Prehľad hľadaných výrazov

Pomocou prehľadu hľadaných výrazov môžete zistiť, akú výkonnosť dosahovali vaše reklamy, keď boli vo Vyhľadávacej sieti spustené skutočnými vyhľadávaniami. V tomto článku sa dozviete viac o prehľade hľadaných výrazov a o tom, ako ho používať.

Pokyny na zobrazenie prehľadu hľadaných výrazov a jeho vysvetlenie nájdete v článku Zobrazenie prehľadu hľadaných výrazov.

Výhody

Prehľad hľadaných výrazov môžete použiť na identifikovanie nových hľadaných výrazov s vysokým potenciálom a ich pridanie do zoznamu kľúčových slov. Nájdite hľadané výrazy, ktoré nesúvisia s vaším podnikaním, a pridajte ich ako vylučujúce kľúčové slová. Môžete sa tak vyhnúť výdavkom spojeným so zobrazovaním reklamy ľuďom, ktorí o ňu nemajú záujem.

Aký je rozdiel medzi hľadaným výrazom a kľúčovým slovom? Hľadaný výraz je slovo alebo skupina slov, ktoré zákazník zadá pri hľadaní na Google.sk alebo na niektorom z webov našej Vyhľadávacej siete. Kľúčové slovo je slovo alebo skupina slov, ktoré inzerenti používajúci Google vytvoria pre príslušnú reklamnú skupinu na zacielenie reklám na zákazníkov.

Príklad

Dávid sa chystá kúpiť valentínsku kyticu online. Preto zadá slovné spojenie „červené ruže“ do vyhľadávacieho poľa na stránke Google.sk. Slovné spojenie „červené ruže“ je hľadaný výraz. Povedzme, že ste vlastníkom online kvetinárstva. Keďže ste do svojej kampane Google Ads zahrnuli slovo „ruže“ ako kľúčové slovo, vaša reklama sa môže zobraziť na Dávidovej stránke s výsledkami vyhľadávania.

Ako to funguje

Prehľad hľadaných výrazov je zoznam hľadaných výrazov, ktoré použil významný počet ľudí, v dôsledku čoho sa im zobrazila vaša reklama. Hľadané výrazy sa môžu v závislosti od možností zhody kľúčových slov líšiť od vášho zoznamu kľúčových slov.

Pomocou stĺpca Typ zhody sa dozviete, ako veľmi súviseli hľadané výrazy, ktoré spustili vaše reklamy na Googli, s kľúčovými slovami vo vašom účte. Na základe informácií o tom, ktoré typy zhody dosahujú vysokú výkonnosť s jednotlivými kľúčovými slovami a vyhľadávaniami, môžete upraviť typy zhody pre všetky kľúčové slová, aby spúšťali zobrazovanie vašej reklamy iba správne výrazy. Stĺpec Kľúčové slovo vás informuje, ktoré z vašich kľúčových slov vyhovovalo niekoho hľadanému výrazu a spustilo vašu reklamu. Tento stĺpec sa predvolene nezobrazuje. Ak chcete zistiť, ako upraviť stĺpce, prečítajte si článok Zobrazenie prehľadu hľadaných výrazov.

Určovanie typu zhody hľadaného výrazu

Ako pomôcku na pochopenie spôsobu, akým sa určuje typ zhody hľadaného výrazu, použijeme nasledujúci príklad:

Reklamná skupina Kľúčové slovo
Reklamná skupina A Presná zhoda kľúčového slova [purpurové kvety]
Reklamná skupina B Kľúčové slovo s frázovou zhodou "purpurové kvety"
Reklamná skupina C Kľúčové slovo priradené voľnou zhodou purpurové kvety

Na týchto reklamných skupinách a kľúčových slovách vám v nasledujúcej tabuľke ukážeme, ako jednotlivé hľadané výrazy, ktoré spustili vaše reklamy na Googli, súvisia s vašimi kľúčovými slovami. V prípade, že sa typ zhody daného hľadaného výrazu týka príbuznej variácie, bude to uvedené v stĺpci Typ zhody. Príbuzné varianty môžu zahŕňať chybne napísané slová, formy v jednotnom a množnom čísle, akronymy, odvodené slová (napríklad podlaha a podlahový), skratky, varianty s diakritickými znamienkami a varianty výrazov kľúčového slova, ktoré majú rovnaký význam.

Nezabúdajte, že typ zhody hľadaného výrazu vo vašom prehľade nemusí byť rovnaký ako ten, ktorý ste vybrali pre kľúčové slovo, ktoré spustilo reklamy. Je to tak preto, lebo kľúčové slová s voľnejšími typmi zhody môžu vyhovieť kritériám pre hľadané výrazy s menej voľnou zhodou. Ak napríklad niekto hľadal výraz purpurové kvety a vaše kľúčové slovo purpurové kvety priradené voľnou zhodou spustilo zobrazenie reklamy, typ zhody hľadaných výrazov bude presná zhoda, aj keď je výraz purpurové kvety v reklamnej skupine nastavený ako kľúčové slovo priradené voľnou zhodou.

Metriky výkonnosti v prehľade hľadaných výrazov sa môžu líšiť od údajov v iných prehľadoch služby Google Ads, keďže uvádzajú návštevnosť tých dopytov, ktoré spĺňajú limity Googlu na ochranu súkromia.
Vaše kľúčové slovo Hľadaný výraz zákazníka Typ zhody hľadaného výrazu Dôvod pre typ zhody hľadaného výrazu
[purpurové kvety] purpurové kvety Presná zhoda Hľadaný výraz sa presne zhoduje s kľúčovým slovom s presnou zhodou z reklamnej skupiny A.
[purpurové kvety] purpurové kvty Presná zhoda (príbuzný variant) Hľadaný výraz je príbuzným variantom (rovnaký význam a zámer) kľúčového slova priradeného presnou zhodou z reklamnej skupiny A.
"purpurové kvety" purpurové kvety Presná zhoda Hľadaný výraz sa presne zhoduje s kľúčovým slovom s frázovou zhodou z reklamnej skupiny B.
"purpurové kvety" neviazané purpurové kvety Frázová zhoda Hľadaný výraz obsahuje kľúčové slovo s frázovou zhodou z reklamnej skupiny B.
"purpurové kvety" neviazané purpurové kvty Frázová zhoda (príbuzný variant) Hľadaný výraz je blízkym variantom (rovnaký význam a zámer) kľúčového slova priradeného frázovou zhodou z reklamnej skupiny B.
purpurové kvety purpurové kvety Presná zhoda Hľadaný výraz sa presne zhoduje s kľúčovým slovom s voľnou zhodou z reklamnej skupiny C.
purpurové kvety neviazané purpurové kvety Frázová zhoda Hľadaný výraz obsahuje kľúčové slovo s voľnou zhodou z reklamnej skupiny C.
purpurové kvety ružové kvety Voľná zhoda Hľadaný výraz je variáciou kľúčového slova priradeného voľnou zhodou z reklamnej skupiny C.
Poznámka: Dynamické reklamy vo vyhľadávaní a zacielenie v Nákupoch nepoužívajú kľúčové slová. V prehľade hľadaných výrazov žiadne výrazy priradené k dynamickým reklamám vo vyhľadávaní alebo zacieleniam v Nákupoch nevrátia kľúčové slovo v poli kľúčových slov a v poli typu zhody vrátia hodnotu Presná.

Správa kľúčových slov na základe údajov o hľadaných výrazoch

Na základe údajov o hľadaných výrazoch môžete vykonávať zmeny vo svojich kľúčových slovách, čo môže mať pozitívny vplyv na vašu výkonnosť. Využite niekoľko užitočných nápadov:

  • Ak hľadaný výraz nie je dostatočne relevantný pre výrobky alebo služby, ktoré ponúkate, pridajte ho ako vylučujúce kľúčové slovo. Takto môžete zabrániť zobrazovaniu svojej reklamy ľuďom, ktorí hľadajú niečo, čo nepredávate. Ak napríklad predávate slnečné okuliare a vidíte, že hľadaný výraz „potápačské okuliare“ vedie k zobrazovaniu vašich reklám, pravdepodobne budete chcieť pridať výraz „potápačské“ ako vylučujúce kľúčové slovo.
  • Upravte typ zhody (napr. voľnú, frázovú, presnú alebo vylučujúcu) pre existujúce kľúčové slová. Stĺpec Typ zhody vám pomôže porozumieť, ako typ zhody kľúčového slova ovplyvňuje výkonnosť vašej reklamy.
  • Odporúčame vám používať inteligentné ponuky. Ak však používate manuálne ponuky, do reklamných skupín môžete ako kľúčové slová pridať hľadané výrazy s vysokou výkonnosťou. Zvážte aj úpravu ponúk, pretože hľadané výrazy nachádzajúce sa v prehľade hľadaných výrazov už dosahujú návštevnosť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory