Giới thiệu về báo cáo cụm từ tìm kiếm

Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem hiệu quả hoạt động của quảng cáo khi được kích hoạt bởi các lượt tìm kiếm thực tế trên Mạng Tìm kiếm. Bài viết này mô tả báo cáo cụm từ tìm kiếm và cách sử dụng báo cáo này.

Để biết hướng dẫn cách xem và hiểu rõ báo cáo cụm từ tìm kiếm, hãy chuyển đến bài viết Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Lợi ích

Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xác định các cụm từ tìm kiếm mới có nhiều khả năng được dùng và thêm các cụm từ đó vào danh sách từ khóa của bạn. Tìm cụm từ tìm kiếm không có liên quan đến doanh nghiệp của bạn và thêm các cụm từ tìm kiếm đó dưới dạng từ khóa phủ định. Điều này có thể giúp bạn không phải trả tiền khi hiển thị quảng cáo cho những người không quan tâm.

Sự khác nhau giữa cụm từ tìm kiếm và từ khóa là gì? Cụm từ tìm kiếm là từ hoặc tập hợp các từ chính xác mà khách hàng nhập khi tìm trên Google.com.vn hoặc một trong số các trang web trong Mạng Tìm kiếm của Google. Từ khóa là từ hoặc tập hợp các từ mà nhà quảng cáo Google tạo cho một nhóm quảng cáo nhất định để nhắm mục tiêu quảng cáo đến khách hàng.

Ví dụ

Sơn đang tìm mua trực tuyến một bó hoa nhân dịp Ngày lễ tình nhân. Anh ấy nhập "hoa hồng đỏ" vào hộp tìm kiếm trên Google.com.vn. "Hoa hồng đỏ" là cụm từ tìm kiếm. Giả sử bạn là chủ sở hữu một doanh nghiệp bán hoa trực tuyến. Vì bạn đã bao gồm từ "hoa hồng" làm từ khóa trong chiến dịch Google Ads nên quảng cáo của bạn có thể đủ điều kiện để hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của Sơn.

Cách hoạt động

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là danh sách các cụm từ tìm kiếm mà người dùng đã nhập, từ đó dẫn đến việc quảng cáo của bạn hiển thị và được nhấp vào. Tùy thuộc vào các tùy chọn đối sánh từ khóa của bạn, danh sách các cụm từ tìm kiếm có thể khác với danh sách từ khóa của bạn.

Cột "Loại đối sánh" cho bạn biết mức độ phù hợp giữa các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo trên Google và các từ khóa thực tế trong tài khoản của bạn. Bằng cách xem loại đối sánh nào sẽ hiệu quả cho từ khóa và lượt tìm kiếm nào, bạn có thể điều chỉnh các loại đối sánh cho tất cả các từ khóa để chỉ hiển thị quảng cáo của bạn cho những lượt tìm kiếm phù hợp. Cột "Từ khóa" cho bạn biết những từ khóa nào đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm của người dùng và kích hoạt quảng cáo của bạn. Cột này không hiển thị theo mặc định. Để tìm hiểu cách sửa đổi các cột, hãy chuyển đến bài viết Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Cách xác định loại đối sánh cụm từ tìm kiếm

Để giúp bạn hiểu cách xác định loại đối sánh cụm từ tìm kiếm, chúng tôi đưa ra ví dụ sau:

Nhóm quảng cáo Từ khóa
Nhóm quảng cáo A Từ khóa đối sánh chính xác [hoa màu tím]
Nhóm quảng cáo B Từ khóa đối sánh cụm từ "hoa màu tím"
Nhóm quảng cáo C Từ khóa đối sánh rộng hoa màu tím

Hãy ghi nhớ các nhóm quảng cáo và từ khóa này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy mối liên hệ giữa các cụm từ tìm kiếm khác nhau đã kích hoạt quảng cáo trên Google và từ khóa của bạn trong bảng sau. Xin lưu ý rằng khi loại đối sánh cụm từ tìm kiếm là một biến thể gần giống, bạn sẽ thấy loại đối sánh này trong cột “Loại đối sánh”. Các biến thể gần giống có thể bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, từ viết tắt, từ có chung gốc (ví dụ như sàn và làm sàn), chữ viết tắt, dấu và các biến thể của cụm từ khóa có cùng ý nghĩa.

Hãy lưu ý rằng loại đối sánh cụm từ tìm kiếm ghi trong báo cáo của bạn có thể không giống với loại đối sánh mà bạn chọn cho từ khóa đã kích hoạt quảng cáo. Điều này là vì các từ khóa có các loại đối sánh rộng hơn vẫn có thể đối sánh với các cụm từ tìm kiếm theo những cách hẹp hơn. Ví dụ: nếu ai đó tìm kiếm hoa màu tím và từ khóa đối sánh rộng hoa màu tím kích hoạt quảng cáo của bạn, loại đối sánh cụm từ tìm kiếm sẽ là đối sánh chính xác, mặc dù trong nhóm quảng cáo của bạn, hoa màu tím là đối sánh rộng.

Các chỉ số hiệu suất trên báo cáo cụm từ tìm kiếm có thể khác với dữ liệu trong nhóm sản phẩm của bạn, vì báo cáo này ghi nhận lưu lượng truy cập cho các cụm từ tìm kiếm đáp ứng các ngưỡng về quyền riêng tư của Google.
Từ khóa của bạn Cụm từ tìm kiếm của khách hàng Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm Lý do cho loại đối sánh cụm từ tìm kiếm
[hoa màu tím] hoa màu tím Đối sánh chính xác Cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa đối sánh chính xác của bạn trong nhóm quảng cáo A.
[hoa màu tím] hoa màu tím Đối sánh chính xác (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (cùng nghĩa và mục đích) của từ khóa đối sánh chính xác trong nhóm quảng cáo A.
"hoa màu tím" hoa màu tím Đối sánh chính xác Cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa đối sánh cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Đối sánh cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khóa đối sánh cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Đối sánh cụm từ (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (cùng ý nghĩa và mục đích) của từ khóa đối sánh cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
hoa màu tím hoa màu tím Đối sánh chính xác Cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa đối sánh rộng của bạn trong nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu tím miễn phí Đối sánh cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khóa đối sánh rộng của bạn trong nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu hồng Đối sánh rộng Cụm từ tìm kiếm là biến thể của từ khóa đối sánh rộng từ nhóm quảng cáo C.

Quản lý từ khóa của bạn dựa trên dữ liệu cụm từ tìm kiếm

Sử dụng dữ liệu cụm từ tìm kiếm để thay đổi các từ khóa có thể có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của bạn. Dưới đây là một số ý tưởng:

  • Thêm vào nhóm quảng cáo của bạn các cụm từ tìm kiếm có hiệu quả hoạt động cao làm từ khóa. Bạn cũng nên xem xét điều chỉnh giá thầu của bạn, vì cụm từ tìm kiếm xuất hiện trong báo cáo cụm từ tìm kiếm đã nhận được lưu lượng truy cập. Do đó, việc thêm các cụm từ đó làm từ khóa sẽ mang lại hiệu quả cao nếu bạn thay đổi giá thầu, văn bản quảng cáo hoặc cả hai.
  • Nếu cụm từ tìm kiếm không liên quan mấy đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, bạn hãy thêm cụm từ tìm kiếm đó làm từ khóa phủ định. Điều này sẽ giúp quảng cáo của bạn không hiển thị cho những người đang tìm sản phẩm/dịch vụ mà bạn không bán. Ví dụ: nếu bạn bán mắt kính và nhận thấy rằng cụm từ tìm kiếm “ly uống rượu vang” đang kích hoạt quảng cáo của bạn, thì bạn có thể thêm "rượu vang" làm từ khóa phủ định.
  • Chọn loại đối sánh phù hợp (ví dụ: rộng, cụm từ, chính xác hoặc phủ định) cho các từ khóa hiện tại. Cột "Loại đối sánh" có thể giúp bạn hiểu loại đối sánh từ khóa đang ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của quảng cáo.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố