Om söktermsrapporten

Använd söktermsrapporten för att se hur det gick för dina annonser när de visades till följd av faktiska sökningar i söknätverket. I denna artikel beskriver vi söktermsrapporten och hur du använder den.

Anvisningar om hur du visar och tolkar söktermsrapporten finns i Visa söktermsrapporten.

Fördelar

Använd söktermsrapporten när du vill identifiera nya söktermer med stor potential och lägga till dem på sökordslistan. Leta efter söktermer som inte är relevanta för din verksamhet och lägg till dem som negativa sökord. Då undviker du att lägga pengar på att visa dina annonser för personer som inte är intresserade av dem.

Vad är skillnaden mellan söktermer och sökord? Söktermer är de ord och fraser som en kund anger när hen söker på Google.se eller någon av webbplatserna i söknätverket. Sökord är de ord och fraser som annonsörerna på Google anger för en viss annonsgrupp för att inrikta sina annonser på kunder.

Exempel

David vill köpa en Alla hjärtans dag-bukett online. Han skriver ”röda rosor” i sökrutan på Google.se. ”Röda rosor” är söktermen. Anta att du har en blomsterhandel på nätet. Eftersom du har ordet ”rosor” som sökord i din Google Ads-kampanj kan din annons visas på Davids sökresultatsida.

Så fungerar det

Söktermsrapporten är en lista över söktermer som ett stort antal människor har använt och som ledde till att din annons visades. Beroende på dina matchningsalternativ för sökord kan söktermerna i rapporten skilja sig från din sökordslista.

Kolumnen Matchningstyp anger hur nära söktermerna som ledde till att dina annonser visades på Google är relaterade till de faktiska sökorden i ditt konto. Genom att ta reda på vilka matchningstyper som fungerar bra för olika sökord och sökningar kan du finjustera matchningstyperna för alla dina sökord så att bara relevanta sökningar leder till att din annons visas. I kolumnen Sökord kan du se vilka av dina sökord som matchade en sökterm och ledde till att din annons visades. Kolumnen visas inte som standard. Läs om hur du modifierar kolumner i Visa söktermsrapporten.

Välja matchningstyp för en sökterm

Följande exempel illustrerar hur matchningstypen för en sökterm avgörs:

Annonsgrupp Sökord
Annonsgrupp A Exakt matchat sökord [lila blommor]
Annonsgrupp B Frasmatchat sökord ”lila blommor”
Annonsgrupp C Bredmatchat sökord lila blommor

Tabellen nedan visar förhållandet mellan dina sökord och olika söktermer som ledde till att dina annonser visades på Google. Tänk på att när matchningstypen för söktermen är en liknande variant indikeras det i kolumnen Matchningstyp. Liknande varianter kan vara felstavningar, singular- och pluralformer, akronymer, avledningar (som bak och bakning), förkortningar, accenter och varianter av sökordstermerna som har samma innebörd.

Tänk på att söktermernas matchningstyp som anges i rapporten kanske inte överensstämmer med den matchningstyp du har valt för sökordet som ledde till att annonserna visades. Det beror på att sökord med bredare matchningstyper också kan matcha snävare söktermer. Om någon t.ex. söker efter lila blommor och ditt brett matchade sökord lila blommor ledde till att annonsen visades, är söktermernas matchningstyp exakt matchning även om lila blommor är ett brett matchat sökord i annonsgruppen.

Resultatstatistiken i söktermsrapporten kan skilja sig från uppgifterna i andra Google Ads-rapporter, eftersom den rapporterar trafik för frågor som uppfyller Googles integritetströsklar.
Ditt sökord Kundens sökterm Söktermens matchningstyp Orsak till söktermens matchningstyp
[lila blommor] lila blommor Exakt matchning Söktermen är identisk med det exakt matchande sökordet från annonsgrupp A.
[lila blommor] lila blomor Exakt matchning (liknande variant) Söktermen är en liknande variant (samma innebörd och sökavsikt) av ditt exakt matchande sökord från annonsgrupp A.
”lila blommor” lila blommor Exakt matchning Söktermen är identisk med det frasmatchande sökordet från annonsgrupp B.
”lila blommor” gratis lila blommor Frasmatchning Söktermen innehåller det frasmatchande sökordet från annonsgrupp B.
”lila blommor” gratis lila blomor Frasmatchning (liknande variant) Söktermen är en liknande variant (samma innebörd och sökavsikt) av det frasmatchande sökordet från annonsgrupp B.
lila blommor lila blommor Exakt matchning Söktermen är identisk med det bredmatchande sökordet från annonsgrupp C.
lila blommor gratis lila blommor Frasmatchning Söktermen innehåller det bredmatchande sökordet från annonsgrupp C.
lila blommor rosa blommor Bred matchning Söktermen är en variant av sökordet med bred matchning sökordet från annonsgrupp C.
Obs! Sökord används inte för dynamiska sökannonser och Shopping-inriktning. I söktermsrapporten returneras inte sökord som matchar dynamiska sökannonser eller Shopping-mål i sökordsfältet, och de returnerar Exakt i fältet matchningstyp.

Hantera sökorden utifrån söktermsdata

Du kan ta hjälp av söktermsdata för att göra sökordsändringar som kan få positiv effekt på resultatet. Här kommer några tips:

  • Om en sökterm inte är tillräckligt relevant för dina produkter eller tjänster kan du lägga till den som ett negativt sökord. Då visas annonsen inte för personer som söker efter sådant som du inte säljer. Om du till exempel säljer dricksglas och märker att söktermen ”optiskt glas” leder till att dina annonser visas kan du lägga till ”optiskt” som negativt sökord.
  • Redigera matchningstypen (till exempel bred matchning, frasmatchning, exakt eller negativ matchning) för befintliga sökord. Kolumnen Matchningstyp kan hjälpa dig att ta reda på hur sökordens matchningstyp påverkar annonsresultatet.
  • Vi rekommenderar att du använder Smart Bidding. Men om du använder manuell budgivning kan du lägga till högpresterande söktermer i dina annonsgrupper som sökord. Överväg också att justera buden, eftersom söktermerna som visas i söktermsrapporten redan får trafik.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false