delší období, údaje o zásahu se v tabulce nemusí objevit.

Data metrik se u některých kampaní a segmentů přehledu nemusí zobrazit hned. Závisí to na několika faktorech, například na dostupnosti údajů podle země a na tom, zda reklama dosáhla minimálních prahových hodnot počtu zobrazení a unikátních uživatelů. Může se také stát, že budou k dispozici údaje o zásahu ze souborů cookie, ale data o zásahu unikátních uživatelů nikoli. Modely Unique Reach totiž nejsou dostupné u všech zemí a také vyžadují dosažení určitého minimálního počtu zobrazení.

Zpoždění při hlášení informací

Protože součástí výpočtů je i modelování, může zobrazení metrik zásahu ve vašem účtu trvat až 3 dny. Toto zpoždění se může projevit, pokud do zadaného období zahrnete i několik posledních dní.

Jestliže například nastavíte období na „Posledních 7 dní“, nemusí být údaje z posledních tří dnů úplné a tyto tři dny v zobrazených hodnotách nemusejí být zahrnuty.

Informace o zásahu a geografickém cílení

Pro metriky zásahu unikátních návštěvníků se používají statistické modely založené na sledování chování anonymních uživatelů na úrovni země. Protože se modely počítají na úrovni země, v malém procentu případů tyto metriky mohou vypadat nekonzistentně (zejména u kampaní, které cílí na malé geografické oblasti, jako je například jedno město nebo PSČ).

Jindy může velký objem dočasných návštěvníků v konkrétní oblasti způsobit, že zásah unikátních návštěvníků může vypadat nadhodnoceně. V těchto případech poskytujeme naše nejlepší odhady zásahu unikátních návštěvníků. Neustále také pracujeme na zlepšování našich modelů, abychom pro geografické lokality poskytovali přesnější odhady.

Omezení frekvence a viditelná zobrazení

U obsahových kampaní se do limitů frekvence započítávají pouze viditelná zobrazení. Údaje ve sloupci „Prům. frekv. zobr. na cookie“ a další data přehledů frekvence se mohou zdát vyšší než limity frekvence, protože se započítávají viditelná i neviditelná zobrazení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory