Giới thiệu về báo cáo cụm từ tìm kiếm

Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem hiệu suất của quảng cáo khi được kích hoạt bởi các lượt tìm kiếm thực tế trên Mạng Tìm kiếm. Bài viết này mô tả báo cáo cụm từ tìm kiếm và cách sử dụng báo cáo này.

Để biết hướng dẫn về cách xem và tìm hiểu báo cáo cụm từ tìm kiếm, hãy tham khảo bài viết Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Sự khác biệt giữa báo cáo cụm từ tìm kiếm và thông tin chi tiết về cụm từ tìm kiếm

Thông tin chi tiết về cụm từ tìm kiếm phân tích những cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện trong phạm vi ngày do người dùng chọn, đồng thời nhóm những cụm từ đó theo các chủ đề và chủ đề phụ để cung cấp cho bạn các chỉ số hiệu suất chính của mỗi cụm từ. Xin lưu ý rằng nhãn cho các chủ đề và chủ đề phụ được tạo ra từ dữ liệu trong 56 ngày qua. Do đó, các nhãn này có thể chứa những cụm từ không còn phân phát nữa hoặc đã bị loại trừ. Bạn nên sử dụng tính năng này (nếu có thể) để dễ dàng hiểu được mối quan tâm của khách hàng và nắm bắt thêm nhu cầu chưa được khai thác.

Mặc dù vậy, bạn có thể nhận thấy một số điểm khác biệt giữa dữ liệu trong thông tin chi tiết về cụm từ tìm kiếm so với dữ liệu trong báo cáo cụm từ tìm kiếm.

  • Lượt chuyển đổi: Lượt chuyển đổi sẽ được xử lý theo cách khác nhau giữa thông tin chi tiết về cụm từ tìm kiếm và báo cáo cụm từ tìm kiếm. Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt nhỏ giữa 2 nền tảng này do độ trễ của lượt chuyển đổi.
  • Chủ đề tìm kiếm phụ và cụm từ tìm kiếm: Một số cụm từ không có đủ số lượt tìm kiếm sẽ bị loại trừ khỏi báo cáo cụm từ tìm kiếm nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi về quyền riêng tư đối với dữ liệu. Thông tin chi tiết về cụm từ tìm kiếm sẽ tính đến những cụm từ có số lượt tìm kiếm thấp này bằng cách nhóm những cụm từ này theo chủ đề phụ có liên quan (nếu phù hợp) hoặc tổng hợp dưới dạng "các cụm từ tìm kiếm khác" mà không nêu rõ những cụm từ này.

Lợi ích

Báo cáo cụm từ tìm kiếm cung cấp thông tin chi tiết về những lượt tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn cũng như hiệu quả hoạt động của các lượt tìm kiếm đó. Báo cáo này cũng giúp bạn khám phá các ý tưởng mới cho nội dung trang đích và mẫu quảng cáo để phù hợp với những gì khách hàng của bạn đang tìm kiếm.

Sự khác nhau giữa cụm từ tìm kiếm và từ khóa là gì? Cụm từ tìm kiếm là một từ hoặc một nhóm từ mà một người nhập khi tìm kiếm trên Google hoặc một trong các trang web trong Mạng Tìm kiếm của Google. Từ khóa là một từ hoặc một tập hợp các từ mà nhà quảng cáo Google Ads có thể thêm vào một nhóm quảng cáo nhất định để quảng cáo nhắm đến đúng đối tượng.

Ví dụ:

Sơn đang tìm mua trên mạng một bó hoa nhân dịp Ngày lễ tình nhân. Anh ấy nhập "hoa hồng đỏ" vào hộp tìm kiếm trên Google.com.vn. "Hoa hồng đỏ" là cụm từ tìm kiếm. Giả sử bạn là chủ sở hữu một doanh nghiệp bán hoa trực tuyến và quản lý một tài khoản Google Ads. Vì bạn đã đưa từ “hoa hồng” vào danh sách từ khoá trong chiến dịch trên Google Ads, nên quảng cáo của bạn có thể đủ điều kiện xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Sơn.

Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm

Để xem báo cáo cụm từ tìm kiếm, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Biểu tượng Chiến dịch, Thông tin chi tiết và báo cáo, rồi nhấp vào Cụm từ tìm kiếm.

Trong báo cáo, bạn sẽ thấy dữ liệu về các cụm từ tìm kiếm đã được rất nhiều khách hàng sử dụng và đã kích hoạt lượt hiển thị cũng như lượt nhấp.

Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng sau:

Nút cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads Thay đổi báo cáo cụm từ tìm kiếm và sửa đổi những cột bạn muốn hiển thị. Cho phép bạn thêm, xoá hoặc sắp xếp lại các cột trong báo cáo. Bạn có thể chọn lưu nhóm cột của mình và áp dụng những thay đổi này.
Nút tải xuống Hình ảnh biểu tượng tải xuống cho Google Ads và Merchant Center Tải dữ liệu trong báo cáo xuống. Chọn định dạng để tải dữ liệu xuống từ danh sách xuất hiện khi bạn nhấp vào.
Nút phân đoạn Phân đoạn Phân tách bảng theo thời gian, lượt chuyển đổi, thiết bị (mà quảng cáo hiển thị) hoặc Mạng.
Nút
mở rộng Enlarge
Mở rộng bảng báo cáo cụm từ tìm kiếm. Bạn có thể quay lại chế độ xem trước bằng cách nhấp vào nút thu gọn .

Tìm hiểu dữ liệu về cụm từ tìm kiếm

Hiểu cột "Từ khóa"

Cột "Từ khoá" cho bạn biết từ khoá nào trong số các từ khoá của bạn đã khớp với cụm từ tìm kiếm của người dùng và kích hoạt quảng cáo của bạn. Thông tin này có thể giúp bạn kiểm tra các từ khoá của mình “trong thực tế” bằng cách cho bạn biết mức độ khớp của từ khoá với cụm từ tìm kiếm thực tế.

Bạn có thể dựa vào dữ liệu trong cột "Từ khoá" để cải thiện danh sách từ khoá của mình. Ví dụ: giả sử bạn bán hoa tulip. Khi xem báo cáo cụm từ tìm kiếm, bạn sẽ nhận thấy rằng từ khoá khớp mở rộng "hoa" sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện khi khách hàng tìm thông tin về hoa hồng đỏ và hoa phong lan tím (vốn là những loại hoa mà bạn không bán). Vì vậy, bạn quyết định điều chỉnh danh sách từ khoá của mình để tập trung vào những cụm từ có liên quan hơn đến sản phẩm mà bạn cung cấp: hoa tulip.

Cột "Từ khoá" không hiển thị theo mặc định. Trong trải nghiệm Google Ads mới, để bật cột "Từ khoá", hãy nhấp vào biểu tượng cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads, rồi nhấp vào "Thuộc tính". Đánh dấu vào ô bên cạnh "Từ khoá", rồi nhấp vào "Áp dụng".

Tìm hiểu cột "Kiểu khớp"

Cột "Kiểu khớp" trong báo cáo cụm từ tìm kiếm cho bạn biết mức độ liên quan chặt chẽ giữa những cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn trên Google và các từ khoá thực tế trong tài khoản của bạn. Bằng việc kiểm tra xem những kiểu khớp nào phù hợp cho những từ khoá và cụm từ tìm kiếm nào, bạn có thể điều chỉnh kiểu khớp cho tất cả từ khoá của mình để nhắm đến khách hàng phù hợp một cách hiệu quả hơn.

Sửa đổi báo cáo

Bạn có thể sửa đổi báo cáo để xem danh sách cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn cho toàn bộ tài khoản hoặc những chiến dịch hay nhóm quảng cáo cụ thể. Bạn có thể sử dụng tính năng này bằng cách nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Biểu tượng Chiến dịch, Thông tin chi tiết và báo cáo, sau đó chọn Trình chỉnh sửa báo cáo, rồi chọn một báo cáo bên dưới mục "Báo cáo được xác định trước (Phương diện)".

Xin lưu ý rằng mặc dù bạn sẽ thấy thông tin giống nhau cho từng từ khoá khi xem báo cáo cụm từ tìm kiếm theo cách này, nhưng bạn không thể thêm từ khoá hoặc từ khoá phủ định ngay trong báo cáo.

Cụm từ tìm kiếm trên đối tác tìm kiếm

Ngoài trang kết quả tìm kiếm, quảng cáo của bạn trên đối tác tìm kiếm của chúng tôi cũng có thể xuất hiện trên trang danh mục trang web hoặc các trang khác có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của người dùng. Trong những trường hợp này, cụm từ tìm kiếm có thể xuất hiện lâu hơn bình thường hoặc có thể được định dạng theo cách khác nhau, tuỳ thuộc vào cấu trúc của một trang hoặc trang web cụ thể.

Cách hoạt động

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là danh sách các cụm từ tìm kiếm mà một số lượng lớn người dùng đã sử dụng, từ đó dẫn đến việc quảng cáo của bạn hiển thị. Tuỳ thuộc vào các tuỳ chọn so khớp từ khoá, các cụm từ tìm kiếm được liệt kê có thể khác với danh sách từ khoá của bạn.

Cột "Kiểu khớp" cho bạn biết mức độ liên quan chặt chẽ giữa các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn trên Google và các từ khoá thực tế trong tài khoản của bạn. Bằng cách kiểm tra xem kiểu khớp nào phù hợp cho từ khoá và cụm từ tìm kiếm nào, bạn có thể điều chỉnh các kiểu khớp cho tất cả từ khoá để chỉ những cụm từ tìm kiếm phù hợp mới có thể kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện. Cột "Từ khoá" cho bạn biết những từ khoá đã khớp với cụm từ tìm kiếm của người dùng và kích hoạt quảng cáo của bạn. Cột này không hiển thị theo mặc định. Để tìm hiểu cách sửa đổi cột, hãy tham khảo bài viết Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Cách xác định kiểu khớp cho cụm từ tìm kiếm

Để giúp bạn hiểu cách xác định kiểu khớp cho cụm từ tìm kiếm, chúng tôi đưa ra ví dụ sau:

Nhóm quảng cáo Từ khóa
Nhóm quảng cáo A Từ khóa khớp chính xác [hoa màu tím]
Nhóm quảng cáo B Từ khóa khớp cụm từ "hoa màu tím"
Nhóm quảng cáo C Từ khóa khớp mở rộng hoa màu tím

Dựa trên các nhóm quảng cáo và từ khóa này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy mối liên hệ giữa các cụm từ tìm kiếm khác nhau đã kích hoạt quảng cáo trên Google và từ khóa của bạn trong bảng sau. Xin lưu ý rằng khi kiểu khớp cụm từ tìm kiếm là một biến thể gần giống, bạn sẽ thấy kiểu khớp này trong cột “Loại khớp”. Các biến thể gần giống có thể bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, từ viết tắt, từ có chung gốc (ví dụ như sàn và làm sàn), chữ viết tắt, dấu và các biến thể của cụm từ khóa có cùng nghĩa.

Hãy lưu ý rằng một kiểu khớp cụm từ tìm kiếm có trong báo cáo của bạn có thể không giống với kiểu khớp mà bạn chọn cho từ khóa đã kích hoạt quảng cáo. Điều này là do các từ khóa có kiểu khớp mở rộng hơn vẫn có thể khớp với những cụm từ tìm kiếm trong phạm vi hẹp hơn. Ví dụ: nếu ai đó tìm thông tin về hoa màu tím và từ khoá khớp mở rộng hoa màu tím đã kích hoạt quảng cáo của bạn, thì kiểu khớp của cụm từ tìm kiếm này sẽ là kiểu khớp chính xác, mặc dù hoa màu tím là từ khoá khớp mở rộng trong nhóm quảng cáo của bạn.

Từ khóa của bạn Cụm từ tìm kiếm của khách hàng Kiểu khớp cụm từ tìm kiếm Lý do cho kiểu khớp cụm từ tìm kiếm
[hoa màu tím] hoa màu tím Khớp chính xác Cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khoá khớp chính xác của bạn trong nhóm quảng cáo A.
[hoa màu tím] hoa màu tím Khớp chính xác (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (cùng ý nghĩa và mục đích) của từ khoá khớp chính xác trong nhóm quảng cáo A.
"hoa màu tím" hoa màu tím Khớp chính xác Cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khoá khớp cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Khớp cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khoá khớp cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Khớp cụm từ (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (cùng ý nghĩa và mục đích) của từ khoá khớp cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
hoa màu tím hoa màu tím Khớp chính xác Cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khoá khớp mở rộng của bạn trong nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu tím miễn phí Khớp cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khoá khớp mở rộng của bạn trong nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu hồng Khớp mở rộng Cụm từ tìm kiếm là biến thể của từ khoá khớp mở rộng của bạn trong nhóm quảng cáo C.
Lưu ý: Quảng cáo tìm kiếm động và tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo Mua sắm không sử dụng từ khoá. Trong báo cáo cụm từ tìm kiếm, mọi cụm từ khớp với Quảng cáo tìm kiếm động hoặc mục tiêu của quảng cáo Mua sắm sẽ không trả về một từ khoá trong trường từ khoá, mà sẽ trả về "Chính xác" trong trường kiểu khớp.

Quản lý từ khoá dựa trên dữ liệu về cụm từ tìm kiếm

Sử dụng dữ liệu cụm từ tìm kiếm để thay đổi các từ khóa có thể có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của bạn. Dưới đây là một số ý tưởng:

  • Nếu một cụm từ tìm kiếm không liên quan nhiều đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, bạn hãy thêm cụm từ tìm kiếm đó làm từ khóa phủ định. Bằng cách thêm cụm từ tìm kiếm không liên quan làm từ khoá phủ định, bạn có thể ngăn quảng cáo của mình xuất hiện cho những người dùng đang tìm sản phẩm mà bạn không bán. Ví dụ: nếu bạn bán mắt kính và nhận thấy rằng cụm từ tìm kiếm “ly uống rượu vang” đang kích hoạt quảng cáo của mình, thì bạn có thể thêm "rượu vang" làm từ khoá phủ định.
  • Chỉnh sửa kiểu khớp của bạn (ví dụ: mở rộng, cụm từ, chính xác hoặc phủ định) cho các từ khoá hiện tại. Cột "Kiểu khớp" có thể giúp bạn biết rõ mức độ ảnh hưởng của kiểu khớp từ khoá đến hiệu suất của quảng cáo.
  • Bạn nên sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh vì chiến lược này kết hợp nhiều tín hiệu ngữ cảnh để đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá riêng lẻ và giúp tối đa hóa hiệu suất của bạn.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính