Giới thiệu về báo cáo cụm từ tìm kiếm

Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem hiệu suất của quảng cáo khi được kích hoạt bởi các lượt tìm kiếm thực tế trên Mạng Tìm kiếm. Bài viết này mô tả báo cáo cụm từ tìm kiếm và cách sử dụng báo cáo này.

Để biết hướng dẫn về cách xem và hiểu rõ báo cáo cụm từ tìm kiếm, hãy đọc bài viết Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Lợi ích

Báo cáo cụm từ tìm kiếm cung cấp thông tin chi tiết về những lượt tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn cũng như hiệu quả hoạt động của các lượt tìm kiếm đó. Báo cáo này cũng giúp bạn khám phá các ý tưởng mới cho nội dung trang đích và mẫu quảng cáo để phù hợp với những gì khách hàng của bạn đang tìm kiếm.

Sự khác nhau giữa cụm từ tìm kiếm và từ khóa là gì? Cụm từ tìm kiếm là một từ hoặc một nhóm từ mà một người nhập khi tìm kiếm trên Google hoặc một trong các trang web trong Mạng Tìm kiếm của Google. Từ khóa là một từ hoặc một tập hợp các từ mà nhà quảng cáo Google Ads có thể thêm vào một nhóm quảng cáo nhất định để quảng cáo nhắm đến đúng đối tượng.

Ví dụ:

Sơn đang tìm mua trên mạng một bó hoa nhân dịp Ngày lễ tình nhân. Anh ấy nhập "hoa hồng đỏ" vào hộp tìm kiếm trên Google.com.vn. "Hoa hồng đỏ" là cụm từ tìm kiếm. Giả sử bạn là chủ sở hữu một doanh nghiệp bán hoa trực tuyến và quản lý một tài khoản Google Ads. Vì bạn đã đưa từ “hoa hồng” vào danh sách từ khóa trong chiến dịch Google Ads nên quảng cáo của bạn có thể đủ điều kiện để hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của Sơn.

Cách hoạt động

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là danh sách các cụm từ tìm kiếm mà một số lượng lớn người dùng đã sử dụng, từ đó dẫn đến việc quảng cáo của bạn hiển thị. Tùy thuộc vào các tùy chọn so khớp từ khóa của bạn, các cụm từ tìm kiếm được liệt kê có thể khác với danh sách từ khóa của bạn.

Cột "Kiểu khớp" cho bạn biết mức độ liên quan giữa các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo trên Google và các từ khóa thực tế trong tài khoản của bạn. Bằng cách xem kiểu khớp nào hiệu quả cho từ khóa và lượt tìm kiếm nào, bạn có thể điều chỉnh các kiểu khớp cho tất cả các từ khóa để chỉ hiển thị quảng cáo của bạn cho những lượt tìm kiếm phù hợp. Cột "Từ khóa" cho bạn biết những từ khóa nào đã khớp với cụm từ tìm kiếm của người dùng và kích hoạt quảng cáo của bạn. Cột này không hiển thị theo mặc định. Để tìm hiểu cách sửa đổi các cột, hãy đọc bài viết Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Cách xác định kiểu khớp cho cụm từ tìm kiếm

Để giúp bạn hiểu cách xác định kiểu khớp cho cụm từ tìm kiếm, chúng tôi đưa ra ví dụ sau:

Nhóm quảng cáo Từ khóa
Nhóm quảng cáo A Từ khóa khớp chính xác [hoa màu tím]
Nhóm quảng cáo B Từ khóa khớp cụm từ "hoa màu tím"
Nhóm quảng cáo C Từ khóa khớp mở rộng hoa màu tím

Dựa trên các nhóm quảng cáo và từ khóa này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy mối liên hệ giữa các cụm từ tìm kiếm khác nhau đã kích hoạt quảng cáo trên Google và từ khóa của bạn trong bảng sau. Xin lưu ý rằng khi kiểu khớp cụm từ tìm kiếm là một biến thể gần giống, bạn sẽ thấy kiểu khớp này trong cột “Loại khớp”. Các biến thể gần giống có thể bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, từ viết tắt, từ có chung gốc (ví dụ như sàn và làm sàn), chữ viết tắt, dấu và các biến thể của cụm từ khóa có cùng nghĩa.

Hãy lưu ý rằng một kiểu khớp cụm từ tìm kiếm có trong báo cáo của bạn có thể không giống với kiểu khớp mà bạn chọn cho từ khóa đã kích hoạt quảng cáo. Điều này là do các từ khóa có kiểu khớp mở rộng hơn vẫn có thể khớp với những cụm từ tìm kiếm trong phạm vi hẹp hơn. Ví dụ: nếu ai đó tìm kiếm hoa màu tím, và từ khóa khớp mở rộng hoa màu tím kích hoạt quảng cáo của bạn, thì kiểu khớp cụm từ tìm kiếm sẽ là kiểu khớp chính xác, mặc dù trong nhóm quảng cáo của bạn hoa màu tím là từ khóa khớp mở rộng.

Từ khóa của bạn Cụm từ tìm kiếm của khách hàng Kiểu khớp cụm từ tìm kiếm Lý do cho kiểu khớp cụm từ tìm kiếm
[hoa màu tím] hoa màu tím Khớp chính xác Cụm từ tìm kiếm giống hệt với từ khóa khớp chính xác của bạn trong nhóm quảng cáo A.
[hoa màu tím] hoa màu tím Khớp chính xác (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (cùng nghĩa và mục đích) của từ khóa khớp chính xác trong nhóm quảng cáo A.
"hoa màu tím" hoa màu tím Khớp chính xác Cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa khớp cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Khớp cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khóa khớp cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Khớp cụm từ (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (cùng ý nghĩa và mục đích) của từ khóa khớp cụm từ của bạn trong nhóm quảng cáo B.
hoa màu tím hoa màu tím Khớp chính xác Cụm từ tìm kiếm giống hệt với từ khóa khớp mở rộng của bạn trong nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu tím miễn phí Khớp cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khóa khớp mở rộng của bạn trong nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu hồng Khớp mở rộng Cụm từ tìm kiếm là biến thể của từ khóa khớp mở rộng từ nhóm quảng cáo C.
Lưu ý: Quảng cáo tìm kiếm động và tính năng nhắm mục tiêu Quảng cáo mua sắm không sử dụng từ khóa. Trong báo cáo cụm từ tìm kiếm, mọi cụm từ khớp với Quảng cáo tìm kiếm động hoặc mục tiêu của Quảng cáo mua sắm sẽ không trả về từ khóa trong trường từ khóa mà sẽ trả về "Exact" trong trường kiểu khớp.

Quản lý từ khóa của bạn dựa trên dữ liệu cụm từ tìm kiếm

Sử dụng dữ liệu cụm từ tìm kiếm để thay đổi các từ khóa có thể có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của bạn. Dưới đây là một số ý tưởng:

  • Nếu một cụm từ tìm kiếm không liên quan nhiều đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, bạn hãy thêm cụm từ tìm kiếm đó làm từ khóa phủ định. Bằng cách thêm cụm từ tìm kiếm không liên quan làm từ khóa phủ định, bạn có thể ngăn quảng cáo của mình hiển thị cho những người đang tìm sản phẩm/dịch vụ mà bạn không bán. Ví dụ: nếu bạn bán mắt kính và nhận thấy rằng cụm từ tìm kiếm “ly uống rượu vang” đang kích hoạt quảng cáo của bạn, thì bạn có thể thêm “rượu vang” làm từ khóa phủ định.
  • Chỉnh sửa kiểu khớp của bạn (ví dụ: mở rộng, cụm từ, chính xác hoặc phủ định) cho các từ khóa hiện tại. Cột "Kiểu khớp" có thể giúp bạn hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của loại so khớp từ khóa đến hiệu suất của quảng cáo.
  • Bạn nên sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh vì chiến lược này kết hợp nhiều tín hiệu ngữ cảnh để đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá riêng lẻ và giúp tối đa hóa hiệu suất của bạn.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false