Giới thiệu về báo cáo cụm từ tìm kiếm

Hãy sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế bên trong Mạng tìm kiếm. Bài viết này mô tả báo cáo cụm từ tìm kiếm và cách sử dụng báo cáo này. Để biết hướng dẫn về cách xem và hiểu báo cáo cụm từ tìm kiếm, hãy chuyển đến bài viết Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Lợi ích

Hãy sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xác định cụm từ tìm kiếm mới có tiềm năng cao và thêm các cụm từ tìm kiếm đó vào danh sách từ khóa của bạn. Tìm cụm từ tìm kiếm không có liên quan đến doanh nghiệp của bạn và thêm các cụm từ tìm kiếm đó dưới dạng từ khóa phủ định. Điều này có thể giúp bạn tránh trả tiền khi hiển thị quảng cáo cho những người không quan tâm.

Sự khác nhau giữa cụm từ tìm kiếm và từ khóa là gì? Cụm từ tìm kiếm là từ hoặc tập hợp từ chính xác mà khách hàng nhập khi tìm kiếm trên Google.com hoặc một trong các trang web trong Mạng tìm kiếm của chúng tôi. Từ khóa là từ hoặc tập hợp từ mà nhà quảng cáo Google Ads tạo cho nhóm quảng cáo nhất định để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến khách hàng.

Ví dụ

David đang tìm mua trực tuyến bó hoa Ngày Valentine. David gõ "hoa hồng đỏ" vào hộp tìm kiếm trên Google.com.vn. "Hoa hồng đỏ" là cụm từ tìm kiếm. Giả sử bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp hoa trực tuyến. Vì bạn đã bao gồm từ "hoa hồng" làm từ khóa trong chiến dịch Google Ads của mình nên quảng cáo của bạn có thể đủ điều kiện để hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của David.

Cách hoạt động

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là danh sách cụm từ tìm kiếm mà mọi người đã sử dụng và điều đó dẫn đến việc quảng cáo của bạn được hiển thị và nhấp vào. Tùy thuộc vào các tùy chọn đối sánh từ khóa của bạn, các cụm từ tìm kiếm được liệt kê có thể khác với danh sách từ khóa của bạn.

Cột "Loại đối sánh" cho bạn biết các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn trên Google có liên quan đến những từ khóa thực sự trong tài khoản của bạn. Bằng cách xem loại đối sánh nào đang làm việc tốt cho từ khóa và tìm kiếm, bạn có thể tinh chỉnh các loại đối sánh cho tất cả các từ khóa để chỉ những tìm kiếm phù hợp mới khiến quảng cáo của bạn hiển thị. Cột "Từ khóa" cho bạn biết những từ khóa nào của bạn đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm của người nào đó và kích hoạt quảng cáo của bạn. Cột này không hiển thị theo mặc định. Để tìm hiểu cách sửa đổi các cột, hãy bỏ qua để Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Lưu ý

 
Đối với Chiến dịch mua sắm trong trải nghiệm Google Ads mới, cột "Từ khóa" và cột "Loại đối sánh" sẽ được bỏ trống trong báo cáo cụm từ tìm kiếm của bạn. 

Cách xác định loại đối sánh cụm từ tìm kiếm

Để giúp bạn hiểu loại đối sánh cụm từ tìm kiếm được xác định như thế nào, chúng tôi sử dụng ví dụ sau:

Nhóm quảng cáo Từ khóa
Nhóm quảng cáo A Từ khóa đối sánh chính xác [hoa màu tím]
Nhóm quảng cáo B Từ khóa đối sánh cụm từ "hoa màu tím"
Nhóm quảng cáo C Từ khóa đối sánh rộng hoa màu tím

Ghi nhớ các nhóm quảng cáo và từ khóa này, chúng tôi sẽ sử dụng bảng sau để hiển thị cho bạn các cụm từ tìm kiếm khác nhau đã kích hoạt quảng cáo của bạn trên Google có liên quan như thế nào đến từ khóa của bạn. Lưu ý rằng khi loại đối sánh cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống, điều này bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, cụm từ viết tắt, biến thể từ gốc (như sàn và làm sàn), chữ viết tắt hoặc dấu.

Xin lưu ý rằng loại đối sánh cụm từ tìm kiếm được liệt kê trong báo cáo của bạn có thể không giống với loại đối sánh mà bạn đã chọn cho từ khóa đã kích hoạt quảng cáo. Điều này là vì các từ khóa có các loại đối sánh rộng hơn vẫn có thể đối sánh với các cụm từ tìm kiếm theo những cách hẹp hơn. Ví dụ: nếu ai đó tìm kiếm hoa màu tím và từ khóa đối sánh rộng hoa màu tím kích hoạt quảng cáo của bạn, loại đối sánh cụm từ tìm kiếm sẽ là đối sánh chính xác, mặc dù trong nhóm quảng cáo của bạn, hoa màu tím là đối sánh rộng.

Từ khóa của bạn Cụm từ tìm kiếm của khách hàng Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm Lý do cho loại đối sánh cụm từ tìm kiếm
[hoa màu tím] hoa màu tím Đối sánh chính xác Cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác từ khóa đối sánh chính xác của bạn từ nhóm quảng cáo A.
[hoa màu tím] hoa màu tím Đối sánh chính xác (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (lỗi chính tả) của từ khóa đối sánh chính xác từ nhóm quảng cáo A.
"hoa màu tím" hoa màu tím Đối sánh chính xác Cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác từ khóa đối sánh cụm từ của bạn từ nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Đối sánh cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khóa đối sánh cụm từ của bạn từ nhóm quảng cáo B.
"hoa màu tím" hoa màu tím miễn phí Đối sánh cụm từ (biến thể gần giống) Cụm từ tìm kiếm là biến thể gần giống (lỗi chính tả) của từ khóa đối sánh cụm từ của bạn từ nhóm quảng cáo B.
hoa màu tím hoa màu tím Đối sánh chính xác Cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác từ khóa đối sánh rộng của bạn từ nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu tím miễn phí Đối sánh cụm từ Cụm từ tìm kiếm chứa từ khóa đối sánh rộng của bạn từ nhóm quảng cáo C.
hoa màu tím hoa màu hồng Đối sánh rộng Cụm từ tìm kiếm là biến thể của từ khóa đối sánh rộng từ nhóm quảng cáo C.

Quản lý từ khóa của bạn dựa trên dữ liệu cụm từ tìm kiếm

Sử dụng dữ liệu cụm từ tìm kiếm để thay đổi các từ khóa của bạn có thể có tác động tích cực đến hiệu suất. Dưới đây là một số ý tưởng:

  • Thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất cao vào nhóm quảng cáo của bạn làm từ khóa. Cũng xem xét điều chỉnh giá thầu của bạn, vì cụm từ tìm kiếm xuất hiện trong báo cáo cụm từ tìm kiếm đã nhận được lưu lượng truy cập. Do đó, việc thêm các cụm từ đó làm từ khóa sẽ không làm được gì nhiều trừ khi được kết hợp với việc thay đổi giá thầu, văn bản quảng cáo hoặc cả hai.
  • Nếu cụm từ tìm kiếm không đủ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, hãy thêm cụm từ tìm kiếm đó làm từ khóa phủ định. Điều này sẽ giúp quảng cáo của bạn không hiển thị cho những người đang tìm kiếm thứ gì đó mà bạn không bán. Ví dụ: nếu bạn bán kính mắt và bạn nhận thấy rằng cụm từ tìm kiếm "kính xây dựng" đang kích hoạt quảng cáo của bạn, bạn có thể muốn thêm "xây dựng" làm từ khóa phủ định.
  • Chọn loại đối sánh đúng (ví dụ: rộng, cụm từ, chính xác hoặc phủ định) cho các từ khóa hiện tại. Cột "Loại đối sánh" có thể giúp bạn hiểu loại đối sánh từ khóa ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quảng cáo của mình.

Liên kết có liên quan

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?